Aktualní informace

Používání roušek ve školách od 18.9.2020

17.09.2020, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky (Č. j.: MZDR 15757/2020-35/MIN/KAN) s účinností ode dne 18. září 2020 od 0:00 hodse nařizuje:

Používání roušek ve všech vnitřních prostorách škol a školských zařízení – ve třídách, při vyučování na 2.stupni základních škol, středních škol a vysokých škol.

 

Výjimka:

• žáky a pedagogické pracovníky 1. stupně základních škol mimo společné prostory škol (tedy např. je povinnost nosit roušku na chodbách, toaletách, v šatnách nebo jídelnách, naopak není povinnost nosit roušku v učebnách nebo tělocvičnách)
• ochrana dýchacích cest u žáků, studentů a pedagogických pracovníků není vyžadována pro vzdělávací aktivity, jejichž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (např. tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje)

Žáci vstupují do školy v roušce, s sebou mají náhradní roušku a sáček na její uložení.

Děkujeme všem za respektování tohoto nařízení.

 

 

Mgr. Zdeňka Havlíková

ředitelka školy


LOGICKÁ OLYMPIÁDA 2020/2021

16.09.2020, vložil: Mgr. Jiří Lípový

I letos mají žáci naší školy (a to jak základní, tak i děti ze školy mateřské) možnost zúčastnit se Logické olympiády pořádané Mensou ČR. Jedná se o soutěž, která nevyžaduje naučené znalosti, ale schopnost samostatně, kreativně a pohotově uvažovat a myslet.

 

LOGICKA OLYMPIÁDA - informace pro školy

Celá zpráva

Výprava za historií

14.09.2020, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Výprava za historií

Naši šesťáci se i letos vypravili za historií. Měli jsme možnost vidět nejen jeskyni Šipku, kde byla nalezena čelist neandrtálského dítěte, ale také obě štramberská muzea, jedno z nich prošlo významnou rekonstrukcí, nachází se v něm i umělá jeskyně a oheň. Jelikož jsme šli pěšky tam i zpátky, tak jsme se rozhodli, že navštívíme také muzeum Fojtství v Kopřivnici, kde jsme viděli např. Šostýnskou venuši. Počasí nám také přálo. Moc se nám dějepisná exkurze líbila.

 

Mgr. Milada Vývodová


Ekotým

14.09.2020, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Vážení rodiče, milé děti, ochotní učitelé a další zaměstnanci naší školy,

náš EKOTÝM se na vás obrací s výzvou, která se uskuteční v týdnu 19.10. - 25. 10. 2020. Naše škola během jednoho týdne zkusí skrze žáky, učitele, rodiče a další lidi zlepšit svět tím, že začnou plnit jednu či více výzev!

Kampaň chce ukázat, že i malými kroky můžeme mít reálný dopad na životní prostředí, pokud nás bude hodně.

Díky těmto výzvám můžeme společnosti ukazovat cestu vedoucí ke zmírnění dopadů lidského chování na klima planety a podpořit tak udržitelný život. Zároveň se tak učíme i dovednosti, které se nám hodí i v současné covidové době - ohleduplnost, samostatnost i občanská angažovanost.

 

Celá zpráva

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

09.09.2020, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Na základě níže uvedeného opatření, které je platné od zítřejšího dne - 10. 9. 2020, žádáme rodiče, aby zajistili pro své děti denně 2 čisté roušky a igelitový sáček. Žáci se mohou v budově školy - mimo učebnu - pohybovat pouze s rouškou.

Celá zpráva

Nabídka zájmových kroužků na školní rok 2020/21

03.09.2020, vložil: Administrátor webu

Vážení rodiče,

 

také ve školním roce 2020/21 nabízíme pro Vaše děti  na naší škole výuku zájmových kroužků, kterými tak chceme rozšířit a zlepšit celkovou nabídku školy na výchovu a vzdělávání dětí. Výuka kroužků bude probíhat v prostorách školy hned po vyučování a bude zajištěna našimi pedagogy. Kroužky probíhají od října do konce května (s výjimkou Čtenářského klubu, Klubu deskových her a Sportuj ve škole – od 3. zářijového týdne).

 

Bližší informace a přihláška do kroužku ke stažení ZDE.


Přivítání prvňáčků ve škole

03.09.2020, vložil: Administrátor webu

S radostí jsme letos do nového školního roku přivítali celkem 38 nastupujících prvňáčků. Otevřeli jsme dvě první třídy, z toho jednu třídu pro nadané děti - ve spolupráci se Světem vzdělání.  Slavnostní zahájení bylo z důvodu deště přesunuto z venkovního atria do vnitřních prostor školy. Stejně jako v minulých letech měl tento den pro malé prvňáčky a jejich nejbližší slavnostní charakter, včetně pasování na školáky (s dodržením všech nutných a povinných opatření).

 

Přejeme všem žákům školy i jejich rodičům úspěšný a bezpečný nový školní rok 2020/2021.  

 

Mgr. Zdeňka Havlíková

ředitelka školy


Informace k zahájení školního roku 2020/2021

26.08.2020, vložil: Administrátor webu

V úterý 1. září 2020 se opět sejdeme po prázdninách. Provoz škol se bude řídit aktualizovaným manuálem MŠMT ČR, doporučeními ČŠI i tzv. "semaforem" a s ním souvisejícími opatřeními.  Žáci nedokládají čestné prohlášení, v prostorách školy nenosí roušky. V případě karantény, či červeného stupně se na 14 dní bude učit "na dálku"/distančně. Více naleznete na našem webu ZDE

 

Přejeme všem úspěšný a bezpečný nový školní rok 2020/2021.

Těšíme se na Vás!!!

 

Harmonogram slavnostního zahájení školního roku v úterý 1. září 2020:

 • 8:00 hodin: slavnostní zahájení školního roku ve 2. až 9. třídách venku ve vnitřním atriu, v případě špatného počasí ve třídách.
 • 8:30 hodin1. ročník - slavnostní zahájení školního roku venku ve vnitřním atriu, v případě špatného počasí ve vestibulu školy. Stejně jako v minulých letech pro malé prvňáčky a jejich nejbližší bude mít tento den slavnostní charakter.  Vzhledem k všeobecně známým protikoronavirovým opatřením rozhodlo vedení školy o možnosti účasti maximálně dvou dospělých osob doprovázejících svého potomka první den do školy. Doprovod může vstoupit do školní budovy pouze v roušce. Malé děti ji mít nemusí. Po skončení zahájení se rodiče s dětmi 1. ročníku odeberou do tříd, kde proběhne první školní setkání dětí a paní učitelek a následně první TŘÍDNÍ SCHŮZKY.  V průběhu bude možnost konzultace s vychovatelkami školní družiny.

První školní týden proběhne následovně (mimo 1. ročník):

 • Úterý 1. září 2020 - 2 vyučovací hodiny (do 10:00 hodin).  Obědy se budou první školní den vydávat od 10:00 do 11:00 hodin, v následujících dnech podle vnitřního řádu ŠJ.  

Školní družina pro žáky je od 1. 9. otevřena ráno od 5:45, odpoledne do 16:00.

 • Středa 2. září 2020 od 8:00 hodin - třídnické práce, výměna učebnic - 4/5 vyučovací hodiny(1. stupeň/2. stupeň).
 • Čtvrtek 3. září 2020 - třídnické práce, sešity a pracovní sešity, třídnická hodina -  4/5 vyučovací hodiny(1. stupeň/2. stupeň).
 • Pátek 4. září 2020 - vyučování podle rozvrhu.

Od pondělí 7. září 2020 začne pravidelné vyučování včetně odpoledního vyučování.

 

Mgr. Zdeňka Havlíková

ředitelka školy


Reportáž o prázdninových příměstských táborech s Mensou v naší škole

26.08.2020, vložil: Administrátor webu

 

Reportáž KTK o prázdninových táborech si můžete prohlédnout ZDE.

 

27. 7. – 31. 7. 2020 příměstský camp „Pokusy“

3. 8. – 7. 8. 2020 příměstský camp „Objevujeme svět”

 

Děkujeme p. Kytkové z MAP ORP Kopřivnice a p. Kalusové z Mensy ČR za zajištění a skvělou spolupráci :-)

Pro velký úspěch příští rok o prázdninách zopakujeme!!!


Dva příměstské campy s Mensou v Kopřivnici - v zázemí naší školy

14.07.2020, vložil: Administrátor webu

Vážení rodiče,
máme pro Vás novou informaci, jak můžeme pro Vaše zvídavé děti  zajistit zajímavý program během letních prázdnin.

MAP v Kopřivnici se podařilo zajistit dva příměstské campy ve spolupráci s MENSOU, a to v zázemí naší ZŠ a MŠ 17. listopadu.

Cílová skupina jsou žáci 7 - 12 let v rámci ORP Kopřivnice.

Max. kapacita - 15 dětí!

 

27. 7. – 31. 7. 2020 příměstský camp „Pokusy“

3. 8. – 7. 8. 2020 příměstský camp „Objevujeme svět”

Cena: Kč 750,-/1 účastník/ týdenní camp.

Cena: V ceně je zahrnut program a strava – svačina, oběd, pitný režim.

Přímé odkazy na informace a možnosti přihlášení na jednotlivé campy najdete v přiloženém letáčku.

 

Těšíme se na Vás!!!
Z. Havlíková, ŘŠ


Přejeme Vám všem krásné prázdniny!

03.07.2020, vložil: Administrátor webu

Děkujeme všem rodičům a žákům za spolupráci nejen při distanční výuce ve školním roce 2019/2020. 

Přejeme Vám všem krásné prázdniny a v září se těšíme ve zdraví a snad i bez roušek na shledanou! 


Informace o provozu sekretariátu v době hlavních prázdnin

03.07.2020, vložil: Administrátor webu

V době hlavních prázdnin není stanovena pevná provozní doba sekretariátu. Doporučujeme se předem domluvit telefonicky nebo e-mailem.

 

Podrobnosti a kontaktní údaje jsou uvedeny zde.


Vedení města ocenilo žáky devátých tříd, kteří prospěli s vyznamenáním

28.06.2020, vložil: Administrátor webu

Ve středu 24. června byli v Ringhofferově vile oceněni žáci devátých tříd, kteří ukončili povinnou školní docházku s vyznamenáním.  Na slavnostním obřadu byli přítomni, nejen samotní žáci a jejich rodiče, ale i vedení města, ředitelé základních škol a také třídní učitelé. Z naší školy obdrželo toto ocenění hned 13 žáků z devátých tříd. Srdečně gratulujeme všem vyznamenaným žákům a přejeme jim hodně dalších úspěchů při studiu na střední škole i v osobním životě. Poděkování patří také rodinám žáků a všem učitelům, kteří se na jejich vzdělávání a výchově podíleli.

 

Mgr. Zdeňka Havlíková, ŘŠ


Letos opět Zlatá medaile pro naši školu ze Sazka olympijského víceboje

28.06.2020, vložil: Administrátor webu

Naše škola opět získala letos v červnu zlatou medaili za aktivní účast v projektu Sazka olympijský víceboj 2019/2020 v rámci kampaně Česko sportuje. Škola dosáhla skvělého úspěchu - zapojení 97 % žáků! 
Děti celý podzim v hodinách tělesné výchovy plnily sportovní disciplíny. Odměnou jim bude v úterý 30.6. společně s vysvědčením také předání diplomu OV.
Všem dětem děkujeme za účast a již nyní se těšíme na příští sezónu! 


Turistická vycházka

24.06.2020, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Děti z 3. B a pátých ročníků využily konečně pěkného počasí a protáhly si tělo při tříhodinové vycházce. Trasa vedla od školy kolem kapličky přes Paseky do Příbora, dále přes železniční nádraží podél řeky k Orinoku, přes Lubinu do Kopřivnice a kolem rodného domu Emila Zátopka zpět ke škole.

Fotografie naleznete na školním facebookovém profilu. 


ZÁVĚR ŠKOLNÍHO ROKU - PŘEDÁNÍ VYSVĚDČENÍ - 30. 6. 2020

20.06.2020, vložil: Administrátor webu

Předání vysvědčení se budou moci zúčastnit všichni žáci školy - bez omezení počtu, ve svých kmenových třídách, se svým TU.

Předání vysvědčení pro žáky 1. stupně proběhne v úterý 30. 6. ve třídách, a to od 8.00 - 9:40 hodin. Pro přihlášené žáky je zajištěn oběd (od 10:00 do 10:30) a také školní družina (do 15:30).

Předání vysvědčení pro žáky 2. stupně proběhne v úterý 30. 6. ve třídách, a to od 9.00 - 9:45 hodin.  

Žáci musí přinést čestné prohlášení (pokud prozatím škole neodevzdali). Do školy nemohou přijít osoby s příznaky virového onemocnění.

Vysvědčení nepřítomným žákům se bude vydávat v pracovních dnech 1. až 10. července od 8 – 12 hodin na sekretariátu školy, a to pouze žákům nebo jejich zákonným zástupcům.

Mgr. Zdeňka Havlíková, ŘŠ


Informační schůzka rodičů budoucích prvňáčků - 25. 6. 2020

18.06.2020, vložil: Administrátor webu

Rodiče budoucích prvňáčků jsou srdečně zváni na informační schůzku k nástupu dětí do školy, která se uskuteční ve čtvrtek 25. 6. 2020 v 16 hodin ve 3. patře budovy 1. stupně školy.

Na setkání se těší budoucí paní učitelky třídy 1. A Mgr. Martina Petrlíková a 1. B Mgr. Monika Tomanová


Informace pro rodiče žáků 2. stupně

29.05.2020, vložil: Administrátor webu

Od 8. 6. 2020 je Vládou ČR umožněno vzdělávání žáků  2. stupně ve škole formou výuky ve skupinách. Vzhledem k současným ztíženým podmínkám provozu naší školy a k metodice vydané MŠMT nejsme bohužel z kapacitních důvodů zajistit možnost plného návratu žáků 2. stupně od 8. června (personální důvody + nedostatek odpovídajících místností).  V pavilonu druhého stupně už navíc probíhají stavební úpravy v souvislosti s rekonstrukcí učebny Př. 

 

Vzdělávací aktivity žáků 2. stupně od 8. 6. 2020:

 

 • Výuka 2. stupně bude nadále pokračovat formou distančního vzdělávání
 • Žákům ale bude nabídnuta možnost dobrovolné - individuální nebo skupinové konzultace z hlavních předmětů. Sledujte informace od jednotlivých vyučujících na žákovských profilech Bakaláři - Komens, ve školním mailu či na už zavedených Google Classrooms.
 • Žáci se mohou potkat na třídnické hodině (do 15 žáků) se svým TU. Bližší informace sdělí každý TU obvyklým způsobem.
 • Žáci si mohou osobně vyzvednout vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020. Organizace předání vysvědčení dne 30. 6. bude včas upřesněna.

 

Škola již umožňuje vzdělávání žáků 9. tříd od 11. 5. a žáků 1. stupně od 25. 5. za podmínek stanovených MŠMT (skupiny po 15 žácích, rozestupy,….).  

 


NÁSTUP ŽÁKŮ 1. STUPNĚ DO ŠKOLY OD 25. 5. 2020

20.05.2020, vložil: Administrátor webu

Vážení rodiče,

 

v příloze č.1 najdete pokyny k Organizačnímu zajištění nástupu žáků 1. stupně od 25. 5. 2020. 

 

V příloze č. 2 najdete Vzor čestného prohlášení, které musíte vyplnit. Děti je odevzdají při nástupu do školy. Čestné prohlášení je také k dispozici ve vestibulu školy. Čestné prohlášení vyplňujte k datu 25. 5. 2020.

 

V příloze č. 3 najdete Rozdělení žáků do jednotlivých skupin.


Oznámení rozhodnutí o přijetí/nepřijetí do MŠ Polárka od 1. 9. 2020

20.05.2020, vložil: Administrátor webu

Vážení rodiče, 

 

oznámení rozhodnutí o přijetí/nepřijetí do MŠ Polárka najdete v příloze zde.  

 

V případě podání přihlášek o předškolní vzdělávání na více MŠ Vás prosíme o potvrzující informaci, zda Vaše dítě do MŠ Polárka nastoupí (pokud možno obratem).

Uvolněné místo bude poskytnuto nepřijatým zájemcům dle platných kritérií pro přijímací řízení do MŠ pro školní rok 2020/2021.

 

Děkujeme za pochopení.

Mgr. Zdeňka Havlíková, ŘŠ  


Vydávání zápisových lístků na SŠ zákonným zástupcům – dodatečný termín

19.05.2020, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Vydávání zápisových lístků na SŠ zákonným zástupcům proběhne ve dne 21. května (ČT) v době od 10.30 – 14 hodin.  Pokud Vám čas ze závažných důvodů nevyhovuje, kontaktujte mne a dohodneme další postup. Využijte email:  vera.keppertova@zskop17.cz nebo telefon 731 698 863.

Umístění – kabinet výchovné poradkyně – č. dveří 105 – přízemí, budova 2. stupně

Veškeré aktualizované informace k přijímacímu řízení sledujte na webu www.infoabsolvent.cz

 

https://www.infoabsolvent.cz/Rady/Clanek/7-0-56

 

Mgr. Věra Keppertová (výchovná poradkyně)

 


VÝBĚR VOLITELNÉHO PŘEDMĚTU

14.05.2020, vložil: Administrátor webu

Vážení rodiče,

 

děti 2. ročníku a 6. – 9. ročníku budou v následném školním roce 2020/2021 pokračovat ve výuce podle školního vzdělávacího programu, jehož nedílnou součástí je povinně volitelný předmět.

 

Pro výuku volitelného předmětu tak vybírají jeden předmět (1 hodina týdně):

 

Žáci budoucího 2. roč. (letošní 1. roč.) – Anglický jazyk nebo Informatika

Žáci budoucího 6. roč. (letošní 5. roč.) – Programování nebo Sportovní hry

Žáci budoucího 7. roč. (letošní 6. roč.) – Český jazyk a komunikace (psaní všemi 10) nebo Programování

Žáci budoucího 8. roč. (letošní 7. roč.) – Německý jazyk nebo Ruský jazyk

Žáci budoucího 8. roč. (letošní 7. roč.) – Český jazyk a komunikace (psaní všemi 10) nebo Sportovní hry

Žáci budoucího 9. roč. (letošní 8. roč.) – Matematicko-fyzikální seminář nebo Český jazyk a komunikace

 

Přihlašování do jednotlivých předmětů bude spuštěno dne 18. 5. 2020 na webových stránkách školy v systému Bakaláři – v tzv. Anketě. Toto přihlášení není možné provádět z mobilních telefonů pomocí stažené mobilní aplikace Bakaláři.

 

K odeslání přihlášky je potřeba si otevřít webové stránky naší školy www.zskop17.cz, tam se přihlásit do Bakalářů. POZOR!! – přihlašování je nutné provést přes přihlašovací údaje RODIČŮ. Do vyplňování Ankety se rodiče dostanou z nabídky Ankety – vyplňování anket a volbou ikony tužky. Pokud někdo nemá přihlašovací údaje do Bakalářů, kontaktujte co nejdříve ZŘ, RNDr. Nevludovou. Anketa bude ukončena v neděli 24. 5. 2020.

 

Podle počtu žáků ve třídě mohou být z kapacitních důvodů otevřeny dvě skupiny. Počet míst v každé skupině je tedy omezen a po naplnění kapacity se již nebude možné na daný předmět přihlásit. Pokud žák nebude přihlášen do žádného volitelného předmětu, bude do předmětu zařazen dle aktuální situace.

 

Konečné rozhodnutí je v kompetenci ředitelky školy podle počtu přihlášených žáků do jednotlivých skupin.

 

Děkujeme za pochopení

Mgr. Zdeňka Havlíková, ředitelka školy


INFORMACE O STRAVOVÁNÍ VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ od 25. 5. 2020

13.05.2020, vložil: Administrátor webu

V době od 25. 5. do 29. 5. bude školní jídelna pro přihlášené zájemce poskytovat studenou stravu.

 

Ceny obědů:

 • pro 1. – 4. třídu (23 Kč/1 oběd)                115 Kč /5 obědů
 • pro 5. třídu (25 Kč /1 oběd)                        125 Kč/5 obědů
 • pro děti v MŠ Polárka (32 Kč /1 den)      160 Kč/5 dní      

 

Platbu za stravné je možné provést:

1) bankovním převodem na účet školy:

 • číslo účtu: 1000336801/0100, variabilní symbol 777, specifický symbol 1.
 • Do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení dítěte.

2) nebo hotově:

 • v kanceláři ŠJ (zadní vchod od školního hřiště)
 • ve dnech 18. 5. – 20. 5., v době od 8 – 12 a 14 – 16 hodin.

 

Od 1. 6. se budou ve školní kuchyni pro přihlášené strávníky připravovat teplé obědy.

Stravné za měsíc červen bude strženo inkasní platbou všem žákům 1. stupně a všem dětem v MŠ Polárka (pro zjednodušení způsobu úhrady stravného).

 

Prosíme rodiče těch dětí a žáků, kteří nebudou chodit od 1. 6. do MŠ či ZŠ, nebo nebudou mít o obědy v době přítomnosti ve výuce zájem, aby si obědy na měsíc červen pokud možno sami odhlásili (do 31. 5.).

 

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Z. Havlíková, ŘŠ


OTEVŘENÍ MŠ POLÁRKA

12.05.2020, vložil: Administrátor webu

Vážení rodiče,

 

v souvislosti s uvolňováním vládních opatření a na základě jednání se zřizovatelem města Kopřivnice budeme znovu obnovovat provoz i naší školky Polárky.

 

Otevření  MŠ:  

 • pondělí 25. 5. 2020 - v upraveném provozu 6.30 – 15.30 hod.

 

Podrobnější informace o podmínkách nástupu do MŠ naleznete na svých emailech, popřípadě budete telefonicky kontaktováni - nejpozději do středy 13. 5. 2020.


Nástup žáků 1. stupně od 25. 5. 2020

05.05.2020, vložil: Administrátor webu

Vážení rodiče,

od 25. května bude možná osobní přítomnost žáků prvních stupňů základních škol na vzdělávacích aktivitách formou školních skupin. Účast žáků však nebude povinná. V rámci ochrany rizikových skupin pedagogických i nepedagogických pracovníků, ale stejně tak žáků a jejich rodinných příslušníků bude i nadále pokračovat distanční výuka.

 

Škola se bude při vzdělávání žáků řídit doporučením MŠMT  (OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020.) Tento závazný dokument je aplikován na podmínky naší školy – zde.

 

Při prvním vstupu do školy žák odevzdá čestné prohlášení podepsané rodičem ( zákonným zástupcem ) – příloha ke stažení.

 

Následující krátký dotazník vyplňte pouze v případě, že máte zájem, aby Váš syn/dcera nastoupil/a od 25.5.2020 do školy. Termín odeslání dotazníku – do pondělí 11. 5. 2020 (do 15:00).

 

Obědy pro děti ve školní jídelně budou pro zájemce o školní stravování zajištěny.

 

Odkaz na dotazník pro rodiče žáků 1. - 5. ročníku ZŠ je umístěn zde.

 

Děkujeme Vám za spolupráci.

 

Mgr. Zdeňka Havlíková, ředitelka školy


Výuka žáků 9. ročníku od 11. 5. 2020

04.05.2020, vložil: Administrátor webu

V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od 11. 5. 2020 umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníků pro účely přípravy na přijímací zkoušky.

Vzdělávání žáků 9. tříd bude probíhat ve škole formou konzultací a výuky ve skupinách (do 15 žáků). Výuka bude zaměřena hlavně na přípravu k přijímacím zkouškám (dle metodického pokynu MŠMT).

Tento způsob vzdělávání je dobrovolný.  Pro žáky, kteří tuto možnost nevyužijí, bude probíhat výuka distanční formou jako doposud. Výuka se bude konat pravidelně v pondělí a ve středu v dopoledních hodinách ve dvou blocích (M a ČJ) po hodině a půl. 

Podmínky nástupu do školy od 11. 5. 2020:

 1.  Do čtvrtku 7. 5. 2020 do 12:00 hodin přihlásit žáka 9. ročníku prostřednictvím zprávy třídnímu učiteli v Bakalářích nebo e-mailem na adresu třídních učitelů 9. ročníku.
 2.  Povinnost odevzdat v den nástupu ve škole čestné prohlášení, že dítě není v kontaktu s rizikovou skupinou osob (senioři, chronicky nemocní lidé) - formulář je ke stažení zde nebo k vyzvednutí v tištěné podobě ve vestibulu školy.
 3.  Povinnost zákonných zástupců zajistit denně dvě roušky.
 4. Obědy pro žáky nebudou zajištěny (platí do konce května).

Rodiče deváťáků mají možnost přihlásit své dítě ke vzdělávání ve škole závazným způsobem (viz bod č.1) do 7. 5. 2020. Prosíme o včasnou přihlášku. Po tomto termínu nebude již možné dítě přihlásit.

Podrobné informace s přílohami obdrží rodiče také ve zprávě v Bakalářích.

Děkujeme za spolupráci.

Mgr. Zdeňka Havlíková, ředitelka školy


Oznámení rozhodnutí o přijetí žáků do 1. ročníku ZŠ k 1. 9. 2020

04.05.2020, vložil: Administrátor webu

Oznámení rozhodnutí o přijetí žáků do 1. ročníku od nového školního roku 2020/2021 je ke stažení zde.


Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci druhého pololetí školního roku 2019/2020

01.05.2020, vložil: Administrátor webu

V souvislosti s uzavřením škol v důsledku pandemie koronaviru vydalo MŠMT dne 27. 4. 2020  novou vyhlášku č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020. 

 

Hodnocení výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020 vychází:

 

a) z podkladů pro hodnocení získaných ve druhém pololetí v době, kdy měl žák povinnost řádně docházet do školy (tj. do 10. 3. 2020);

b) podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku, pokud má pro takové vzdělávání žák podmínky, nebo podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávacích aktivitách konaných ve škole v době, kdy žák nemá povinnost řádně docházet do školy;

c) podpůrně z hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.

 

Pravidla ve školním řádu nebo pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků schválená školskou radou, která jsou v rozporu s odstavcem 1 nebo která neumožňují hodnocení žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020 podle odstavce 1, se nepoužijí.

 

Pro druhé pololetí školního roku 2019/2020 připadá den vydání vysvědčení na úterý 30. června 2020. Způsob předávání vysvědčení se bude odvíjet od aktuální epidemiologické situace a omezení z ní plynoucí. O konkrétním postupu včetně termínů Vás budeme informovat na webových stránkách školy.

 

Z. Havlíková, ředitelka školy

 

Vyhláška č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020


Školní hřiště je znovu otevřeno pro veřejnost

01.05.2020, vložil: Administrátor webu

Na základě usnesení vlády o přijetí krizového opatření ze dne 23.4. se zřizovatel ZŠ v Kopřivnici rozhodnul k 30.4. otevřít všechna školní hřiště ve městě pro veřejnost za podmínek striktního dodržování provozních pravidel.

 

Otevírací doba: 

 • PONDĚLÍ až PÁTEK 14.00 - 19.00
 • VÍKENDY + SVÁTKY 9.00 - 19.00

 

UPOZORNĚNÍ: Návštěvníci vstupují na obě hřiště na vlastní riziko. To znamená, že za své chování přebírají veškerou zodpovědnost, včetně případného postihu z důvodu nedodržování bezpečnostních či hygienických nařízení vlády ČR.

Celá zpráva

Vydávání zápisových lístků na SŠ zákonným zástupcům

21.04.2020, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Vydávání zápisových lístků na SŠ zákonným zástupcům proběhne ve dnech 27. dubna (PO) a 29. dubna (ST) v době od 10 – 14 hodin.  Pokud Vám čas ze závažných důvodů nevyhovuje, kontaktujte mne a dohodneme náhradní termín. Využijte email: vera.keppertova@zskop17.cz nebo bakaláře, případně telefon 731 698 863.

Umístění – kabinet výchovné poradkyně – č. dveří 105 – přízemí, budova 2. stupně

Veškeré aktualizované informace k přijímacímu řízení sledujte na webu www.infoabsolvent.cz

 

https://www.infoabsolvent.cz/Rady/Clanek/7-0-56

 

Mgr. Věra Keppertová (výchovná poradkyně)

 


Školní psycholog ON-LINE

14.04.2020, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Vážení rodiče, milí žáci,

vzhledem k současné situaci spojené s uzavřením školy jsme se rozhodli zpřístupnit vám služby školního psycholožky telefonicky a on-line

Tipy pro žáky a rodiče, jak zvládat situaci v nouzovém stavu, najdete po přihlášení do Bakalářů na nástěnce školy.

 

Celá zpráva

1. TŘÍDA PRO NADANÉ DĚTI - INFORMAČNÍ SCHŮZKA ONLINE

04.04.2020, vložil: Administrátor webu

Vážení přátelé nejen z Kopřivnice, 

zveme Vás na informativní schůzku o organizaci výuky v nově otevírané první třídě pro talentované děti na ZŠ 17. listopadu. Bude se konat ONLINE!
Připojte se na naše stránky ve středu 8. dubna v 15.30 na tomto odkazehttp://www.svetvzdelani.cz/meet

Dozvíte se také informace o průběhu talentových zkoušek, které se uskuteční rovněž online formou dne 15. 4. 2020.
Těšíme se na všechny rodiče, kteří mají zájem o náš koncept vzdělávání a mají doma zvídavého předškoláčka! 

Další informace také na  https://svetvzdelani.cz/koprivnice/ . 


Pro on-line informační schůzky jsme vybrali platformu Google Meet Hangouts. Pokud se budete chtít připojit z mobilního telefonu, je potřeba nainstalovat aplikaci Hangouts Meet. Informační schůzku můžete sledovat nemaje mikrofon i kameru, stačí vám reproduktory či sluchátka. Pokud budete chtít vznést dotaz, můžete použít záložku Chat a dotaz napsat anebo říci do mikrofonu. Děkujeme Vám za pochopení v případě technických obtíží.

 


Tým Světa vzdělání (helpline 739 99 22 12)  


ZÁPISY DĚTÍ DO 1. TŘÍD ZÁKLADNÍ ŠKOLY

02.04.2020, vložil: Administrátor webu

Milí rodiče,

 

v souvislosti s mimořádnými opatřeními ministerstva zdravotnictví a vlády se v letošním roce uskuteční zápis dětí do 1. tříd ZŠ ve školách zřizovaných městem Kopřivnice v termínu od 16. dubna do 30. dubna 2020 bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

 

V naší škole jsme pro vás nově připravili možnost přihlásit Vaše dítě k povinné školní docházce z pohodlí domova systémem online. Stejně tak můžete online podat žádost o odklad povinné školní docházky. Jak to celé funguje?

 

Na našich webových stránkách  www.zskop17.cz v pravé horní části kliknete v termínu od 16. - do 30. dubna na odkaz Online zápis do školy/Zapsat dítě on line. Zobrazí se vám formulář, kde vyplníte potřebné osobní údaje včetně kontaktních informací. Tento formulář se poté automaticky odešle do systému školy. Úspěšné odeslání žádosti bude zástupci potvrzeno odesláním emailové zprávy obsahující předvyplněnou žádost v PDF, žádost o odklad povinné školní docházky, instrukce k zápisu a registrační číslo uchazeče.

 

Potom už zbývá pouze dokončení formální části, a to podpis zákonného zástupce dítěte. Vyplněný PDF soubor si tedy vytisknete a do naší školy ho doručíte v termínu od 16. dubna do 30. dubna 2020 osobně nebo odešlete poštou. Můžete ho také poslat mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat prostý mail) nebo do datové schránky školy.

 

V případě, že zákonný zástupce nemůže z jakéhokoliv důvodu elektronickou přihlášku odeslat, může ke školní docházce své dítě přihlásit tradičním způsobem (vyplněním potřebných formulářů, které  lze stáhnout z našich www nebo vyzvednout osobně ve škole).

 

Těšíme se na Vás!

vedení školy


Omezení úředních hodin na sekretariátu školy

19.03.2020, vložil: Administrátor webu

V souvislosti s omezením volného pohybu osob se mění úřední hodiny na sekretariátu školy takto:

        pondělí          08 – 15 hodin

        středa            08 – 15 hodin

V ostatní dny, případně v jinou dobu jsou administrativní pracovnice k dispozici jen po předchozí telefonické domluvě na č. 556 821 307, 737 207 291. 

Na mailovou adresu skola@zskop17.cz, případně ekonom@zskop17.cz je samozřejmě možné se obracet každý den, např. s žádostí o ošetřovné. 

Prosím zvažte tuto možnost, omezíte tak kontakt naší administrativní pracovnice s velkým počtem osob a chráníte tím i své zdraví.

Děkuji za pochopení.

 

S pozdravem a přáním pevného zdraví

Z. Havlíková, ředitelka školy


NÁMĚTY PRO DOMÁCÍ VZDĚLÁVÁNÍ - odkazy na stránky s výukovými materiály

17.03.2020, vložil: Administrátor webu

Milí žáci, milí rodiče,

všichni vyučující v jednotlivých třídách a předmětech intenzivně pracují na výukových materiálech, pracovních listech, zadání samostatných prací a dalších podkladech, abychom mohli co nejvíce eliminovat dopady zrušené školní docházky. Přemýšleli jsme o cestách, jak veškerou podporu k žákům dostat. Připravili jsme pro vás přehled užitečných on line odkazů pro domácí vzdělávání. Níže najdete pěkně pohromadě v abecedním pořadí odkazy na stránky, které by vám mohly pomoci při učení doma. Tento seznam budeme průběžně aktualizovat. 

Učitelé vám budou posílat zadání domácí přípravy přes aplikaci Bakaláři - Komens.

Přejeme vám hodně zdaru.

 

Dále doporučujeme:

Od pondělí 16. března Česká televize spustila unikátní projekt nazvaný UčíTelka (lze sledovat i prostřednictvím internetu – odkaz zde).

Každý všední den od devíti čeká na programu ČT2 na žáky prvního stupně vyučování prostřednictvím televizní obrazovky. Rozvrh vyučování na tento týden je zde

ČT2 nezapomíná ani na starší školáky! "Odpoledka" začíná každý všední den od 12:00 na ČT2V rámci tohoto vysílání vás čekají pořady, které pomůžou školákovi k samostudiu. Nebudou scházet témata, která rozšíří znalosti v oblasti fyziky, přírodopisu, nebo zeměpisu. Odpoledka bude vzdělávat každý všední den od 12:00 do 15:00 na ČT2! ️ www.ceskatelevize.cz/odpoledka

Když nemůžou vaše děti do školy, pusťte si školu domů. Připravte se s námi na přijímací zkoušky na střední školu.

Nový pořad Škola Doma startuje v úterý 17. 3. ve 14:00 na ČT1 a v iVysílání ️ http://bit.ly/38TAVhL 

Z. Havlíková, ŘŠ  

Výukové materiály a pomůcky pro 1. – 5. ročník:

Scio - procvičovací testy z M a Čj zdarma

Abaku

Dějiny udatného českého národa

Matýskova matematika 

Scio - procvičovací testy

Školákov

Umíme česky

Zažij radost s češtinou

Zažij radost s matematikou

 

Výukové materiály a pomůcky pro 6. – 9. ročník:

Opičí matrika - procvičuj si matiku nejen na přijímačky  

 Scio - procvičovací testy z M a Čj zdarma

Abaku

Dějiny udatného českého národa

English Grammar Online

English Me

Flexibooks

Fraus

Fred

Help for English

Internetová jazyková příručka

Khanova škola

Minecraft – Education edition

NEZkreslená věda

Quizlet

Slavné dny

Scio - procvičovací testy

Škola s nadhledem 

Umíme česky

Zábavný zeměpis

Zažij radost s matematikou  

 

Pro žáky 9. ročníku – podpora při přípravě na přijímačky:

Opičí matrika - procvičuj si matiku nejen na přijímačky

Cermat

EDUFIX

V úterý a ve čtvrtek od 14 hodin nabízí Česká televize v pořadu Škola doma na programu ČT1 pomoc s přípravou na přijímací zkoušky.

V úterý se bude procvičovat čeština a ve čtvrtek matematika.

 

Pro učitele

Náměty a zdroje k výuce na dálku:

Souhrnné informace pro výuku na dálku 

Vzdělávací zdroje na dálku - web MŠMT 

Záznamy z webinářů pro učitele - SYPO

Bakaláři - výukové zdroje

Otevřené vzdělávání

Škola a učitele, Rodiče vítáni

Webináře

Webináře SYPO


Oznámení o přerušení provozu MŠ Polárka od 16. 3. 2020 do odvolání

13.03.2020, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Od 16. března 2020 bude až do odvolání v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID – 19 způsobené novým koronavirem v České republice přerušen provoz mateřské školy.  

Předmětem tohoto opatření je prevence a ochrana proti šíření nebezpečného viru a eliminace možnosti vzniku nákazy u předškolních dětí a zaměstnanců školy.

Přerušení provozu v MŠ Polárka je jedním z opatření, kterým se může zabránit možnosti přenosu či vzniku nákazy mezi obyvateli ve městě.

Rodiče si mohou požádat o tzv. ošetřovné, které potvrzuje škola.

Bližší informace a tiskopisy jsou k dispozici ke stažení na našich webových stránkách v předchozím příspěvku.

 

Děkujeme za pochopení.

 

Mgr. Zdeňka Havlíková, ŘŠ  


UZAVŘENÍ ZŠ 17. LISTOPADU do odvolání

10.03.2020, vložil: Administrátor webu

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 10.3.2020 se pro žáky ZŠ od středy 11. března uzavírají plošně všechny základní školy v ČR, a to až do odvolání.

 

Sledujte prosím také i nadále průběžně naše komunikační kanály, tj. aplikaci Bakaláři a webové stránky školy. O změnách v nastalé situaci Vás budeme informovat.

 

Další informace:

 • Provoz MŠ Polárka zůstává prozatím beze změny.
 • Rodiče dětí a žáků do 10 let mohou podat u svého zaměstnavatele žádost o tzv. ošetřovné (viz příloha - tiskopis potvrzuje výhradně škola).
 • Žákům budou zadávány úkoly a náměty pro domácí přípravu pomocí elektronické korespondence.
 • Škola také odkládá termín konání plánovaných akcí pro veřejnost - Den otevřených dveří.
 • Zítřejší talentové zkoušky dne 11. 3. se Světem vzdělání do třídy s rozšířenou výukou pro předškolní děti z MŠ se uskuteční beze změny.
 • Obědy ve ŠJ byly všem strávníkům ZŠ automativky odhlášeny.

 

Mimořádné opatření - uzavření ZŠ, SŠ a VŠ od 11. 3. 2020

Karanténa a ošetřovné (informace pro rodiče)

Žádost o ošetřovné 


Aktuální informace - vláda zakázala všechny akce nad 100 lidí a uzavřela školy

10.03.2020, vložil: Mgr. Jiří Lípový

„Vzhledem k vývoji epidemie v Evropě jsme se rozhodli k dalším mimořádným opatřením. S účinností od 10. března od 18 hodin se zakazují divadelní, hudební, filmová představení a sportovní, náboženské akce a umělecká představení přesahující účast 100 osob,” prohlásil na tiskové konferenci Babiš.

„Zakazuje se osobní přítomnost žáků na základních, středních školách, odborných učilištích a univerzitách,“ pokračoval dále Babiš. „Dnes tato dvě mimořádná opatření vydám. Týká se to hromadných akcí a škol......."

Vydaná mimořádná opatření budou obratem zveřejněna na našich www.


Mgr. Zdeňka Havlíková, ŘŠ


Koprstar 2020 - změna termínu

09.03.2020, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Koprstar 2020 - změna termínu semifinále!

Z důvodu karantény posunuli organizátoři semifinále letošního ročníku soutěže Koprstar na úterý 24.3. Prosíme všechny žáky naší školy, kteří postoupili, aby se v úterý 11.3. o velké přestávce dostavili na informativní schůzku do učebny HV.

 

Mgr. Martin Galia


Doporučení ZŠ a MŠ 17. listopadu k aktuální epidemiologické situaci

08.03.2020, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Na základě několika prohlášení ministra zdravotnictví ČR a předsedy vlády ČR z pátku 6.3., resp. ze soboty 7.3., vyzýváme zákonné zástupce našich žákůjejichž děti trávily jarní prázdniny kdekoliv v Itálii, případně v dalších oblastech se zvýšeným výskytem nákazy koronavirem, aby neposílali své děti do školy po dobu 14 dnů po návratu z těchto oblastí a nechali je v preventivní domácí karanténě. Zároveň žádáme zákonné zástupce těchto žáků, aby tuto skutečnost oznámili třídnímu učiteli. Neúčast ve vzdělávání z důvodu preventivní domácí karantény bude žákům automaticky omluvena.

Jedná se opravdu čistě o doporučení preventivního charakteru, kterým chceme uklidnit nastalou situaci ohledně šíření koronaviru a zároveň zastavit šíření zbytečné paniky. 

Stejný postup doporučuje i vedení města Kopřivnice (viz odkaz níže):

http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=doporuceni-obcanum-mesta-koprivnice&id=tiskove-zpravy-koprivnice&tz=2024  

Děkujeme hlavně za Váš zodpovědný přístup a za respektování tohoto doporučení.

 

Mgr. Zdeňka Havlíková, ŘŠ


Čteme s nadšením…..

03.03.2020, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Žáci 5. A pravidelně navštěvují ve vyučování žáky 1. ročníku. Při každém společném setkání prezentují dětskou knihu, o které si následně povídají, čtou z ní a svými otázkami zkoumají, zda prvňáčci porozuměli slyšenému textu. Páťáci si připravují kvízy, omalovánky, křížovky a jiné zajímavé aktivity, které se menší děti s nadšením snaží plnit.                                                                   Věřme, že tato spolupráce povede nejen k povzbuzení dobrých vztahů mezi dětmi napříč oběma ročníky, ale především k posílení čtenářství.

                                                                                                                                                          Mgr. Martina Petrlíková


CLIL aneb MATHS in ENGLISH

03.03.2020, vložil: Mgr. Jiří Lípový

V loňském školním roce jsme začali používat při výuce matematiky prvky metody CLIL.

CLIL ( Content and Language Integrated Learning) znamená integraci anglického jazyka do jiných předmětů. Žáci tedy používají anglický jazyk nejen v angličtině, ale propojí dva různé vyučovací předměty. Používají angličtinu přirozeně, bezprostředně a hlavně prakticky v reálných situacích. Uvědomují si důležitost znalosti cizího jazyka, rozšiřují si a upevňují slovní zásobu, zlepšují své řečové dovednosti. Mateřský jazyk přitom není z výuky vyloučen, přechod mezi cizím a mateřským jazykem je přirozenou součástí výuky s prvky metody CLIL.

Celá zpráva

Koronavirus - doporučení pro školy v MSK

03.03.2020, vložil: Administrátor webu

V návaznosti na jednání Bezpečnostní rady Moravskoslezského kraje dne 2. 3. 2020 a v návaznosti na doporučení k aktuální epidemiologické situaci vydané Krajskou hygienickou stanicí Moravskoslezského kraje v Ostravě, jak postupovat při návratu z rizikových oblasti Itálie, zveřejňujeme několik zásadních doporučení a opatření, jejichž naplňování má za cíl snížit možnost přenosu nákazy mezi obyvateli v kraji. V zájmu předběžné opatrnosti děkujeme všem za spolupráci a za respektování uvedených doporučení. 

 

Koronavirus - doporučení pro školy a školská zařízení v MSK

 

Informace ke koronaviru pro školy a školská zařízení v MSK

 

Mgr. Zdeňka Havlíková, ředitelka školy 


1. třída s rozšířenou výukou na ZŠ 17. listopadu v Kopřivnici - informace o talentových zkouškách

02.03.2020, vložil: Administrátor webu

Informační schůzkaNové informace pro všechny rodiče budoucích prvňáčků:

 

Jak už jistě víte, v září 2020 budeme v naší škole ve spolupráci se Světem vzdělání, z. s. otevírat třídu s rozšířenou výukou angličtiny, matematiky a logiky od prvního ročníku ZŠ.

 

Pro zájemce přidáváme informaci o konání prvního termínu talentových zkoušek:
- středa 11. března, v ZŠ 17. listopadu Kopřivnice
Pro přihlášení k talentovým zkouškám použijte www.svetvzdelani.cz , kde je potřeba se nejdříve zaregistrovat a následně vyplnit on line přihláškový formulář - čas termínu talentových zkoušek si volíte sami. Bližší informace na www.svetvzdelani.cz.

 

Reportáže kopřivnické kabelové televize z druhé informativní schůzky pro rodiče:

https://www.youtube.com/watch?v=KwWzYsZYcZE&feature=youtu.be

 

Pokud se o našem konceptu chcete dozvědět více, přijďte se podívat na další (již třetí) informační schůzku. Představíme Vám Svět vzdělání. Dozvíte se, co všechno od nás můžete očekávat, a zodpovíme veškeré Vaše dotazy. 

Pokud jste nestihli první termín talentových zkoušek, je pro Vás připraven ještě druhý termín, který se uskuteční v úterý 14. 4. 2020. Výsledky o přijetí obdržíte následný den - 15. 4. 2020 (před zápisem 1. tříd ZŠ v Kopřivnici).
 

Třetí informační schůzka se bude konat ve středu 8. dubna 2020 v 15.30 v budově školy – ZŠ 17. listopadu v Kopřivnici.

 

Mgr. Zdeňka Havlíková, ředitelka školy


PANGEA

26.02.2020, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Pangea je mezinárodní soutěž, která si klade za cíl podpořit motivaci žáků v matematice a přispět k rozvoji matematické gramotnosti.  Pangea vznikla v roce 2007 v Německu, v současnosti se jí účastní přes 20 zemí. Ve druhé polovině února se do ní zapojili i naši žáci druhého stupně – konkrétně do její online verze.  Výsledky se všichni dozvědí počátkem měsíce dubna na svůj školní email, ti nejlepší republikoví řešitelé dostanou finanční odměnu a kalkulačku certifikovanou k maturitě.

Absolutní vítěz je soutěžící, který získá ze školního i finálového kola dohromady nejvíce bodů. 

 

Za tým učitelů matematiky Mgr. Věra Keppertová

 


Třídění odpadu ve třídách

26.02.2020, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Již mnoho let se žáci 6. – 9. ročníku naší školy učí nakládat s odpadem. Za tím účelem jsou ve třídách instalovány vždy tři odpadkové koše – na papír, na plasty a na ostatní odpad. Ve třídách jsou určeny služby, jejichž úkolem je na správné umístění odpadu dohlížet.  Každý měsíc probíhá namátková kontrola kvality a správnosti třídění. Správnost třídění je bodována a body jsou poté zahrnuty do celkového hodnocení pořádku ve třídách, které má na starosti školní žákovská samospráva.

 

                                           Mgr. Jana Dobiášová

 


Konverzační soutěž v anglickém jazyce - okresní kolo

20.02.2020, vložil: Mgr. Jiří Lípový

V úterý 18. 2. 2020 se uskutečnilo okresní kolo soutěže Konverzace v anglickém jazyce.

Naši školu reprezentovali vítězové kola školního, a to Eva Hlůžková ze 7. A v kategorii I. A a Simon Chechelský z 9. B v kategorii II. A. 

 

Celá zpráva

EKOTÝM A EXKURZE DO AVIONU

20.02.2020, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Protože máme rádi přírodu a protože nám není jedno, jak se znečišťuje, založili jsme na naší škole EKOTÝM. Jsme parta žáků z různých tříd a scházíme se od února jednou za 14 dní. Přihlásili jsme se do projektu Ekoškola a budeme se snažit zlepšit prostředí naší školy krůček po krůčku. Naším letošním tématem je „TŘÍDĚNÍ ODPADU“. A tak jsme hned ze začátku využili možnost navštívit  AVION Shopping Park v Ostravě, kde probíhají exkurze na téma „Jak zatočit s odpadky a chovat se více ekologicky“.

 

Celá zpráva

PYTHAGORIÁDA

20.02.2020, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Kdo to byl Pythagoras? Řecký filozof a matematik, který žil v letech 560 – 480 př. n. l.  Zabýval se mimo jiné studiem čísel, která jsou podle něho základem všeho. A právě po tomto slavném matematikovi je nazvána jedna z mnoha matematických soutěží.

 V měsíci únoru proběhlo na naší škole školní kolo, ve kterém byli úspěšnými řešiteli tito žáci:

 

6. A – Kristýna Pospišilíková, David Alex

8. A – Filip Mikušek

8. B – David Číž

 

Všem gratulujeme a přejeme jim, aby stále rádi řešili matematické úlohy.

 

Za učitele matematiky  Mgr. Věra Keppertová

 


Koprstar 2020

20.02.2020, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Školní casting této pěvecké soutěže proběhne 24. 2. v 13:00 v 2. A. Tímto zveme všechny zájemce o účast. Účastníci, kteří potřebují doprovod, případně se ještě rozhodují mezi několika písněmi, nechť se dostaví ve čtvrtek 20. 2. v 7:00 do učebny HV. Zkoušky sboru začnou probíhat od příštího týdne (vždy ve čtvrtek v 7:00 v HV).

 

Mgr. Martin Galia

 


BADY

18.02.2020, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Co se stane s gumovým medvídkem, když ho necháme 24 hodin ve vodě? Právě tuto otázku si položili malí badatelé hned při našem vůbec prvním setkání. A protože na otázky by se mělo odpovídat, museli jsme to vyzkoušet. A to nejen s vodou, ale také s roztokem soli, cukru, sirupu, octu i sody. Bohužel naše setkání netrvá celý den, proto jsme medvídky vyndali již po 25 minutách. A co se stalo? Někteří se zvětšili více, jiní méně. A co  medvídci, které jsme nechali v roztoku déle? V roztoku sody se gumový medvídek dokonce rozpustil. Na jednu z mnoha badatelských otázek tedy odpověď známe. 

Příště nás však čekají další úkoly, začneme objevovat různé druhy nerostů!

 

Za tým BADY

Mgr. Eliška Vidlařová

 


Čína není jen panda

18.02.2020, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Ve čtvrtek 6. 2. 2020 se žáci osmých a devátých tříd zúčastnili výukového programu o Číně. Ten byl velmi přínosný nejen z hlediska mezipředmětových vztahů, ale i propracovaností dokumentu, v němž žáci mohli zhlédnout dění v Číně od její dávné historie až po současnost.

Moderátor v Číně určitou dobu pobýval, což dokumentu i povídání jen přidalo na autenticitě a zajímavosti. Žákům se akce velice líbila a již nyní se můžeme těšit na tu příští, jejímž tématem bude povídání o jedné z nejkrásnějších zemí afrického kontinentu - Tanzánii.

 

Mgr. Daniela Petřeková

 


LVK Velké Karlovice

18.02.2020, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Týden od 10. 2. do 14. 2. 2020 prožili vybraní žáci na tradičním lyžařském výcviku v areálu Kyčerka ve Velkých Karlovicích. Zásluhou čtyř instruktorů se podařilo zabezpečit poklidný průběh akce pro všech třicet devět lyžařů. A to sedm z nich stálo na lyžích poprvé v životě!  Již druhý den všichni zvládali základní oblouky i výjezd na vleku. Muselo se jen chválit a chválit! Chválu si zaslouží nejen sportovní výkony, ale také úroveň přednášek, her a společenských večerů. 

Chtěl bych všem účastníkům kurzu poděkovat a popřát, aby jim lyžařské nadšení vydrželo co nejdéle.

 

Mgr. Jiří Lípový, hlavní vedoucí LVK

 


Péče o zdraví v 1. a 2. ročníku

18.02.2020, vložil: Mgr. Jiří Lípový

V posledních zimních měsících většinu lidí postihne chřipka nebo se potýkají 

s nachlazením. Proto ve středu 12. února 2020 si děti 1. a 2. ročníku nechaly aktovky doma a celý den si připomínaly, jak mají správně pečovat o své zdraví. Připravovali jsme a ochutnávali zdravé pomazánky (v každé třídě jinou). Nafotili jsme “zdravé svačiny”, které si děti přinesly z domova v rámci soutěže vyhlášené Ovocentrem. To také náš Den zdraví vhodně obohatilo zásilkou mléka, jogurtu, mandarinky a jablka. Naši prvňáci a druháci však jen nejedli - četli, skládali postavu, vytvářeli zdravou pyramidu potravin, zacvičili si, třídili obrázky s hygienickými potřebami, rozlišovali nemoci a úrazy. Přestože jsme se “neučili”, děti si procvičily spoustu praktických dovedností, zopakovaly staré a získaly nové poznatky, ale hlavně prožily pěkné dopoledne a upevnily vztahy mezi sebou. Příště si podobný den s jiným obsahem rádi zopakujeme.

 

PaedDr. Stanislava Mlejnecká

 


Evropa ve škole

17.02.2020, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Letos nás ve výtvarné výchově mimo jiné zaujalo jedno z témat soutěže "Evropa ve škole".

Ze 109 prací, které ztvárňovaly cirkusové prostředí, postoupily do krajského kola výkresy

Nikoly Janákové 8. A a Leony Kubalcové 7. A. Gratulujeme. 

 

Mgr. art. Anna Georgiadu


1. třída s rozšířenou výukou - informační schůzka pro rodiče, informace o talentových zkouškách

14.02.2020, vložil: Administrátor webu

Informační schůzkaNové informace pro všechny rodiče budoucích prvňáčků:

 

Jak už jistě víte, v září 2020 budeme v naší škole ve spolupráci se Světem vzdělání, z. s. otevírat třídu s rozšířenou výukou angličtiny, matematiky a logiky od prvního ročníku ZŠ.

 

Pro zájemce přidáváme informaci o konání prvního termínu talentových zkoušek:
- středa 11. března, v ZŠ 17. listopadu Kopřivnice
Pro přihlášení k talentovým zkouškám použijte www.svetvzdelani.cz , kde je potřeba se nejdříve zaregistrovat a následně vyplnit on line přihláškový formulář - čas termínu talentových zkoušek si volíte sami. Bližší informace na www.svetvzdelani.cz.

 

Reportáže kopřivnické kabelové televize z druhé informativní schůzky pro rodiče:

https://www.youtube.com/watch?v=KwWzYsZYcZE&feature=youtu.be

 

Pokud se o našem konceptu chcete dozvědět více, přijďte se podívat na další (již třetí) informační schůzku. Představíme Vám Svět vzdělání. Dozvíte se, co všechno od nás můžete očekávat, a zodpovíme veškeré Vaše dotazy. Druhý termín talentových zkoušek se uskuteční ve dnech 14. - 15.4. (bude upřesněno). .
 

Třetí informační schůzka se bude konat ve středu 8. dubna 2020 v 15.30 v budově školy – ZŠ 17. listopadu v Kopřivnici.

 

Mgr. Zdeňka Havlíková, ředitelka školy


Junior Gypri Scrabble tournament 2020

10.02.2020, vložil: Mgr. Jiří Lípový

V úterý 4. 2. 2020 jsem se společně s Robinem Zahradníčkem z 9. A zúčastnila turnaje hry Scrabble v anglické verzi, který se konal na Masarykově gymnáziu v Příboře.

Celá zpráva

Holocaust

07.02.2020, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Dne 27. 1. jsme si připomněli Mezinárodní den památky obětí holocaustu.

Moc děkujeme paní Hlávkové a Hlubíkové za působivou přednášku pro žáky 9. ročníku o tomto masovém vyvražďování Židů. Nikdy nechceme, aby se opakovalo někdy něco podobného, jako byl holocaust.

Vždyť jsme přece všichni lidé, tak se respektujme a važme si sebe navzájem.


 

Mgr. Milada Vývodová

 


Karnevalový den 3. B

04.02.2020, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Převleky, hudba, tanec, balónky, soutěže, zábava, sladkost a odměna… To vše patří k pravému karnevalu a nechybělo to ani u nás ve středu 29. 1. 2020, kdy proběhl další z netradičních školních dnů naší třídy. Že jsme si jenom hráli? Tak to může na první pohled vypadat, my ale procvičovali pády podstatných jmen, řadili čísla, počítali a v neposlední řadě upevňovali vztahy ve třídě. Den jsme si moc užili!

 

Mgr. Monika Tomanová

 


Ochutnávka z Ovocentra

31.01.2020, vložil: Mgr. Jiří Lípový

V úterý 28. 1. 2020 navštívila naši školu firma OVOCENTRUM z Valašského Meziříčí.

Zábavnou formou seznámili děti s různými druhy domácího i exotického ovoce, zeleniny a mléčných výrobků. Žáci si připravili chutné koktejly a ovocno-zeleninové špízy. Pro zpestření programu se oblékli do kostýmů zvířátek a ovoce. Program byl nápaditý, akce se všem velice líbila. 

Děkujeme.

 

Za 1. stupeň Mgr. Hana Králová

 


Zrušení jarních sběrových dnů

31.01.2020, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Zrušení jarních sběrových dnů

Z důvodu prudkého poklesu výkupních cen za starý papír nebude škola v dubnu organizovat avizované „jarní sběrové dny“. Se změnou situace na trhu se v dohledné době počítat nedá, pokud by přesto nastal obrat k lepšímu, škola sběrové dny opět zorganizuje.

Mgr. Jana Dobiášová


Olympiáda v českém jazyce

31.01.2020, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Ve čtvrtek 23. ledna proběhlo v Novém Jičíně okresní kolo Olympiády v českém jazyce.

Za reprezentaci naší školy děkujeme Elišce Lobodové z 9. A a Vandě Bekové z 8. A.

Nepodařilo se jim sice získat umístění mezi prvními, ale věřím, že samotná účast byla pro ně cennou zkušeností. 

Mgr. Iva Bukovjanová

 


BADY - 8. setkání

31.01.2020, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Při prvním lednovém setkání jsme se vrátili k exkurzi do studia KTK a zhlédli jsme naše mini reportáže. Nejenže jsme se společně zasmáli, ale také jsme si řekli, co bychom příště vylepšili a udělali třeba jinak. V druhé části BADYho jsme si ukázali vesmírné rakety a stanice a Badíci si své vlastní vesmírné objekty také sestrojili. Někteří měli plány veliké, pokusili se svou raketu i odstartovat, ale bohužel - možná bohudík -  se to nikomu nepovedlo.

Bádání a objevování zdar!

 

Za tým BADY

Mgr. Eliška Vidlařová

 


Fyzikální olympiáda - 1. místo v okresním kole

31.01.2020, vložil: Mgr. Jiří Lípový

I v letošním školním roce jsme se zapojili do řešení úloh Fyzikální olympiády. V kategorii F do okresního kola postoupili dva úspěšní řešitelé kola školního - Filip Mikušek z 8. A a David Číž z 8. B.

O náročnosti soutěže hovoří i skutečnost, že do okresního kola, které se konalo v pátek 24. 1. 2020 v Novém Jičíně, postoupilo celkem pouze 9 žáků. 

A umístění našich zástupců? Prostě úžasné!

David Číž 1. místo a Filip Mikušek - úspěšný řešitel.

 

Gratulujeme!!!  

 

Mgr. Hana Ďurčová

 


Můj život po škole

30.01.2020, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Vážení rodiče a žáci,

přikládáme plakát na diskuzní workshop pro rodiče a žáky 7.-9. ročníků ZŠ týkající se volby povolání.

Plakát: ZDE


Okresní kolo Dějepisné olympiády

17.01.2020, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Dne 14. ledna se uskutečnilo v Novém Jičíně okresní kolo Dějepisné olympiády, kde naši školu reprezentovali tři žáci (E. Lobodová, J. Janík, D. Číž).

Nejlépe se umístila Eliška Lobodová. Skončila na 16. místě.

Tímto blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci naší školy.


 

Mgr. Milada Vývodová

 


1. třída s rozšířenou výukou - informační schůzka pro rodiče předškoláčků

14.01.2020, vložil: Mgr. Jiří Lípový

V září 2020 budeme v naší škole ve spolupráci se Světem vzdělání, z. s. otevírat třídu s rozšířenou výukou od prvního ročníku ZŠ. Pokud se o našem konceptu chcete dozvědět více, přijďte se podívat na druhou informační schůzku. Představíme vám Svět vzdělání. Dozvíte se, co všechno od nás můžete očekávat, a zodpovíme veškeré Vaše dotazy. Bližší info na www.svetvzdelani.cz 

Informační schůzka se bude konat v pondělí 27. ledna 2020 v 17.00 v budově školy – ZŠ 17. listopadu v Kopřivnici.

 

Z. Havlíková, ředitelka školy


BADY v Kabelové televizi Kopřivnice

14.01.2020, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Těsně před Vánocemi jsme se s kroužkem BADY vydali na exkurzi do KTK. Průvodcem se nám stal pan David Monsport, který dětem sdělil informace o chodu Kabelové televize, tvorbě reportáží a zodpověděl i jejich zajímavé otázky, například to, jaké zvíře již v redakci měli nebo zda natáčí i v noci. Poté si malí badatelé vyzkoušeli práci reportéra, hosta ve studiu, kameramana, střihače i klapky. Při natáčení jsme zažili také malé překvapení - návštěvu pejska, který nám ukázal, co vše se může přihodit a jak těžké je i při nečekaných událostech udržet profesionální tvář. Myslím si, že všichni naši Badíci byli z exkurze nadšení a těšíme se, až si svoje mini reportáže pustíme.

 

Za kroužek BADY

Mgr. Eliška Vidlařová

 


Podpora ZOO Ostrava

10.01.2020, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Při mikulášském jarmarku v prosinci loňského roku se žákům třídy 7. A podařilo prodejem občerstvení a vánočních výrobků vydělat nemalou finanční částku. Po vzájemné dohodě žáci z těchto peněz věnovali 1000 Kč Zoologické zahradě Ostrava jako příspěvek na chov servala – menší africké kočkovité šelmy. ZOO následně žákům poslala děkovný list a několik volných vstupenek, které za odměnu dostanou nejlepší třídní „jarmarkoví pracovníci“.


Showman

22.12.2019, vložil: Mgr. Jiří Lípový

V úterý 17. 12. jsme navštívili Středisko volného času Fokus v Novém Jičíně, abychom zhlédli muzikál Showman v podání studentů novojičínského gymnázia. Toto představení studenti zinscenovali podle předlohy slavného amerického muzikálového filmu The Greatest Showman. Jde o životopisný snímek o zakladateli cirkusu, pro kterého každá překážka a nezdar byly jen dalším odrazovým můstkem na cestě za vlastními sny. A právě díky jeho vizionářství a energii vznikl showbyznys.

Z divadelního představení jsme odcházeli nadšení a plní dojmů. Těšíme se na další takto kvalitně připravené vystoupení.

Gabriela Štěpánová

 


PF 2020

20.12.2019, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Krásné prožití svátků vánočních a jen to nejlepší v roce 2020 přejí žáci a zaměstnanci ZŠ a MŠ Kopřivnice, ul. 17. listopadu 1225 

PF 2020


Návštěva Technického muzea Tatra v Kopřivnici - 18. 12. 2019

20.12.2019, vložil: Mgr. Jiří Lípový

V předvánočním čase navštívili žáci 3. B a pátých tříd Technické muzeum Tatra v Kopřivnici. 

Ve vlastivědě se žáci seznamují se „stoletím páry“, a tak jsme neodolali a na vlastní oči jsme chtěli vidět nejen auto Präsident z roku 1897 - první  automobil vyrobený v českých zemích, ale i další historické vozy.

       Děti obdržely pracovní sešit Dráčka Tatrováčka se zajímavými pracovními listy, ve kterém plnily různá zadání, křížovky, osmisměrky či kvízy. Žáci se rozdělili do skupin a po rozdělení rolí spolupracovali mladší žáci s těmi staršími. Děti se dozvěděly informace o geniálním tatrováckém konstruktérovi, o tom, čemu se říkalo Hadimrška, a viděly také expozici Emila a Dany Zátopkových.   Po společném závěrečném zhodnocení týmové práce a sebehodnocení napsaly o dnešní návštěvě děti zprávu.

 

Mgr. Martina Petrlíková

 


Divadlo v MŠ

19.12.2019, vložil: Mgr. Jiří Lípový

V předvánočním týdnu pozvaly děti a paní učitelky z MŠ Česká své absolventy, ale i ostatní děti z 1. A a 1. B na návštěvu, aby jim zahrály vánoční pohádku o stromečku a zvířátkách. Po pěkné pohádce si všechny děti společně zazpívaly koledy a prohlédly si školku.

 

Děkujeme za hezký zážitek.

 

PaedDr. Stanislava Mlejnecká, Mgr. Eliška Vidlařová

 


„Nebojte se matematiky“

19.12.2019, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Ve středu 11. 12. se někteří žáci 4. a 5. ročníků zúčastnili soutěže s názvem „ Nebojte se matematiky.“ V sále Katolického domu tak zavládla napínavá atmosféra jedenácti dumajících týmů. Každá skupina maximálně využívala svých možností, schopností a především vzájemné spolupráce.

Děti hledaly řešení nevšedních úkolů tajemných zápalek, funny kvízů a tangramů. Na chvíli se dokonce ocitly mezi astronauty ve vesmíru a splnily si nejeden dětský sen - být youtuberem. Jistě bylo pro ně poutavé hledání řešení jednoho z úkolů prostřednictvím moderní IT technologie, tj. notebooků. V úplném závěru si všechny týmy zahrály nesoutěžní hru „Čísla v kruhu“, do které se zapojili i pedagogové. Tato aktivita byla „ poslední tečkou“ za dvouhodinovým soutěžním kláním.

Přestože se žáci naší školy neumístili na stupních vítězů, dostali zajímavé ceny, které jim navždy budou připomínat tuto logickou soutěž, a odcházeli se spokojenými výrazy na tvářích. Již nyní se těší na další ročník.        

                                                              

Mgr. Martina Petrlíková

 


Adventní Krakov

17.12.2019, vložil: Mgr. Jiří Lípový

V pátek 13. prosince jsme se vypravili na adventní zájezd, tentokrát za krásami polského Krakova. Paní průvodkyně nás nejdříve zavedla k drakovi, který připomíná pověst o názvu města. Pokračovali jsme na nádvoří hradu Wawel, prohlédli jsme si katedrálu, kde byli korunováni polští králové. Prošli jsme vyzdobenými ulicemi na hlavní náměstí. Tam nás přivítaly tradiční adventní trhy, stánky se suvenýry, řemeslnými výrobky a mnoha dobrotami. Celý den nás provázelo sluníčko, a když zašlo, celé město se rozzářilo a dýchlo na nás tou pravou vánoční atmosférou.


Olympiáda v českém jazyce

17.12.2019, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Napište ustálené podoby upravených frazémů: Pod svícnem bývá nakapáno voskem. Mluviti stříbro, mlčeti nedostatečná. Není důležité zúčastnit se, ale vyhrát. Kdo chce psa bít, toho pokouše. To byl jeden z úkolů pro žáky, kteří se letos přihlásili na češtinářskou olympiádu. Školního kola se zúčastnilo dvacet žáků z 8. a 9. ročníku. Nejlépe si s jazykovými úkoly a také se slohovou prací na téma „Tomu říkám překvapení“ poradily Eliška Lobodová a Vanda Beková. V okresním kole jim přejeme mnoho úspěchů!


Mikulášský den na 1. stupni

17.12.2019, vložil: Mgr. Jiří Lípový

V úterý 3. prosince 2019 se děti  1. stupně do školy obzvláště těšily. V tento Mikulášský den se totiž i ony samy proměnily v malé Mikuláše, anděly a čertíky (těch bylo nejvíce. Celý den pak zpívaly, přednášely, povídaly si, ale i počítaly, četly, malovaly, lepily a tvořily. Všechny činnosti měly společné téma Mikuláš, anděl, čert, kteří v podání žáků 2. stupně s písničkou a dárky také děti navštívily.

 

Za učitele 1. stupně PaedDr. Stanislava Mlejnecká

 


Propagace veřejné dopravy a ODISbus

17.12.2019, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Dne 10. 12. 2019 se žáci čtvrtých tříd zúčastnili projektu Propagace veřejné dopravy a ODISbus. Cílem bylo znovu si připomenout a oživit znalosti z ekologie a poznat výhody veřejné dopravy. Ve speciálně zařízeném autobuse žáci vyslechli přednášku na tato témata a zhlédli propagační film o výhodách veřejné dopravy v dnešní době. Seznámili se se způsoby vyhledávání spojů a po správném zodpovězení zadaných otázek dostali ti nejlepší odměnu v podobě malých upomínkových předmětů.

Program byl zajímavý a pro mnohé poučný.

 

Mgr. Zdeněk Král

 


Chceme se stát EKOŠKOLOU

13.12.2019, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Také vám není lhostejné životní prostředí? Vadí vám plýtvání energiemi, vodou, jídlem?

Chcete zlepšit prostředí naší školy?

O vše, co souvisí s ekologií, se bude od února starat náš ekotým, jehož součástí

se můžete stát i vy.

Nikomu z nás není naše planeta Země lhostejná a chceme, aby naše budoucí generace

mohly žít spokojený život na Zemi.


 

Milada Vývodová a Lucie Šulganová – členky ekotýmu

 


Oznámení o zvýšení úplaty za školní družinu

09.12.2019, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Od 1. 1. 2020 bude zvýšena úplata za školní družinu na 150 Kč/měsíc. Důvodem navýšení měsíčního poplatku jsou  neustále rostoucí náklady spojené s běžným chodem školní družiny (spotřební materiál, učební pomůcky, teplo, el. energie).   

Poplatek za využívání školní družiny se platí pouze bezhotovostně, platební údaje zůstávají beze změny (žáci ve ŠD obdrží informace písemně).

Děkujeme za pochopení.

 

Mgr. Zdeňka Havlíková

ředitelka školy


BADY - 5. setkání

03.12.2019, vložil: Mgr. Jiří Lípový

V minulém týdnu si mohly děti z kroužku BADY nachystat program pro své kamarády. Společně jsme tedy řešili hádanky, hry - BANG, Labyrint, logické úlohy se sirkami a také jsme pracovali s komiksem. V druhé polovině schůzky na nás čekalo nové téma - vesmír. 

V obrázkové myšlenkové mapě děti pojmenovaly planety a vesmírné útvary. Vysoko nad naší planetou Zemí zůstaneme i příště a věřím, že se opět mnoho nového dozvíme.

 

Za klub BADY

Mgr. Eliška Vidlařová

 


Program Vánočního jarmarku

03.12.2019, vložil: Mgr. Jiří Lípový


Projektový den mimo školu

28.11.2019, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Dnešní doba přináší nové možnosti, jak vzdělávat děti, aby bylo i vzdělávání zábavné, efektivní a pokaždé jiné.  Pokud však chcete vsadit na kvalitu a originalitu, buďte si jisti, že Svět techniky vás nezklame.

Projektový den mimo školu byl tentokrát určen žákům sedmého ročníku. Vybrali jsme dva programy, na které se žáci přihlásili podle svého zájmu.  V programu LARP (dobrodružné hře) stmelovali kolektiv plněním různých úkolů, které vyžadovaly kreativitu a hlavně spolupráci. Jeden z pětičlenného týmu byl reportérem, jeden kameramanem, tři plnili úlohu vědců, kteří představovali svůj exponát.  Zkušenost s natáčením a stříháním reportáže celý dojem ještě umocnila. Všichni jsme se pobavili u promítání výsledků.

Program Roboti mezi námi si zvolili ti, kteří chtěli alespoň nahlédnout do světa robotů, zkusit si takového robota sestavit a naprogramovat si ho. Úžas v očích žáků napověděl, že byli pro činnost nadšeni a že je práce bavila. Však se jich zeptejte. Pocit úspěchu zažil každý. Prožili jsme tři hodiny úžasně stráveného času. Nabiti novými dojmy jsme se v odpoledních hodinách vrátili zpátky do Kopřivnice. 

Všichni se těšíme na další zážitkové učení.

 

Mgr. V. Iklová

 


Pozvánka na Vánoční jarmark

27.11.2019, vložil: Mgr. Jiří Lípový


Sametová komunikace

20.11.2019, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Letos jsme se s žáky devátých ročníků v předmětu český jazyk a komunikace doposud zabývali zejména 30. výročím sametové revoluce. Využívali jsme k tomu materiály projektu Jeden svět na školách, který skrze různé dokumenty a pracovní listy řeší problematiku zneužívání lidských práv (www.jsns.cz). Žáci a žákyně se tak například seznámili s textem Několik vět, zkusili si vypsat výjezdní doložku, měli možnost v diskuzích i aktivitách srovnat své pohledy na události listopadu 1989 i na dobu, která jim předcházela a která je pro většinu z nich jen těžce představitelná. Kladli jsme přitom důraz na základy adekvátní diskuze, vhodnou argumentaci, obhajování svého názoru i respektování toho cizího. K materiálům výše zmíněného projektu se určitě rádi vrátíme a doporučujeme návštěvu toho serveru i jiným žákům, případně rodičům, přátelům školy i široké veřejnosti.

 

Mgr. Martin Galia

 


Sametová revoluce

19.11.2019, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Dne 14. 11. navštívili deváťáci besedu s účastníky sametové revoluce, kteří vzpomínali na tehdejší dobu a zdůraznili, proč bychom si měli neustále připomínat, že pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí.

Važme si toho, že máme svobodu, můžeme cestovat, studovat, jen bychom neměli ztrácet morální a lidské hodnoty.


 

Mgr. Milada Vývodová

 


Logická olympiáda

19.11.2019, vložil: Mgr. Jiří Lípový

V průběhu měsíce října se žáci naší školy zúčastnili matematické soutěže Logická olympiáda, kterou pořádá Mensa ČR. V kategorii MŠ (předškolní věk) se soutěže zúčastnilo 5 dětí, nejlepšího výsledku dosáhla Veronika Cachninová s kvantilem 94,86 a v kraji obsadila 5. - 8. místo. V kategorii A1 (žáci 1. tříd) se olympiády zúčastnilo 7 žáků, nejlépe dopadli Adéla Musilová z 1. B a Filip Španihel z 1. A se stejným kvantilem 67,9. Kategorii A2 (žáci 2. tříd) řešili dva žáci a lépe dopadla Kateřina Cachninová z 2. B s kvantilem 91,58. Kategorie A (3. – 5. ročník) se soutěže zúčastnilo 26 žáků, nejlepšího výsledku dosáhl František Buček s kvantilem 90,48. Žáci druhého stupně si vyzkoušeli řešení logických úloh olympiády v kategorii B. Z 63 žáků nejlépe dopadli Simon Chechelský z 9. B s kvantilem 96,81, v kraji se tím umístil na 84. místě, druhý byl Jiří Thomke z 6. B s kvantilem 93,2 a třetí Matyas Marko z 9. B s kvantilem 89,94.

 

Všem žákům děkujeme za reprezentaci školy.

 


Jsme v televizi

18.11.2019, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Třída s rozšířenou výukou - pozvání na informativní schůzku pro rodiče předškoláků

18.11.2019, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Třída s rozšířenou výukou - pozvání na informativní schůzku pro rodiče předškoláků

 

Na ZŠ 17. listopadu v Kopřivnici otevíráme 1. třídu s rozšířenou výukou angličtiny, matematiky a logiky (od září 2020). Chcete se dozvědět více? Přijďte tento čtvrtek 21 .11. 2019 v 17:00 do ZŠ 17. listopadu na informační schůzku pro rodiče budoucích prvňáčků.

Rozšířenou výuku zajišťuje Svět vzdělání, z. s.
https://svetvzdelani.cz/

 

Těšíme se na vás!


17. listopad 1989 v ZŠ 17. listopadu

15.11.2019, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Naše škola se hrdě hlásí k tomu, že má sídlo na ulici 17. listopadu. V týdnu od 11. – 14. 11. jsme si ve všech třídách povídali o událostech sametové revoluce, jejíž 30. výročí si připomínáme tuto neděli.

Našim žákům i učitelům se velmi líbila interaktivní hra, kterou pro děti připravila Česká televize. Žáci se tak zábavnou formou dozvěděli plno nových informací o událostech a osobnostech této významné kapitoly novodobých dějin naší země. 

Pojďte si zahrát i vy:

https://www.ceskatelevize.cz/program/akcesvoboda/

 


Logická olympiáda v MŠ

15.11.2019, vložil: Mgr. Jiří Lípový

V pondělí 11. 11. 2019 se na naší škole uskutečnilo okresní finále v Logické olympiádě dětí MŠ, do kterého postoupilo celkem 12 nejúspěšnějších řešitelů – dětí z MŠ v okrese NJ. 

 

Celá zpráva

„Zachraňte berušku!“

15.11.2019, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Ve čtvrtek 7. 11. se v naší MŠ Polárka konala společná akce rodičů s dětmi s názvem „Zachraňte berušku“. Na této akci se v rámci organizace podílelo také 21 našich žáků ze 7. a 8. Tříd. Malým kamarádům ze školky pomáhali plnit zábavné a veselé úkoly na celkem 7 stanovištích.

 

Děkujeme za pomoc a těšíme se na další spolupráci s naší MŠ Polárka.

 

Celá zpráva

Klasifikační pohovory za první čtvrtletí školního roku 2019/2020

13.11.2019, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Vážení rodiče,

srdečně Vás zveme na individuální  klasifikační pohovory za první čtvrtletí školního roku 2019/2020, které se uskuteční v jednotlivých třídách v úterý 19. 11. 2019, a to v době od 16:00 do 17:30 hodin. 

Rodiče, kteří mají po dohodě s třídním učitelem stanoven svůj termín a čas na individuální pohovor, se řídí daným rozpisem.

Těšíme se na Vás.
učitelé ZŠ

 


Třídní schůzky pro rodiče vycházejících žáků

12.11.2019, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Třídní schůzky pro rodiče vycházejících žáků proběhnou dne 19. 11. 2019:

- 15.30 – 16. 00 – kmenové třídy

- 16.00 - 17.00 – školní jídelna.

 

Do školní jídelny vezměte i své děti: - informace výchovné poradkyně - Informace školní psycholožky - krátké prezentace zástupců středních škol - diskuse.

 

Mgr. Věra Keppertová, výchovná poradkyně


Školní kolo dějepisné olympiády

10.11.2019, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Také máte rádi dějiny? Zajímáte se o historii? Eliška Lobodová ze třídy 9. A 

nás zase nezklamala. Vyhrála školní kolo dějepisné olympiády a spolu s ní postupují 

do okresního kola ještě Jakub Janík a David Číž.

Blahopřejeme jim a přejeme mnoho úspěchů v okresním kole.


 

Mgr. Milada Vývodová

 


Třeťáci na výletě

10.11.2019, vložil: Mgr. Jiří Lípový

V úterý 5. 11. 2019 vyjely třídy 3.A a 3.B na exkurzi do výrobny svíček UNIPAR v Rožnově pod Radhoštěm. Děti se dozvěděly, jak se vyrábějí svíčky, samy si zkusily svíčku nabarvit, viděly velmi drahé svíčky vykládané kamínky Swarovski a nakoupily dárečky v nádherném a voňavém obchůdku. Na zpáteční cestě jsme zastavili v rodišti skokana na lyžích Jiřího Rašky ve Frenštátě pod Radhoštěm a podívali se, kde tento olympionik trénoval. Proběhli jsme se v lese v Rekovicích, ale odtud nás bohužel vyhnal déšť.

 

Mgr. Monika Tomanová

 


Adaptační kurz 5.A

10.11.2019, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Začátkem října jsme zažili dva netradiční dny. Školní prostředí jsme vyměnili za areál v přírodě – skautský VANAIVAN. Cíl akce byl jasný: strávit společně příjemným způsobem čas, pobavit se, lépe se navzájem poznat, více se stmelit jako kolektiv, ale také se seznámit s novou třídní učitelkou Mgr. Martinou Petrlíkovou.

Celá zpráva

Sběr papíru

10.11.2019, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Podzimní sběrové dny 2019 jsou za námi a naplněný kontejner svědčí jak o snaze žáků i jejich
příbuzných pomoci životnímu prostředí, tak o jejich touze vyhrát ve školním roce 2019/2020
sběrovou soutěž. Ta ovšem pokračuje i během dubnových sběrových dnů 2020 a vyhodnocena bude
v červnu 2020. Takže neváhejte a dále sbírejte, na 1. místě se může umístit kdokoliv z vás!

Mgr. Jana Dobiášová

 


V den vyhlášené stávky 6. 11. bude v ZŠ a MŠ 17. listopadu běžný výukový den

05.11.2019, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Ve středu 6. listopadu proběhne na ZŠ Kopřivnice, 17. listopadu 1225 běžný výukový den. Do vyhlášené stávky se aktivně zapojí dva zaměstnanci, ostatní zaměstnanci školy podpoří oprávněné nároky pedagogických i nepedagogických pracovníků formou zajištění běžné výuky a provozu školy bez omezení.


Vernisáž na MÚ

05.11.2019, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Slavnostní vyhlášení soutěže ke 30. výročí sametové revoluce proběhlo 4. listopadu na Městském úřadě v Kopřivnici. Cenu za výtvarnou práci si od pana starosty přebrali žáci osmé třídy David Rakus a Vít Stehlík. Své pečlivě vypracované výkresy do soutěže připravily také děvčata ze sedmé třídy. Vše bude na výstavě k vidění do 28. listopadu. Našim malířům posíláme velké blahopřání!

 

MgA. Anna Georgiadu


Klub deskových her a zábavné logiky

05.11.2019, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Již několikrát jsme se s dětmi 2. -5. ročníků sešli v „Deskovkách“. Čím se bavíme? Řešíme  sudoku, osmisměrky, křížovky, šifry, hádanky, sirkolamy, skládáme puzzle a mozaiky, soutěžíme ve znalostech i postřehu, pracujeme na interaktivní tabuli a hlavně hrajeme deskové, karetní i jiné hry. K nejoblíbenějším zatím patří Ubongo, Cink! a Věž. Brzy se také seznámíme s Geoboardy, indickým násobením a čekají nás turnaje v piškvorkách a lodích.

 

Vedoucí klubu Mgr. Monika Tomanová

 


Ukončení atletického podzimu ve škole

24.10.2019, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Dnešním dnem jsme ukončili s největší pravděpodobností podzimní část tělesné výchovy na venkovním hřišti. V průběhu dvou měsíců jsme se zaměřili na řadu atletických disciplín, které plnili žáci 1 i 2. stupně. Došlo také k překonání několika rekordů školy a je to skvělé i proto, že žáci z toho měli velkou radost.

 

Těšíme se na jarní pokračování a třeba opět posuny tabulek :) 

 

Tabulky rekordů

 

Mgr. Jiří Lípový


BADY - 2. setkání

24.10.2019, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Podruhé jsme se v BADYm podívali pod hladinu moří a oceánů. Znáte například nejnebezpečnější medúzu a víte kolik má očí? To my už ano. Víme, že je to čtyřhranka Fleckerova a má celkem 24 malinkých očí. Hledali jsme a sdíleli také mnoho dalších vědomostí o žralocích, plejtvácích či mušlích, tedy škeblích. A nejen to, poslouchali jsme zpěv velryby a nakonec jsme provedli dva zajímavé pokusy, abychom zjistili, jakou má voda sílu a proč unese i velkou loď. 

 

Těšíme se na další setkání.

 

Za tým BADY

Mgr. Eliška Vidlařová.

 


Strom života

19.10.2019, vložil: Mgr. Jiří Lípový

V pátek 18. 10. 2019 zavítala na naši školu společnost SmVaK a. s. s projektem Strom života, který přibližuje význam vody pro člověka a přírodu. Zkušení animátoři pracovali se žáky obou šestých tříd – seznámili děti s tématem vody z více úhlů pohledu (fyzikální a chemické vlastnosti vody, etické a společenské otázky, ekologie vody). Jednalo se nejen o unikátní zážitkový program pro celou třídu, ale také o demonstraci pokusů s vodou a podněty k dalším aktivitám. Je to moderní způsob výuky, ve kterém se klade důraz na aktivitu každého žáka, takže navenek to jako výuka vlastně ani nepůsobí. Na konci daného programu každý žák získal diplom Strom života. Fotogalerie na FB školy.

 

                                                                                                                                                                   RNDr. V. Nevludová

 


Beseda v knihovně

17.10.2019, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Dne 9. 10. 2019 navštívili žáci 3. ročníku Městskou knihovnu Kopřivnice na ulici Francouzská. Formou prezentace se seznámili s historií Kopřivnice, jejím průmyslem a významnými rodáky. V závěru si vyzkoušeli test z nabytých vědomostí. Beseda děti zaujala a přispěla k rozšíření učiva o našem městě.


Jablíčkový den - projektové vyučování 1. stupně

17.10.2019, vložil: Mgr. Jiří Lípový

V pátek 11. 10. 2019 se budovou 1. stupně linula vůně jablek.  Na tento den si učitelé připravili pro své žáčky netradiční projektovou výuku zaměřenou na téma jablek. Byly připravené i děti. Přišly jablíčkově nazdobené a nesly spoustu jablečných dobrot na ochutnávání. Některé měly připravené i úkoly, které dále zpracovávaly ve výuce. V každé třídě se dělo něco jiného – třídily se informace, kreslilo se a tvořilo, poznávaly se odrůdy jablek, bádalo se, mluvilo anglicky a poznávalo anglický zvyk lovení jablek, krájelo … Děti pracovaly i metodami jako jsou brainstorming, myšlenková mapa, pětilístek atd. Vše tak, aby se učily vzájemně spolupracovat, získávat nové informace, poznávat neznámé vjemy a taky se bavit a hrát si. O velké přestávce jsme se sešli ke společnému zpívání, přednášení a soutěžení. A co se konkrétně odehrávalo v jednotlivých ročnících?

Celá zpráva

TESTOVÁNÍ IQ

15.10.2019, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Vážení rodiče,

ve spolupráci s Mensou ČR pořádá naše škola možnost testování IQ, které má sloužit k vyhledávání nadaných dětí. Test je neverbální a nevyžaduje předchozí znalosti, zjišťuje proto skutečnou úroveň zejména logického myšlení.

Testování na naší škole proběhne dne 14. 11., od 8:00, test trvá cca 30 min, cena 150 Kč (snížený poplatek za školní testování). Pokud máte zájem o testování Vašeho dítěte, vyplňte, prosím, přihlášku v papírové podobě a zároveň přihlaste dítě elektronicky na daném odkaze:

https://intranet.mensa.cz/prihlaska/test_iq.php?id_a=10330

Informaci o výsledku dostane pouze zákonný zástupce testované osoby do dvou týdnů poštou, popř. emailem v kratší době.

Pozn: Toto testování umožňujeme i dětem z MŠ (starší 5 let). Termín testování pro MŠ -
15. 11. 2019.

Další informace můžete najít na stránkách mensy www.mensa.cz.

                                                                                                                                                                              Vedení školy

 


Soutěž o nejlepší domácí zákusek

14.10.2019, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Jelikož všichni dobře víme, že se učíme pro svůj budoucí život, rozhodli 

jsme se uspořádat soutěž v tom, kdo upeče nejlepší domácí zákusek.

Všichni, kteří se zúčastnili soutěže, měli vynikající rodinné recepty a patří jim 

pochvala a poděkování. Určitě se se svým umem ve světě neztratí.

Jako nejlepší zákusky porota vybrala tyto:

 

3. místo: Darina Pobořilová - jablečný závin s ořechy

2. místo: Kristýna Janáková - čokoládové muffiny s marcipánem

1. místo: Adriana Hladilová - žloutkové věnečky

 

Výhercům blahopřejeme.

 

                                                                                                                                                                Mgr. Milada Vývodová

 


Scénické čtení

14.10.2019, vložil: Mgr. Jiří Lípový

V kinosále KDK se ve středu 9. října děti 1. a 2. tříd zúčastnily divadelního představení programu Listování.cz - scénického čtení knihy Komisař Vrťapka zasahuje v podání herců Lukáše Hejlíka a Evy Hollové.

Představení bylo velmi zábavné i napínavé. Vtáhlo nás do příběhu a všem se líbilo.

Na další scénické čtení se moc těšíme.

 


Kam po ZŠ?

10.10.2019, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Končíte tento školní rok základní školu? Uvažujete kam dál? Jeďte se podívat v odpoledních hodinách na každoroční přehlídku středního školství, která se koná 22. a 23. října 2019 v NJ.
Můžete zde porovnat informace o školách na jednom místě. 
Bližší informace naleznete na stránkách : https://www.kvic.cz/aktualita/11801/GEMMA_2019_-_Novy_Jicin_-_22_a_23_10_2019


Sběr papíru !!!

10.10.2019, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Ve školním roce 2019/2020 se naše škola opět zúčastní sběrové akce ZELENÝ STROM (sběr starého papíru).

 

Sběrové dny jsou stanoveny

na 21. – 23. 10. 2019 a 27. – 29. 4. 2020 

vždy od 7.00 do 7.45 a od 14.30 do 16.30

(jarní termín může být v případě potřeby pozměněn).  

 

Kontejner na sběr bude přistaven v prostoru vjezdu na školní hřiště a to pouze ve výše uvedených dnech!!!!!

 

Škola nemá možnost uskladňovat sběr, který žáci donesou do školy mimo určené sběrové dny!!!!!

 

- sbírá se starý papír, noviny, letáky, knihy bez tvrdých obalů a kartony (kartony odděleně od ostatního papíru)

- papír nesmí být mokrý a znečištěný

- vybraný sběr bude na místě poblíž kontejneru vážit a do tabulek zaznamenávat určená služba 

- vyhodnocení nejlepších škol v absolutním množství odevzdaného papíru i v průměru na žáka bude provedeno pořádající firmou po 12. červnu 2020

- následně bude škole pořádající firmou předána finanční částka odpovídající výkupním podmínkám a množství odevzdaného sběru

- z této částky budou odměněni nejlepší školní sběrači – jednotlivci a vítězná třída.

 

Takže:            NEVÁHEJTE!

                       SBÍREJTE!

                       POMÁHEJTE ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ!

 


BADY - 1. setkání

06.10.2019, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Je za námi první opravdová “bádací” schůzka, v níž jsme se vydali zkoumat podmořský svět. Společně jsme sepsali vše, co nás o mořích a oceánech zajímá, a také o tom společně diskutovali. Dále jsme se ponořili až na dno Mariánského příkopu a objevili, že i v hloubce přes 10 000 m pod hladinou oceánu se ukrývá život. Na závěr jsme si z látek různé hustoty vytvořili jednotlivé vrstvy moře - od té, kde panuje naprostá tma, až po horní, kde proniká nejvíce světla ze Slunce. 

A protože neleníme ani o víkendu, navštívili jsme spolu s rodiči krásný vzdělávací program v Planetáriu Ostrava, kde jsme kromě povídání o aktuální noční obloze zažili také “ponor” ke korálovým útesům. Všichni jsme byli spokojení a do našeho dalšího setkání máme zase o čem bádat a přemýšlet.

 

Za tým BADY

Mgr. Eliška Vidlařová

 


Den zdraví 2019

03.10.2019, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Zdravá výživa: Eliška: Miluju čokoládu. A hlavně čokoládové tyčinky. Máma mi někdy říká, že jsem čokoládový „závislák“ a místo tyčinek mi vždycky vnutí nějaké ovoce. Sice mi chutná taky, ale čokoláda víc. Škoda, že neplatí: „To, co nám chutná, je i zdravé.“

 

ZDE si můžete prohlédnout podrobný seznam aktivit dětí.


Cesta do pravěku

01.10.2019, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Šesťáci strávili krásné páteční dopoledne procházkou po stopách, které vedou do Štramberka. Zde totiž byla nalezena v jeskyni Šipka čelist neandertálského chlapce, jehož pravděpodobnou podobu jsme spatřili v Muzeu Zdeňka Buriana na náměstí.

Zde nám pan kurátor Aleš Durčák krásně představil výstavu malíře  Zdeňka Buriana,

který se, jak všichni dobře víte, narodil v Kopřivnici, ale dětství prožil ve Štramberku.

Rovněž jsme se dozvěděli, že Zdeněk Burian byl vzorný student, ale také občas vyvedl nějakou lumpárnu.

Poté naše kroky vedly do již zmíněné jeskyně, kterou jsme celou důkladně prozkoumali.

Moc se nám procházka líbila.

 

Mgr. Milada Vývodová

 


Září ve 3.B.

01.10.2019, vložil: Mgr. Jiří Lípový

My jsme žáci 3. B, bereme však na sebe… Touto známou pohádkovou písničkou jsme zahájili náš školní rok. Celý první měsíc jsme se věnovali tvoření pravidel třídy a práce ve škole, spolužití s novou kamarádkou i paní učitelkou a podpoře vzájemného pochopení, tolerance a kamarádství. K tomu snad přispěl i stmelovací program vedený naší školní psycholožkou. Co nás čeká v říjnu? To se brzy dozvíte :) 


Ten umí to a ten zas tohle...

25.09.2019, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Jména jako Šustala, Zátopek, Burian asi nebudou nikomu neznámá. Co ale Zdeněk Petr? A co Ten umí to a ten zas tohle? Píseň pro Kristinku? Autor nejen těchto hitů, které zpívaly hvězdy tuzemské pop music (Vondráčková, Kubišová, Werich, Neckář, Matuška, Štědrý), kopřivnický rodák, který se jako skladatel, rozhlasový redaktor a režisér uchytil velmi brzy v Praze, by v sobotu 21.9.2019 oslavil 100 let. Spolu s dětmi naší školy i ostatních kopřivnických základních škol jsme se postarali, aby se na tohoto pána nezapomnělo. Velký sbor Kopřivka pěl na Náměstí T. G. M. pod mou pomyslnou taktovkou hned několik písní z autorova souboru Ptačí písničky. Nutno říci, že při shonu na začátku školního roku jsme neměli příliš příležitostí zkoušet, i tak se nám povedl velmi solidní a živý výkon, který ocenilo nejen početné publikum, ale i syn pana Petra Jiří a čestný host těchto oslav, skladatelův přítel Miloň Čepelka.

 

Mgr. Martin Galia


Bady

24.09.2019, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Vážení rodiče a příznivci bádání,

 

dne 12. 9. se konala úvodní schůzka kroužku BADY, který vznikl ve spolupráci s MAP ORP Kopřivnice. Rodiče byli seznámeni s fungováním, zaměřením a jednotlivými tematickými celky kroužku. Pro děti jsme měli připraven první zajímavý program - s pomocí šifer objevili malou odměnu. Podle odezvy u dětí jsme zjistili, že šifrování jim nedělá vůbec žádný problém a již nyní se těším na naše první badatelské setkání, ve kterém se ponoříme do hlubin moří a oceánů.

 

Za tým BADYho Mgr. Eliška Vidlařová

 


Přibude nová třída? ...aneb napsali o nás

19.09.2019, vložil: Administrátor webu

Zobrazte si plakát Kouzlo Hejného matematikyVe včerejším NOVOJIČÍNSKÉM deníku byl zveřejněn článek s názvem "Přibude nová třída?"

 

Naše škola díky spolupráce s Mensou ČR v rámci projektu Škola4 dostala nabídku na další spolupráci, a to se zájmovým spolkem Svět vzdělání. Jsme moc rádi, že s novým školním rokem byly také zahájeny přípravné aktivity na podporu nadaných dětí - budoucích prvňáčků. Svět vzdělání plánuje otevřít od září 2020 na naší škole třídu s rozšířenou výukou. Bližší informace v následujícím text a příloze.

 

"Spolek Svět vzdělání pořádá pro své pedagogy různé konference a workshopy, rovněž se snaží seznámit rodiče se způsobem výuky. V Kopřivnici proto chystá na čtvrtek 26. září seminář Hejného metoda výuky matematiky pro veřejnost, kde odkryje základy tohoto principu. Ucelené informace o projektu třídy s rozšířenou výukou se zájemci mohou dozvědět na informační schůzce, která se bude konat 21. listopadu v 17 hodin v ZŠ 17. listopadu." ......

 

https://novojicinsky.denik.cz/…/v-nove-tride-se-ma-vyucovat…

 


MAP

18.09.2019, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Vážení rodiče, 

rádi bychom vás informovali, že také v letošním školním roce nabízí MÚ Kopřivnice v rámci projektu Místní akční plán (MAP) ORP Kopřivnice II řadu zajímavých seminářů a přednášek pro rodiče.
Nabídku najdete na:
http://www.koprivnice.cz/index.php?id=vzdelavani-rodice-map-orp-koprivnice
kde se také můžete na nabízené akce elektronicky přihlásit.

Mgr. Kateřina Bumbalíková
koordinátor MAP pro ZŠ a MŠ Kopřivnice, 17. listopadu


Beseda s arm. gen. Ing. Petrem Pavlem, M.A.

10.09.2019, vložil: Mgr. Jiří Lípový

V úterý 10. 9. 2020 se 8. a 9. ročníky naší školy účastnily spolu se svými kolegy z ostatních kopřivnických škol besedy s armádním generálem ve výslužbě Petrem Pavlem. Žáci byli zasvěceni do organizace armády, důvodů našeho členství v NATO, bezpečnosti (nejen) našeho regionu, ale i do různých peripetií vojenského života. Po upozornění na důležitost a význam kritického myšlení, zvláště v době, kdy je obtížné se orientovat ve světě informací, následoval prostor pro dotazy žáků. Nutno podotknout, že by nebylo na škodu vidět na pódiu krom pana Pavla a moderátora pana Sazovského i nějakého názorového oponenta, se kterým by mohla vzniknout zajímavá debata, ve které by navíc žáci mohli sledovat zásady slušné argumentace.

 

                                                                                                                                                                      Mgr. Martin Galia


Informace ze školní jídelny - zvýšení cen stravného od 1. 9. 2019

04.07.2019, vložil: Administrátor webu

Vážení rodiče,

s předstihem vás informujeme o plánovaném zvýšení stravného ve ŠJ o 2 Kč na 1 oběd, a to od 1. 9. 2019 (podrobnější informace a zdůvodnění v příloze). Nezapomeňte si, prosím, zkontrolovat, zda máte u svého peněžního účtu nastaven dostatečně vysoký limit pro povolení inkasa.
Děkujeme za pochopení a spolupráci.


Slavnostní zakončení školního roku

04.07.2019, vložil: Administrátor webu

Poslední den školního roku přišel pro žáky naší ZŠ letos netradičně již o 3 dny dříve. Z důvodu rozsáhlé rekonstrukce všech sociálních zařízení v budově ZŠ se vysvědčení rozdávala ve třídách už v úterý 25. 6. Při slavnostním zakončení školního roku v atriu školy jsme poprvé zažili vyhodnocení nové ankety s názvem  "Žák roku", dále pak vystoupení školní skupiny pod vedením p.uč.Galii a hlavně - loučení s našimi deváťáky.

Přejeme jim do dalšího studia hodně úspěchů, štěstí a nových skvělých kamarádů! 

Reportáž o tomto okamžiku natočila i místní kabelová televize - můžete zhlédnout zde.


Rekonstrukce soc. zařízení ve škole už je v plném proudu

04.07.2019, vložil: Administrátor webu

Rozsáhlá rekonstrukce všech sociálních zařízení ve škole si vyžádá celé prázdniny, a tak přišly vhod i 3 dny ředitelského volna navíc. Úvodní bourání začalo hned v úterý 25. 6.  - bezprostředně po odchodu žáků ze školy. Zatím vše probíhá podle plánu a my držíme škole a všem pracovníkům pěsti, aby vše zdárně do konce prázdnin stihli.


Informace o změně úředních hodin sekretariátu v době hlavních prázdnin

04.07.2019, vložil: Administrátor webu

Vzhledem k rozsáhlé rekonstrukci ve vnitřních prostorách školy se také omezují úřední hodiny sekretariátu v době hlavních prázdnin (viz příloha). 

Děkujeme za pochopení.


Hurááá na prááázdniny

04.07.2019, vložil: Administrátor webu

Učitelé, žáci a vůbec všichni zaměstnanci ze ZŠ 17. listopadu  přejí všem rodičům, jejich dětem a přátelům školy krásné a sluníčkové léto.

Nový školní rok společně zahájíme slavnostním nástupem v pondělí 2. září v 8:00 v átriu školy. Těšíme se na vás !!!


Další úspěch v krajském kole

22.05.2019, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Matyáš Peroutík, žák 9. A třídy, opět zabodoval. Tentokrát ve velmi náročné vědomostní soutěži jakou je Fyzikální olympiáda.

Ve své kategorii E s přehledem vyřešil úlohy školního kola, v únoru se stal úspěšným řešitelem okresního kola a postoupil do kola krajského. To se konalo 24. dubna v Ostravě a Matyáš, jak jinak, se opět stal úspěšným řešitelem. Gratulujeme.

 

Mgr. Hana Ďurčová

 


Hurá do školy - lekce II

13.05.2019, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Druhá lekce programu pro naše předškoláčky se nesla v duchu svátku všech maminek, který letos připadl na neděli 12. května. Děti se naučily psát tiskací M, vyhledávaly obrázky věcí, které na M začínají, zopakovaly si, jak zvířecí maminky volají na svá mláďátka, a vybarvily pro maminku květinu. Na závěr je čekal úkol nejtěžší – vyzdobit pomocí různých vzorů šaty pro maminku. Jelikož je to úkol náročný a zodpovědný, vyzkoušely si jej děti spolu s básničkou nejprve nanečisto „ve vzduchu“ a až poté aplikovaly vzor na papír. Určitě nemusím připomínat, že si děti v rámci těchto hravých úkolů procvičily spoustu důležitých dovedností: grafomotoriku, prostorovou orientaci, počty, rytmizaci a mnoho dalších.

 

Za 14 dní se těšíme na viděnou nejen s dětmi, ale i s rodiči, pro které je připravena beseda se školní psycholožkou.

Za tým Hurá do školy

Mgr. Radka Miková

 


Anorexie

26.04.2019, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Ve středu 24. 4. 2019 navštívily 8. a 9. třídy Kulturní dům v Kopřivnici, kde se konala beseda na téma „Anorexie“ s českou spisovatelkou Petrou Dvořákovou. Vyprávěla nám, jak závažná tato nemoc je, neboť si sama prošla trnitou cestou s touto mentální poruchou příjmu potravy, dokonce se ocitla v situaci, kdy bojovala o svůj život. I přes všechnu hrůzu, kterou si prožila, nám dokázala sdělit svůj příběh s úsměvem na rtech. Seznámila nás i se svým knižním titulem „Já jsem hlad“. Vzhledem ke zvídavým otázkám posluchačů nebyl časový prostor i pro předčítání z této knihy, což však nebrání tomu, abychom si knihu zakoupili a sami přečetli.

Celá zpráva

VÝSLEDKY ZÁPISU DO 1. ROČNÍKU

15.04.2019, vložil: Administrátor webu

Vážení rodiče, 

děkujeme za váš zájem o naši školu. K zápisu přišlo 47 dětí, z toho 12 rodičů požádalo pro své děti o odklad školní docházky (viz příloha: Zápis do 1. tříd - výsledky). 

V příštím školním roce otevřeme dvě první třídy. Dodatečný zápis do 1. třídy (pro další zájemce) lze domluvit individuálně s vedením školy.

První setkání budoucích prvňáčků v rámci programu předškolní přípravy "Hurá do školy" se uskuteční v naší škole v úterý 23. 4. v době od 15:15 do 16:00 hodin. 

Těšíme se na setkání s Vámi.

Mgr. Zdeňka Havlíková

ředitelka školy


Pozvánka k zápisu do 1. tříd

11.04.2019, vložil: Administrátor webu

Vážení rodiče, milé děti,

zveme vás k zápisu do 1. tříd,

a to ve čtvrtek 11. dubna 2019 od 13 do 18 hodin.

 

Ve druhém podlaží se vám budou v pěti třídách věnovat zkušené paní učitelky prvního stupně naší školy. Proběhne zde nezbytné vyplňování dokumentů (tento proces můžete urychlit jejich předvyplněním a vytištěním, ke stažení na webových stránkách školy www.zskop17.cz , sekce Pro budoucí prvňáčky).

 

Adresy pro případné otázky: zdenka.havlikova@zskop17.cz , zastupce@zskop17.cz .

Nezapomeňte s sebou přinést:

 • občanský průkaz
 • rodný list dítěte

 

Těšíme se na vás!


Informace o ředitelském volnu 2.5. a 3. 5. 2019

05.04.2019, vložil: Administrátor webu

Vážení rodiče,

 

dávám na vědomí, že ve čtvrtek 2. 5. a v pátek 3. 5. 2019 vyhlašuji na pracovišti ZŠ a MŠ 17. listopadu v Kopřivnici volno ředitelky školy (Školský zákon č. 561/2004, § 24, odst. 2), a to pro žáky základní školy z provozních důvodů (plánované vzdělávací aktivity a exkurze pedagogických pracovníků do ostatních pilotních škol zapojených do projektu Mensy ČR).

Žáci 1. – 9. ročníku ZŠ nebudou mít vyučování, ze stravování budou všichni automaticky odhlášeni (všichni strávníci ZŠ).

Pro rodiče, kteří mají zájem o organizovanou činnost pro své děti (žáky 1. – 4. ročníku ZŠ), nabízíme možnost polodenního či celodenního pobytu (bez vyučování) ve školní družině. Tato školní družina bude v provozu pouze při dostatečném počtu přihlášených žáků, doba provozu od 6:30 do 16 hodin.  Stravování ve školní jídelně nemůže být v době, kdy neprobíhá výuka, zajištěno, žáci si přinesou jídlo z domova.

Prosíme rodiče  žáků 1. – 4. ročníku o vyplnění návratky a následně její včasné zaslání zpět k rukám TU (žáci dostali ve škole, ke stažení také v sekci Bakaláři).

Ředitelské volno, květen 2019 - oznámení (.pdf)


Děkujeme za pochopení.

                                                                                                                             

Mgr. Zdeňka Havlíková,                                                                                       

ředitelka ZŠ


Nabídka práce v kuchyni

26.03.2019, vložil: Mgr. Jiří Lípový

ZŠ a MŠ 17. LISTOPADU v KOPŘIVNICI

 

přijme vyučenou ( zaučenou )kuchařku do školní jídelny s nástupem od 1.9.2019.

V případě zájmu kontaktujte vedoucího ŠJ na tel.čísle

737 207 292 nebo e-mail: tomas.polivka@zskop17.cz

 


Lyžařský výcvikový kurz 6. - 9. tříd

13.03.2019, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Lyžařský výcvikový kurz 2019 proběhl v termínu 4. 3. – 8. 3. 2019 v lyžařském středisku SKI AREÁL SYNOT KYČERKA  ve Velkých Karlovicích.

Celá zpráva

Turnaj v piškvorkách

13.03.2019, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Ve čtvrtek 14. 2. 2019 jsme se zúčastnili oblastního meziškolního turnaje základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií v piškvorkách.

Jednalo se o soutěž pětičlenných družstev škol v libovolném složení. Každá škola mohla přihlásit do soutěže jedno družstvo. Celkový počet týmů v turnaji byl tentokrát 12.

Naše družstvo, ač věkově nejmladší, bylo velmi kvalitní a dávalo soupeřům pořádně zabrat.

Sice jsme se neumístili na stupních vítězů, ale budeme trénovat a příští rok si to se soupeři rozdáme znova.

 


Pangea - matematická soutěž pro žáky (1+3). až (10-1). ročníků

13.03.2019, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Ve středu 20. 2. 2019 se vybraní žáci naší školy zúčastnili online matematické soutěže Pangea – soutěže pro žáky, které baví počítání.

Cílem soutěže Pangea je změřit síly žáků 4. - 9. tříd základních škol a jím příslušných tříd víceletých gymnázií a podpořit jejich zájem o matematiku a logické uvažování. Soutěží se v matematických úlohách teoretických a zejména úlohách z reálného světa.

Tematické úlohy jsou tvořeny nejen ze společenskovědních a přírodovědných oborů. Pro letošní rok byla zvolena témata hudba, příroda a ekologie.

Vyhodnocení soutěže proběhne v dubnu. Všem zúčastněným držíme palce.

 


Den otevřených dveří

12.03.2019, vložil: Administrátor webu


Čtenářský klub „Fofršneci“

22.02.2019, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Ráda bych touto formou poděkovala všem čtenářům z 2. stupně, konkrétně žákům třídy IX. A a IX. B, kteří věnovali svůj drahocenný čas a scházeli se po dobu čtyř měsíců ve školní knihovně. Co bylo na programu letos?

Celá zpráva

Mikuláš 2018

27.12.2018, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Ve středu 5. 12. 2018 přišel žáky naší školy jako každý rok navštívit Mikuláš se svou andělskou družinou, kterou doprovázeli i zástupci pekla. V dávných dobách byl Svatý Mikuláš oblíbený kvůli své štědrosti, proto i náš Mikuláš hojně obdarovával hodné žáky a ty neposlušné napravoval. Svatá družina si připravila hudební vystoupení pod taktovkou pana učitele Galii. Tato akce celoškolní žákovské samosprávy se opět vydařila a jen doufejme, že Mikulášovi čerti nebudou muset příští rok napravovat moc hříšníků.


Za CŽS Eliška Lobodová


Dívky postupují ve floorbale do okresního finále

15.11.2018, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Ve včerejším turnaji dosáhly naše dívky skvělého úspěchu, když postoupily do okresního finále. Po skvělých výkonech postupně přehrály těsným rozdílem 1:0 E. Zátopka, dále pak Alšovku 3:0 a nakonec Kom 66 z NJ 2:1.

 

Gratulujeme k postupu


Klasifikační pohovory za první čtvrtletí školního roku 2018/2019

13.11.2018, vložil: Administrátor webu

Vážení rodiče,

srdečně Vás zveme na individuální  klasifikační pohovory za první čtvrtletí školního roku 2018/2019, které se uskuteční v jednotlivých třídách v úterý 20. 11. 2018, v době od 15:30 do 17:30 (1. stupeň ZŠ), od 16:00 do 18:00 (druhý stupeň ZŠ).

Těšíme se na Vás.
učitelé ZŠ


Druháci v knihovně

07.11.2018, vložil: Mgr. Jiří Lípový

V překrásném podzimním dopoledni 6. listopadu 2018 navštívila třída II.B městskou knihovnu. Děti poznávaly různé druhy ilustrací a jejich význam v knize. S velkým zaujetím soutěžily v řazení ilustrací podle děje pohádky, aby dostaly sladkou odměnu. Děti si také prohlédly ilustrace starších českých malířů ( M. Aleš, J. Lada, kopřivnický rodák Z. Burian ) a poslechly si krátké příběhy z jejich života. Kreslené postavičky malířů Z. Milera a V. Čtvrtka poznali úplně všichni. Nakonec si děti mohly samostatně prohlédnout knížky v regálech, na výstavkách a případně si vyhlédnout knihu, kterou si v knihovně s rodiči půjčí. Do školy děti odešly nejen se sladkou odměnou a obrázkem, ale i s příjemným zážitkem a novými poznatky.

 

PaedDr. Stanislava Mlejnecká


Halloween

07.11.2018, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Žákovská samospráva vyhlásila na středu 31. října den masek. Jelikož se jedná o období Halloweenu, většina žáků druhého stupně přišla do školy ve strašidelném přestrojení. Do akce se zapojili i někteří učitelé. Žáci osmých ročníků poté zpracovávali v rámci slohu výtah na téma Halloween/ Dušičky - Svátek zesnulých/ Día de los Muertos, kde se dozvěděli, jak tento svátek slaví různé kultury a kde jsou jeho kořeny.


Výsledky soutěže k 70. výročí povýšení Kopřivnice na město

01.11.2018, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Naše škola se v pátek 29. října zúčastnila soutěže k 70. výročí povýšení Kopřivnice na město. Žákovská samospráva tedy zvolila pro tento den oranžovou barvu, abychom všichni podpořili náš soutěžní tým. Soutěž proběhla v hale ZŠ E. Zátopka. Přímý přenos byl zahájen přesně v 10 hodin. Soutěží žáky 6. – 9. tříd všech kopřivnických škol provázel R. Pastorek. Soutěž byla náročná, neboť se střídaly úkoly ze znalostí historie Kopřivnice s adrenalinovými disciplínami. V úvodu byly porotou v čele se starostou Kopřivnice oceněny nejlepší práce žáků jak ve výtvarné, tak v literární soutěži. Ve výtvarné soutěži jsme obdrželi hlavní cenu za dílo žáků loňských devátých tříd. Finanční obnos bude použit na nákup výtvarných potřeb. V literární soutěži obdržel za svou práci cenu Ondřej Pobořil z 6. B. Blahopřejeme.

Celá zpráva

100. výročí republiky

31.10.2018, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Ve čtvrtek 25. 10. jsme si s žáky 5. B. v rámci hodiny vlastivědy připomněli 100. výročí vzniku samostatného československého státu. Děti se oblékly v barvách trikolóry a vyrobily si vlajky, které jsme poté vyzdobili ve třídě. Ve zbylém čase jsme si povídali nejen o státních symbolech, ale i o významných osobnostech dané doby. Dětem se hodina moc líbila.

 

Třídní učitelka: Mgr. Daniela Petřeková


Logická olympiáda 2018

31.10.2018, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Logická olympiáda je soutěž, kterou pořádá společnost Mensa České republiky. Je založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Rozhodujícím faktorem nejsou znalosti získané ve škole, ale schopnost žáků samostatně uvažovat a pohotově rozhodovat. Z pohledu soutěžících nebyla olympiáda jednoduchá, ale většina potvrdila, že úkoly byly zajímavé a zábavné. Luštily se úlohy nejen formou rébusů, hádanek, ale také šifer. Žáci si vyzkoušeli i jiné možnosti uvažování, analýzu a odhad správného výsledku.

V rámci celé České republiky se letos do soutěže zaregistrovalo rekordních 61 761 soutěžících z 3 007 škol.

Z naší školy se do olympiády zapojilo 130 žáků, z nichž 76 se umístilo na bodovaných místech.

 

Žákyně kategorie A se probojovala do krajského semifinále. Gratulujeme!


Pozvánky pro všechny rodiče a příznivce školy

25.10.2018, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Vážení rodiče a příznivci školy,

Zveme Vás na sledování soutěže základních škol k výročí povýšení Kopřivnice na město. Soutěž se koná v pátek 26. 10. 2018 v hale Emila Zátopka a můžete ji sledovat v přímém přenosu. Na webových stránkách Kopřivnice bude připraveno v tento den tlačítko, kterým se přenesete do haly Emila Zátopka a můžete fandit svému dítěti, popř. škole. Přímý přenos začíná v 10.00 hodin na odkaze - https://www.youtube.com/embed/tA5QRM863_s?ecver=2  

Budeme mít oranžovou barvu !!!

 

 

Celá zpráva

Noc s hrabětem Monte Christo

25.10.2018, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Stalo se vám někdy, že byste přespali ve škole? Nám ano. Skončilo vyučování a nikdo z nás netušil, že večer bude ještě lepší, než jsme očekávali. V pátek 19. října jsme začali v 16 hodin. Dívali jsme se na čtyřdílnou adaptaci známého románu Alexandra Dumase Hrabě Monte Christo. Na plátně v učebně hudební výchovy se odehrávalo velké drama. Děj byl komplikovaný, ale my jsme si o postavách a příběhu o velké lásce a pomstě povídali a promítání jsme si zpestřili spoustou z domova přinesených dobrot a skvělou pizzou. I noc strávená ve škole ve spacáku byla pro nás velkým zážitkem. V sobotu ráno jsme se rozcházeli sice unavení, ale plní nezapomenutelných dojmů.

Celá zpráva

IT konference

25.10.2018, vložil: Mgr. Jiří Lípový

V úterý 23. 10. se skupina dvanácti vybraných žáků zúčastnila IT konference na Masarykově gymnáziu v Příboře. Probíhaly tři workshopy – Google Assistant, Google disk a 3D tisk s odborníkem. Seznámili jsme se s posledními novinkami ze světa Google, dozvěděli se, jak funguje jeho umělá inteligence, jak může Google Assistant usnadnit život, jak si jej přizpůsobit k obrazu svému a naučit ho dělat i to, co zatím neumí. Povídali jsme si o zajímavostech 3D tisku a ukázali si, jak jednoduchá může být cesta od nápadu k realizaci výrobku. Akce se setkala u žáků s velkým ohlasem.

 

Mgr. Iva Bukovjanová


Etiketa

12.10.2018, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Ve středu 10. října 2018 se žáci IX.A a IX.B za podpory svých třídních učitelek vydali vstříc soutěži s názvem Etiketa. Celou akci zaštítilo město Kopřivnice v rámci aktivit MAP.

V budově Městského úřadu v Kopřivnici byly pro soutěžící připraveny stoly označené čísly, kvízy a malé občerstvení. Naše škola se utkala v rámci znalostí pravidel slušného chování s žáky deváté třídy ZŠ Alšova.

Celá zpráva

Pozvánka na úvodní třídní schůzky

24.09.2018, vložil: Mgr. Zdeňka Havlíková

Vážení rodiče,

srdečně Vás zveme na úvodní třídní schůzky, které se uskuteční v úterý 2. 10. 2018 od 16:00.

 • 16:00 - úvodní třídní schůzky 1. - 9. ročníku ve třídách, informace TU o výuce, organizační záležitosti,
 • pro rodiče žáků 9. ročníku - od 16:30 ve školní jídelně je připraven blok ohledně problematiky volby povolání a výběru středních škol (informace od výchovné poradkyně, školní psycholožky a zástupců pozvaných středních škol).

Těšíme se na Vás.

Za všechny zaměstnance školy Vám přejeme úspěšný školní rok 2018/19!!!

vedení školy


Hurá do školy!

25.04.2018, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Srdečně zveme naše budoucí prvňáčky a jejich rodiče na akci Hurá do školy!


Mozkový jogging

25.04.2018, vložil: Mgr. Jiří Lípový

V úterý 24. dubna 2018 se obě naše třídy 9. ročníku zúčastnily prezentace o mozkovém joggingu. Obsahem prezentace bylo, jak se máme efektivně učit, jak funguje mozek, co je to paměť, jak funguje a jak ji trénovat. Dozvěděli jsme se, že mozek je ze 78% tvořen vodou a spotřebuje 20% celkové energie, kterou tělo přijalo. Škodí mu stereotypy a nuda, naopak pohyb, sociální kontakty a dobrý spánek mu velmi svědčí. Každý člověk je originální a jeho mozek taktéž. Neexistují dva stejné mozky.

Celá zpráva

Den Země 2018

23.04.2018, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Dne 19. 4. 2018 jsme na naší škole oslavili Den Země.  Žáci 1. - 4. ročníku vyrazili do Parku Edvarda Beneše,  kde  organizace RADAMOK ve spolupráci se Slumekem a MěÚ připravila nejen pro žáky, ale i pro veřejnost řadu stanovišť   - např.  poznávání zvířecích stop, výrobu ptačích budek a krmítek, osazování truhlíků aj.  Žáci  mezi  stanovišti s nadšením chodili, dívali se a vyzkoušeli si řadu aktivit „vlastníma rukama a hlavou“.  Své výtvory si mohli odnést domů.

Celá zpráva

Zápis do MŠ

20.04.2018, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Dne 3. května 2018 od 9,00 hod. do 15,00 hod. se uskuteční v prostorách mateřské školy při ZŠ a MŠ Kopřivnice na ul. 17. listopadu zápis dětí pro školní rok 2018/2019. Zájemce srdečně zveme !

 

Další informace:

 

Kompletní info pro rodiče

 

Kritéria pro přijetí dětí do MŠ


Den prevence 2018

26.03.2018, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Školní preventivní program naší školy stanovuje základní strategii v prevenci sociálně patologických jevů ve škole, určuje hlavní cíle školy v této oblasti a popisuje metody a formy, jakými je těchto cílů dosahováno. Vychází z Metodického pokynu k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve školách a školských zařízeních č. j.: 21 291/2010 – 28 ze dne 1. 11. 2010.

 

V školním roce 2017 -18 měl Den prevence následující program: ZDE


Národní finále východ - Čeps Cup

24.03.2018, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Dne 22.3. jsme se zúčastnili finálového turnaje pro Moravu a východní Čechy ve florbale. Zápasy se odehrály v Olomouci, kde přijelo 8 nejlepších týmů. Pouze však 3 si mohly zajistit postup do celorepublikového finále v Ostravě.

Celá zpráva

Lektor dopravní výchovy

15.02.2018, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Město Kopřivnice vypisuje pro příspěvkovou organizaci Mateřské školy Kopřivnice VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA POZICI


Lyžařský výcvikový kurz 5.- 9. tříd

13.02.2018, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Lyžařský a snowboardový výcvikový kurz 2018 proběhl v termínu 5.2. – 9.2.2018 v lyžařském areálu SKI areál Synot Kyčerka ve Velkých Karlovicích.

Celá zpráva

Volejbalistky skvěle reprezentují Kopřivnici v Moravskoslezském kraji

12.02.2018, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Mezi tradiční kopřivnické sporty patří volejbal, který VK Tatra Kopřivnice provozuje v mládežnických kategoriích tradičně převážně v tělocvičnách ZŠ a MŠ Kopřivnice na ul. 17. listopadu. Tréninkových aktivit i mistrovských utkání se účastní mj. i řada žáků a žákyň školy.

Celá zpráva

KOPRSTAR 2018

01.02.2018, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Rok se s rokem sešel, Koprstár jde dál..."

Všem zpěvu chtivým jedincům se dává na vědomost, že se 7.2. koná školní kolo soutěže, jejíž prkna znamenají svět...nebo alespoň zde v Kopřivnici. Ano, jedná se o oblíbené pěvecké klání KoprStar 2018!

Ze školního kola může postoupit až 9 zpěvaček či zpěváků.

Celá zpráva

Shakespeare ožívá

31.01.2018, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Ve středu 24. ledna 2018 se žáci 7. – 9. tříd naší školy vydali za kulturou. V Kulturním domě v Kopřivnici připravil pražský divadelní soubor ArtWay Theatre jednu z nejslavnějších komedií, a to hru Zkrocení zlé ženy. Příběh odehrávající se v Padově v době renesance zpracovává námět, který je aktuální v každé době. 

Celá zpráva

Přání k Vánocům a Novému roku

22.12.2017, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Chlapci a děvčata, vážení rodiče, kolegové a obchodní (i všichni ostatní) přátelé,

 

Je tady další změna v kalendáři, která spolehlivě zajistí výměnu roku 2017 za rok 2018. Ještě předtím na nás zapůsobí vánoční rodinná pohoda a po možná poněkud rozpustilém Silvestru zákonitě přijde i Nový rok.

 

Dovolte mi, abych vám všem popřál hezké Vánoce, zdraví, ale i štěstí v roce 2018, a samozřejmě speciálně našim žákům i hodně osobních a studijních úspěchů. Rodičům přeji především dostatek času a trpělivosti pro své děti, ale i ekonomickou jistotu. Všem ostatním, kteří se pohybujete ve škole i kolem ní, pak přeji pevné zdraví a život plný nápadů a harmonie.

 

                                                                                                                                                            Mgr. Jiří Stoško, ředitel školy


ČEPS CUP 2017

21.12.2017, vložil: Mgr. Jiří Lípový

V úterý 19.12. se naši kluci 3. - 5. ročníku zúčastnili krajského finále ČEPS Cupu v Ostravě-Dubině, a to přímo v domovské aréně extraligového celku 1. SC TEMPISH Vítkovice. Každý zápas se hrál na 1x12 min.

Celá zpráva

Přijďte se k nám podívat VII

15.12.2017, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Dne 12. 12. 2017 se v ZŠ a MŠ Kopřivnice na ul. 17. listopadu uskutečnil 7. ročník akce „Přijďte se k nám podívat“, což je vlastně den otevřených dveří spojený s vánočním jarmarkem. Žáci školy spolu se svými učitelkami a vychovatelkami předem vyrobili různé vánoční dekorace a ozdoby, které následně ve vstupním prostoru školy nabízeli za mírné ceny návštěvníkům jarmarku.

Celá zpráva

Mikuláš 2017

07.12.2017, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Včera k nám po roce zavítal Mikuláš s anděly a čertovskou sebrankou! Zlobivci se mohli dobrovolně přiznat ke svým hříchům a pokusit si je odčinit zpěvem nebo recitací. Největší hříšníci dostali cejch a své prohřešky si odskákali v pytli!


Přijďte se k nám podívat VII

30.11.2017, vložil: Mgr. Jiří Lípový

12. prosince 2017 se v době od 14,30 hod. do 17,00 hod. uskuteční v prostorách ZŠ a MŠ Kopřivnice na ul. 17. listopadu další ročník ukázkové vzdělávací a předváděcí akce pro rodiče, absolventy školy a celou kopřivnickou veřejnost s názvem  „Přijďte se k nám podívat“. (plakát k akci)

Celá zpráva

Nebojte se matematiky

27.11.2017, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Ve středu 22. 11. 2017 se vybraní matematici 9. ročníků kopřivnických ZŠ sešli na netradiční matematické soutěži „Nebojte se matematiky aneb i s čísly může být zábava“ pořádané kopřivnickou radnicí.

Naši školu reprezentovali Lada Boháčová, Tereza Hochgesandtová, Jan Frýdl, Sebastián Gaube a Tomáš Janků.

Celá zpráva

Postup našich žáků do krajského finále ve florbale

25.11.2017, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Žáci třetího až pátého ročníku si vybojovali postup do krajského finále ve florbalovém turnaji ČEPS Cup. Kluci zvítězili v okresním finále na ZŠ Emila Zátopka v Kopřivnice. Krajské finále se pak koná v termínu 11.12. - 1.2. 2018. Místo bude upřesněno.

Výsledky : 17-Příbor 6:3, 17-Emil Zátopek 6:1, 17-Štramberk 10:1, 17-Alšova 5:4.

Soupiska a statistiky: Marek Žáček (G) 0+1, René Janek 5+1, Adam Myslikovjan 4+3, David Kusz 7+5, Mikuláš Kotek 0+2, David Kyanka 2+1, Nicolo Quitt 6+0, Richard Janek 4+6.

Klukům gratulujeme a těšíme se, co předvedou v krajském finále 

                                                                                                                                                                                Mgr. Jiří Lípový

 

 

 

 


Pozvánka na dny technické kariéry

20.11.2017, vložil: Mgr. Jiří Lípový

ZDE si můžete prohlédnout pozvánku na Dny technické kariéry


Sbírka vršků pro Andrejku

10.11.2017, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Se začátkem listopadu byla v Kopřivnici zahájena v pořadí již 6. sbírka vršků od běžných PET lahví, mléka, džusů apod. Výtěžek sbírky bude sloužit k zakoupení speciálního chodítka pro žákyni naší školy Andrejku Marko ze VII.B.

Celá zpráva

Cesta do pravěku

31.10.2017, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Již druhým rokem se žáci 6. ročníku zúčastnili dějepisné vycházky Cesta do pravěku. O tomto výletu dále píše Vítek Stehlík a David Číž, oba z 6.A.

 

„Šlo se do Štramberka k jeskyni Šipka. Počasí se nám hodně vydařilo. Velmi se nám líbila Štramberská Trúba, která vylézala z mlhy a také výhled z Kotouče. Po cestě zpátky jsme se zastavili v Šustalově vile, kde byl pro nás připraven program, a sice film o Zdeňku Burianovi, výstava jeho děl a pracovní listy. Hodně děkujeme panu učiteli Galiovi a paní učitelce Palacké.“

 

My děkujeme všem účastníkum exkurze za vzorné chování a příjemnou společnost, a v neposlední řadě také Mgr. Pavlu Dvořákovi za komentář k filmu a výstavě.


Hasiči

30.10.2017, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Dne 25.10. 2017 se žáci šestých tříd zúčastnili slavnostního předávání nové techniky kopřivnickým hasičům. Akce se konala před budovou radnice v Kopřivnici a žáci mohli  mimo jiné na vlastní oči vidět  hašení požáru a cvičné slaňovaní hasičů. 
Našim žákům se program líbil a odvážným hasičům přejeme co nejméně zásahů.
 
                                                                                                                                                                                                                                    Mgr. Milada Vývodová


Byli jsme v knihovně

23.10.2017, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Ve středu 18. října 2017 navštívili žáci 4. tříd dětské oddělení městské knihovny. Paní knihovnice pro ně připravila besedu na téma Naše regionální pověsti.

Nejdříve dětem objasnila, co jsou pověsti. Svá vyprávění dokládala ukázkami z mnoha přichystaných knížek plných pověstí regionálních i světových.

Děti vzpomínaly na tajemná kopřivnická zákoutí a zajímaly se o pověsti, které se k nim vážou. Třeba o tom, co se kdysi odehrálo na Šostýně, jak se k nám dostal Váňův kámen nebo proč se dodnes ve Štramberku pečou štramberské uši.

Po besedě si knihovnu mohly prohlédnout, a když odcházely, už se některé domlouvaly, že do knihovny začnou chodit.

Paní knihovnici moc děkujeme za zajímavou a poučnou besedu.

                                                                                                                                                                Mgr. Zdenka Čechová

Celá zpráva

Adaptační kurz 5.B.

16.10.2017, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Místo: Valašská Bystřice – Hlaváčky – chata Valaška

Datum: 5. – 6. 10. 2017

Účastníci: 21 žáků V. B; TU – Mgr. V. Iklová; psycholožka – Mgr. R. Miková

Adaptační kurz slouží ke stmelení kolektivu, poznání sebe sama, svých spolužáků, nové třídní učitelky a je cestou k cílenému odstranění nežádoucích projevů chování v daném kolektivu.

Celá zpráva

Včelařská soutěž

22.09.2017, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Dne 8.9.2017 se šest žáků z 6.B zúčastnilo včelařské soutěže, kde mohli uplatnit své znalosti o včelařství, ale zároveň se spoustu nových informací dozvěděli.

Věděli jste, že Albert Einstein jednou řekl, že až vymřou včely, lidstvo je přežije o čtyři roky? Soutěžící mohli také ochutnat různé druhy medu. Med je nejen chutný, ale hlavně zdravý.

Naše škola se umístila na krásném třetím místě. Soutěžícím děkujeme za vzornou reprezenatci naší školy.

 

 

                                                                                                                                                                   Mgr. Milada Vývodová


Den Země 2017

21.09.2017, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Den Země 2017 v Parku E. Beneše je již dávno za námi, přesto si jej připomínáme několika fotkami našich žáků letošního 8. ročníku, kteří na tomto Dni Země vystupovali s krásně nacvičenou scénkou o vývinu motýlů. Za odměnu jeli dne 14. 9. 2017 na výlet na Lysou horu. Jak sami říkají, bezvadně si to užili, zasmáli a bolavé nohy už prý také přebolely.


Ředitelské volno 29.9.2017

08.09.2017, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Kopřivnice na ul. 17. listopadu 1225 vyhlašuje dle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. školský zákon na pátek 29. září 2017 pro žáky základní školy ředitelské volno.

 

Školní jídelna v tento den v provozu nebude.

 

Školní družina bude v provozu od 6,00 hod. do 15,00 hod. Prosíme rodiče, aby vychovatelkám ŠD do 15.9. 2017 sdělili, zda tuto službu využijí.

 

                                                                                                                                                         Mgr. Jiří Stoško, ředitel školy


A je tady zase nový školní rok

01.09.2017, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Skončily prázdniny, a tak vás všechny, žáky, rodiče i zaměstnance školy vítám na začátku školního roku 2017/2018.

Celá zpráva

Zahájení nového školního roku

30.08.2017, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Zahájení: pondělí 4. září 2017

 

· 8:00 přivítání žáků 1. ročníku v atriu školy (v případě špatného počasí v předsíni školy – prostor u šaten), potom přesun žáků do jednotlivých tříd

 

· 8:00 zahájení školního roku žáků 2. – 9. ročníku v jednotlivých třídách

 

· 9:40 ukončení vyučování (pro přihlášené žáky ke stravování ve školní jídelně je zajištěn oběd – od 9:40 - 10:30)

 

Přejeme všem žákům úspěšné vykročení do nového školního roku!

 


Vystoupení kroužku Sport coctail

29.06.2017, vložil: Mgr. Jiří Lípový

 

Ve čtvrtek 22. června  2017 se pro školní družinu a později i pro rodiče konalo vystoupení tanečního kroužku Sport coctail pod vedením paní učitelky Stanislavy Dratvové. 

Celá zpráva

Soutěže CŽS

29.06.2017, vložil: Mgr. Jiří Lípový

V průběhu celého roku byl kontrolován pořádek v jednotlivých třídách. Třída mohla získat při jedné kontrole až 5 bodů. Členové CŽS bodovali pořádek na podlaze, čistě smazanou tabuli, zvednuté židle, úklid pod lavicemi a roztříděný odpad. V tomto školním roce se nejlépe umístila třída 8. A. Odměnou byl dort, který upekly naše skvělé paní kuchařky. Na druhém místě se společně umístily třídy 6. B, 7. A, 9. B. a třetí místo obsadily třídy 6. A a 7. B.

V rámci CŽS byly vyhlašovány barevné dny. Tato soutěž proběhla již druhým rokem a těší se velkému zájmu žáků i učitelů. V letošním roce soutěžili žáci 1. i 2. stupně v jedné kategorii. Nejvíce bodů i tady získala třída 8. A.


HURÁ DO ŠKOLY IV

14.06.2017, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Poslední lekce našeho programu pro předškoláčky proběhla ve čtvrtek 8.6. Děti si opět vyzkoušely, jaké to bude ve škole bez rodičů, a pracovaly pod vedením paní učitelky. Rodiče, tentokrát samé maminky, si vyslechli besedu na téma „Jak úspěšně zvládnout vstup do první třídy“ se školní psycholožkou. Mluvili jsme o adaptaci na školu, uzpůsobení denního režimu, přístupu rodiny ke škole a známkám, volnočasových aktivitách a kroužcích, o tom, že bychom neměli děti kroužky přetěžovat.

Celá zpráva

Ocenění ZŠ a MŠ Kopřivnice na ul. 17. Listopadu v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR

08.06.2017, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Již podruhé se žáci Základní školy a Mateřské školy na ul. 17. listopadu zúčastnili soutěže „Srdce s láskou darované“, kterou vyhlásily nakladatelství Antecom, firma OPTYS, vydavatel časopisu AGE a pražské divadlo Ypsilonka, vše pod záštitou předsedy Poslanecké sněmovny ČR Jana Hamáčka. Cílem celé akce byla podpora tradičních lidských hodnot, jako jsou láska, přátelství, rodina, vzájemná úcta, ale i podpora týmové práce a rozvoj tvůrčích dovedností dětí. O masovosti soutěže svědčí skutečnost, že se do ní dosud zapojilo až 18 tisíc dětí z celé České republiky.

Celá zpráva

Fyzikální pokusy

08.06.2017, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Fyzikální pokusy

V pátek 2. června se žáci čtvrtých tříd zúčastnili Prezentace fyzikálních pokusů, kterou pro ně pod vedením paní učitelky Jany Židkové zorganizovali žáci 8. tříd. Čtvrťáci se měli možnost seznámit s různými fyzikálními jevy tím nejzajímavějším způsobem a to prostřednictvím pokusů s vodou, octem, sodou, vzduchem a mnohými dalšími látkami. Za snahu a profesionální vystupování patří žákům 8. tříd i paní učitelce Janě Židkové velké poděkování a my už se těšíme na další setkání s fyzikou.


Den dětí zahalený v eskymácké abecedě

02.06.2017, vložil: Mgr. Jiří Lípový

1. červen 2017 jsme na naší škole oslavili netradiční formou. V 8 hodin se žáci druhého stupně seřadili dle tříd na hřišti. Se zaujetím naslouchali instrukcím pana učitele Světlíka, hlavního organizátora Dne dětí 2017. Ten svým zvučným hlasem zahájil sportovní klání sestávající se z osmi neobvyklých disciplín. Kromě lovu soba či rybolovu na žáky čekaly následující soutěže - zatloukání hřebíků, střelba na branku a také závody psích spřežení. 

Celá zpráva

KRAJSKÉ KOLO POHÁRU ROZHLASU

28.05.2017, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Ve čtvrtek 18. května jsme s napětím sledovali výkony našich atletů na krajském finále Poháru rozhlasu v Opavě. Padlo několik osobních rekordů ( A. Drastík, M. Benýšek, V. Frýdl, O. Kundel ) a družstvo se zlepšilo o hodně bodů oproti okresnímu finále v Novém Jičíně ! Před finálovými štafetami jsme působili na fantastickém 4. místě a věděli, že pořád nějaká naděje na medaile je! Ovšem štafeta se nám hrubě nepovedla a propadli jsme se na celkové 6 místo. Všichni členové družstva zaslouží pochválit za přístup k disciplínám. Jmenovitě je třeba vyzvednout umístění Martina Benýška, který obsadil 2. místo v Moravskoslezském kraji za hod kriketovým míčkem a Ondry Kundela za nový osobní rekord v míčku, který ho vynesl na 4. místo. Dále také oceňujeme nový rekord školy 479 cm v mladších žácích Adama Drastíka za skok daleký a 4. místo v kraji.

 

 

 

Celá zpráva

Hurá do školy III

27.05.2017, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Třetí setkání předškoláčků se školou proběhlo ve čtvrtek 18.5., tentokrát však trochu netradičně. Zatímco děti zůstaly ve třídě s paní učitelkou a věnovaly se procvičování dovedností důležitých pro zvládnutí první třídy, rodiče se zúčastnili besedy se školní speciální pedagožkou Mgr. Kateřinou Bumbalíkovou. Seznámili se s činností speciálního pedagoga na škole, s novým postupem při poskytování podpůrných opatření dětem se speciálními vzdělávacími potřebami a s tím, jak se věnovat nácviku i v domácím prostředí (pracovní sešity, didaktické hry apod.)

Celá zpráva

Pythagoriáda

19.05.2017, vložil: Mgr. Jiří Lípový

V matematice se nám daří

 

Gratulujeme k dalším skvělým výkonům našich žáků, tentokrát v okresním kole Pythagoriády, které se uskutečnilo dne 15. 5. 2017 v Novém Jičíně.

Štěpán Peroutík získal v kategorii 6. tříd 1. místo a Matyáš Peroutík v kategorii 7. tříd 3. místo. Dané příklady řešilo celkem v kategorii Z6 39 účastníků a v kategorii Z7 10 účastníků. Dalšími úspěšnou řešitelkou byla Ánh Le Minh z 5.A třídy. Všichni zúčastněni žáci, i ti, kteří se neumístili na stupních vítězů, odvedli výbornou práci. Děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy a gratulujeme.

 

                                                                                                                                                     Mgr. Jana Žídková

 


Beseda v knihovně

19.05.2017, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Na středu 17. 5. budou určitě vzpomínat žáci třídy 5. B. Navštívili totiž knihovnu v Kopřivnici, kde paní knihovnice velmi poutavě vyprávěla o pohádkách. Víte, že pohádky byly původně určeny dospělým? Říkalo se jim báchorky a měly zdůraznit, že dobro má vždy zvítězit nad zlem. Žáci odcházeli plní dojmů a dozvěděli se třeba mimo jiné také to, že některé pohádky, o kterých si mysleli, že jsou známy pouze u nás, zná celý svět. Novinkou pro ně např. bylo, že Karkulka z Číny potkala místo vlka tygra. Michal Viewegh píše pohádky, které osloví jak děti, tak jejich rodiče, např. Krátké pohádky pro unavené rodiče. Zajímavé informace se žákům budou hodit nejen k projektu, který budou vypracovávat, ale také v běžném životě.

                     

                                                                                                                                                     Mgr. Milada Vývodová


Zápis do mateřské školy pro školní rok 2017/2018 - výsledky

19.05.2017, vložil: Mgr. Jiří Lípový

4. května 2017 se uskutečnil zápis dětí do mateřské školy Polárka, která je součástí ZŠ a MŠ Kopřivnice na ul. 17. listopadu. Děkujeme všem zákonným zástupcům, kteří si vybrali právě naši mateřskou školu. Bohužel podobně jako v předchozích letech jsme z kapacitních důvodů nemohli všem vyhovět. V části "Výsledky zápisu" jsou uvedeni jen úspěšní uchazeči, neúspěšní žadatelé budou v následujících dnech vyrozuměni individuálně.

 

Výsledky zápisu


Hurá do školy II

12.05.2017, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Druhá lekce programu pro předškoláky Hurá do školy proběhla ve čtvrtek 4.5. Sešli jsme se ještě v hojnějším počtu než poprvé. Tentokrát se téma lekce neslo v duchu svátku všech maminek, který oslavíme již v neděli. Po nezbytném procvičení a přípravě ručiček pro psaní se děti naučily básničku o mamince, v pracovním listu zaznačily všechny věci začínající písmenem M, vyzdobily mamince šaty a domů si pro maminku odnesly vystřižený a nalepený tulipán. Rodiče všemu bedlivě přihlíželi a mnohdy se i do aktivit zapojili, aby dětem pomohli. Ale aby ta škola nanečisto byla co nejvíce opravdová, příště už budou děti pracovat s paní učitelkou samostatně, zatímco pro rodiče jsme připravili besedu o přípravě na vstup do školy.

Těšíme se na vás ve čtvrtek 18.5.

 

Za tým Hurá do školy

                                                                       Mgr. Radka Miková, školní psycholožka


Výtvarná soutěž

12.05.2017, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Blahopřejeme Hynku Hladilovi z 5.B, jehož výtvarná práce se umístila na 1. místě v soutěži Za tajemstvím čisté vody, kterou pořádalo Ministerstvo zemědělství ČR u příležitosti Světového dne vody 2017.

Této soutěže se zúčastnilo více než 1000 žáků z celé České republiky.

Hynek vyhrává tablet v hodnotě 6000 Kč a zároveň naše škola dostane poukaz na školní pomůcky v hodnotě 5000 Kč.

Děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

 

 

                                                                                                                                             Mgr. Milada Vývodová


DNY MEZINÁRODNÍ KUCHYNĚ

11.05.2017, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Vážení stravníci,

 

ve dnech od 15. května do 23. května jsme pro Vás připravili

 

                                                  DNY MEZINÁRODNÍ KUCHYNĚ

 

V těchto dnech můžete ochutnat italskou a maďarskou kuchyni. 

Věříme, že Vám bude chutnat a přejeme dobrou chuť.

 

(tato jídla jsou označena v jídelním lístku m.k.)


Dopravní soutěž

09.05.2017, vložil: Mgr. Jiří Lípový

"Dva roky jezdím bez nehod, s větrem se honím o závod..."

 

Ani letošní jaro nemohla naše škola chybět na dopravní soutěži mladých cyklistů. Pavla Sopuchová (7.A), Lada Boháčová (8.A), Adam Černý (8.A) a David Svoboda (8.A) tvrdě trénovali na jízdách zručnosti, nechali se školit v dopravních situacích i v poskytování první pomoci. Nakonec však pro nepřízeň počasí museli organizátoři zrušit praktickou část jízd a sestavit výsledky pouze podle zdravovědy a testu dopravních předpisů. V tom zazářila Lada Boháčová s pouhou jedinou chybou. Náš tým prokázal výborné znalosti v poskytování první pomoci a celkově skončil druhý. 

 

                                                                                                                                                        Bc. Martin Galia


Srdce s láskou darované

28.04.2017, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Mimořádný úspěch. Ocenění v Poslanecké sněmovně ČR.

 

Srdce pro Martina - ocenění


Hurá do školy

28.04.2017, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Ve čtvrtek 18. 4. 2017 jsme poprvé uvítali předškoláčky v našich školních lavicích. Na první lekci programu „Hurá do školy“ dorazilo s velkým očekáváním 16 budoucích prvňáčků i s rodiči. Po společném uvítání a zahájení programu speciální pedagožkou Mgr. Kateřinou Bumbalíkovou se děti rozdělily do dvou tříd, kde pod vedením paní učitelky Mgr. Dany Burešové a PaedDr. Stanislavy Mlejnecké plnily první školní úkoly.

Zazpívali jsme si písničku, procvičili jsme ruce a prstíky, ukázali jsme si, jak správně držet tužku a pustili se do práce. Počty, barvy, prostorové pojmy, pohádka O veliké řepě a s ní spojené úkoly a první pracovní listy jsou na světě. Místo jedniček odměnily paní učitelky děti razítkem. Na závěr si děti s pomocí rodičů podepsaly svou složku a nakreslily na ni svou podobiznu. A nesmělo chybět zadání prvního domácího úkolu – jsme už přece ve škole! Po vydatné lekci jsme se všichni rozešli spokojeně domů. Děti plné dojmů z prvního dne ve škole „nanečisto“ a my pedagogové s dobrým pocitem ze setkání s šikovnými budoucími žáčky.

Milé děti, milí rodiče, těšíme se na vás příště.

 

 

Za tým Hurá do školy

 

Mgr. Radka Miková, školní psycholožka


Mladý programátor 2017

28.04.2017, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Rok se sešel s rokem a Matyáš Peroutík ze třídy 7. A se opět zúčastnil soutěže Mladý programátor 2017. Tato soutěž probíhá ve třech kolech: školním, regionálním a celostátním. Regionální kolo se letos konalo v Litovli (pro kraj Moravskoslezský, Olomoucký, Zlínský a Jihomoravský). Každý žák řešil 3 soutěžní úlohy během 3 hodin. K vyřešení úloh mohli žáci používat pouze program Baltík a psací potřeby. Matyáš se projevil jako ostřílený „borec“ a regionální kolo ve své kategorii opět vyhrál. Postupuje tedy do celostátního kola, které se bude letos konat 12. – 14. května v Českých Budějovicích. Blahopřejeme a držíme palce.


Týden pro rodinu

28.04.2017, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Týden pro rodinu - plakát


Den Země 2017

24.04.2017, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Dne 20. 4. 2017 proběhl na naší škole program věnovaný oslavám Dne Země. Vzhledem k chladnému počasí proběhla jen jeho „vnitřní“ část, tzn. aktivity prováděné v třídách a odborných učebnách.

Žáci 1. - 5. ročníku vyplňovali pracovní listy a trénovali třídění odpadu.

Žáci 6. - 9. ročníku se věnovali památným stromům v Kopřivnici. Nejzajímavější část jejich práce - zkoumání vybraného památného stromu v terénu - však kvůli nepříznivému počasí neproběhla.

Doplňkem aktivit pro žáky ke Dni země bude návštěva městského Dne Země, který byl z důvodu nepřízně počasí přesunut z 20. 4. na 16. 5. 2017.


Zápis do MŠ

20.04.2017, vložil: Mgr. Jiří Lípový

                                                                                                    ŘEDITEL

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY KOPŘIVNICE, 17. LISTOPADU 1225, OKR. NOVÝ JIČÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

 

                                                                                                    STANOVÍ

 

 

                                                                   místo, termín a dobu pro podání žádostí o přijetí dětí

                                                                                  k předškolnímu vzdělávání

                                                                                    pro školní rok 2017/2018

 

 

Místo pro podání žádosti:

 

Základní škola a Mateřská škola Kopřivnice, 17. listopadu 1225, okres Nový Jičín, příspěvková organizace

 

Termín a doba podání žádostí:

 

čtvrtek 4. května 2017 od 9,00 do 15,00 hodin

 

Školský obvod mateřské školy:

ulice 17. listopadu, Družební, Na Pinkavce a Osvoboditelů.

Upozorňujeme, že zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte (děti, které k 31.8.2017 dosáhnou věku 5 let). Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole zřízené obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu (dále jen „spádová MŠ“), a to pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu (nebo jiný způsob povinného předškolního vzdělávání). Je-li dítě přijato do jiné než spádové mateřské školy, oznámí ředitel této školy tuto skutečnost bez zbytečného odkladu řediteli „spádové MŠ“.

 

S činnostmi mateřské školy se můžete seznámit na webových stránkách školy: www.zskop17.cz

 

V průběhu zápisu si můžete naši mateřskou školu prohlédnout, seznámit se s prostředím i s učitelkami, které o děti pečují.

 

 

 

S sebou si přinesete občanský průkaz, rodný list dítěte,

a potvrzení od lékaře.

 

Kritéria:


Jarní koncert - vyhlášení KoprStar 2017

18.04.2017, vložil: Mgr. Jiří Lípový

"Jaro dělá pokusy, vystrkuje krokusy..."

 

Jak jinak oslavit příchod barevného a veselého ročního období než zpěvem. V úterý 11. dubna se k této příležitosti konal jako každý rok koncert, na kterém se předvedly sbory všech kopřivnických škol. A to hned v několika kolech. Pro zájem z MŠ i ZŠ pro běhly dva koncerty dopoledne a jeden v podvečer pro veřejnost. Naše škola pochopitelně nemohla chybět a děti v oranžových tričkách pod vedením paní učitelky Eichnerové a pana učitele Galii rozhýbaly a roztleskaly přítomné publikum v rytmu charlestonu. Závěr koncertu patřil monstrsboru Kopřivka, ve kterém se spojily všechny sbory a přenesly na publikum svou jarní "happy" náladu.

 

Celá zpráva

Vítězství v matematické olympiádě

12.04.2017, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Gratulujeme Matyáši Peroutíkovi k 1. místu v okresním kole matematické olympiády v kategorii 7. tříd.

 

Rovněž děkujeme Simonu Chechelskému a Šimonu Heryánovi za reprezentaci naší školy ve svých kategoriích.


Třídní schůzky v úterý 18.4. 2017

11.04.2017, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Vážení rodiče,

srdečně Vás zveme na třídní schůzky, které se konají formou individuálních konzultací v úterý 18. dubna v budově školy:

* pro 1. stupeň od 14.30 h do 16.30 h

* pro 2. stupeň od 15 h do 17 h

Těšíme se na Vás.

                                                                                                        Mgr. Jiří Stoško


Proběhl zápis do prvních tříd

11.04.2017, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Jednou z prvních zkušeností je pro každého budoucího žáčka zápis do 1. třídy, který v naší škole proběhl ve čtvrtek 6.4.2017 v prostorách pavilonu prvního stupně. Paní učitelky zde vytvořily příjemné prostředí, aby se děti i jejich rodiče cítili dobře. Všechny děti, které se zápisu zúčastnily, se snažily ukázat, co všechno už umí, co již dovedou. Celkem bylo zapsáno 54 dětí, z čehož předpokládáme 14 odkladů povinné školní docházky. Do dvou prvních tříd by tak mělo v září 2017 nastoupit 40 dětí.

Všem budoucím prvňáčkům přejeme, aby se jim ve škole dařilo a líbilo a aby jim i jejich rodičům přinášela škola více radostí než starostí.

 

"Rozhodnutí ředitele školy o přijetí k základnímu vzdělávání"


Souboj čtenářů

11.04.2017, vložil: Mgr. Jiří Lípový

„ A je dobojováno!“

 

V pondělí 10. dubna 2017 v 10 hodin vybraní žáci třídy VI.A s velkým očekáváním a patrnou nervozitou usedli k počítačům. Konala se totiž soutěž Souboj čtenářů 2017. Naši „šesťáci“ si zkusili v souboji online porovnat své čtenářské schopnosti s 90 školními kolektivy ze základních škol a víceletých gymnázií z celé České republiky. Atmosféra v čtenářské skupině byla úžasná. Štěpán jako zapisovatel na všechny působil důstojným klidem a s přehledem doplňoval odpovědi na záludné otázky týkající se četby daných titulů. Ostatní členové týmu se snažili zpracovávat fakta ze svých čtenářských deníků a přinášeli je zapisovateli. Důležitou roli hrál i čas. Dvacet pět otázek bylo tvrdým oříškem. Snad se alespoň některé z nich podařilo rozlousknout správně.

Všem soutěžícím děkuji za tři měsíce strávené ve společnosti knih.

                                                                                                                                                    Mgr. Kamila Küfferová


Kritéria pro přijetí žáků do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2017/2018

04.04.2017, vložil: Mgr. Jiří Lípový

ZŠ a MŠ Kopřivnice, 17. listopadu 1225, okres Nový Jičín, příspěvková organizace

 

v souladu s vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o základním vzdělávání“) podle § 3a odst. 7 stanovuje:

Celá zpráva

KOPRSTAR 2017

30.03.2017, vložil: Mgr. Jiří Lípový

KoprStar 2017

"Tak už jdeme do finále..."

 

Nejlepší z kopřivnických dětských zpěváků změřili své umění ve finálovém kole populární soutěže KoprStar 2017, které se konalo 28. 3. 2017. Odborná porota tentokrát nezvolila vítěze, čeká se totiž na vaše hlasy, které rozhodnou o tom, kdo z finálové desítky zpívá nejlépe! Že jste neviděli finále? Nevěšte hlavu. Od pátku 31. 3. můžete zhlédnout všechna vystoupení ve vysílání KTK nebo na youtube kanálu Koprstar 2017. I naše škola má totiž horká želízka v ohni. Jsou jimi s pořadovým číslem 1 Beata Šustalová (5.B), 5 Andrea Mičánková (6.B), 6 Robin Gaube (6.B). Naše finalisty také výborně doprovázel na cajon Matyáš Gaži (5.B). Podrobnosti k hlasování a vysílání viz níže. Držíme palce!!


Hurá do školy

29.03.2017, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Informační letáček k akci HURÁ DO ŠKOLY, pro rodiče předškoláků.


Zápis do 1. třídy pro školní rok 2017/2018

24.03.2017, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2017/2018 proběhne na naší škole dne 6. 4. 2017 od 13:00 do 18:00 hodin.

Zapsány budou děti narozené od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2011 a znovu děti s povoleným odkladem školní docházky z roku 2016.

 

 

 

 

Informativní schůzka pro rodiče předškoláků

Schůzka se bude konat v MŠ Polárka dne 21. 3. 2017 v 15:30 za přítomnosti školního psychologa a školního speciálního pedagoga. Tématem bude školní zralost dítěte.

 

Předškolácké skupinky

Naše škola nabízí budoucím prvňáčkům předškolácké skupinky, v nichž se budou děti seznamovat s budoucím školním prostředím.

Termíny: 20. 4. 2017, 4. 5. 2017, 18. 5. 2017, 8. 6. 2017.

 

Informace k zápisu dětí do 1. tříd školního roku 2017/2018

 

Rodiče/zákonný zástupce přinesou k zápisu rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce.

V případě cizinců - pas, povolení k pobytu (nevyžaduje se u členů EU) a průkazku zdravotního pojištění.

 

Vlastní zápis dítěte za přítomnosti dítěte i jeho zákonného zástupce bude probíhat formou pohovoru s paní učitelkou a nepřesahuje 20 minut. V jeho průběhu je sledována věková vyzrálost a schopnost dítěte soustředit se při různých aktivitách (správnost vyjadřování, komunikace s lidmi, znalost barev a geometrických tvarů apod.).

 

Rodiče u zápisu mohou písemně požádat o odklad školní docházky. V tomto případě však musí k vyplněné žádosti doložit již u zápisu vyjádření pediatra (nebo jiného odborného lékaře) a příslušného školského poradenského zařízení. Zákon č. 561/ 2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání /školský zákon/, § 37, odst. 1.

 

Rodiče mohou požádat o výjimku. Ke vzdělávání může být přijato dítě mladší, a to jestliže je nadprůměrně vyspělé po tělesné a rozumové stránce a 6 let dovrší během prvního školního roku docházky, tedy od září 2017 do června 2018. Pokud je dítě narozeno v termínu od září do prosince 2017, rodiče jsou povinni předčasný vstup potvrdit doporučením z PPP. Pokud je dítě narozené v termínu od ledna do června 2018, rodiče jsou povinni předčasný vstup potvrdit doporučením z PPP a vyjádřením odborného lékaře.

Formulář žádosti o přijetí dítěte do 1. ročníku i žádosti o odklad povinné školní docházky najdete na webových stránkách školy v sekci Dokumenty/Formuláře ke stažení.

 

VŠECHNA ZMÍNĚNÁ POTVRZENÍ A ŽÁDOSTI JE NEZBYTNÉ ODEVZDAT ZÁKLADNÍ ŠKOLE (V DOBĚ ZÁPISU) NEJPOZDĚJI DO 6. DUBNA 2017.

 

Ukáže-li se v průběhu 1. pololetí 1. ročníku, že dítě nezvládlo nároky školní docházky, může ředitel se souhlasem zákonného zástupce dodatečně odložit začátek plnění školní docházky.

 

Seznam přijatých žáků k základní školní docházce do 1. ročníků bude vyvěšen na budově školy a webových stránkách školy podle registračních čísel.

Všechny změny, které nastanou ode dne zápisu, jsou rodiče povinni škole neprodleně nahlásit.

 

O zařazení žáků do jednotlivých tříd rozhoduje škola na základě poznatků získaných při zápisu. Rozdělení do tříd zveřejníme v posledním týdnu v srpnu.

Přejeme Vám i Vašim dětem, abyste byli s pobytem v naší škole spokojeni a těšíme se na spolupráci s Vámi.

 

Informace MěÚ

 


Návštěva knihovny

20.03.2017, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Sedmé třídy navštívily v měsíci březnu knihovnu, kde je čekala zajímavá beseda na téma divadlo. Žáci se dozvěděli důležité informace o tom, jak a kde divadlo vzniklo, jakou mělo formu a funkci v prvopočátcích. Nejvíce žáky zaujal dramatik Shakespeare a jeho díla, jako je Hamlet, Othello, Romeo a Julie.

Zájemci si rovněž vyzkoušeli divadelní kostýmy a měli možnost se v nich také vyfotit.

Ve škole poté ve skupinkách vytvořili projekt o divadle.

Paní knihovnici moc děkujeme za zajímavou a poučnou besedu.

 

                                                                                                                                      Mgr. Vývodová a Mgr. Küfferová


Měření fyzikálních veličin

17.03.2017, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Ve čtvrtek 9. března byli žáci IV.A a IV.B pozváni žáky osmého ročníku na akci „Měření fyzikálních veličin“. Starší spolužáci ochotně vysvětlovali mladším spolužákům různé způsoby měření délky, hmotnosti, objemu a dalších. Velmi zábavnou a poutavou formou se mladší žáci seznámili s předmětem, který jim doposud nebyl příliš známý. Již nyní se na fyziku všichni těší. Velký dík patří všem, kteří jako profesionálové měření předváděli, a také paní učitelce Janě Židkové, která celou akci zorganizovala.


KOPRSTAR

17.03.2017, vložil: Mgr. Jiří Lípový

"Rok se s rokem sešel, KoprStar jde dál..." (KoprStar song)

Celá zpráva

Recitační soutěž

17.03.2017, vložil: Mgr. Jiří Lípový

"Jen poezie má výsadu, že cokoliv vidí, vidí to poprvé a cokoliv vyslovuje, říká to prvně - co svět světem stojí." (Karel Čapek)

 

V úterý 14. 3. se uskutečnilo okrskové kolo recitační soutěže, ve kterém změřili svůj um žáci škol zdejších i z přilehlého okolí (Štramberk, Veřovice).

Celá zpráva

Lyžařský výcvikový kurz

17.03.2017, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Lyžařský a snowboardový výcvikový kurz 2017 proběhl v termínu od 6. 3. do 10. 3. 2017 v lyžařském areálu SKI areál Synot Kyčerka ve Velkých Karlovicích.

Kurzu se zúčastnilo 33 dětí a jako pedagogický dozor byli přítomni Daniel Hrubý (SNB), Radek Supik (zdravotník), Jan Hanus (lyže) a vedoucí celého kurzu Mgr. Jiří Lípový .

Celá zpráva

Vydávaní zápisových lístků na SŠ

10.03.2017, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Zápisové lístky na střední školy se vydávají zákonným zástupcům žáků na základě jejich podpisu v kabinetě výchovné poradkyně Mgr. Věry Keppertové  (č. dveří 105)  v době konzultačních hodin, tj. pondělí: 14:00 - 15:00, úterý 8:00 - 8:45. 

 


Informace ke konání jednotných přijímacích zkoušek v roce 2017

01.03.2017, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání připravilo pro Vaše žáky, uchazeče o přijetí do oboru středního vzdělání s maturitní zkouškou, užitečné informace ke konání jednotných přijímacích testů ve školním roce 2016/2017. Informační materiál je ke stažení na odkazu uvedeném níže a rovněž na webových stránkách Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání na adrese www.cermat.cz v záložce Jednotná přijímací zkoušky 2017. Na zmíněných webových stránkách jsou uvedeny i další informace, které budou pro Vaše žáky a jejich rodiče zajisté užitečné.

Informace ke konání jednotných testů v rámci jednotné přijímací zkoušky 2017 - ke stažení ve formátu PDF.


Vzdělávací kurzy pro rodiče

28.02.2017, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Vážení rodiče, upozorňujeme Vás, že radnice města Kopřivnice připravila vzdělávací kurzy pro rodiče. Seznam kurzů je na adrese : http://www.koprivnice.cz/urad/aktuality/rodice_kurzy_vse.pdf , kde se můžete přihlásit. 


Den prevence

27.02.2017, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Den prevence

Dne 20. 2. 2017 proběhl na naší škole den věnovaný prevenci. Žáci 5. - 9. ročníku se vzdělávali a besedovali o těchto tématech a navštívili tyto organizace:


Souboj čtenářů 2017

08.02.2017, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Již druhým rokem se naše škola zapojí do soutěže Souboj čtenářů. Co se za tímto projektem skrývá? Společnost Svět knihy vyhlásila soutěž pro žáky 6. tříd základních škol a pro žáky odpovídajícího ročníku víceletých gymnázií, kteří se utkají v souboji, jenž spočívá ve znalosti obsahu daných knih. Děti mají za úkol přečíst 5 vybraných knih. Garantem výběru jednotlivých titulů je Klub školních knihoven. V dubnu si pak prověří své znalosti v kvízové online podobě s dalšími třídními kolektivy v rámci celé České republiky. Předkolo soutěže proběhne online formou 10. dubna 2017 v 10 hodin.

Celá zpráva

V rytmu „drumbenůˮ

27.01.2017, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Ve čtvrtek 26. 1. 2017 navštívil naši školu pan Zdeněk Roller s workshopem, ve kterém se zaměřil na vzájemnou komunikaci v třídním kolektivu. Vše se odehrálo v prostoru nové tělocvičny, jež se během chvilky změnila v koncertní sál. Žáci usedli k jednotlivým hudebním nástrojům v podobě „drumbenů“. Co se za tajemným slovem skrývá? 

Celá zpráva

Volejbalový úspěch mladších žáků

26.01.2017, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Tým mladších žáků s podporou ZŠ a MŠ na ulici 17. listopadu ve složení Ondřej Kundel, Tomáš Gazda, Adam Černý, Jirka Robenek, Radim Kylhof a Lukáš Daniško pod vedením trenérky Moniky Daniškové dosáhli historického úspěchu, když vyhráli skupinu B krajského přeboru a postoupili tak mezi nejlepší týmy v kraji. Postupně porazili tým Ostravy ZŠ Kučery 2:0, Přerov 2:0, Opavu 2:0 a nakonec po tuhém boji i ostravský tým ZŠ Jugoslávská 2:1 a bezkonkurenčně obsadili 1. místo.

 

Celá zpráva

Srdce s láskou darované

19.01.2017, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Probíhá 3. ročník celostátní soutěže Srdce s láskou darované 2016/2017!

Podpořte svými hlasy úžasná srdce vyrobená našimi žáky!

CÍLE SOUTĚŽE

Podpora tradičních lidských hodnot jako jsou láska, přátelství, rodina, vzájemná úcta.

Podpora týmové práce a rozvoj tvůrčích dovedností dětí.

Radost z vlastnoručně vytvořených výrobků i z darování, sdílení radosti v kolektivu.

POROTA

JAN SCHMID předseda poroty, zakladatel a ředitel Studia Ypsilon

JIŘÍ LÁBUS, MARTIN DEJDAR, JAN JIRÁŇ za studio Ypsilon

JANA JENŠÍKOVÁ za společnost ANTECOM, vydavatele časopisu AGE

JAN VÍCHA, IVANA UVÍROVÁ, ANNA MAJEWSKÁ za společnost OPTYS, partnera časopisu AGE

Hlasování....viz níže.

Celá zpráva

Divadelní zážitek

19.01.2017, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Ve středu 18. ledna 2017 se žáci 7. - 9. tříd společně se svými učitelkami vydali do Kulturního domu v Kopřivnici, aby zhlédli divadelní představení Tartuffe od Moliéra. Mnozí žáci vzali tuto akci zodpovědně. Dívky „oprášilyˮ ve svých skříních sváteční sukně a chlapci se zase vyjímali v košilích. Velmi jim to slušelo.

Celá zpráva

© 2015 Základní škola 17.listopadu, Kopřivnice