Aktualní informace

ZÁTOPEK 100 LET V KOPŘIVNICI

14.01.2022, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Školní kolo Dějepisné olympiády

12.01.2022, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Dne 10. 1. 2022 se konalo školní kolo Dějepisné olympiády.

Letošní téma znělo: Šlechta v proměnách času.

Děkujeme všem zúčastněným a blahopřejeme Katrin Štěpánové ke 3. místu, 

Evě Hlůžkové k  2. místu a 1. místo obsadila Leona Kubalcová.

Přejeme jim mnoho úspěchů v okresním kole.

 

Mgr. Milada Vývodová

 


Otevíráme další první třídu s rozšířenou výukou

07.01.2022, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Srdečně zveme rodiče předškoláčků, kteří mají zájem o zapsání svého dítěte do 1.třídy s rozšířenou výukou Aj, M a logiky, na informační schůzku, která se koná ve čtvrtek 13.1.2022 od 17 hodin v naší škole ve třídě 1.B.

Více o pojetí výuky ma www.svetvzdelani.cz

Těšíme se na Vás ????

 

Mgr. Zdeňka Havlíková

ředitelka školy


Informace o testování žáků v lednu 2022

05.01.2022, vložil: Mgr. Jiří Lípový

 • období od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 probíhá antigenní testování dětí a žáků 2x v týdnu, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek; není-li pondělí nebo čtvrtek vyučovacím dnem nebo je-li žák v den testování nepřítomen, provede se preventivní testování první vyučovací den následující po tomto dni,
 • dále pak od 17. ledna 2022 probíhá antigenní testování dětí a žáků každé pondělí; není-li prvním vyučovacím dnem v týdnu pondělí nebo je-li žák v den testování nepřítomen, provede se preventivní testování první vyučovací den v týdnu,
 • nově se testují i děti a žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci
 • v případě, že se dítě nebo žák testu nepodrobí, platí stejná režimová pravidla jako doposud (nošení ochranného prostředku i při výuce apod.)

Příloha - testování, leták pro rodiče

Celá zpráva

Putování za betlémy

21.12.2021, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Minulou sobotu jsme se my - děti z Klubu zvídavých dětí - vydaly z Kopřivnice po cyklostezce směrem ke Štramberku. Cílem byly různé betlémy, které měly být instalovány za okny starodávných domů a obchůdků kolem náměstí, ale i v okolí školy a kostela. Cestou jsme se dozvěděly u Muzea Fojtsví o Ignáci Šustalovi, který založil výrobu kočárů ve více než 200 let starém domě. Naše kroky směřovaly na Váňův kámen a kolem něj ke starobylé lípě nad kostelem, odkud byl nádherný výhled na Štramberskou Trúbu. Cestou jsme užívaly sněhu a klouzačky. Světlo pomalu pohlcovala tma a o to kouzelnější byl pohled do osvětlených výloh. Na náměstí jsme slyšely i flašinetáře, který navodil nádhernou atmosféru starobylých Vánoc. Po zapálení svíček u cíle naší cesty jsme se vydaly zpět kolem Trúby. Ke škole jsme se vrátili až za tmy a cestou zpět si užily spoustu radosti z nočního putování. Tak příště zase někde na viděnou a Vám všem pokojné svátky plné radosti a hlavně ve zdraví.


Život bez odpadů

18.12.2021, vložil: Mgr. Jiří Lípový
Ve čtvrtek 9.12.2021 pro družinové děti z 1. a 3. třídy jsme připravili na schůzce s ekotýmem a besedě s paní ekoložkou zajímavé činnosti.Hrály se různé hry o třídění odpadů. Děti se dozvěděly mnoho věcí o ekologii. Viděly, jak to vypadá na skládce. Poznávaly kontejner na tříděný odpad.. Třídily odpad, co patří do jaké popelnice. Bavili jsme se o době rozkladu, co se za jak dlouho rozloží. Vyráběli jsme si věci z tříděného odpadu. Chovat se ekologicky je pro naši planetu a příští generace moc důležité. Ekotým

Andělský a čertí den ve 2.B

07.12.2021, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Dnes jsme se v rámci projektového dne stali alespoň na chvilku Čertíky, Anděly a Mikuláši. Ve třídě to začalo chrastit řetězy, z pod lavic vykukovaly na paní učitelku rohy a občas se ozvalo: " Bllllll.... blllll". Jak je všem známo, Luciper, vládce pekla, ovládá spoustu kouzel, a tak nám pomohl při zapamatování si samohlásek a vymýšlení antonym v českém jazyce.

Celá zpráva

Sběrové dny - říjen 2021

07.12.2021, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Během podzimních sběrových dnů bylo na naší škole nasbíráno celkem 2770 kg starého papíru a kartonu v hodnotě 5 190 Kč.

A nyní některé výsledky:

- nejvíce starého papíru odevzdala třída 4. A (576 kg)

- nejvíce zapojených žáků bylo ve třídě 1. B (12 ze 17 žáků)

- mezi jednotlivci se nejlépe umístila Natálie Burianová z 9. A (282 kg).

Všem zapojeným žákům, jejich rodičům a učitelům děkujeme za pozitivní přístup  

k nakládání s odpady a k životnímu prostředí.

 

           Mgr. Jana Dobiášová

 

Celá zpráva

Když nás čerti s anděly poctí svou návštěvou

07.12.2021, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Ve středu 1. prosince se uskutečnil čertí rej v doprovodu andělů. Nevěříte? Tak posuďte sami. Celé dopoledne bylo věnováno luštění křížovek, čtení o Mikuláši, skládání puzzle a čertovskému počítání s obrázky. Andělé nás provázeli svou tajnou hrou v roli již od samého rána. To bylo překvapivých zjištění, kdo komu byl tajným andělem v závěru vyučování? Po práci přišel čas i na hrátky, kdy si druháčci zatancovali čertí tanec, kterým byla ukončena projektová výuka:-)


Tvořivé psaní 2.B

01.12.2021, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Dlouho jsme se připravovali na hodinu, ve které jsme se měli všichni společně pokusit o tvořivé psaní. Paní učitelka nám naštěstí vybrala savce, o kterém jsme se učili už v prvouce, a tak jsme začali vymýšlet věty. Na tabuli jsme měli otázky, které nám naše vymýšlení usnadnily. Naštěstí jsme si vybrali kamarády a s těmi dávali odpovědi dohromady. Procvičovali jsme tím i tvoření oznamovacích vět. Některým z nás se ve dvojici povedly úplně super věty. Dokonce jsme jim rozuměli i my sami????????. A posuďte sami, jak se nám naše první psaní povedlo. Tady jsme - prima parta zvídavých dětí z 2.B.


Covid na školách - kdo o čem rozhoduje

17.11.2021, vložil: Administrátor webu

Bližší informace ZDE


INFORMACE K TESTOVÁNÍ V TERMÍNECH 22. A 29. LISTOPADU 2021

17.11.2021, vložil: Administrátor webu

Základní odpovědi k testování Covid na školách

Bližší informace ZDE


Online veletrh středních škol

11.11.2021, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Vážení rodiče deváťáků,

už za necelých 14 dní začíná dlouho připravovaný Online veletrh středních škol. Využijte prosím této příležitosti pro své děti stejně aktivně jako v minulém roce! I letos ještě stále platí, že kvůli covidovým opatřením se nebudou konat veletrhy fyzické a dny otevřených dveří na středních školách budou pravděpodobně velmi omezené. Online veletrh je tak vlastně unikátní příležitostí, jak otevřít žákům dveře do světa středních škol, dříve než udělají svá zásadní rozhodnutí!!! Do projektu je zapojeno více než 120 středních škol z celého kraje. Ředitelé, výchovní poradci a další pedagogové z těchto škol se na vaše žáky těší a připravují pro ně zajímavý program!

15. - 24. 11. 2021

17. - 25. 1. 2022

VELETRH-SKOL.MSK.CZ


POZVÁNKA NA TŘÍDNÍ SCHŮZKY PRO RODIČE VYCHÁZEJÍCÍCH ŽÁKŮ

11.11.2021, vložil: Mgr. Jiří Lípový

16. 11. 2021 od 16  - 17 hodin ve školní jídelně

Program:
 - informace výchovné poradkyně
 - informace školní psycholožky
 - krátké představení středních škol z blízkého okolí
 - diskuse


Pro vstup využijte přímo vchod do školní jídelny.

Prosíme o dodržování preventivních opatření v souvislosti s Covid-19.

 


Pozvánka na klasifikační pohovory

05.11.2021, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Vážení rodiče,

srdečně Vás zveme na klasifikační pohovory, které se budou konat v úterý 16. 11. 2021 od 16:00 do 18:00 formou individuálních konzultací v jednotlivých kmenových třídách.
Děkujeme za dodržování preventivních opatření v souvislosti s Covid-19.
 

S pozdravem a poděkováním za spolupráci
Z. Havlíková, ŘŠ


Informace k dalšímu testování ve školách

05.11.2021, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Vážení rodiče,

 

na základě dnes zaslané informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy si Vás dovolujeme upozornit na následující skutečnosti. 

Vláda ČR dnes schválila mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, ze kterého plyne na území vybraných okresů (s výskytem laboratorně prokázaného onemocnění covid-19 nad 300 na 100 000 obyvatel za posledních 7 dní) povinnost realizovat ve dnech 8. a 15. listopadu 2021 testování dětí v přípravných třídách základních škol a přípravných stupních základních škol a žáků základních škol, středních škol a konzervatoří v denní formě vzdělávání na onemocnění covid-19.

Průběh testování bude obdobný jako při plošném screeningovém testování v září, viz web edu.cz https://www.edu.cz/covid-19/testovani-ve-skolstvi/.

 

Bližší informace k organizaci testování na naší škole jsou uvedeny ve zprávě v Bakalářích.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

 

Z. Havlíková, ŘŠ


Den otevřených dveří a oslavy 30. výročí otevření školy

05.11.2021, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Zpětné ohlédnutí za úspěšnou akcí, kterou naše škola realizovala u příležitosti 30. výročí otevření školy. 

 

Napsali/natočili o nás:

 

Kopřivnické noviny ze dne 7. 10. 2021

 

KTK Kopřivnice - vysílání ze dne 8. 10. 2021

 

Ještě jednou děkujeme všem návštěvníkům za přízeň a hojnou účast. Děkujeme také všem zapojeným žákům a učitelům za zodpovědnou přípravu a příkladnou realizaci této akce.

Těšíme se na setkání při dalších aktivitách školy.

 

Z. Havlíková, ŘŠ


Pozvánka na Den otevřených dveří VOSKOP

05.11.2021, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Pozvánka na Den otevřených dveří ve VOŠ, SOŠ a SOU v Kopřivnici.


Den otevřených dveří u městské policie

04.11.2021, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Čtyři třídy prvního stupně využily pozvání na prohlídku služebny městských policistů. Naši žáci si zde mohli prohlédnout kamerový systém v Kopřivnici i okolí, osahat si služební zbraně, na vlastní kůži otestovat pouta či služební vestu. Děti vše sledovaly se zaujetím, na cestu dostaly lízátko a odznak policie. 

 

Monika Tomanová

 


Klima a Kopřivnice

04.11.2021, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Jelikož 7. listopadu je DEN EKOŠKOL, rozhodl se náš ekotým uskutečnit besedu pro veřejnost o změně klimatu. Diskutovali jsme o tom, jak by se do tohoto celosvětového problému mohlo zapojit naše město. 

Nejprve jsme zhlédli film o tom, jak se na ochraně životního prostředí podílejí jiné obce v České republice a poté jsme si ukázali fakta, co se opravdu s klimatem děje. Nakonec jsme diskutovali o tom, co by se s tím dalo udělat a jak naší krásné planetě pomoct, aby tady ještě byla pro další generace. 

Každý bychom měli začít nejprve u sebe: třídit odpad, neplýtvat jídlem, vodou, elektřinou a nepřetápět. 

Věříme, že se nám celosvětově podaří zastavit nebo alespoň zpomalit globální oteplování.

 

Za ekotým ZŠ 17.listopadu Mgr. Milada Vývodová

 


EKOTÝM NA DNI STROMŮ

04.11.2021, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Dne 20. 10. jsme se vydali na akci  Den stromů v sadu Dr. E. Beneše. 

Nejprve  jsme si prošli  naučnou stezku s poznáváním stromů. Zaujala nás vycpaná lesní zvěř, výroba budek a krmítek, ale i ukázka sázení stromů.

Nejvíce času jsme strávili u her a zábavných kvízů. Skvělý byl ekologický program PŘELEZ - PŘESKOČ - RECYKLUJ, zaměřený na recyklaci. Dozvěděli jsme se spoustu novinek a zajímavostí.

Zasportovali jsme si u recyklačního nafukovacího hradu a nakonec jsme si dali výborný brusinkový čaj v jurtě s čajovnou.

Akce se nám moc líbila. Kromě drobných výher ze soutěží jsme si odnesli i hodně nových vědomostí a pěkných zážitků.

 

Za Ekotým Lucie Šulganová

 


Klima a moje obec

01.11.2021, vložil: Mgr. Jiří Lípový

EKOTÝM ZŠ A MŠ 17. LISTOPADU KOPŘIVNICE

VÁS ZVE NA 

FILMOVOU PROJEKCI S DISKUZÍ na téma :  KLIMA A MOJE OBEC

 

VE TŘÍDĚ :         7. A  

3. LISTOPADU 2021 OD 15 h

 

součástí bude výstava fotografií a besedovat budeme o klimatu našeho města a okolí.

 

Těšíme se na vás.

 


Planetárium

01.11.2021, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Už je to tady! Setkali jsme se v Kopřivnici na autobusovém nádraží, odkud jsme vyrazili na cestu do Planetária v Krásném Poli. V Ostravě-Svinově přestupujeme a máme jen málo času. Přesto jsme si stihli prohlédnout kovovou plastiku ženy i soustavu vodotrysků před moderní prosklenou halou nádraží a podívat se na tabule s vlakovými spoji. Linkovým autobusem jsme dojeli na zastávku v Krásném Poli a odtud jsme šli „husím pochodem“ podél hlavní cesty, ze které se vinula pěšinka podél pole a lesa.

 

Celá zpráva

Zákusek

26.10.2021, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Soutěž o nejlepší domácí zákusek 

Jelikož všichni dobře víme, že se učíme pro svůj budoucí život, rozhodli jsme se uspořádat soutěž v tom, kdo upeče nejlepší domácí zákusek. Všichni, kteří se zúčastnili soutěže, měli vynikající rodinné recepty a patří jim pochvala a poděkování. Určitě se se svým umem ve světě neztratí. Jako nejlepší zákusky porota vybrala tyto: 

3. místo: Bára Brodíková - jablečný závin, Tereza Mužná - muffiny, Sofie Šajová - hraběnčin koláč , Filip Mikuš - piškotový dort 

2. místo: Nikol Musilová - perník s čokoládovou polevou a muffiny

1. místo: Natálie Petrášová - brownies s čokoládovou polevou a malinami

 

Výhercům blahopřejeme.

 

Mgr. Milada Vývodová

 


Podzimní den

20.10.2021, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Ve středu 13. října se v prvních, druhých a třetích třídách naší školy uskutečnil projektový Podzimní den. Podzimní tematika se pomocí zábavných aktivit propojila s běžně probíraným učivem v jednotlivých předmětech.

Paní Radka Babincová připravila výstavu v družině, kde si mohly děti prohlédnout na 60 druhů ovoce a zeleniny. Od těch nejběžnějších, jako jsou brambory a rajčata až po exotické, rychle rostoucí liány s neuvěřitelnými názvy.

To, co se na podzim děje v okolní přírodě, je pro děti velkou inspirací, čehož důkazem jsou jejich výtvarné práce.

Díky vynalézavosti svých učitelek a učitele, zažily děti ve škole neobyčejný den.

 

Hana Žárská, AP, 2.B.


TŘÍDNÍ SCHŮZKY PRO RODIČE A ŽÁKY 9. ROČNÍKŮ

13.10.2021, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Proběhnou dne 16. 11. 2021 (úterý) v 16 hodin ve školní jídelně.

Program:
 - informace výchovné poradkyně
 - informace školní psycholožky
 - krátké představení středních škol z blízkého okolí
 - diskuse

Původně plánovaný termín – 19.10. 2021 byl zrušen.Bc., Mgr. Věra Keppertová

 


Adapťáky pro šesťáky

06.10.2021, vložil: Mgr. Jiří Lípový

V šestém ročníku jsme v září netradičně přivítali tři třídy. Přechod z prvního na druhý stupeň je velkou změnou a nebývá pro všechny snadný. Při tomto procesu se snažíme žáky různými způsoby podpořit. Jednou z možností je adaptační kurz. Ani letos jsme jej nevynechali…

Celá zpráva

Podzimní sběr starého papíru

03.10.2021, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Od 19. do 21. 10. 202114:30 až 16:30 proběhnou ve škole 17. listopadu Kopřivnice „sběrové dny“.   

Kde bude sběr probíhat?? 

Zadní vchod u školního hřiště.

Sběr budou přebírat a vážit členové školního EKOTÝMU pod dohledem určeného pedagoga.

 

POZOR!!!        Škola nemá možnost uskladňovat sběr, který žáci donesou do školy mimo

určené sběrové dny!

 

Celá zpráva

Planetárium

29.09.2021, vložil: Mgr. Jiří Lípový

V pondělí 20. 9. navštívily děti z pátého ročníku Planetárium Ostrava. Po příjezdu jsme zamířili do sálu, ve kterém jsme se přenesli přímo do vesmíru. Prohlédli jsme si zblízka naši Sluneční soustavu, díky efektům jsme stáli přímo na Měsíci, Marsu či Jupiteru. Pozorovali jsme hvězdnou oblohu a hledali v ní ukrytá souhvězdí. Poté jsme se seznámili se zajímavými interaktivními zařízeními. Nakonec jsme naši exkurzi zakončili ve hvězdárně, kde jsme si prohlédli obrovský dalekohled sloužící k pozorování planet a hvězd.

 


Už jsme EKOŠKOLA

25.09.2021, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Hurá! Stali jsme se EKOŠKOLOU. Ekotým se snaží a odvedl kus práce. Chceme mu poděkovat a popřát mnoho dalších nápadů a práce, která není zbytečná. Také jsme se zapojili do Klimatické CO2 ligy. 

Žáci ekotýmu budou vysvětlovat ostatním žákům, proč je nutné se o naše životní prostředí starat a neškodit mu. Jsme přesvědčeni, že s klimatickou změnou můžeme sami něco udělat a svou aktivitou pomáháme ke zmírnění jejích dopadů. Děkujeme ekotýmu.

 


ADAPŤÁČEK V 1. A

23.09.2021, vložil: Mgr. Jiří Lípový

V pátek 17. 9. zažili prvňáčci netradiční dopoledne. Abychom jim usnadnili start v novém prostředí a novém kolektivu, uspořádali jsme adapťáček. Tříhodinový program byl pestrý a nabitý aktivitami, jejichž cílem bylo lépe se vzájemně poznat, stmelit se, a hlavně zažít legraci. Škola přece není jen o učení! Pravdou je, že některé děti z třídy Světa vzdělání chtěly raději zůstat v lavici u knížek, ale nakonec se podařilo všechny zapojit. A bylo to fajn!

Celá zpráva

Archeopark - Chotěbuz

22.09.2021, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Žáci šestých ročníků v pátek 17. 9. 2021 navštívili Archeopark Chotěbuz, kde si prohlédli expozice v multifunkčním výukovém centru a v replice slovanského hradiska absolvovali interaktivní zážitkové aktivity, při kterých se seznámili se životem našich předků. Šesťáci také poznali slovanskou kuchyni, módu, šperky, rozmanitá řemesla. Nejvíce žáky zaujaly zbraně a bojové techniky, které viděli na vlastní oči a mohli se také zapojit. I když počasí nám moc nepřálo, exkurzi jsme si moc užili. 

 

Mgr. Milada Vývodová

 


Den otevřených dveří - u příležitosti 30. výročí založení školy

21.09.2021, vložil: Administrátor webu

PozvánkaSrdečně zveme všechny zájemce a příznivce školy na Den otevřených dveří, který se koná u příležitosti 30. výročí otevření školy ve čtvrtek 30. 9. 2021.

 

Během akce se uskuteční také slavnostní předání nových učeben chemie a cizích jazyků, ukázky činností žáků v nově vybudovaných učebnách, dále v učebnách přírodopisu, 3D tisku, programování a robotiky a ve třídách Světa vzdělání. V dopoledních hodinách jsou plánovány otevřené hodiny ve výuce.

 

Bližší informace v pozvánce.

 

Těšíme se na Vás!

všichni žáci a zaměstnanci školy


Úvodní třídní schůzky

21.09.2021, vložil: Administrátor webu

Vážení rodiče,

srdečně Vás zveme na úvodní třídní schůzky, které se budou konat tentokrát netradičně ve čtvrtek - dne 30. 9. 2021 - od 16:00 v jednotlivých kmenových třídách.
Na společném setkání rodičů se od třídního učitele/učitelky dozvíte důležité informace ohledně organizace tohoto školního roku (učební plán daného ročníku, zájmové kroužky, nové školní projekty a plánované třídní aktivity, systém Bakaláři, informace ze ŠJ, aj.).
Dovolte mi, abych Vás všechny zároveň pozvala na Den otevřených dveří - u příležitosti 30. výročí založení školykterý se koná rovněž dne 30. 9. 2021.
Během Vaší návštěvy u nás ve škole můžete mimo jiné nahlédnout do výuky na prvním i druhém stupni (8:00 - 9:40) nebo se zúčastnit také odpolední prezentace výuky v nových odborných učebnách (Aj, Ch, Př, výuka programování a robotiky, 3D tisku atd. - od 15:00 - 16:00).
Bližší informace - viz pozvánka samostatná pozvánka. Během akce budou dodržována aktuálně platná protiepidemiologická opatření.

 

Těšíme se na Vás.
Z. Havlíková, ŘŠ


Ředitelské volno

18.09.2021, vložil: Administrátor webu

Na základě § 24, odstavce 2 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) vyhlašuje ředitelka školy v pondělí dne 27. 9. 2021 z provozních a organizačních důvodů (plánovaná oprava vodovodních uzávěrů), ředitelské volno.

Strava ve školní jídelně pro strávníky v ZŠ bude automaticky odhlášena.

Provoz školní družiny bude zajištěn při dostatečném počtu přihlášených dětí.

Provoz v MŠ Polárka zůstává beze změny.

 

Bližší informace:

Ředitelské volno - oznámení

Ředitelské volno - návratka


INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ K PROVOZU OD 13.9.2021

14.09.2021, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Od 13. 9. 2021 platí nová pravidla pro provoz škol a školských zařízení. Ve školách a školských zařízeních nebude platit povinnost zajištění screeningového testování dětí a žáků. Nadále zůstávají v platnosti běžná pravidla pro nošení ochrany dýchacích cest.

Úplné informace ZDE 

Děkujeme za pochopení.

 

 

 

Zdeňka Havlíková

ředitelka školy


Slavnostní zahájení nového školního roku

30.08.2021, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Slavnostní zahájení školního roku 2021/2022 se uskuteční ve středu 1.9.2021

 • v 8:00 pro žáky 2.- 9. tříd ve vnitřním atriu školy (případě deště ve třídách)
 • v 8:15 pro žáky 1. tříd a jejich doprovod ve vnitřním atriu školy (v případě deště ve třídách)

Školní družina je pro přihlášené žáky v provozu od 6:00 do 16:00. První školní den se žáci nepřezouvají, pomůcky a zbývající učebnice budou dostávat 2.9.2021. Pro přihlášené žáky je zajištěno stravování ve školní jídelně.

 

Těšíme se na Vás! Přejeme všem úspěšný start do nového školního roku!

 


Informace o testování žáků a nošení roušek platné od 1.9.2021

30.08.2021, vložil: Mgr. Jiří Lípový

TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ

Kdy se testuje?

Testování dětí a žáků proběhne třikrát po sobě: první test se provede 1.9. 2021 (platí pro 2.- 9. třídy) nebo 2.9.2021 (platí pro 1. třídy) a dále se testuje v termínech 6. září a 9. září 2021. Další testy budou provedeny jen, pokud se odhalí lokální ohnisko nákazy. Testování v tomto případě bude pokračovat do konce září s frekvencí 1x týdně. Pokud žák nebude přítomen na testování, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu.

Celá zpráva

Informace ze školní družiny

30.08.2021, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Vážení rodiče,


s předstihem Vás informujeme o plánované činnosti školní družiny v novém školním roce. Máme pro Vaše děti připraveno plno zajímavých aktivit, nově také v rámci školní družiny otvíráme hned několik zájmových kroužků. Kroužky budou probíhat v době činnosti ŠD, tj. nejdéle do 16 hodin, v období říjen až květen (např. Deskové hry, Tvořílek, MasterChef ŠD, ...) a povedou je vychovatelky ŠD. Kromě toho organizujeme další kroužky - Veselá věda, Angličtina, Basketbal, aj., které zajišťují externí lektoři. Dále plánujeme během roku mimo jiné několik sobotních aktivit společně s rodiči (turistické vycházky, výlety po kraji). Konkrétní nabídku spolu s přihláškou do ZK obdržíte v polovině září.
V případě zájmu o docházku Vašeho dítěte do ŠD ve školním roce 2021/2022 prosím vyplňte přihlášku co nejdříve a pošlete zpět po svém dítěti do školy.


Přihláška do ŠD


Těšíme se na Vás!

S pozdravem a přáním úspěšného startu do nového školního roku

 

Mgr. Zdeňka Havlíková

ředitelka školy


Přejeme Vám všem krásné prázdniny!

12.07.2021, vložil: Administrátor webu

Děkujeme všem rodičům a žákům za spolupráci nejen při distanční výuce ve školním roce 2020/2021. 

Přejeme Vám všem krásné prázdniny a v září se těšíme ve zdraví na shledanou! 


Informace o provozu sekretariátu v době hlavních prázdnin

12.07.2021, vložil: Administrátor webu

V době hlavních prázdnin není stanovena pevná provozní doba sekretariátu. Doporučujeme se předem domluvit telefonicky nebo e-mailem.

Kontaktní údaje:

 

Děkujeme za pochopení.  


Slavnostní zakončení školního roku 2020/2021

12.07.2021, vložil: Administrátor webu

Poslední den školního roku 2020/2021 je za námi. Již tradičně proběhlo v atriu školy při společném nástupu všech tříd spolu s učiteli slavnostní rozloučení se školou. Paní ředitelka ocenila nejúspěšnější žáky školy, byli vyhlášeni žáci roku a na závěr jsme se rozloučili s žáky 9. ročníku. Poté se žáci přemístili do tříd, kde jim třídní učitelé předali vysvědčení.

 

Všem žákům, učitelům, rodičům a přátelům školy přejeme krásné léto.


Obědy do škol zdarma

12.07.2021, vložil: Administrátor webu

Vážení rodiče,

 

už dříve jsme Vás informovali o zapojení naší školy do nové etapy projektu "Obědy do škol."  

Ministerstvo práce a sociálních věcí spolu s krajskými úřady nabízí pomoc rodičům, kteří pobírají dávku hmotné nouze a nemají dostatek peněz na to, aby zajistili svým dětem stravování ve školních zařízeních.

V praxi to bude znamenat, že děti a žáci naší školy /ZŠ i MŠ), jejichž rodiny se dostaly do hmotné nouze, mohou získat v novém školním roce 2021/2022 obědy zcela zdarma.

Bližší informace a podmínky pro získání této podpory jsou uvedeny v informačních letácích ZDE

V případě zájmu o tuto podporu se prosím obraťte na pracovníka dávek pomoci v hmotné nouzi na Úřadu práce ČR.

 

Z. Havlíková, ŘŠ


Bezlepkové obědy

12.07.2021, vložil: Administrátor webu

Vážení rodiče, 

jak jsme Vás již dříve informovali, naše škola bude od 1. září 2021 zajišťovat přípravu bezlepkových obědů pro žáky z kopřivnických škol. Bližší informace ZDE

 

http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=bezlepkove-obedy-pro-zaky-zakladnich-skol&id=tiskove-zpravy-koprivnice&tz=2246

 

Z. Havlíková, ŘŠ


Ocenění nejúspěšnějších žáků školy

30.06.2021, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Ve středu 23. 6. se v Ringhofferově vile uskutečnilo slavnostní ocenění nejúspěšnějších žáků 9. ročníku, kteří prospěli s vyznamenáním.

Děkujeme Městu Kopřivnice za uspořádání této tradiční akce. Našim nejúspěšnějším absolventům srdečně blahopřejeme a přejeme hodně štěstí a úspěchů na další cestě životem ????

 

Mgr. Zdeňka Havlíková

ředitelka školy


Školní výlet prvních tříd (23. 6. 2021)

28.06.2021, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Na první školní výlet se vzpomíná i po letech, a i naši prvňáčci budou mít na co vzpomínat. Nevlídnému počasí jsme ujeli do Rožnova p. R., kde na děti čekal program plný úkolů a zábavy – mimo jiné trampolíny, hřiště, střelba z kuše, skákání v pytlích a pohádkový les. Odpoledne jsme si prošli Valašskou dědinu, kde jsme navštívili větrný mlýn, školu a některá obydlí našich dávných předků, a udělali si základní představu o jejich životě a způsobu obživy. Děti viděly několik domácích a hospodářských zvířat, ze kterých byly nadšené. Snědli nejen svačiny, ale i spoustu dobrot, a pak už následovala cesta autobusem domů. Všichni byli unavení, uchození, opálení, ale spokojení a plní dojmů. Prostě školní výlet, jak má být.

 

Hana Žárská, asistentka pedagoga, 1.B


Prevence se musí vyplatit

23.06.2021, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Potřebuješ poradit?  Dostal/a ses do problému?  Víš, jak se můžeš chránit? 

 

Oblast primární prevence je nezbytnou součástí školního vzdělávacího systému. Je souborem opatření a intervencí směřujících k předcházení výskytu rizikového chování. Usiluje o zamezení jeho dalšího růstu, zmírňuje již existující formy a projevy rizikového chování nebo pomáhá řešit jeho důsledky.

V týdnech od 11. -  23. 6. jsme besedovali.  Vybrali jsme některé oblasti prevence zdravého životního stylu a pozvali fundované lektory z Poradny pro primární prevenci, aby s našimi žáky daná témata diskutovali. A o čem byly besedy?

 

Celá zpráva

Příběhy nás baví

22.06.2021, vložil: Mgr. Jiří Lípový

       Pracovní skupina Čtenářská gramotnost v rámci MAP ORP Kopřivnice II zrealizovala aktivitu podporující předčtenářskou gramotnost v MŠ a čtenářskou gramotnost dětí v ZŠ. Žáci základních škol  mohli „na dálku“ přečíst a natočit pohádku nebo příběh. Tohoto zajímavého projektu se zúčastnil i náš prvňáček, jehož pohádkový příběh o malé myšce motivoval MŠ v Lubině a MŠ Motýlek v realizaci několika  nevšedních činností. Děti v Lubině pracovaly na týdenním projektu, jehož výstupem byla spousta krásných aktivit dětí. Zručné děti v Motýlku ztvárnily nejen z plastelíny myšku Elišku dle vlastní fantazie, ale také si vyzkoušely namotávat myšku na dřívko na školní zahradě.   

       Paním učitelkám z MŠ  děkujeme za zaslání hezkých fotografií  a  přejeme spoustu příjemných chvil při čtení knížek s jejich dětmi.

 

Přečtěte si otevřený dopis Šimonkovi od dětí z MŠ v Lubině. 

                                                                                                                                                                      Videoukázku najdete zde - https://www.youtube.com/watch?v=QcK6hWn4Ofw

 

 

 


Kroužek BADY

22.06.2021, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Konec školního roku byl pro nás v kroužku BADY činorodý. Od května do června jsme stihli tři setkání, ve kterých jsme objevovali hmyzí svět, zkoumali jsme barvy v přírodě a také jsme hodně tvořili. Na rozloučenou jsme uspořádali speciální badíkovskou dražbu a namalovali si krásná trička. 

Za kroužek BADY Vám přeji krásné prázdniny plné objevů a badatelských zážitků.

 

Mgr. Eliška Vidlařová

 


Den zdraví

17.06.2021, vložil: Mgr. Jiří Lípový

V úterý 15. 6. do naší školní družiny zavítala zdravotní sestra a paní učitelka v jednom - Bc. Jana Valná ze Střední pedagogické školy a Střední zdravotnické školy sv. Anežky České v Odrách. Pro děti si připravila bohatý program, během kterého si děti zopakovaly důležitá telefonní čísla IZS a naučily se pravidla pro přivolání záchranné služby. Protože ale jen teorie nestačí, tak se paní Valná pustila s dětmi do praktických ukázek. Děti si zkusily masáž srdce na resuscitační figuríně dospělého člověka i miminka a naučily se například zafixovat zraněnou ruku trojcípým šátkem. V neposlední řadě se všechny děti pokusily roztřídit potraviny na zdravé a nezdravé a společně jsme si o vybraných potravinách popovídali. Nakonec jsme se společně podívali, jak vypadá zub uvnitř a vysvětlili si, proč je důležité si zoubky pravidelně čistit. Všechny děti byly moc šikovné a věříme, že kdyby bylo potřeba, dokážou zraněnému člověku poskytnout pomoc. (Projekt Šablony II.)

 


Projektový den se vzácným hostem

16.06.2021, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Čím bych chtěl být? Kde bych chtěl jednou pracovat?.... To jsou jen některé otázky, které si prvňáčci pokládali při projektovém vyučování.  U této příležitosti se on-line propojili se vzácným hostem, s  p. Hanzelkou, který pracuje jako pilot. Děti  byly seznámeny s konstrukcí letadla, s přípravou pilota před vstupem na palubu, ale také s legendárním strojem SR-71 Blackbird - s nejrychlejším letadlem na světě, které je k vidění v Národním muzeu letectví a kosmonautiky ve Washingtonu. Pan Hanzelka dětem promítnul hned několik vzácných záběrů z pilotní kabiny, tj. výstup i sestup letadla, vlétání do přízemní mlhy, pohled na přístav Livorno či záznam bouřky a přeháněk u Vancouveru  v Kanadě. Náš host ochotně odpovídal na zvídavé otázky, které si děti předem pečlivě připravily. Děkujeme.

Videoukázka - https://www.youtube.com/watch?v=nwrq-HBPfjE


Zatmění Slunce

16.06.2021, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Ve čtvrtek 10. června ve 12:20 pozorovali prvňáčci částečné zatmění Slunce. Tento vzácný úkaz, který byl k vidění opět po šesti letech, děti pozorovaly přes speciální filtr z hvězdárny. Všechny děti tak měly příležitost se přesvědčit, jak hluboko se Měsíc do kotouče Slunce zanoří.


Naše město

16.06.2021, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Prvňáčci naší školy poznávali  své nejbližší okolí. Putování započali u nejstarší stavby  s číslem popisným 1 - u Muzea Fojtství, kde si vyzkoušeli pár skautských aktivit při příležitosti výstavy 100 let kopřivnického skautingu. Žáci luštili šifry, házeli poleny, uzlovali, ale také hráli skalní golf. Dále navštívili novogotickou Schustalovu a Raškovu hrobku  na starém hřbitově, nakoukli do kostela sv. Bartoloměje a prohlédli si historický vůz Slovenskou strelu z r. 1936 v proskleném depozitáři u Muzea nákladních automobilů Tatra. Odměnou byla dětem osvěžující zmrzlina v místní cukrárně.


Informace pro žáky a rodiče k provozu škol od 8. 6. 2021

08.06.2021, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Od úterý 8. 6. 2021 nemusí žáci a pedagogové nosit ve výuce roušky ani respirátory. O přestávkách a ve společných prostorách (šatna, jídelna a chodby) povinnost nošení ochranných prostředků dýchacích cest zůstává.


Informační schůzka rodičů budoucích prvňáčků - 15. 6. 2021

08.06.2021, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Rodiče budoucích prvňáčků jsou srdečně zváni na informační schůzku k nástupu dětí do školy, která se uskuteční v úterý 15. 6. 2021 v     16 hodin ve 2. a ve 3. patře budovy 1. stupně školy.

 

Na setkání se těší budoucí paní učitelky třídy 1. A Mgr. Monika Tomanová, 1. B Mgr. Jana Šmídová a 1. C Mgr. Ivana Eichnerová

 


Pasování na čtenáře – projektový den v 1. B

08.06.2021, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Zatímco na začátku školního roku znali naši prvňáčci pár písmen, nyní, na konci první třídy, umějí už číst i psát.

Tak jako rytíři ve středověku museli i naši žáčci projít řadou úkolů a zkoušek, aby dokázali, že si titul čtenář skutečně zaslouží.

Začali jsme na hřišti, kde po zahajovacím rozcvičení následovaly venkovní aktivity. Po velké přestávce pokračovaly zkoušky ve třídě, děti tiskly z písmen věty, z korálků navlékaly své jméno, hrály si s písmenky i se slovy a nakonec po zkoušce čtení byly pasovány svou královnou na skutečné čtenáře.

Slavnostní pasování na čtenáře proběhlo v 1. B v pátek 4. června.

 


Vyhráli jsme ENVOFILM!

08.06.2021, vložil: Mgr. Jiří Lípový

ENVOFILM aneb Jak svět vidí mladí lidé je soutěžní přehlídka filmů vytvořených žáky a studenty Moravy a Slezska s mezinárodní účastí. Organizátorem letos již 5. ročníku této soutěže je Albrechtova střední škola z Českého Těšína. ENVOFILM je zaměřen na prezentaci žákovských a studentských filmů zahrnujících problematiku životního prostředí a udržitelného rozvoje. 

A náš deváťák, David Rakus, letos tuto soutěž se svým filmem My beautiful village s přehledem vyhrál!

Jak sám uvedl, prvním místem byl překvapen a celé vyhlášení výsledků soutěže v Českém Těšíně dne 27. 5. 2021 považuje za krásnou, slavnostní a emotivní  záležitost, která některým přítomným vehnala do očí dokonce slzy.

Davide, za celou školu moc gratuluji a ať se Ti ve filmařském řemesle nadále skvěle daří!

   

Jana Dobiášová

 


Návštěva hasičů

04.06.2021, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Poslední květnový den vyrazila školní družina na exkurzi k JSDH Kopřivnice. Nabitý program si pro nás připravili npor. Ing. Adam Fojtík a stržm. Tomáš Kouřil. Nejprve nás seznámili s důležitými informacemi ohledně bezpečnosti, s náplní práce hasičů a poté je děti zahrnuly dotazy. Následně jsme se přesunuli do prostoru garáží, kde nám bylo detailně popsáno a předvedeno vybavení hasičského vozu. Děti si mohly dokonce vyzkoušet např. tíhu hydraulických nůžek či hasičský oblek. Nakonec nesměla chybět ani společná fotografie. Celému JSDH Kopřivnice moc děkujeme! (Projekt Šablony II.)


Výsledky zápisu do MŠ Polárka od 1. 9. 2020

01.06.2021, vložil: Administrátor webu

K letošnímu zápisu se do MŠ Polárka dostavilo celkem 28 dětí. Na volná místa bylo souladu s platnými kritérii přijato celkem 20 dětí (všechny starší 3 let). Ostatní děti nemohly být přijaty z důvodu nedostatečné kapacity, respektive nízkému věku (mladší než 2 a půl let).

 

Oznámení o přijetí/nepřijetí do MŠ Polárka pro školní rok 2021/2022 je k dispozici ZDE

 

Pro přijaté děti nabízíme tzv. adaptační den na školku (1 den v posledním týdnu v srpnu - bude upřesněno). Rodiče budou včas informováni na uvedeném kontaktním mailu a také na www školy.

 

Těšíme se na Vás!

 

Mgr. Zdeňka Havlíková

ředitelka školy


VÝSLEDKY VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY NA FUNKČNÍ OBDOBÍ ČERVEN 2021 – ČERVEN 2024

30.05.2021, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Na základě výsledků voleb bude školská rada při naší škole fungovat v tomto složení:

 

za zákonné zástupce: Lukáš Rozsíval
                                       Mgr. Radka Babincová

 

za pedagogické pracovníky: Mgr. Monika Tomanová
                                                   Mgr. Iva Bukovjanová

 

za zřizovatele: Mgr. René Lakomý
                           Ing. Mgr. Lucie Macháčková

 

Všem zvoleným členům blahopřejeme a těšíme se na spolupráci.

 


Ekologický program v 1. B

28.05.2021, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Ve čtvrtek 20. 5. nás v 1. B navštívila paní Májová z Občanského sdružení Hájenka s ekologickým programem o včelách. Žáci měli možnost dozvědět se spoustu zajímavých věcí ze života těchto našich užitečných pomocníků a zažít je všemi smysly. Po skončení programu si děti v rámci výtvarné výchovy vyrobily zajímavou technikou krásné včelí plástve. Včelky se nechaly zlákat a skutečně přiletěly….


VÝBĚR POVINNĚ VOLITELNÉHO PŘEDMĚTU pro školní rok 2021/2022

26.05.2021, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Vážení rodiče,

 

děti 6. – 9. ročníku budou v následném školním roce 2021/2022 pokračovat ve výuce podle školního vzdělávacího programu, jehož nedílnou součástí je povinně volitelný předmět. 

Pro výuku volitelného předmětu tak vybírají jeden předmět (1 hodina týdně):

 • Žáci budoucího 6. roč. (letošní 5. roč.) – Programování nebo Sportovní hry nebo Český jazyk a komunikace (psaní všemi 10)

 • Žáci budoucího 7. roč. (letošní 6. roč.) – Český jazyk a komunikace (psaní všemi 10) nebo Programování

 • Žáci budoucího 8. roč. (letošní 7. roč.) – Německý jazyk nebo Ruský jazyk (POVINNÉ)

 • Žáci budoucího 8. roč. (letošní 7. roč.) – Český jazyk a komunikace (psaní všemi 10) nebo Konverzace v jazyce anglickém nebo Výtvarné techniky

 • Žáci budoucího 9. roč. (letošní 8. roč.) – Matematicko-fyzikální seminář nebo Český jazyk a komunikace nebo Konverzace v jazyce anglickém
Celá zpráva

Videoklip

25.05.2021, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Vážení rodiče, milí žáci a příznivci naší školy,

rádi bychom vám představili videoklip, ve kterém účinkuje žák deváté třídy David Číž.

Režie se ujal jeho spolužák David Rakus. Oběma chlapcům přejeme, aby svůj talent dále rozvíjeli a věříme, že o nich ještě uslyšíme.

Jelikož kluci míří na střední školy, tak doufáme, že se jim bude dařit a že v tomto koníčku budou dál pokračovat.

Kluci, děkujeme.

Videoklip naleznete zde - https://www.youtube.com/watch?v=ut4V9NrDCH4

 

Mgr. Milada Vývodová

 


Informace pro žáky a rodiče k poslední fázi otevírání škol

20.05.2021, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Od 24. května 2021:

 • návrat všech žáků 1. i 2. stupně do školy

 • výuka bude probíhat dle stálého rozvrhu hodin

 • každé pondělí bude probíhat testování žáků antigenními testy

 • homogenita tříd a skupin není povinná

 • je umožněna výuka tělesné výchovy

 • zákaz zpěvu zatím není zrušen

 • nadále platí povinnost dodržování epidemiologických opatření včetně nošení roušky

Stravování:

 •  Noví zájemci o stravování ve ŠJ - nezapomeňte si obědy přihlásit.

 •  Cizí strávníci mají možnost odebrat oběd do jídlonosičů od 11:00 – 11:30.

Další informace k organizaci provozu školy od 24. 5. 2021 jsou uvedeny ZDE 

 

Mgr. Zdeňka Havlíková

ředitelka školy

 


Učení venku nás baví

20.05.2021, vložil: Mgr. Jiří Lípový

V minulém týdnu nás potěšilo krásné počasí a mohli jsme se s dětmi vydat za učením a poznáváním do zahrady DDM Kopřivnice. Pro děti je učení venku nejen velkým přínosem, ale také zábavou. Objevili jsme, že z trávy si můžeme vymodelovat písmena i různé tvary a pampeliškou lze psát nebo si vybarvit obrázek. Jen je třeba si dávat pozor na to, kam saháme! Kousnutí od malinkého mravence totiž ohromně bolí.

 

Za 2. A 

Mgr. Eliška Vidlařová


VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY NA OBDOBÍ 2021 – 2024

17.05.2021, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Kopřivnice, 17. listopadu 1225 okres Nový Jičín, příspěvková organizace, vyhlašuje volby do Školské rady v souladu s Volebním řádem pro volby členů do Školské rady a v souladu s §167 odst. (4) Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění.

 

Termín voleb:                     od 18. 5. do 26. 5. 2021 formou online hlasování ve webové aplikaci Bakaláři. 

 

Bližší informace k organizaci a průběhu voleb do školské rady jsou uvedeny ZDE

Kandidátní listina – zástupci zákonných zástupců žáků pro volby do školské rady je uvedena ZDE

 

Mgr. Zdeňka Havlíková

ředitelka školy


Informace pro žáky a rodiče k další fázi otevírání škol

14.05.2021, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Od 17. května do 21. května:

 • návrat všech žáků 1. stupně do školy
 • všichni žáci "béčkových" tříd 2. stupně - prezenčně ve škole dle platného rozvrhu
 • všichni žáci "áčkových" tříd 2. stupně - pokračují v distanční výuce z domova

Stravování:

 •  Noví zájemci o stravování ve ŠJ - nezapomeňte si obědy přihlásit.
 •  Žáci na distanční výuce mají možnost odebrat oběd do jídlonosičů od 13:10 – 13:30.
 •  Cizí strávníci mají možnost odebrat oběd do jídlonosičů od 11:00 – 11:30.

Další informace k organizaci testování a provozu školy jsou uvedeny ZDE 

 

Mgr. Zdeňka Havlíková

ředitelka školy


Probouzení stromů

13.05.2021, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Náš školní ekotým ani v distanční výuce nezahálel.

 

Plnili jsme spoustu úkolů, projektů, děti se scházely v přírodě a nejvíc jsme si užili pozorování stromů, jak se probouzí.

Pozorovali jsme břízu, magnolii a třešeň. Je opravdu zajímavé, jak je vše v přírodě krásné a vše má svůj řád.

V pozorování bychom chtěli pokračovat i v létě a na podzim.

Více fotografií najdete na našem školním facebooku. 

Váš a náš ekotým

 


Soutěže v době pandemie

13.05.2021, vložil: Mgr. Jiří Lípový

I v období distanční výuky probíhají okresní a krajská kola vědomostních soutěží, do kterých se ze školních kol probojovali i někteří naši žáci.  Hrdí můžeme být na  krásné  18. místo, které v konkurenci dalších 82 žáků a studentů v krajském kole biologické olympiády obsadila Barbora Bryknarová z 8. A. Barboře a Katrin Štěpánové z téže třídy děkujeme i za reprezentaci školy v okresním kole matematické olympiády.

                             

 

Jana Dobiášová

 


Informace pro žáky a rodiče k další fázi otevírání škol

07.05.2021, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Od 10. května:

 • návrat žáků 2. stupně do škol - v týdenních rotacích celých tříd, výuka dle rozvrhu hodin

10.5. - 14.5.:

 • všichni žáci "áčkových" tříd a třída 5. C - prezenčně ve škole
 • všichni žáci "béčkových" tříd - pokračují v distanční výuce z domova

Stravování

Noví zájemci o stravování ve ŠJ - nezapomeňte si obědy přihlásit.

 

 • Žáci na distanční výuce mají možnost odebrat oběd do jídlonosičů od 13:10 – 13:30.
 • Cizí strávníci mají možnost odebrat oběd do jídlonosičů od 11:00 – 11:30.

 

Další informace k organizaci testování a provozu školy jsou uvedeny ZDE.

 

Mgr. Zdeňka Havlíková

ředitelka školy


Výsledky zápisu do 1. ročníku ZŠ

30.04.2021, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Vážení rodiče,  

 

výsledky zápisu do 1. tříd ZŠ pro školní rok 2021/2022 (podle registračních čísel) zveřejňujeme ZDE

 

Pro zápis k základnímu vzdělávání v ZŠ 17. listopadu škola obdržela celkem 67 žádostí, z toho 17 žádostí o odklad školní docházky o jeden školní rok. Do prvních tříd nastoupí od září 2021 celkem 50 dětí. Naše škola bude otevírat celkem 3 první třídy - dvě běžné třídy po 16 a 17 dětech a 1 třídu se Světem vzdělání (pro nadané děti), do které je přijato celkem 17 dětí.

 

Informativní schůzku pro rodiče budoucích prvňáčků plánujeme v naší škole v úterý 15. června od 16 hodin, samozřejmě v závislosti na aktuální epidemické situaci.     

Těšíme se na Vás!

 

Mgr. Zdeňka Havlíková

ředitelka školy


Další činnost naší školy v dobách pandemie

30.04.2021, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Spolupráce s Policií České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Z rozhodnutí hejtmana MSK byla naše škola od 14. 10. 2020 do 9. 4. 2021 pověřena vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku 3 až 10 let, jejichž rodiče jsou zaměstnanci IZS a dalších určených profesí. Celkem 120 pracovních dní jsme v prostorách naší ZŠ a MŠ zajišťovali dětem kromě distanční výuky a stravování ve školní jídelně také nejrůznější zájmové aktivity.

Jsme moc rádi, že jsme mohli také využít nabízenou spolupráci Oddělení prevence při KŘ Policie ČR z Ostravy, od kterých jsme obdrželi rozličné preventivní výukové materiály pro zajištění výuky prevence.

Dopis od dětí, komentář a poděkování pedagogům je také zveřejněn na policejním webu a sociálních sítích KŘ Policie MSK.

https://www.policie.cz/clanek/podekovani-deti.aspx

Děkuji všem pověřeným zaměstnancům naší ZŠ i MŠ, kteří se podíleli na zajištění této péče pro děti rodičů IZS z Kopřivnice a okolí, za skvěle odvedenou práci.

 

Mgr. Zdeňka Havlíková

ředitelka školy


Děti rodičů IZS u nás ve škole

29.04.2021, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Od 1. 3. 2021 do 9. 4. 2021 naše školní družina denně vítala děti rodičů Integrovaného záchranného systému z našeho města, z Příbora, Libotína a Skotnice. 

 

Celá zpráva

Videoprohlídka MŠ Polárka

29.04.2021, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Vzhledem k epidemiologické situaci nemůžeme v naší MŠ Polárka v tomto období organizovat tradiční akce jako jsou návštěvy dětí z ostatních MŠ či Den otevřených dveří. Zveme Vás tedy aspoň na videoprohlídku školky, kterou si můžete spustit v následujícím odkazu nebo přímo v záložce MŠ Polárka.

Těšíme se na Vás!

 

Videoprohlídka MŠ Polárka

 

Mgr. Zdeňka Havlíková

ředitelka školy


Informace ze školní jídelny - obědy v květnu

27.04.2021, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Vzhledem k pokračování rotační výuky na 1. stupni ZŠ mají z organizačních důvodů všichni žáci i další strávníci obědy na měsíc květen automaticky odhlášeny. Prosím všechny zájemce o stravování ve ŠJ, aby si obědy znovu přihlásili.

Žáci na distanční výuce mají možnost odebrat oběd do jídlonosičů od 13:10 – 13:30.

Cizí strávníci mají možnost odebrat oběd do jídlonosičů od 11:00 – 11:30.

 

T. Polívka, vedoucí ŠJ


INFORMACE K TESTOVÁNÍ UCHAZEČŮ O STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ

22.04.2021, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Vážení rodiče,

 

informace k testování žáků 5. a 9. ročníku před přijímacími zkouškami najdete v systému Bakaláři.

 


TONDA OBAL

22.04.2021, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Environmentální výchova je na naší škole v tomto školním roce zaměřena na téma odpady - jak s nimi nakládat a jak předcházet jejich vzniku. Proto všichni žáci 1. - 9. ročníku v týdnu od 6. 4. do 9. 4. absolvovali online výukové lekce společnosti EKOKOM pod názvem TONDA OBAL.

Dozvěděli se, jak fungují skládky odpadů, proč je spalovna odpadů pro životní prostředí méně nebezpečná než skládka, jak se odpady třídí a následně zpracovávají a spoustu dalších zajímavých věcí. A také tipovali  - např. kolik % domácností v ČR třídí odpad, kolik máme v republice spaloven odpadů atd.

I když to „bylo distančně“, program byl pro všechny určitě přínosem a hlavně menší žáci nadšeně spolupracovali a reagovali.

 


Nabídka rodičům - práce ve školské radě

20.04.2021, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Vážení rodiče,

obracíme se na Vás s nabídkou účastnit se práce ve školské radě při Základní škole a Mateřské škole Kopřivnice, 17. listopadu 1225, která byla zřízena na základě zákona 561/2004 Sb. Rada je šestičlenná – 2 zástupci zřizovatele, 2 zástupci pedagogických pracovníků a 2 zástupci rodičů. Funkční období má tříleté (červen 2021 – červen 2024), jednat musí nejméně dvakrát ročně.

Celá zpráva

Návrat žáků do školy od 19.4 2021

16.04.2021, vložil: Mgr. Jiří Lípový

ZDE najdete harmonogram nástupu žáků do školy v pondělí 19.4. 2021. 


Informace pro žáky a rodiče k 1. fázi otevírání škol

08.04.2021, vložil: Administrátor webu

Od 12. dubna:

 • návrat do školy třídy 1. stupně v týdenních rotacích celých tříd, výuka dle rozvrhu hodin
 • skupinové konzultace pro žáky 9. ročníku pro předměty k přípravě na přijímací zkoušky
 • žáci 2. stupně pokračují v distanční výuce

12.4 - 16.4.:

 • Žáci 1. A, 2. A, 3. A, 4. A, 5. A, 5. C prezenčně ve škole (vždy v lichém týdnu, v sudém mají distanční výuku).
 • Žáci 1. B, 2. B, 3. B, 4. B, 5. B prezenčně ve škole (vždy v sudém týdnu, v lichém mají distanční výuku).  

 

Stravování

Všichni žáci i další strávníci mají obědy automaticky odhlášeny, zájemci o stravování ve ŠJ si musí obědy znovu přihlásit.

Žáci na distanční výuce mají možnost odebrat oběd do jídlonosičů od 13:10 – 13:30.

Cizí strávníci mají možnost odebrat oběd do jídlonosičů od 11:00 – 11:30.

 

Další informace k organizaci testování a provozu školy jsou uvedeny ZDE.

 

Odkazy a soubory:

Instruktážní video

Informace k provozu škol (MŠMT)

Mimořádné opatření k testování (MZČR)

Testování - manuál MŠMT

Leták - testování pro rodiče

Leták - testování pro žáky


UPŘESNĚNÍ K ZÁPISU DO 1. TŘÍD ZŠ

06.04.2021, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Vážení rodiče,

vzhledem k současné epidemiologické situaci a také i na Vaše četné žádosti umožňujeme od středy 7. 4. 2021 využít tzv. předzápis. Použijte k tomu online formulář Online zápis do školy/Zapsat dítě on line, který najdete na našich webových stránkách vpravo nahoře. Více informací – viz zpráva na našich webových stránkách s názvem JAK BUDE PROBÍHAT ZÁPIS DO 1. TŘÍDY V NAŠÍ ŠKOLE.

 

vedení školy


JAK BUDE PROBÍHAT ZÁPIS DO 1. TŘÍDY V NAŠÍ ŠKOLE

06.04.2021, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Milí rodiče,

v letošním roce se zápis uskuteční ve školách zřizovaných městem Kopřivnice v termínu od 15. dubna do 22. dubna 2021 bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

V naší škole jsme pro Vás opět připravili možnost přihlásit Vaše dítě k povinné školní docházce z pohodlí domova systémem online. Jak to celé funguje?

Na našich webových stránkách  www.zskop17.cz v pravé horní části kliknete na odkaz Online zápis do školy/Zapsat dítě on line......(pokrač. ZDE


INFORMACE K ZÁPISU DO 1. TŘÍD ZÁKLADNÍ ŠKOLY

06.04.2021, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Které děti se účastní zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022?

 • Všechny děti, které dosáhnou před začátkem školního roku 2021/2022 věku šesti let. Tedy děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015.
 • Všechny děti s odkladem povinné školní docházky z loňského roku. Zákonný zástupce žáka, kterému byl v předchozím školním roce ředitelem školy povolen odklad školní docházky, je povinen v následujícím roce znovu přihlásit žáka k plnění povinné školní docházky v rámci zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání, a to do základní školy podle svého výběru.
 • Děti, kterým bude 6 let až po 1. 9. 2021, mohou absolvovat zápis také. Musí však mít doporučení z pedagogicko-psychologické poradny (narození do 31. 12. 2015) nebo doporučení z PPP a vyjádření pediatra (narození po 31. 12. 2015).

Odklad povinné školní docházky

Pokud budete pro své dítě žádat odklad školní docházky, je potřeba žádost doložit 2 přílohami - doporučujícím posouzením:

 1. příslušného školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC) 
 2. odborného lékaře nebo klinického psychologa (pro tyto potřeby je dostačující doporučení praktického lékaře pro děti a dorost).

 

Úplné informace k zápisům do ZŠ v Kopřivnici jsou k dispozici také ZDE


Videoprohlídka školy

29.03.2021, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Vzhledem k epidemiologické situaci nemůžeme u nás ve škole v tomto období organizovat tradiční akce jako jsou Den otevřených dveří nebo Otevřené hodiny ve výuce. Zveme Vás tedy aspoň na videoprohlídku školy, kterou si můžete spustit v následujícím odkazu nebo přímo ze záložky pod úvodní fotografií zde na školním webu.

 

Videoprohlídka školy

 

Mgr. Zdeňka Havlíková

ředitelka školy


Aktivity školní družiny ve dnech 22. - 26. 3. 2021

29.03.2021, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Pondělí - potápíme se v Egyptě, zajímá nás podmořský svět, který si umíme představit a vyrobit.

Úterý - jarní tvoření, kytička pro maminku, výzdoba družiny.

Středa - nové techniky - malujeme do pěny na holení, zvládáme kresbu tuší. Kdo má slunce v duši, tomu to moc sluší.

Čtvrtek - zdobení a vyrábění baví nás a nad to není. ????

Pátek - ať je jaro nebo zima, být v družine je prostě prima.


Fyzikální olympiáda - okresní kolo

25.03.2021, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Okresní kolo FO se uskutečnilo 18. 3. 2021 a probíhalo, jak je v dnešní době již zcela běžné, online.

Naši školu v kategorii „E“ reprezentoval David Číž, žák 9. B. 

Soutěžící řešili po dobu čtyř hodin čtyři fyzikální úlohy.

O náročnosti soutěže svědčí i skutečnost, že David byl jediným zástupcem úspěšných řešitelů školního kola ze všech základních škol našeho okresu. Všichni další účastníci okresního kola byli studenty víceletých gymnázií.

A Davidovo umístění? 

Skvělé 4. místo!

Gratulujeme!

 

Mgr. Hana Ďurčová

 


JAK BUDE PROBÍHAT ZÁPIS DO 1. TŘÍDY V NAŠÍ ŠKOLE

23.03.2021, vložil: Administrátor webu

Milí rodiče,

v letošním roce se zápis uskuteční ve školách zřizovaných městem Kopřivnice v termínu od 15. dubna do 22. dubna 2021 bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

V naší škole jsme pro Vás opět připravili možnost přihlásit Vaše dítě k povinné školní docházce z pohodlí domova systémem online. Jak to celé funguje?

Na našich webových stránkách  www.zskop17.cz v pravé horní části kliknete na odkaz Online zápis do školy/Zapsat dítě on line......(pokrač. ZDE


INFORMACE K ZÁPISU DO 1. TŘÍD ZÁKLADNÍ ŠKOLY

23.03.2021, vložil: Administrátor webu

Které děti se účastní zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022?

 • Všechny děti, které dosáhnou před začátkem školního roku 2021/2022 věku šesti let. Tedy děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015.
 • Všechny děti s odkladem povinné školní docházky z loňského roku. Zákonný zástupce žáka, kterému byl v předchozím školním roce ředitelem školy povolen odklad školní docházky, je povinen v následujícím roce znovu přihlásit žáka k plnění povinné školní docházky v rámci zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání, a to do základní školy podle svého výběru.
 • Děti, kterým bude 6 let až po 1. 9. 2021, mohou absolvovat zápis také. Musí však mít doporučení z pedagogicko-psychologické poradny (narození do 31. 12. 2015) nebo doporučení z PPP a vyjádření pediatra (narození po 31. 12. 2015).

Odklad povinné školní docházky

Pokud budete pro své dítě žádat odklad školní docházky, je potřeba žádost doložit 2 přílohami - doporučujícím posouzením:

 1. příslušného školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC) 
 2. odborného lékaře nebo klinického psychologa (pro tyto potřeby je dostačující doporučení praktického lékaře pro děti a dorost).

 

Úplné informace k zápisům do ZŠ v Kopřivnici jsou k dispozici také ZDE


Informace pro zájemce o zápis do první třídy s rozšířenou výukou

15.03.2021, vložil: Administrátor webu

Talentové zkoušky pro předškoláčky (registrace na www.svetvzdelani.cz - vyberte jeden termín):

 

Kdy: čtvrtek 18. března nebo pondělí 12. dubna

 

Kde: ZŠ 17. listopadu (osobně - formou individuální konzultace)

 

Druhá informační schůzka pro zájemce:

 

Kdy: úterý 6. dubna 2021 v 18. 30

 

Kde: ZŠ 17. listopadu nebo online

 

Vzhledem k mimořádné situaci je možné, že i druhá informační schůzka proběhne online na této adrese: www.svetvzdelani.cz/meet

 

Těšíme se na Vás!

Mgr. Zdeňka Havlíková, ŘŠ

 

Článek zveřejněný v Moravskoslezském deníku ze dne 13.3.2021 si můžete přečíst ZDE

 


Tvoříme, zkoušíme, přesvědčujeme se....

15.03.2021, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Ve spolupráci se Světem vzdělání navštěvují prvňáčci na naší škole kroužek "Zažij a poznej". Světoznámá jména Einstein nebo Newton jim nejsou cizí. V prezenční výuce jsou vědci zkoumající vlastnosti vzduchu a kapalin. Seznamují se s principem kladky, dokážou rozlišit látky kapalné od pevných a plynných. O svém kuchařském umění se přesvědčují při výrobě vlastní zmrzliny.       

         

                                                                                                                         

Hoří či nehoří soda a cukr? Co je to vzlínání? Jaké máme krevní skupiny? To jsou jen některé otázky, na které děti hledají odpovědi prostřednictvím pokusů. Ty realizují pod taktovkou paní učitelky Petrlíkové. Všichni se již těšíme, až budeme moci být opět ve škole a pokračovat v naší badatelské činnosti:-)


Přehled aktualizované online výuky (videokonferencí) pro 1. a 2. ročník od 1. 3. 2021

02.03.2021, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Vážení rodiče,

zde naleznete přehled aktualizevané online výuky ( videokonferencí ) pro první a druhý ročník od 1.3. 2021.

 

 


Určení školy k péči o děti zaměstnanců vybraných profesí

28.02.2021, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Rozhodnutím hejtmana kraje prof. Ing. Ivo Vondráka, CSc. ze dne 28. února 2021 byla naše  škola opět určena k zajištění nezbytné péče o děti od 2 do 10 let zaměstnanců kritické infrastruktury v Moravskoslezském kraji, a to do 21. března 2021.

Seznam určených škol v novém rozhodnutí hejtmana kraje byl ve spolupráci s příslušnými ORP a zřizovatelem rozšířen oproti posledně platnému rozhodnutí o 5 škol.

 

Zájemci o tuto službu z uvedených profesí kontaktujte sekretariát školy:

 

Mgr. Zdeňka Havlíková, ŘŠ


INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY OD 1. BŘEZNA

28.02.2021, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Vážení rodiče,

jak jste jistě zaznamenali v různých sdělovacích prostředcích, vzhledem k nepříznivému vývoji epidemiologické situace dochází od pondělí 1. března k uzavření 1. a 2. ročníků ZŠ a MŠ.
Žáci prvních a druhých tříd a předškoláci v MŠ přecházejí od pondělí 1. 3. na režim distanční výuky. 

Bližší informace k organizaci vyučování obdrželi rodiče na Bakaláře.

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200 (dostupné ZDE), kterým se nad rámec dosavadních opatření: 

 

Úplné znění (včetně informaci o ošetřovném apod) zde: https://www.msmt.cz/skoly-rezim-od-brezna


Naše škola bude také nadále zajišťovat:

 • distanční výuku 3. - 9.r. dle dříve stanovených pravidel,
 • výdej stravy do nosičů - pro přihlášené strávníky ŠJ - děti, žáky, zaměstnance (pro 1. stupeň v době od 12:30 do 13:00, druhý stupeň od 13:00 - 13:30) - za podmínek dodržení zvýšených bezpečnostních opatření,
 • dohled nad dětmi rodičů vybraných profesí (viz samostatné info).

Děkujeme Vám všem za podporu Vašich dětí a spolupráci v této tíživé situaci.
Přejeme Vám hodně pozitivní energie do nadcházejících dní a hlavně pevné zdraví!Mgr. Z. Havlíková, ŘŚ


Mimořádné opatření MZ - nošení roušek (od 25.2.2021)

24.02.2021, vložil: Administrátor webu

Vážení rodiče,

na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 22. 2. 2021 s účinností od 25. 2. 2021 do odvolání se všem žákům v budově školy zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos a ústa), kterým je zdravotnická obličejová maska (rouška) nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC.

Do 28. 2. 2021 lze místo výše uvedených ochranných prostředků dýchacích cest používat i jiné ochranné prostředky dýchacích cest, které brání šíření kapének.

Tímto Vás žádáme o zajištění požadovaných ochranných prostředků pro své děti (textilní roušky požadavky nesplňují).

Na webových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy naleznete  informace v sekci Nejčastější dotazy ke školství a koronaviru - FAQ a nejčastější dotazy, kde byla přidána část, která se týká povinnosti nosit ochranné prostředky od 25. 2. 2021. 

https://koronavirus.edu.cz/faq-hlavni-temata-koronaviru-a-skolstvi

 

Úplné informace jsou uvedeny ZDE

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

vedení školy


Okresní kolo matematické olympiády

22.02.2021, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Na konci měsíce ledna se online formou konalo okresní kolo matematické olympiády. Naši školu reprezentoval žák David Číž ze třídy 9. B. Ve velmi vysoké konkurenci (do stejné kategorie patří i víceletá gymnázia) získal 7. místo. Podle jeho vyjádření měl všechny příklady správně vyřešené, chybějící body k lepšímu umístění ztratil za nevyužití rovnice k řešení slovní úlohy.

GRATULUJEME A PŘEJEME DALŠÍ ÚSPĚCHY

 

Mgr. Věra Keppertová

 


Po stopách nejen lesní zvěře....

19.02.2021, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Zima je v plném proudu, a proto se naši prvňáčci hlouběji ponořili do aktuálního tématu  ze života zvířat právě v tomto ročním období. V projektové výuce si děti rozšiřovaly stávající znalosti o zvířatech. Pohybově ztvárnily báseň o zimní vločce.  Učily se pracovat s naučným textem. Poznávaly stopy zvířat, které mohou vidět na procházce  lesem. Děti hledaly řešení, lepily, stříhaly, ale především se učily vzájemnému respektu, toleranci, spolupráci a otevřené komunikaci.


Škola čelí žalobě žáka, protože dodržuje vládní opatření

12.02.2021, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Ve čtvrtečních KN vyšel článek o žalobě na naši školu: 

 

http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=skola-celi-zalobe-zaka-protoze-dodrzuje-vladni-opatreni&id=koprivnicke-noviny-koprivnice&clanek=27965 

 

Doplňující informace vedení školy:

Proti podané žalobě se škola brání. Nejde jen o dodržování pokynů vlády, ale zejména o ochranu života a zdraví všech žáků a zaměstnanců školy. Krajský soud v Ostravě, který žalobu projednává, už škole zčásti vyhověl a žalobu částečně zamítl. Nyní se očekává rozhodnutí o zbylé části žaloby. Škola nepovažuje tuto žalobu za útok na sebe, ale za snahu rodiče bojovat proti krizovým opatřením. Škola také dělá maximum pro to, aby tato kauza neměla negativní dopad na žáka, který ji podal. 

 

Veřejně dostupný (anonymizovaný) text celé žaloby je umístěn na stránkách advokátní kanceláře žalobce - konkrétně zde: 

http://stavbeznouze.cz/wp-content/uploads/2020/11/201122_zasahova-skoly_anonym.pdf 

 

Mgr. Zdeňka Havlíková

ředitelka školy

 


ONLINE VÝUKA

08.02.2021, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Přehled aktualizované online výuky (videokonferencí) pro 3. - 9. ročník od 8. 2. 2021

 

Škola také poskytuje možnost individuálních on-line konzultací (na základě požadavků žáků/rodičů - dle potřeby a konkrétní domluvy s daným vyučujícím).

 

3. ročník     4. ročník     5. ročník     6. ročník     7. ročník     8. ročník     9. ročník 


OČj - okresní kolo

08.02.2021, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Nic není jako dřív… A tak i okresní kolo Olympiády z českého jazyka proběhlo netradičním způsobem - online. Ze školního kola do něj postoupily Emma Machová z IX. A a Barbora Bryknarová z VIII. A. A vedly si velmi úspěšně! Emma obsadila skvělé 4. místo (od postupu ji dělilo jen půl bodu). Ani Barča se neztratila a určitě bude naším “želízkem v ohni” pro příští školní rok. Oběma děvčatům blahopřejeme a děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy.

 

Mgr. Iva Bukovjanová

 


Okresní kolo dějepisné olympiády

27.01.2021, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Rok se s rokem sešel a už jsme tady zase měli okresní kolo dějepisné olympiády.

V letošním 50. ročníku bylo tématem baroko.

Blahopřejeme a děkujeme Davidu Čížovi a Tomáši Malíkovi za to, že se této soutěže zúčastnili.

 

Mgr. Milada Vývodová

 


Prvňáčci na ZŠ a MŠ 17. listopadu absolvují rozšířenou výuku se Světem vzdělání

25.01.2021, vložil: Administrátor webu

Jak se daří prvňáčkům, kteří jako první v naší škole absolvují rozšířenou výuku? Co je nejvíce baví?

Jaké bude hodnocení za první pololetí?

 

Podívejte se na reportáž Kabelové televize Kopřivnice:

https://www.youtube.com/watch?v=wNfIWO7OjQo&feature=youtu.be


INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ V TÝDNU OD 25. LEDNA 2021

25.01.2021, vložil: Administrátor webu

Vážení rodiče,

 

jak jste už jistě zaznamenali ve sdělovacích prostředcích, omezení provozu škol znovu pokračuje. V období od 25. ledna provoz škol a školských zařízení i nadále probíhá ve stejném režimu jako v období do 18. ledna 2021. 

 • Informace MŠMT k provozu škol od 25. 1. 2021 (úplné znění ZDE):  (prosím vložit PdF soubor z přílohy)

 

Děkuji za pochopení a spolupráci.

 

Mgr. Z. Havlíková, ředitelka školy


Otevíráme další první třídu s rozšířenou výukou - informativní schůzka pro zájemce

19.01.2021, vložil: Administrátor webu

Vážení rodiče,

 

od 1. září 2021 otevíráme podruhé na naší škole jednu 1. třídu s výukou rozšířenou o hodiny angličtiny, matematiky, logiky a osobnostního rozvoje. Děti tak budou mít denně o 1 hodinu navíc. Pokud Vás tato nabídka oslovila a chtěli byste se dozvědět více o tomto konceptu vzdělávání, přihlaste se na on-line informační schůzku, která se uskuteční v úterý 26. ledna 2021 v 16 hodin. Podrobně vysvětlíme, co od této výuky můžete očekávat, odpovíme na všechny Vaše dotazy.

 

Bližší informace můžete získat na webových stránkách Světa vzdělání..

 

Pro získání odkazu na on-line schůzku je potřeba se zaregistrovat na www.svetvdelani.cz v sekci Registrace.

 

Těšíme se na Vás.  

Mgr. Zdeňka Havlíková

ředitelka školy


JAK TENTO ROK PROBĚHNOU PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

07.01.2021, vložil: Mgr. Jiří Lípový

odkaz:

https://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/jak-probehnou-prijimaci-a-maturitni-zkousky

 


Mgr. Věra Keppertová

výchovná poradkyně


Určení školy k péči o děti zaměstnanců vybraných profesí

30.12.2020, vložil: Administrátor webu

V návaznosti na usnesení Vlády České republiky ze dne 23. prosince 2020 č. 1378 o přijetí krizového opatření informujeme, že Rozhodnutím hejtmana kraje prof. Ing. Ivo Vondráka, CSc. ze dne 29. prosince 2020 byla naše škola opět určena k zajištění nezbytné péče o děti od 3 do 10 let zaměstnanců kritické infrastruktury v Moravskoslezském kraji, a to s účinností od 4. ledna 2021 do 10. ledna 2021.

 

Zájemci o tuto službu z uvedených profesí kontaktujte sekretariát školy:

 

Z. Havlíková, ŘŠ


Provoz školy od 4. 1. 2021 - ZMĚNA - pouze žáci 1. a 2. tříd se vrací zpět do škol

28.12.2020, vložil: Administrátor webu

Vážení rodiče, milí žáci,

 

jak jste jistě zaznamenali ze sdělovacích prostředků, od 4. ledna 2021 se vrací do škol pouze žáci prvních a druhých tříd. Pro ostatní žáky 3. – 9. ročníku je znovu zavedena distanční výuka dle nastavených vnitřních pravidel školy.

 

Organizace výuky v naší škole:

 • Prezenční výuka 1. – 2. tříd bude probíhat v homogenních skupinách, kolektivy jednotlivých tříd se nebudou nijak prolínat. Za této podmínky bude umožněn i provoz školní družiny (ráno od 6:00, odpoledne do 16:00).
 • Po celou dobu výuky se budou dodržovat stanovená hygienická pravidla (pravidlo 3R – roušky, rozestupy čisté ruce).
 • V provozu bude také školní jídelna. Ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce (1. – 2. r.) a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti. Ostatní žáci a zaměstnanci školy si mohou stravu odebrat výdejním okénkem v době od 12:45 – 13:15. Všichni žáci z 1. a 2. tříd zůstávání přihlášeni, ostatním žákům a zaměstnancům bude oběd automaticky odhlášen. Zájemci  o stravování z 3. - 9. tříd a zaměstnanci školy si musí obědy znovu přihlásit.
 • Dál bude platit zákaz zpěvu a tělocviku.
 • Navíc pro zájemce (žáky 3. – 9. r.) škola umožní prezenční individuální konzultace (po individuální domluvě s daným vyučujícím).

 

Příchod žáků 1. a 2. tříd do budovy školy (žáky přebírá TU ve vestibulu školy):

Vchod do školy pro 1. stupeň:                                                                 Vchod do školy pro 2. stupeň:

 •          7:40       1. A                                                                                      7:40       1. B
 •          7:50       2. A                                                                                      7:50       2. B

 

Informace MŠMT k provozu škol od 4. 1. 2021 (úplné znění)

 

Z. Havlíková, ŘŠ


PF 2021

18.12.2020, vložil: Administrátor webu

 

Vážení rodiče, 

děkujeme Vám za vstřícnou spolupráci a podporu Vašich dětí ve vzdělávání v tomto nelehkém kalendářním roce. Přejeme Vám i Vašim rodinám klidné vánoční svátky a v novém roce hlavně hodně zdraví a optimismu. 

 

Mgr. Zdeňka Havlíková

ředitelka školy


Informace o provozu školy v souvislosti s koronavirem do konce roku 2020

16.12.2020, vložil: Administrátor webu

Informace o provozu školy v souvislosti s koronavirem do konce roku 2020 a na začátku nového roku 2021

 

Vláda České republiky dne 14. prosince 2020 usnesením č. 1335 o přijetí krizového opatření zakázala od 21. prosince 2020 do 23. prosince 2020 osobní přítomnost žáků, studentů a účastníků:  základních škol  a školních družin.  

Úplné informace ZDE

V tyto dny nebude probíhat distanční výuka, není v provozu školní družina a žáci nemohou odebírat obědy – všem žákům budou obědy na tyto dny odhlášeny.

Rodiče mohou na tyto dva dny, 21.12. a 22.12. čerpat ošetřovné, tiskopis najdete na stránkách ČSSZ.

Výuka začne po Novém roce v pondělí 4. 1. 2021

 • 1. stupeň ZŠ – prezenční výuka už pro všechny třídy 1. - 5. ročníku. Školní družina bude v provozu, skupiny se nebudou navzájem míchat.
 • 2. stupeň ZŠ – prezenční výuka 9. ročníku. Pro ostatní ostatní ročníky 6. - 8. bude pravděpodobně pokračovat střídavá výuka, polovina tříd se vzdělává prezenčně (ve škole), druhá polovina se vzdělává distančně (doma).  Do školy přijdou ti žáci, kteří měli prezenční výuku absolvovat ve dnech 21. – 22.12.   
  • liché týdny – třídy  6. B, 7. B, 8. B výuka ve škole,  6. A, 7. A, 8. A  výuka doma
  • sudé týdny – třídy  6. A, 7. A, 8. A výuka ve škole, 6. B, 7. B, 8. B výuka doma
 • Na základě metodiky MŠMT pokračuje provoz školní jídelny podle zavedených pravidel.
  • Pozor změna - od 4. 1. 2021 jsou všichni žáci i zaměstnanci na obědy automaticky přihlášeni.
  • Žáci 6. - 8.r., pokud nebudou mít v době střídavé výuky o oběd zájem, si musí obědy odhlásit (nejpozději do 7:00 daného dne).

V případě zhoršení epidemiologické situace po vánočních svátcích může dojít ke změnám provozu školy. Sledujte prosím školní www a Bakaláři - Komens.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

 

Mgr. Zdeňka Havlíková, ředitelka školy


Burza škol

07.12.2020, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Zveme Vás na Burzy škol v on-line podobě. Odkaz ZDE


Důležité informace k nástupu žáků do školy od 30. 11. 2020

27.11.2020, vložil: Administrátor webu

V pondělí 30. 11. 2020 nastupují do školy na povinnou prezenční výuku žáci 3. - 5. tříd a
9. tříd. Žáci 6. – 8. ročníku budou mít tzv. rotační výuku – střídání prezenční a distanční výuky po týdnech.

 

Z důvodu omezení prolínání jednotlivých tříd bude příchod žáků do školy tento:

1. stupeň - žáky si třídní učitelé přebírají před školou v určený čas

2. stupeň - žáky po třídách pouští do šaten p. školník

Žáci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole (včetně školní družiny).

 


Informace o provozu školy vzhledem ke krizovým opatřením vlády v souvislosti s koronavirem

27.11.2020, vložil: Administrátor webu

Stručně: Novinky v provozu školy od pondělí 30. 11. 2020

 • 1. stupeň ZŠ – prezenční výuka už pro všechny třídy 1. - 5. ročníku. Školní družina bude v provozu, ale skupiny se nebudou navzájem míchat.
 • 2. stupeň ZŠ – prezenční výuka 9. ročníku. Pro ostatní ostatní ročníky 6. - 8. se znovu zavádí střídavá výuka, polovina tříd se vzdělává prezenčně (ve škole), druhá polovina se vzdělává distančně (doma).
  • Od 30. 11. 2020 (lichý týden) bude na naší škole výuka na 2. stupni v 6. - 8. ročníku probíhat následovně:
   • liché týdny – třídy 6. A, 7. A, 8. A výuka ve škole, 6. B, 7. B, 8. B výuka doma
   • sudé týdny – třídy 6. B, 7. B, 8. B výuka ve škole, 6. A, 7. A, 8. A výuka doma
 • Od pondělí 30. 11. pokračuje prezenční výuka bez výuky zpěvu a tělesné výchovy. Ruší se také výuka plavání, jsou znovu pozastaveny všechny zájmové školní aktivity (kroužky).
 • S ohledem na ustanovení §184a školského zákona je účast na distančním vzdělávání pro všechny žáky povinná. Pro omlouvání absence při on-line výuce platí stejná pravidla jako při prezenčním vzdělávání.
 • Na základě metodiky MŠMT dochází v provozu školní jídelny ke změnám pravidel:
  • Ve školní jídelně se mohou osobně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti; ostatní žáci a zaměstnanci školy si mohou stravu odebrat výdejním okénkem v době od 13:10 do 13:30 hodin, cizí strávníci v době od 11:00 do 11:20 (vchodem od hřiště). Všichni strávníci mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy. Je potřeba dodržovat stanovené rozestupy.
  • Od 1. 12. 2020 jsou obědy žákům i zaměstnancům automaticky odhlášeny (z provozních důvodů - v případě neodhlášení oběda vzniká nárok na tzv. režie).
  • Prosíme všechny zájemce o stravování, aby se na obědy (ve vybrané dny) znovu přihlásili (nejpozději do 7:00 daného dne).

Na provoz škol a školských zařízení se i nadále vztahuje manuál Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19, tzv. „Manuál“, Metodika pro vzdělávání distančním způsobem a Metodika Ministerstva zdravotnictví pro nařizování karantény ve školách (Opatření PES pro oblast školstvíInformace k provozu škol a školských zařízení od 25. a 30. 11.).

 

Děkujeme všem za zodpovědné chování vůči sobě navzájem, chráníme tím své zdraví i zdraví všech ostatních (zejména 3R – roušky – ruce – rozestupy).

 

Děkujeme za dodržování a respektování nastavených nových pravidel.

 

Mgr. Zdeňka Havlíková, ředitelka školy


Logická olympiáda

25.11.2020, vložil: Mgr. Jiří Lípový

I přes nepříznivou situaci pro konání soutěží se žáci naší školy v průběhu měsíce října zúčastnili matematické soutěže, kterou pod názvem Logická olympiáda pořádá Mensa ČR. V kategorii MŠ (předškolní věk) se soutěže zúčastnily dvě děti, krásného výsledku dosáhl Lukáš Horehleď, s kvantilem 94,59 obsadil  v kraji 1. - 13. místo. V kategorii A1 (žáci 1. tříd) se olympiády zúčastnilo deset žáků, nejlepší výsledky - Lucie Žárská z 1. A, která s kvantilem 97,63 obsadila v kraji 1. – 14. místo, a Veronika Cachninová z 1. B s kvantilem 89,78 obsadila 15. – 43. místo. Kategorii A2 (žáci 2. tříd) řešili čtyři žáci,  nejlépe dopadla Adéla Musilová z 2. B s kvantilem 83. Kategorie A (3. - 5. ročník) se soutěže zúčastnilo 34 žáků, nejlepšího výsledku dosáhla Kateřina Cachninová z 3. B, s kvantilem 96,64 se umístila v kraji na 45. – 53. místě a postoupila do krajského kola. V něm obsadila 25. místo. Všichni žáci 2. stupně si pak v kategorii B vyzkoušeli řešení logických úloh olympiády. Ze 111 žáků si s řešením nejlépe poradila Natálie Stolaříková z 9. B (kvantil 88,40), druhá byla Lucie Zemanová z 9. B (kvantil 86,54) a třetí Adam Rozsíval z 9. A (kvantil 82,73).

 

Všem žákům děkujeme za reprezentaci školy.

 


Dějepisná olympiáda

25.11.2020, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Dne 23. 11. 2020 se uskutečnilo školní kolo dějepisné olympiády, které proběhlo letos distančně.

Na prvním místě se umístil David Číž, který ztratil pouhé 4 body.

Davidovi patří blahopřání, poděkování a přání mnoha úspěchů v okresním kole.

 

Mgr. Milada Vývodová

 


Dotazníkové šetření MAP ORP Kopřivnice pro rodiče

20.11.2020, vložil: Administrátor webu

Vážení rodiče, 

 

informujeme Vás, že v rámci projektu MAP ORP Kopřivnice II je zahájeno II.kolo průzkumu k získání názorů na vnímání škol ze strany pedagogů i ze strany rodičovské veřejnosti. Výsledky pomohou zmapovat prostředí na všech zapojených školách z více úhlů pohledu a budou využity pro strategické plánování rozvoje v oblasti školství a vzdělávání a také při plánování vzdělávacích, rozvojových a implementačních aktivit projektu.

 

Sběr dat bude probíhat do 30.11.2020.
 

Budeme moc rádi, když se do daného šetření zapojíte. Bude to pro nás cenná zpětná vazba pro řízení a chod školy.
Děkujeme Vám za ochotu a spolupráci.
 

Podrobnosti a odkaz na přihlášení do dotazníku ZDE.


Z. Havlíková, ŘŠ


Nabídka zapůjčení dalších notebooků k distanční výuce pro žáky zdarma

20.11.2020, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Vážení rodiče,

 

máme další dobrou zprávu pro ty z Vás, kteří zatím nemáte pro své děti/žáky naší školy k dispozici PC nebo notebook pro distanční výuku. Podařilo se nám pro naše žáky zajistit kromě 5 zapůjčených NB od firmy Rotary klub F. Místek také dalších 18 nových NB z dotace MŠMT. V případě Vašeho zájmu o zapůjčení kontaktujte co nejdříve sekretariát na skola@zskop17.cz nebo na tel. 737 207 291. 

 

Děkujeme Vám za podporu Vašich dětí nejen v distanční výuce. 

Děkujeme také firmě  Rotary klub Frýdek Místek a Kopřivnice za zapůjčení a firmě CS21 Nextnet, s.r.o. za zajištění této techniky.

 

Z. Havlíková, ŘŠ

 


Nabídka T-Mobile SIM karty s datovým balíčkem pro potřebné žáky zdarma

18.11.2020, vložil: Administrátor webu

Vážení rodiče,

 

máme dobrou zprávu pro ty z Vás, kteří máte doma potíže s datovým připojením a nemůžete tak svým dětem zajistit například možnost pro kvalitní připojení na online výukové hodiny přes Google Meet v rámci distanční výuky.

Dáváme tímto na vědomí, že jsme zajistili od společnosti T-Mobile SIM karty zdarma pro rodiny, které mají problémy s připojením na internet. Chceme, aby učení bylo názorné a děti aktivně zapojené.

Proto nabízíme pro celkem 20 potřebných žáků naší školy možnost získat tuto SIM kartu (na 3 měsíce zdarma).

 

Podrobnosti jsou uvedeny ZDE.

 

Z. Havlíková, ŘŠ


Provoz školy od 18. 11. 2020 - žáci 1. a 2. tříd se vrací zpět do škol

12.11.2020, vložil: Administrátor webu

Vážení rodiče, milí žáci,

 

jak jste jistě zaznamenali ze sdělovacích prostředků, od 18. listopadu se vrací do škol žáci prvních a druhých tříd. Pro ostatní žáky 3. – 9. ročníku pokračuje nadále distanční výuka dle nastavených vnitřních pravidel školy.

 

Organizace výuky v naší škole:

 • Prezenční výuka 1. – 2. tříd bude probíhat v homogenních skupinách, kolektivy jednotlivých tříd se nebudou nijak prolínat. Za této podmínky bude umožněn i provoz školní družiny (ráno od 6:00, odpoledne do 16:00).
 • Po celou dobu výuky se budou dodržovat stanovená hygienická pravidla (pravidlo 3R – roušky, rozestupy čisté ruce).
 • V provozu bude také školní jídelna. Ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce (1. – 2. r.) a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti. Ostatní žáci, zaměstnanci školy a cizí strávníci si mohou stravu odebrat výdejním okénkem v době od 11 – 11:40. Všichni zájemci o stravování ve ŠJ od 18. 11. si musí obědy znovu přihlásit.
 • Dál bude platit zákaz zpěvu a tělocviku.
 • Navíc pro zájemce (žáky 3. – 9. r.) škola umožní prezenční individuální konzultace (po individuální domluvě s daným vyučujícím).

 

Příchod žáků 1. a 2. tříd do budovy školy (žáky přebírá TU ve vestibulu školy):

Vchod do školy pro 1. stupeň:                                                                 Vchod do školy pro 2. stupeň:

 •          7:40       1. A                                                                                      7:40       1. B
 •          7:50       2. A                                                                                      7:50       2. B

 

Informace MŠMT k provozu škol od 18. 11. 2020 (úplné znění):  - ZDE

 

Z. Havlíková, ŘŠ


Přerušení provozu ve školní jídelně od 4. - 13. 11. 2020

03.11.2020, vložil: Administrátor webu

Informace pro všechny přihlášené strávníky 

 

Z důvodu nástupu všech zaměstnanců školní jídelny do povinné karantény jsme nuceni dočasně přerušit provoz ŠJ, a to v období od středy 4. 11. do pátku 13. 11. 2020. Všichni přihlášení strávníci budou ze stravování v tomto termínu automaticky odhlášeni. Stravování v MŠ Polárka a pro dětí rodičů vybraných profesí je zajištěno.

 

Za vzniklé komplikace se tímto všem omlouváme.

Děkujeme za pochopení.

 

Z. Havlíková, ŘŠ


Otevírací doba sekretariátu školy - změna

23.10.2020, vložil: Administrátor webu

Ve dnech od 26. října do 30. října bude sekretariát školy uzavřen.  

V následující dny po dobu nouzového stavu bude provoz školy omezen. Sekretariát školy bude pro osobní kontakt otevřen pouze v následující dny a hodiny:

 

PONDĚLÍ: 7.30 - 10.00, 13.00 - 15.30

STŘEDA: 7.30 - 10.00, 13.00 - 15.30 

 

Jindy pouze v urgentních případech a po předchozí telefonické domluvě na tel. 737 207 291.


Doporučení ministra školství před prázdninami

23.10.2020, vložil: Administrátor webu

Vážení rodiče,

na základě dopisu ministra školství zveřejňujeme informační materiály, které mohou inspirovat k tomu, jak mluvit s dětmi o koronaviru. 

Doporučení MŠMT:

 • pro žáky 1. stupně najdete ZDE
 • pro žáky 2. stupně najdete ZDE
 • nejen pro rodiče najdete ZDE 

Děkujeme Vám za jejich dodržování, každý z nás tak může v boji proti pandemii koronaviru pomoci.


Pravidla pro distanční vzdělávání ve školním roce 2020/2021 - aktualizace k 14. 10. 2020

14.10.2020, vložil: Administrátor webu

Vážení rodiče, milí žáci,

 

s ohledem na vydání nových KRIZOVÝCH OPATŘENÍ VLÁDY VZHLEDEM KE COVID-19, která byla zveřejněna v pondělí 12. 10. 2020, vydávám aktualizovaná Pravidla pro distanční vzdělávání (s účinností od 14. 10. 2020). 


Pravidla pro 1. stupeň najdete ZDE

Pravidla pro 2. stupeň najdete ZDE

 

Nové informace o vydaných krizových opatřeních najdete ZDE


Děkuji Vám všem za pochopení a spolupráci.

 

S přáním pevného zdraví 


Z. Havlíková, ředitelka školy


Uzavření 1. i 2. stupně ZŠ od 14. října 2020

13.10.2020, vložil: Administrátor webu

Vážení rodiče, milí žáci,

na základě usnesení Vlády České republiky ze dne 12. října 2020 č. 1022 se od  14. října do 1. listopadu zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole. Proto opět přecházíme celá škola na distanční formu výuky. Na rozdíl od jarních měsíců je však vzdělávání touto formou pro žáky povinné.

Doplňující informace:

 • Vedení školy připraví a zveřejní na www a také na Bakalářích pro rodiče během zítřejšího dne:
  • nová "Pravidla pro distanční výuku pro první stupeň ve školním roce 2020/2021" (s účinností od 14. 10. 2020),  
  • aktualizovaná  "Pravidla pro distanční výuku pro druhý stupeň ve školním roce 2020/2021" (s účinností od 14. 10. 2020).  
 • Hlavním komunikačním kanálem mezi školou a žáky I. stupně bude "Škola v pyžamu", kde budou žákům zasílány úkoly. Tyto úkoly budou jednotliví učitelé doplňovat o jiné formy komunikace (např. online hodiny formou videokonference aj.).
 • Hlavním komunikačním kanálem mezi školou a žáky II. stupně zůstává "Google Classroom" (pro přihlášení je nutné použít školní e-mail s doménou @zskop17.cz).
 • Školní družina nebude v provozu.
 • Provoz MŠ Polárka je zachován beze změny.  

Informace ke změnám v provozu školní jídelny:

 • V souladu s metodikou MŠMT ohledně distančního vzdělávání od 12. 10. 2020 mají žáci i při této formě vzdělávání zákonný nárok na dotovaný oběd.   
 • Od 14. 10. do 31. 10. 2020 budou obědy žákům i zaměstnancům automaticky odhlášeny (z provozních důvodů - v případě neodhlášení oběda vzniká nárok na tzv. režie) .   
 • Prosíme všechny zájemce o stravování, aby se na obědy (ve vybrané dny) znovu přihlásili (nejpozději do 7:00 daného dne).
 • Vstup do školní jídelny - zadním vchodem od hřiště. Je potřeba důsledně respektovat hygienická pravidla (dezinfekce rukou, bezpečnostní rozestupy....).
  • Rozpis stravování:
  • 11:00 - 11:20 - cizí strávníci (důchodci, Diakonie)
  • 11:30 - 12:00 - děti rodičů zdravotníků aj. záchranných složek z ORP Kopřivnice
  • 12:00 - 12:45 - naši žáci 1. stupně
  • 13:00 - 13:30 - naši žáci druhého stupně

Děkujeme Vám všem za pochopení a spolupráci.

 

S přáním hlavně pevného zdraví nám všem

 

Mgr. Zdeňka Havlíková

ředitelka školy


Pravidla pro distanční vzdělávání ve školním roce 2020/2021

09.10.2020, vložil: Administrátor webu

Vážení rodiče, milí žáci,

s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci přechází od pondělí 12. 10. 2020 žáci druhého stupně ZŠ na střídavou formu vzdělávání (distanční/prezenční). Má-li výuka fungovat ke spokojenosti všech zúčastněných, je potřeba na počátku stanovit jednotná pravidla, která budou všichni dodržovat. Při jejich sestavování bylo přihlédnuto k odpovědím rodičů v rámci nedávného dotazníkového šetření.

Uvedená pravidla najdete ZDE.

Děkujeme za spolupráci a přejeme Vám všem hlavně pevné zdraví.

Z. Havlíková, ředitelka školy


Informace o provozu školy vzhledem ke krizovým opatřením vlády v souvislosti s koronavirem

09.10.2020, vložil: Administrátor webu

Informace o provozu školy vzhledem ke krizovým opatřením vlády v souvislosti s koronavirem  - s platností od 12. do 30. října 2020

 • 1. stupně základní školy se stávající režim nemění (zakazuje se zpěv). Školní družina bude v provozu, ale skupiny se nebudou navzájem míchat. Ruší se výuka plavání.
 • 2. stupně základních škol se zavádí střídavá výuka, polovina tříd se vzdělává prezenčně (ve škole), druhá polovina se vzdělává distančně (doma).
 • Od pondělí 12. 10. se také pozastavují všechny zájmové školní aktivity (kroužky).
 • S ohledem na ustanovení §184a školského zákona je účast na distančním vzdělávání pro všechny žáky povinná. Pro omlouvání absence při online výuce platí stejná pravidla jako při prezenčním vzdělávání.
 • V naší škole bude výuka na 2. stupni probíhat následovně:
 • 12. – 16. října              6. a 7. ročník výuka ve škole, 8. a 9. ročník výuka doma
 • 19. – 23. října              6. a 7. ročník výuka doma, 8. a 9. ročník výuka ve škole
 • 26. – 30. října             covidové volno pro všechny žáky ZŠ, státní svátek a podzimní prázdniny
 • S V souladu s metodikou MŠMT ohledně distančního vzdělávání od 12. 10. 2020 mají žáci i při této formě vzdělávání zákonný nárok na dotovaný oběd. Žáci druhého stupně, kteří budou na distanční výuce a budou mít o stravování ve ŠJ zájem, mohou osobně přijít na oběd do školní jídelny (v době od 13:00 do 13:30 hodin, vchodem od hřiště). Ostatní žáci si musí oběd sami odhlásit.
 • Aby distanční výuka fungovala ke spokojenosti všech zúčastněných, je potřeba na počátku stanovit jednotná pravidla, která budou všichni dodržovat. Základní informace budou zveřejněna v dalším příspěvku a také rodičům na Bakaláři – Komens.
 • Škola vyzývá všechny žáky, aby se chovali zodpovědně a chránili své zdraví i zdraví všech ostatních.

 

Mgr. Zdeňka Havlíková

ředitelka školyNabídka zájmových kroužků na školní rok 2020/21

03.09.2020, vložil: Administrátor webu

Vážení rodiče,

 

také ve školním roce 2020/21 nabízíme pro Vaše děti  na naší škole výuku zájmových kroužků, kterými tak chceme rozšířit a zlepšit celkovou nabídku školy na výchovu a vzdělávání dětí. Výuka kroužků bude probíhat v prostorách školy hned po vyučování a bude zajištěna našimi pedagogy. Kroužky probíhají od října do konce května (s výjimkou Čtenářského klubu, Klubu deskových her a Sportuj ve škole – od 3. zářijového týdne).

 

Bližší informace a přihláška do kroužku ke stažení ZDE.


Přivítání prvňáčků ve škole

03.09.2020, vložil: Administrátor webu

S radostí jsme letos do nového školního roku přivítali celkem 38 nastupujících prvňáčků. Otevřeli jsme dvě první třídy, z toho jednu třídu pro nadané děti - ve spolupráci se Světem vzdělání.  Slavnostní zahájení bylo z důvodu deště přesunuto z venkovního atria do vnitřních prostor školy. Stejně jako v minulých letech měl tento den pro malé prvňáčky a jejich nejbližší slavnostní charakter, včetně pasování na školáky (s dodržením všech nutných a povinných opatření).

 

Přejeme všem žákům školy i jejich rodičům úspěšný a bezpečný nový školní rok 2020/2021.  

 

Mgr. Zdeňka Havlíková

ředitelka školy


Informace k zahájení školního roku 2020/2021

26.08.2020, vložil: Administrátor webu

V úterý 1. září 2020 se opět sejdeme po prázdninách. Provoz škol se bude řídit aktualizovaným manuálem MŠMT ČR, doporučeními ČŠI i tzv. "semaforem" a s ním souvisejícími opatřeními.  Žáci nedokládají čestné prohlášení, v prostorách školy nenosí roušky. V případě karantény, či červeného stupně se na 14 dní bude učit "na dálku"/distančně. Více naleznete na našem webu ZDE

 

Přejeme všem úspěšný a bezpečný nový školní rok 2020/2021.

Těšíme se na Vás!!!

 

Harmonogram slavnostního zahájení školního roku v úterý 1. září 2020:

 • 8:00 hodin: slavnostní zahájení školního roku ve 2. až 9. třídách venku ve vnitřním atriu, v případě špatného počasí ve třídách.
 • 8:30 hodin1. ročník - slavnostní zahájení školního roku venku ve vnitřním atriu, v případě špatného počasí ve vestibulu školy. Stejně jako v minulých letech pro malé prvňáčky a jejich nejbližší bude mít tento den slavnostní charakter.  Vzhledem k všeobecně známým protikoronavirovým opatřením rozhodlo vedení školy o možnosti účasti maximálně dvou dospělých osob doprovázejících svého potomka první den do školy. Doprovod může vstoupit do školní budovy pouze v roušce. Malé děti ji mít nemusí. Po skončení zahájení se rodiče s dětmi 1. ročníku odeberou do tříd, kde proběhne první školní setkání dětí a paní učitelek a následně první TŘÍDNÍ SCHŮZKY.  V průběhu bude možnost konzultace s vychovatelkami školní družiny.

První školní týden proběhne následovně (mimo 1. ročník):

 • Úterý 1. září 2020 - 2 vyučovací hodiny (do 10:00 hodin).  Obědy se budou první školní den vydávat od 10:00 do 11:00 hodin, v následujících dnech podle vnitřního řádu ŠJ.  

Školní družina pro žáky je od 1. 9. otevřena ráno od 5:45, odpoledne do 16:00.

 • Středa 2. září 2020 od 8:00 hodin - třídnické práce, výměna učebnic - 4/5 vyučovací hodiny(1. stupeň/2. stupeň).
 • Čtvrtek 3. září 2020 - třídnické práce, sešity a pracovní sešity, třídnická hodina -  4/5 vyučovací hodiny(1. stupeň/2. stupeň).
 • Pátek 4. září 2020 - vyučování podle rozvrhu.

Od pondělí 7. září 2020 začne pravidelné vyučování včetně odpoledního vyučování.

 

Mgr. Zdeňka Havlíková

ředitelka školy


Reportáž o prázdninových příměstských táborech s Mensou v naší škole

26.08.2020, vložil: Administrátor webu

 

Reportáž KTK o prázdninových táborech si můžete prohlédnout ZDE.

 

27. 7. – 31. 7. 2020 příměstský camp „Pokusy“

3. 8. – 7. 8. 2020 příměstský camp „Objevujeme svět”

 

Děkujeme p. Kytkové z MAP ORP Kopřivnice a p. Kalusové z Mensy ČR za zajištění a skvělou spolupráci :-)

Pro velký úspěch příští rok o prázdninách zopakujeme!!!


Dva příměstské campy s Mensou v Kopřivnici - v zázemí naší školy

14.07.2020, vložil: Administrátor webu

Vážení rodiče,
máme pro Vás novou informaci, jak můžeme pro Vaše zvídavé děti  zajistit zajímavý program během letních prázdnin.

MAP v Kopřivnici se podařilo zajistit dva příměstské campy ve spolupráci s MENSOU, a to v zázemí naší ZŠ a MŠ 17. listopadu.

Cílová skupina jsou žáci 7 - 12 let v rámci ORP Kopřivnice.

Max. kapacita - 15 dětí!

 

27. 7. – 31. 7. 2020 příměstský camp „Pokusy“

3. 8. – 7. 8. 2020 příměstský camp „Objevujeme svět”

Cena: Kč 750,-/1 účastník/ týdenní camp.

Cena: V ceně je zahrnut program a strava – svačina, oběd, pitný režim.

Přímé odkazy na informace a možnosti přihlášení na jednotlivé campy najdete v přiloženém letáčku.

 

Těšíme se na Vás!!!
Z. Havlíková, ŘŠ


Přejeme Vám všem krásné prázdniny!

03.07.2020, vložil: Administrátor webu

Děkujeme všem rodičům a žákům za spolupráci nejen při distanční výuce ve školním roce 2019/2020. 

Přejeme Vám všem krásné prázdniny a v září se těšíme ve zdraví a snad i bez roušek na shledanou! 


Informace o provozu sekretariátu v době hlavních prázdnin

03.07.2020, vložil: Administrátor webu

V době hlavních prázdnin není stanovena pevná provozní doba sekretariátu. Doporučujeme se předem domluvit telefonicky nebo e-mailem.

 

Podrobnosti a kontaktní údaje jsou uvedeny zde.


Vedení města ocenilo žáky devátých tříd, kteří prospěli s vyznamenáním

28.06.2020, vložil: Administrátor webu

Ve středu 24. června byli v Ringhofferově vile oceněni žáci devátých tříd, kteří ukončili povinnou školní docházku s vyznamenáním.  Na slavnostním obřadu byli přítomni, nejen samotní žáci a jejich rodiče, ale i vedení města, ředitelé základních škol a také třídní učitelé. Z naší školy obdrželo toto ocenění hned 13 žáků z devátých tříd. Srdečně gratulujeme všem vyznamenaným žákům a přejeme jim hodně dalších úspěchů při studiu na střední škole i v osobním životě. Poděkování patří také rodinám žáků a všem učitelům, kteří se na jejich vzdělávání a výchově podíleli.

 

Mgr. Zdeňka Havlíková, ŘŠ


Letos opět Zlatá medaile pro naši školu ze Sazka olympijského víceboje

28.06.2020, vložil: Administrátor webu

Naše škola opět získala letos v červnu zlatou medaili za aktivní účast v projektu Sazka olympijský víceboj 2019/2020 v rámci kampaně Česko sportuje. Škola dosáhla skvělého úspěchu - zapojení 97 % žáků! 
Děti celý podzim v hodinách tělesné výchovy plnily sportovní disciplíny. Odměnou jim bude v úterý 30.6. společně s vysvědčením také předání diplomu OV.
Všem dětem děkujeme za účast a již nyní se těšíme na příští sezónu! 


ZÁVĚR ŠKOLNÍHO ROKU - PŘEDÁNÍ VYSVĚDČENÍ - 30. 6. 2020

20.06.2020, vložil: Administrátor webu

Předání vysvědčení se budou moci zúčastnit všichni žáci školy - bez omezení počtu, ve svých kmenových třídách, se svým TU.

Předání vysvědčení pro žáky 1. stupně proběhne v úterý 30. 6. ve třídách, a to od 8.00 - 9:40 hodin. Pro přihlášené žáky je zajištěn oběd (od 10:00 do 10:30) a také školní družina (do 15:30).

Předání vysvědčení pro žáky 2. stupně proběhne v úterý 30. 6. ve třídách, a to od 9.00 - 9:45 hodin.  

Žáci musí přinést čestné prohlášení (pokud prozatím škole neodevzdali). Do školy nemohou přijít osoby s příznaky virového onemocnění.

Vysvědčení nepřítomným žákům se bude vydávat v pracovních dnech 1. až 10. července od 8 – 12 hodin na sekretariátu školy, a to pouze žákům nebo jejich zákonným zástupcům.

Mgr. Zdeňka Havlíková, ŘŠ


Informační schůzka rodičů budoucích prvňáčků - 25. 6. 2020

18.06.2020, vložil: Administrátor webu

Rodiče budoucích prvňáčků jsou srdečně zváni na informační schůzku k nástupu dětí do školy, která se uskuteční ve čtvrtek 25. 6. 2020 v 16 hodin ve 3. patře budovy 1. stupně školy.

Na setkání se těší budoucí paní učitelky třídy 1. A Mgr. Martina Petrlíková a 1. B Mgr. Monika Tomanová


Informace pro rodiče žáků 2. stupně

29.05.2020, vložil: Administrátor webu

Od 8. 6. 2020 je Vládou ČR umožněno vzdělávání žáků  2. stupně ve škole formou výuky ve skupinách. Vzhledem k současným ztíženým podmínkám provozu naší školy a k metodice vydané MŠMT nejsme bohužel z kapacitních důvodů zajistit možnost plného návratu žáků 2. stupně od 8. června (personální důvody + nedostatek odpovídajících místností).  V pavilonu druhého stupně už navíc probíhají stavební úpravy v souvislosti s rekonstrukcí učebny Př. 

 

Vzdělávací aktivity žáků 2. stupně od 8. 6. 2020:

 

 • Výuka 2. stupně bude nadále pokračovat formou distančního vzdělávání
 • Žákům ale bude nabídnuta možnost dobrovolné - individuální nebo skupinové konzultace z hlavních předmětů. Sledujte informace od jednotlivých vyučujících na žákovských profilech Bakaláři - Komens, ve školním mailu či na už zavedených Google Classrooms.
 • Žáci se mohou potkat na třídnické hodině (do 15 žáků) se svým TU. Bližší informace sdělí každý TU obvyklým způsobem.
 • Žáci si mohou osobně vyzvednout vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020. Organizace předání vysvědčení dne 30. 6. bude včas upřesněna.

 

Škola již umožňuje vzdělávání žáků 9. tříd od 11. 5. a žáků 1. stupně od 25. 5. za podmínek stanovených MŠMT (skupiny po 15 žácích, rozestupy,….).  

 


NÁSTUP ŽÁKŮ 1. STUPNĚ DO ŠKOLY OD 25. 5. 2020

20.05.2020, vložil: Administrátor webu

Vážení rodiče,

 

v příloze č.1 najdete pokyny k Organizačnímu zajištění nástupu žáků 1. stupně od 25. 5. 2020. 

 

V příloze č. 2 najdete Vzor čestného prohlášení, které musíte vyplnit. Děti je odevzdají při nástupu do školy. Čestné prohlášení je také k dispozici ve vestibulu školy. Čestné prohlášení vyplňujte k datu 25. 5. 2020.

 

V příloze č. 3 najdete Rozdělení žáků do jednotlivých skupin.


Oznámení rozhodnutí o přijetí/nepřijetí do MŠ Polárka od 1. 9. 2020

20.05.2020, vložil: Administrátor webu

Vážení rodiče, 

 

oznámení rozhodnutí o přijetí/nepřijetí do MŠ Polárka najdete v příloze zde.  

 

V případě podání přihlášek o předškolní vzdělávání na více MŠ Vás prosíme o potvrzující informaci, zda Vaše dítě do MŠ Polárka nastoupí (pokud možno obratem).

Uvolněné místo bude poskytnuto nepřijatým zájemcům dle platných kritérií pro přijímací řízení do MŠ pro školní rok 2020/2021.

 

Děkujeme za pochopení.

Mgr. Zdeňka Havlíková, ŘŠ  


VÝBĚR VOLITELNÉHO PŘEDMĚTU

14.05.2020, vložil: Administrátor webu

Vážení rodiče,

 

děti 2. ročníku a 6. – 9. ročníku budou v následném školním roce 2020/2021 pokračovat ve výuce podle školního vzdělávacího programu, jehož nedílnou součástí je povinně volitelný předmět.

 

Pro výuku volitelného předmětu tak vybírají jeden předmět (1 hodina týdně):

 

Žáci budoucího 2. roč. (letošní 1. roč.) – Anglický jazyk nebo Informatika

Žáci budoucího 6. roč. (letošní 5. roč.) – Programování nebo Sportovní hry

Žáci budoucího 7. roč. (letošní 6. roč.) – Český jazyk a komunikace (psaní všemi 10) nebo Programování

Žáci budoucího 8. roč. (letošní 7. roč.) – Německý jazyk nebo Ruský jazyk

Žáci budoucího 8. roč. (letošní 7. roč.) – Český jazyk a komunikace (psaní všemi 10) nebo Sportovní hry

Žáci budoucího 9. roč. (letošní 8. roč.) – Matematicko-fyzikální seminář nebo Český jazyk a komunikace

 

Přihlašování do jednotlivých předmětů bude spuštěno dne 18. 5. 2020 na webových stránkách školy v systému Bakaláři – v tzv. Anketě. Toto přihlášení není možné provádět z mobilních telefonů pomocí stažené mobilní aplikace Bakaláři.

 

K odeslání přihlášky je potřeba si otevřít webové stránky naší školy www.zskop17.cz, tam se přihlásit do Bakalářů. POZOR!! – přihlašování je nutné provést přes přihlašovací údaje RODIČŮ. Do vyplňování Ankety se rodiče dostanou z nabídky Ankety – vyplňování anket a volbou ikony tužky. Pokud někdo nemá přihlašovací údaje do Bakalářů, kontaktujte co nejdříve ZŘ, RNDr. Nevludovou. Anketa bude ukončena v neděli 24. 5. 2020.

 

Podle počtu žáků ve třídě mohou být z kapacitních důvodů otevřeny dvě skupiny. Počet míst v každé skupině je tedy omezen a po naplnění kapacity se již nebude možné na daný předmět přihlásit. Pokud žák nebude přihlášen do žádného volitelného předmětu, bude do předmětu zařazen dle aktuální situace.

 

Konečné rozhodnutí je v kompetenci ředitelky školy podle počtu přihlášených žáků do jednotlivých skupin.

 

Děkujeme za pochopení

Mgr. Zdeňka Havlíková, ředitelka školy


INFORMACE O STRAVOVÁNÍ VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ od 25. 5. 2020

13.05.2020, vložil: Administrátor webu

V době od 25. 5. do 29. 5. bude školní jídelna pro přihlášené zájemce poskytovat studenou stravu.

 

Ceny obědů:

 • pro 1. – 4. třídu (23 Kč/1 oběd)                115 Kč /5 obědů
 • pro 5. třídu (25 Kč /1 oběd)                        125 Kč/5 obědů
 • pro děti v MŠ Polárka (32 Kč /1 den)      160 Kč/5 dní      

 

Platbu za stravné je možné provést:

1) bankovním převodem na účet školy:

 • číslo účtu: 1000336801/0100, variabilní symbol 777, specifický symbol 1.
 • Do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení dítěte.

2) nebo hotově:

 • v kanceláři ŠJ (zadní vchod od školního hřiště)
 • ve dnech 18. 5. – 20. 5., v době od 8 – 12 a 14 – 16 hodin.

 

Od 1. 6. se budou ve školní kuchyni pro přihlášené strávníky připravovat teplé obědy.

Stravné za měsíc červen bude strženo inkasní platbou všem žákům 1. stupně a všem dětem v MŠ Polárka (pro zjednodušení způsobu úhrady stravného).

 

Prosíme rodiče těch dětí a žáků, kteří nebudou chodit od 1. 6. do MŠ či ZŠ, nebo nebudou mít o obědy v době přítomnosti ve výuce zájem, aby si obědy na měsíc červen pokud možno sami odhlásili (do 31. 5.).

 

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Z. Havlíková, ŘŠ


OTEVŘENÍ MŠ POLÁRKA

12.05.2020, vložil: Administrátor webu

Vážení rodiče,

 

v souvislosti s uvolňováním vládních opatření a na základě jednání se zřizovatelem města Kopřivnice budeme znovu obnovovat provoz i naší školky Polárky.

 

Otevření  MŠ:  

 • pondělí 25. 5. 2020 - v upraveném provozu 6.30 – 15.30 hod.

 

Podrobnější informace o podmínkách nástupu do MŠ naleznete na svých emailech, popřípadě budete telefonicky kontaktováni - nejpozději do středy 13. 5. 2020.


Nástup žáků 1. stupně od 25. 5. 2020

05.05.2020, vložil: Administrátor webu

Vážení rodiče,

od 25. května bude možná osobní přítomnost žáků prvních stupňů základních škol na vzdělávacích aktivitách formou školních skupin. Účast žáků však nebude povinná. V rámci ochrany rizikových skupin pedagogických i nepedagogických pracovníků, ale stejně tak žáků a jejich rodinných příslušníků bude i nadále pokračovat distanční výuka.

 

Škola se bude při vzdělávání žáků řídit doporučením MŠMT  (OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020.) Tento závazný dokument je aplikován na podmínky naší školy – zde.

 

Při prvním vstupu do školy žák odevzdá čestné prohlášení podepsané rodičem ( zákonným zástupcem ) – příloha ke stažení.

 

Následující krátký dotazník vyplňte pouze v případě, že máte zájem, aby Váš syn/dcera nastoupil/a od 25.5.2020 do školy. Termín odeslání dotazníku – do pondělí 11. 5. 2020 (do 15:00).

 

Obědy pro děti ve školní jídelně budou pro zájemce o školní stravování zajištěny.

 

Odkaz na dotazník pro rodiče žáků 1. - 5. ročníku ZŠ je umístěn zde.

 

Děkujeme Vám za spolupráci.

 

Mgr. Zdeňka Havlíková, ředitelka školy


Výuka žáků 9. ročníku od 11. 5. 2020

04.05.2020, vložil: Administrátor webu

V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od 11. 5. 2020 umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníků pro účely přípravy na přijímací zkoušky.

Vzdělávání žáků 9. tříd bude probíhat ve škole formou konzultací a výuky ve skupinách (do 15 žáků). Výuka bude zaměřena hlavně na přípravu k přijímacím zkouškám (dle metodického pokynu MŠMT).

Tento způsob vzdělávání je dobrovolný.  Pro žáky, kteří tuto možnost nevyužijí, bude probíhat výuka distanční formou jako doposud. Výuka se bude konat pravidelně v pondělí a ve středu v dopoledních hodinách ve dvou blocích (M a ČJ) po hodině a půl. 

Podmínky nástupu do školy od 11. 5. 2020:

 1.  Do čtvrtku 7. 5. 2020 do 12:00 hodin přihlásit žáka 9. ročníku prostřednictvím zprávy třídnímu učiteli v Bakalářích nebo e-mailem na adresu třídních učitelů 9. ročníku.
 2.  Povinnost odevzdat v den nástupu ve škole čestné prohlášení, že dítě není v kontaktu s rizikovou skupinou osob (senioři, chronicky nemocní lidé) - formulář je ke stažení zde nebo k vyzvednutí v tištěné podobě ve vestibulu školy.
 3.  Povinnost zákonných zástupců zajistit denně dvě roušky.
 4. Obědy pro žáky nebudou zajištěny (platí do konce května).

Rodiče deváťáků mají možnost přihlásit své dítě ke vzdělávání ve škole závazným způsobem (viz bod č.1) do 7. 5. 2020. Prosíme o včasnou přihlášku. Po tomto termínu nebude již možné dítě přihlásit.

Podrobné informace s přílohami obdrží rodiče také ve zprávě v Bakalářích.

Děkujeme za spolupráci.

Mgr. Zdeňka Havlíková, ředitelka školy


Oznámení rozhodnutí o přijetí žáků do 1. ročníku ZŠ k 1. 9. 2020

04.05.2020, vložil: Administrátor webu

Oznámení rozhodnutí o přijetí žáků do 1. ročníku od nového školního roku 2020/2021 je ke stažení zde.


Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci druhého pololetí školního roku 2019/2020

01.05.2020, vložil: Administrátor webu

V souvislosti s uzavřením škol v důsledku pandemie koronaviru vydalo MŠMT dne 27. 4. 2020  novou vyhlášku č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020. 

 

Hodnocení výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020 vychází:

 

a) z podkladů pro hodnocení získaných ve druhém pololetí v době, kdy měl žák povinnost řádně docházet do školy (tj. do 10. 3. 2020);

b) podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku, pokud má pro takové vzdělávání žák podmínky, nebo podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávacích aktivitách konaných ve škole v době, kdy žák nemá povinnost řádně docházet do školy;

c) podpůrně z hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.

 

Pravidla ve školním řádu nebo pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků schválená školskou radou, která jsou v rozporu s odstavcem 1 nebo která neumožňují hodnocení žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020 podle odstavce 1, se nepoužijí.

 

Pro druhé pololetí školního roku 2019/2020 připadá den vydání vysvědčení na úterý 30. června 2020. Způsob předávání vysvědčení se bude odvíjet od aktuální epidemiologické situace a omezení z ní plynoucí. O konkrétním postupu včetně termínů Vás budeme informovat na webových stránkách školy.

 

Z. Havlíková, ředitelka školy

 

Vyhláška č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020


Školní hřiště je znovu otevřeno pro veřejnost

01.05.2020, vložil: Administrátor webu

Na základě usnesení vlády o přijetí krizového opatření ze dne 23.4. se zřizovatel ZŠ v Kopřivnici rozhodnul k 30.4. otevřít všechna školní hřiště ve městě pro veřejnost za podmínek striktního dodržování provozních pravidel.

 

Otevírací doba: 

 • PONDĚLÍ až PÁTEK 14.00 - 19.00
 • VÍKENDY + SVÁTKY 9.00 - 19.00

 

UPOZORNĚNÍ: Návštěvníci vstupují na obě hřiště na vlastní riziko. To znamená, že za své chování přebírají veškerou zodpovědnost, včetně případného postihu z důvodu nedodržování bezpečnostních či hygienických nařízení vlády ČR.

Celá zpráva

1. TŘÍDA PRO NADANÉ DĚTI - INFORMAČNÍ SCHŮZKA ONLINE

04.04.2020, vložil: Administrátor webu

Vážení přátelé nejen z Kopřivnice, 

zveme Vás na informativní schůzku o organizaci výuky v nově otevírané první třídě pro talentované děti na ZŠ 17. listopadu. Bude se konat ONLINE!
Připojte se na naše stránky ve středu 8. dubna v 15.30 na tomto odkazehttp://www.svetvzdelani.cz/meet

Dozvíte se také informace o průběhu talentových zkoušek, které se uskuteční rovněž online formou dne 15. 4. 2020.
Těšíme se na všechny rodiče, kteří mají zájem o náš koncept vzdělávání a mají doma zvídavého předškoláčka! 

Další informace také na  https://svetvzdelani.cz/koprivnice/ . 


Pro on-line informační schůzky jsme vybrali platformu Google Meet Hangouts. Pokud se budete chtít připojit z mobilního telefonu, je potřeba nainstalovat aplikaci Hangouts Meet. Informační schůzku můžete sledovat nemaje mikrofon i kameru, stačí vám reproduktory či sluchátka. Pokud budete chtít vznést dotaz, můžete použít záložku Chat a dotaz napsat anebo říci do mikrofonu. Děkujeme Vám za pochopení v případě technických obtíží.

 


Tým Světa vzdělání (helpline 739 99 22 12)  


ZÁPISY DĚTÍ DO 1. TŘÍD ZÁKLADNÍ ŠKOLY

02.04.2020, vložil: Administrátor webu

Milí rodiče,

 

v souvislosti s mimořádnými opatřeními ministerstva zdravotnictví a vlády se v letošním roce uskuteční zápis dětí do 1. tříd ZŠ ve školách zřizovaných městem Kopřivnice v termínu od 16. dubna do 30. dubna 2020 bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

 

V naší škole jsme pro vás nově připravili možnost přihlásit Vaše dítě k povinné školní docházce z pohodlí domova systémem online. Stejně tak můžete online podat žádost o odklad povinné školní docházky. Jak to celé funguje?

 

Na našich webových stránkách  www.zskop17.cz v pravé horní části kliknete v termínu od 16. - do 30. dubna na odkaz Online zápis do školy/Zapsat dítě on line. Zobrazí se vám formulář, kde vyplníte potřebné osobní údaje včetně kontaktních informací. Tento formulář se poté automaticky odešle do systému školy. Úspěšné odeslání žádosti bude zástupci potvrzeno odesláním emailové zprávy obsahující předvyplněnou žádost v PDF, žádost o odklad povinné školní docházky, instrukce k zápisu a registrační číslo uchazeče.

 

Potom už zbývá pouze dokončení formální části, a to podpis zákonného zástupce dítěte. Vyplněný PDF soubor si tedy vytisknete a do naší školy ho doručíte v termínu od 16. dubna do 30. dubna 2020 osobně nebo odešlete poštou. Můžete ho také poslat mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat prostý mail) nebo do datové schránky školy.

 

V případě, že zákonný zástupce nemůže z jakéhokoliv důvodu elektronickou přihlášku odeslat, může ke školní docházce své dítě přihlásit tradičním způsobem (vyplněním potřebných formulářů, které  lze stáhnout z našich www nebo vyzvednout osobně ve škole).

 

Těšíme se na Vás!

vedení školy


Omezení úředních hodin na sekretariátu školy

19.03.2020, vložil: Administrátor webu

V souvislosti s omezením volného pohybu osob se mění úřední hodiny na sekretariátu školy takto:

        pondělí          08 – 15 hodin

        středa            08 – 15 hodin

V ostatní dny, případně v jinou dobu jsou administrativní pracovnice k dispozici jen po předchozí telefonické domluvě na č. 556 821 307, 737 207 291. 

Na mailovou adresu skola@zskop17.cz, případně ekonom@zskop17.cz je samozřejmě možné se obracet každý den, např. s žádostí o ošetřovné. 

Prosím zvažte tuto možnost, omezíte tak kontakt naší administrativní pracovnice s velkým počtem osob a chráníte tím i své zdraví.

Děkuji za pochopení.

 

S pozdravem a přáním pevného zdraví

Z. Havlíková, ředitelka školy


NÁMĚTY PRO DOMÁCÍ VZDĚLÁVÁNÍ - odkazy na stránky s výukovými materiály

17.03.2020, vložil: Administrátor webu

Milí žáci, milí rodiče,

všichni vyučující v jednotlivých třídách a předmětech intenzivně pracují na výukových materiálech, pracovních listech, zadání samostatných prací a dalších podkladech, abychom mohli co nejvíce eliminovat dopady zrušené školní docházky. Přemýšleli jsme o cestách, jak veškerou podporu k žákům dostat. Připravili jsme pro vás přehled užitečných on line odkazů pro domácí vzdělávání. Níže najdete pěkně pohromadě v abecedním pořadí odkazy na stránky, které by vám mohly pomoci při učení doma. Tento seznam budeme průběžně aktualizovat. 

Učitelé vám budou posílat zadání domácí přípravy přes aplikaci Bakaláři - Komens.

Přejeme vám hodně zdaru.

 

Dále doporučujeme:

Od pondělí 16. března Česká televize spustila unikátní projekt nazvaný UčíTelka (lze sledovat i prostřednictvím internetu – odkaz zde).

Každý všední den od devíti čeká na programu ČT2 na žáky prvního stupně vyučování prostřednictvím televizní obrazovky. Rozvrh vyučování na tento týden je zde

ČT2 nezapomíná ani na starší školáky! "Odpoledka" začíná každý všední den od 12:00 na ČT2V rámci tohoto vysílání vás čekají pořady, které pomůžou školákovi k samostudiu. Nebudou scházet témata, která rozšíří znalosti v oblasti fyziky, přírodopisu, nebo zeměpisu. Odpoledka bude vzdělávat každý všední den od 12:00 do 15:00 na ČT2! ️ www.ceskatelevize.cz/odpoledka

Když nemůžou vaše děti do školy, pusťte si školu domů. Připravte se s námi na přijímací zkoušky na střední školu.

Nový pořad Škola Doma startuje v úterý 17. 3. ve 14:00 na ČT1 a v iVysílání ️ http://bit.ly/38TAVhL 

Z. Havlíková, ŘŠ  

Výukové materiály a pomůcky pro 1. – 5. ročník:

Scio - procvičovací testy z M a Čj zdarma

Abaku

Dějiny udatného českého národa

Matýskova matematika 

Scio - procvičovací testy

Školákov

Umíme česky

Zažij radost s češtinou

Zažij radost s matematikou

 

Výukové materiály a pomůcky pro 6. – 9. ročník:

Opičí matrika - procvičuj si matiku nejen na přijímačky  

 Scio - procvičovací testy z M a Čj zdarma

Abaku

Dějiny udatného českého národa

English Grammar Online

English Me

Flexibooks

Fraus

Fred

Help for English

Internetová jazyková příručka

Khanova škola

Minecraft – Education edition

NEZkreslená věda

Quizlet

Slavné dny

Scio - procvičovací testy

Škola s nadhledem 

Umíme česky

Zábavný zeměpis

Zažij radost s matematikou  

 

Pro žáky 9. ročníku – podpora při přípravě na přijímačky:

Opičí matrika - procvičuj si matiku nejen na přijímačky

Cermat

EDUFIX

V úterý a ve čtvrtek od 14 hodin nabízí Česká televize v pořadu Škola doma na programu ČT1 pomoc s přípravou na přijímací zkoušky.

V úterý se bude procvičovat čeština a ve čtvrtek matematika.

 

Pro učitele

Náměty a zdroje k výuce na dálku:

Souhrnné informace pro výuku na dálku 

Vzdělávací zdroje na dálku - web MŠMT 

Záznamy z webinářů pro učitele - SYPO

Bakaláři - výukové zdroje

Otevřené vzdělávání

Škola a učitele, Rodiče vítáni

Webináře

Webináře SYPO


UZAVŘENÍ ZŠ 17. LISTOPADU do odvolání

10.03.2020, vložil: Administrátor webu

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 10.3.2020 se pro žáky ZŠ od středy 11. března uzavírají plošně všechny základní školy v ČR, a to až do odvolání.

 

Sledujte prosím také i nadále průběžně naše komunikační kanály, tj. aplikaci Bakaláři a webové stránky školy. O změnách v nastalé situaci Vás budeme informovat.

 

Další informace:

 • Provoz MŠ Polárka zůstává prozatím beze změny.
 • Rodiče dětí a žáků do 10 let mohou podat u svého zaměstnavatele žádost o tzv. ošetřovné (viz příloha - tiskopis potvrzuje výhradně škola).
 • Žákům budou zadávány úkoly a náměty pro domácí přípravu pomocí elektronické korespondence.
 • Škola také odkládá termín konání plánovaných akcí pro veřejnost - Den otevřených dveří.
 • Zítřejší talentové zkoušky dne 11. 3. se Světem vzdělání do třídy s rozšířenou výukou pro předškolní děti z MŠ se uskuteční beze změny.
 • Obědy ve ŠJ byly všem strávníkům ZŠ automativky odhlášeny.

 

Mimořádné opatření - uzavření ZŠ, SŠ a VŠ od 11. 3. 2020

Karanténa a ošetřovné (informace pro rodiče)

Žádost o ošetřovné 


CLIL aneb MATHS in ENGLISH

03.03.2020, vložil: Mgr. Jiří Lípový

V loňském školním roce jsme začali používat při výuce matematiky prvky metody CLIL.

CLIL ( Content and Language Integrated Learning) znamená integraci anglického jazyka do jiných předmětů. Žáci tedy používají anglický jazyk nejen v angličtině, ale propojí dva různé vyučovací předměty. Používají angličtinu přirozeně, bezprostředně a hlavně prakticky v reálných situacích. Uvědomují si důležitost znalosti cizího jazyka, rozšiřují si a upevňují slovní zásobu, zlepšují své řečové dovednosti. Mateřský jazyk přitom není z výuky vyloučen, přechod mezi cizím a mateřským jazykem je přirozenou součástí výuky s prvky metody CLIL.

Celá zpráva

Koronavirus - doporučení pro školy v MSK

03.03.2020, vložil: Administrátor webu

V návaznosti na jednání Bezpečnostní rady Moravskoslezského kraje dne 2. 3. 2020 a v návaznosti na doporučení k aktuální epidemiologické situaci vydané Krajskou hygienickou stanicí Moravskoslezského kraje v Ostravě, jak postupovat při návratu z rizikových oblasti Itálie, zveřejňujeme několik zásadních doporučení a opatření, jejichž naplňování má za cíl snížit možnost přenosu nákazy mezi obyvateli v kraji. V zájmu předběžné opatrnosti děkujeme všem za spolupráci a za respektování uvedených doporučení. 

 

Koronavirus - doporučení pro školy a školská zařízení v MSK

 

Informace ke koronaviru pro školy a školská zařízení v MSK

 

Mgr. Zdeňka Havlíková, ředitelka školy 


1. třída s rozšířenou výukou na ZŠ 17. listopadu v Kopřivnici - informace o talentových zkouškách

02.03.2020, vložil: Administrátor webu

Informační schůzkaNové informace pro všechny rodiče budoucích prvňáčků:

 

Jak už jistě víte, v září 2020 budeme v naší škole ve spolupráci se Světem vzdělání, z. s. otevírat třídu s rozšířenou výukou angličtiny, matematiky a logiky od prvního ročníku ZŠ.

 

Pro zájemce přidáváme informaci o konání prvního termínu talentových zkoušek:
- středa 11. března, v ZŠ 17. listopadu Kopřivnice
Pro přihlášení k talentovým zkouškám použijte www.svetvzdelani.cz , kde je potřeba se nejdříve zaregistrovat a následně vyplnit on line přihláškový formulář - čas termínu talentových zkoušek si volíte sami. Bližší informace na www.svetvzdelani.cz.

 

Reportáže kopřivnické kabelové televize z druhé informativní schůzky pro rodiče:

https://www.youtube.com/watch?v=KwWzYsZYcZE&feature=youtu.be

 

Pokud se o našem konceptu chcete dozvědět více, přijďte se podívat na další (již třetí) informační schůzku. Představíme Vám Svět vzdělání. Dozvíte se, co všechno od nás můžete očekávat, a zodpovíme veškeré Vaše dotazy. 

Pokud jste nestihli první termín talentových zkoušek, je pro Vás připraven ještě druhý termín, který se uskuteční v úterý 14. 4. 2020. Výsledky o přijetí obdržíte následný den - 15. 4. 2020 (před zápisem 1. tříd ZŠ v Kopřivnici).
 

Třetí informační schůzka se bude konat ve středu 8. dubna 2020 v 15.30 v budově školy – ZŠ 17. listopadu v Kopřivnici.

 

Mgr. Zdeňka Havlíková, ředitelka školy


1. třída s rozšířenou výukou - informační schůzka pro rodiče, informace o talentových zkouškách

14.02.2020, vložil: Administrátor webu

Informační schůzkaNové informace pro všechny rodiče budoucích prvňáčků:

 

Jak už jistě víte, v září 2020 budeme v naší škole ve spolupráci se Světem vzdělání, z. s. otevírat třídu s rozšířenou výukou angličtiny, matematiky a logiky od prvního ročníku ZŠ.

 

Pro zájemce přidáváme informaci o konání prvního termínu talentových zkoušek:
- středa 11. března, v ZŠ 17. listopadu Kopřivnice
Pro přihlášení k talentovým zkouškám použijte www.svetvzdelani.cz , kde je potřeba se nejdříve zaregistrovat a následně vyplnit on line přihláškový formulář - čas termínu talentových zkoušek si volíte sami. Bližší informace na www.svetvzdelani.cz.

 

Reportáže kopřivnické kabelové televize z druhé informativní schůzky pro rodiče:

https://www.youtube.com/watch?v=KwWzYsZYcZE&feature=youtu.be

 

Pokud se o našem konceptu chcete dozvědět více, přijďte se podívat na další (již třetí) informační schůzku. Představíme Vám Svět vzdělání. Dozvíte se, co všechno od nás můžete očekávat, a zodpovíme veškeré Vaše dotazy. Druhý termín talentových zkoušek se uskuteční ve dnech 14. - 15.4. (bude upřesněno). .
 

Třetí informační schůzka se bude konat ve středu 8. dubna 2020 v 15.30 v budově školy – ZŠ 17. listopadu v Kopřivnici.

 

Mgr. Zdeňka Havlíková, ředitelka školy


Přibude nová třída? ...aneb napsali o nás

19.09.2019, vložil: Administrátor webu

Zobrazte si plakát Kouzlo Hejného matematikyVe včerejším NOVOJIČÍNSKÉM deníku byl zveřejněn článek s názvem "Přibude nová třída?"

 

Naše škola díky spolupráce s Mensou ČR v rámci projektu Škola4 dostala nabídku na další spolupráci, a to se zájmovým spolkem Svět vzdělání. Jsme moc rádi, že s novým školním rokem byly také zahájeny přípravné aktivity na podporu nadaných dětí - budoucích prvňáčků. Svět vzdělání plánuje otevřít od září 2020 na naší škole třídu s rozšířenou výukou. Bližší informace v následujícím text a příloze.

 

"Spolek Svět vzdělání pořádá pro své pedagogy různé konference a workshopy, rovněž se snaží seznámit rodiče se způsobem výuky. V Kopřivnici proto chystá na čtvrtek 26. září seminář Hejného metoda výuky matematiky pro veřejnost, kde odkryje základy tohoto principu. Ucelené informace o projektu třídy s rozšířenou výukou se zájemci mohou dozvědět na informační schůzce, která se bude konat 21. listopadu v 17 hodin v ZŠ 17. listopadu." ......

 

https://novojicinsky.denik.cz/…/v-nove-tride-se-ma-vyucovat…

 


Informace ze školní jídelny - zvýšení cen stravného od 1. 9. 2019

04.07.2019, vložil: Administrátor webu

Vážení rodiče,

s předstihem vás informujeme o plánovaném zvýšení stravného ve ŠJ o 2 Kč na 1 oběd, a to od 1. 9. 2019 (podrobnější informace a zdůvodnění v příloze). Nezapomeňte si, prosím, zkontrolovat, zda máte u svého peněžního účtu nastaven dostatečně vysoký limit pro povolení inkasa.
Děkujeme za pochopení a spolupráci.


Slavnostní zakončení školního roku

04.07.2019, vložil: Administrátor webu

Poslední den školního roku přišel pro žáky naší ZŠ letos netradičně již o 3 dny dříve. Z důvodu rozsáhlé rekonstrukce všech sociálních zařízení v budově ZŠ se vysvědčení rozdávala ve třídách už v úterý 25. 6. Při slavnostním zakončení školního roku v atriu školy jsme poprvé zažili vyhodnocení nové ankety s názvem  "Žák roku", dále pak vystoupení školní skupiny pod vedením p.uč.Galii a hlavně - loučení s našimi deváťáky.

Přejeme jim do dalšího studia hodně úspěchů, štěstí a nových skvělých kamarádů! 

Reportáž o tomto okamžiku natočila i místní kabelová televize - můžete zhlédnout zde.


Rekonstrukce soc. zařízení ve škole už je v plném proudu

04.07.2019, vložil: Administrátor webu

Rozsáhlá rekonstrukce všech sociálních zařízení ve škole si vyžádá celé prázdniny, a tak přišly vhod i 3 dny ředitelského volna navíc. Úvodní bourání začalo hned v úterý 25. 6.  - bezprostředně po odchodu žáků ze školy. Zatím vše probíhá podle plánu a my držíme škole a všem pracovníkům pěsti, aby vše zdárně do konce prázdnin stihli.


Informace o změně úředních hodin sekretariátu v době hlavních prázdnin

04.07.2019, vložil: Administrátor webu

Vzhledem k rozsáhlé rekonstrukci ve vnitřních prostorách školy se také omezují úřední hodiny sekretariátu v době hlavních prázdnin (viz příloha). 

Děkujeme za pochopení.


Hurááá na prááázdniny

04.07.2019, vložil: Administrátor webu

Učitelé, žáci a vůbec všichni zaměstnanci ze ZŠ 17. listopadu  přejí všem rodičům, jejich dětem a přátelům školy krásné a sluníčkové léto.

Nový školní rok společně zahájíme slavnostním nástupem v pondělí 2. září v 8:00 v átriu školy. Těšíme se na vás !!!


Další úspěch v krajském kole

22.05.2019, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Matyáš Peroutík, žák 9. A třídy, opět zabodoval. Tentokrát ve velmi náročné vědomostní soutěži jakou je Fyzikální olympiáda.

Ve své kategorii E s přehledem vyřešil úlohy školního kola, v únoru se stal úspěšným řešitelem okresního kola a postoupil do kola krajského. To se konalo 24. dubna v Ostravě a Matyáš, jak jinak, se opět stal úspěšným řešitelem. Gratulujeme.

 

Mgr. Hana Ďurčová

 


Hurá do školy - lekce II

13.05.2019, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Druhá lekce programu pro naše předškoláčky se nesla v duchu svátku všech maminek, který letos připadl na neděli 12. května. Děti se naučily psát tiskací M, vyhledávaly obrázky věcí, které na M začínají, zopakovaly si, jak zvířecí maminky volají na svá mláďátka, a vybarvily pro maminku květinu. Na závěr je čekal úkol nejtěžší – vyzdobit pomocí různých vzorů šaty pro maminku. Jelikož je to úkol náročný a zodpovědný, vyzkoušely si jej děti spolu s básničkou nejprve nanečisto „ve vzduchu“ a až poté aplikovaly vzor na papír. Určitě nemusím připomínat, že si děti v rámci těchto hravých úkolů procvičily spoustu důležitých dovedností: grafomotoriku, prostorovou orientaci, počty, rytmizaci a mnoho dalších.

 

Za 14 dní se těšíme na viděnou nejen s dětmi, ale i s rodiči, pro které je připravena beseda se školní psycholožkou.

Za tým Hurá do školy

Mgr. Radka Miková

 


VÝSLEDKY ZÁPISU DO 1. ROČNÍKU

15.04.2019, vložil: Administrátor webu

Vážení rodiče, 

děkujeme za váš zájem o naši školu. K zápisu přišlo 47 dětí, z toho 12 rodičů požádalo pro své děti o odklad školní docházky (viz příloha: Zápis do 1. tříd - výsledky). 

V příštím školním roce otevřeme dvě první třídy. Dodatečný zápis do 1. třídy (pro další zájemce) lze domluvit individuálně s vedením školy.

První setkání budoucích prvňáčků v rámci programu předškolní přípravy "Hurá do školy" se uskuteční v naší škole v úterý 23. 4. v době od 15:15 do 16:00 hodin. 

Těšíme se na setkání s Vámi.

Mgr. Zdeňka Havlíková

ředitelka školy


Pozvánka k zápisu do 1. tříd

11.04.2019, vložil: Administrátor webu

Vážení rodiče, milé děti,

zveme vás k zápisu do 1. tříd,

a to ve čtvrtek 11. dubna 2019 od 13 do 18 hodin.

 

Ve druhém podlaží se vám budou v pěti třídách věnovat zkušené paní učitelky prvního stupně naší školy. Proběhne zde nezbytné vyplňování dokumentů (tento proces můžete urychlit jejich předvyplněním a vytištěním, ke stažení na webových stránkách školy www.zskop17.cz , sekce Pro budoucí prvňáčky).

 

Adresy pro případné otázky: zdenka.havlikova@zskop17.cz , zastupce@zskop17.cz .

Nezapomeňte s sebou přinést:

 • občanský průkaz
 • rodný list dítěte

 

Těšíme se na vás!


Informace o ředitelském volnu 2.5. a 3. 5. 2019

05.04.2019, vložil: Administrátor webu

Vážení rodiče,

 

dávám na vědomí, že ve čtvrtek 2. 5. a v pátek 3. 5. 2019 vyhlašuji na pracovišti ZŠ a MŠ 17. listopadu v Kopřivnici volno ředitelky školy (Školský zákon č. 561/2004, § 24, odst. 2), a to pro žáky základní školy z provozních důvodů (plánované vzdělávací aktivity a exkurze pedagogických pracovníků do ostatních pilotních škol zapojených do projektu Mensy ČR).

Žáci 1. – 9. ročníku ZŠ nebudou mít vyučování, ze stravování budou všichni automaticky odhlášeni (všichni strávníci ZŠ).

Pro rodiče, kteří mají zájem o organizovanou činnost pro své děti (žáky 1. – 4. ročníku ZŠ), nabízíme možnost polodenního či celodenního pobytu (bez vyučování) ve školní družině. Tato školní družina bude v provozu pouze při dostatečném počtu přihlášených žáků, doba provozu od 6:30 do 16 hodin.  Stravování ve školní jídelně nemůže být v době, kdy neprobíhá výuka, zajištěno, žáci si přinesou jídlo z domova.

Prosíme rodiče  žáků 1. – 4. ročníku o vyplnění návratky a následně její včasné zaslání zpět k rukám TU (žáci dostali ve škole, ke stažení také v sekci Bakaláři).

Ředitelské volno, květen 2019 - oznámení (.pdf)


Děkujeme za pochopení.

                                                                                                                             

Mgr. Zdeňka Havlíková,                                                                                       

ředitelka ZŠ


Den otevřených dveří

12.03.2019, vložil: Administrátor webu


Klasifikační pohovory za první čtvrtletí školního roku 2018/2019

13.11.2018, vložil: Administrátor webu

Vážení rodiče,

srdečně Vás zveme na individuální  klasifikační pohovory za první čtvrtletí školního roku 2018/2019, které se uskuteční v jednotlivých třídách v úterý 20. 11. 2018, v době od 15:30 do 17:30 (1. stupeň ZŠ), od 16:00 do 18:00 (druhý stupeň ZŠ).

Těšíme se na Vás.
učitelé ZŠ


Pozvánka na úvodní třídní schůzky

24.09.2018, vložil: Mgr. Zdeňka Havlíková

Vážení rodiče,

srdečně Vás zveme na úvodní třídní schůzky, které se uskuteční v úterý 2. 10. 2018 od 16:00.

 • 16:00 - úvodní třídní schůzky 1. - 9. ročníku ve třídách, informace TU o výuce, organizační záležitosti,
 • pro rodiče žáků 9. ročníku - od 16:30 ve školní jídelně je připraven blok ohledně problematiky volby povolání a výběru středních škol (informace od výchovné poradkyně, školní psycholožky a zástupců pozvaných středních škol).

Těšíme se na Vás.

Za všechny zaměstnance školy Vám přejeme úspěšný školní rok 2018/19!!!

vedení školy


Národní finále východ - Čeps Cup

24.03.2018, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Dne 22.3. jsme se zúčastnili finálového turnaje pro Moravu a východní Čechy ve florbale. Zápasy se odehrály v Olomouci, kde přijelo 8 nejlepších týmů. Pouze však 3 si mohly zajistit postup do celorepublikového finále v Ostravě.

Celá zpráva

Lektor dopravní výchovy

15.02.2018, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Město Kopřivnice vypisuje pro příspěvkovou organizaci Mateřské školy Kopřivnice VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA POZICI


Volejbalistky skvěle reprezentují Kopřivnici v Moravskoslezském kraji

12.02.2018, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Mezi tradiční kopřivnické sporty patří volejbal, který VK Tatra Kopřivnice provozuje v mládežnických kategoriích tradičně převážně v tělocvičnách ZŠ a MŠ Kopřivnice na ul. 17. listopadu. Tréninkových aktivit i mistrovských utkání se účastní mj. i řada žáků a žákyň školy.

Celá zpráva

KOPRSTAR 2018

01.02.2018, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Rok se s rokem sešel, Koprstár jde dál..."

Všem zpěvu chtivým jedincům se dává na vědomost, že se 7.2. koná školní kolo soutěže, jejíž prkna znamenají svět...nebo alespoň zde v Kopřivnici. Ano, jedná se o oblíbené pěvecké klání KoprStar 2018!

Ze školního kola může postoupit až 9 zpěvaček či zpěváků.

Celá zpráva

Shakespeare ožívá

31.01.2018, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Ve středu 24. ledna 2018 se žáci 7. – 9. tříd naší školy vydali za kulturou. V Kulturním domě v Kopřivnici připravil pražský divadelní soubor ArtWay Theatre jednu z nejslavnějších komedií, a to hru Zkrocení zlé ženy. Příběh odehrávající se v Padově v době renesance zpracovává námět, který je aktuální v každé době. 

Celá zpráva

Mikuláš 2017

07.12.2017, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Včera k nám po roce zavítal Mikuláš s anděly a čertovskou sebrankou! Zlobivci se mohli dobrovolně přiznat ke svým hříchům a pokusit si je odčinit zpěvem nebo recitací. Největší hříšníci dostali cejch a své prohřešky si odskákali v pytli!


Přijďte se k nám podívat VII

30.11.2017, vložil: Mgr. Jiří Lípový

12. prosince 2017 se v době od 14,30 hod. do 17,00 hod. uskuteční v prostorách ZŠ a MŠ Kopřivnice na ul. 17. listopadu další ročník ukázkové vzdělávací a předváděcí akce pro rodiče, absolventy školy a celou kopřivnickou veřejnost s názvem  „Přijďte se k nám podívat“. (plakát k akci)

Celá zpráva

Cesta do pravěku

31.10.2017, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Již druhým rokem se žáci 6. ročníku zúčastnili dějepisné vycházky Cesta do pravěku. O tomto výletu dále píše Vítek Stehlík a David Číž, oba z 6.A.

 

„Šlo se do Štramberka k jeskyni Šipka. Počasí se nám hodně vydařilo. Velmi se nám líbila Štramberská Trúba, která vylézala z mlhy a také výhled z Kotouče. Po cestě zpátky jsme se zastavili v Šustalově vile, kde byl pro nás připraven program, a sice film o Zdeňku Burianovi, výstava jeho děl a pracovní listy. Hodně děkujeme panu učiteli Galiovi a paní učitelce Palacké.“

 

My děkujeme všem účastníkum exkurze za vzorné chování a příjemnou společnost, a v neposlední řadě také Mgr. Pavlu Dvořákovi za komentář k filmu a výstavě.


Byli jsme v knihovně

23.10.2017, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Ve středu 18. října 2017 navštívili žáci 4. tříd dětské oddělení městské knihovny. Paní knihovnice pro ně připravila besedu na téma Naše regionální pověsti.

Nejdříve dětem objasnila, co jsou pověsti. Svá vyprávění dokládala ukázkami z mnoha přichystaných knížek plných pověstí regionálních i světových.

Děti vzpomínaly na tajemná kopřivnická zákoutí a zajímaly se o pověsti, které se k nim vážou. Třeba o tom, co se kdysi odehrálo na Šostýně, jak se k nám dostal Váňův kámen nebo proč se dodnes ve Štramberku pečou štramberské uši.

Po besedě si knihovnu mohly prohlédnout, a když odcházely, už se některé domlouvaly, že do knihovny začnou chodit.

Paní knihovnici moc děkujeme za zajímavou a poučnou besedu.

                                                                                                                                                                Mgr. Zdenka Čechová

Celá zpráva

Adaptační kurz 5.B.

16.10.2017, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Místo: Valašská Bystřice – Hlaváčky – chata Valaška

Datum: 5. – 6. 10. 2017

Účastníci: 21 žáků V. B; TU – Mgr. V. Iklová; psycholožka – Mgr. R. Miková

Adaptační kurz slouží ke stmelení kolektivu, poznání sebe sama, svých spolužáků, nové třídní učitelky a je cestou k cílenému odstranění nežádoucích projevů chování v daném kolektivu.

Celá zpráva

Včelařská soutěž

22.09.2017, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Dne 8.9.2017 se šest žáků z 6.B zúčastnilo včelařské soutěže, kde mohli uplatnit své znalosti o včelařství, ale zároveň se spoustu nových informací dozvěděli.

Věděli jste, že Albert Einstein jednou řekl, že až vymřou včely, lidstvo je přežije o čtyři roky? Soutěžící mohli také ochutnat různé druhy medu. Med je nejen chutný, ale hlavně zdravý.

Naše škola se umístila na krásném třetím místě. Soutěžícím děkujeme za vzornou reprezenatci naší školy.

 

 

                                                                                                                                                                   Mgr. Milada Vývodová


Den Země 2017

21.09.2017, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Den Země 2017 v Parku E. Beneše je již dávno za námi, přesto si jej připomínáme několika fotkami našich žáků letošního 8. ročníku, kteří na tomto Dni Země vystupovali s krásně nacvičenou scénkou o vývinu motýlů. Za odměnu jeli dne 14. 9. 2017 na výlet na Lysou horu. Jak sami říkají, bezvadně si to užili, zasmáli a bolavé nohy už prý také přebolely.


Ředitelské volno 29.9.2017

08.09.2017, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Kopřivnice na ul. 17. listopadu 1225 vyhlašuje dle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. školský zákon na pátek 29. září 2017 pro žáky základní školy ředitelské volno.

 

Školní jídelna v tento den v provozu nebude.

 

Školní družina bude v provozu od 6,00 hod. do 15,00 hod. Prosíme rodiče, aby vychovatelkám ŠD do 15.9. 2017 sdělili, zda tuto službu využijí.

 

                                                                                                                                                         Mgr. Jiří Stoško, ředitel školy


Vystoupení kroužku Sport coctail

29.06.2017, vložil: Mgr. Jiří Lípový

 

Ve čtvrtek 22. června  2017 se pro školní družinu a později i pro rodiče konalo vystoupení tanečního kroužku Sport coctail pod vedením paní učitelky Stanislavy Dratvové. 

Celá zpráva

Soutěže CŽS

29.06.2017, vložil: Mgr. Jiří Lípový

V průběhu celého roku byl kontrolován pořádek v jednotlivých třídách. Třída mohla získat při jedné kontrole až 5 bodů. Členové CŽS bodovali pořádek na podlaze, čistě smazanou tabuli, zvednuté židle, úklid pod lavicemi a roztříděný odpad. V tomto školním roce se nejlépe umístila třída 8. A. Odměnou byl dort, který upekly naše skvělé paní kuchařky. Na druhém místě se společně umístily třídy 6. B, 7. A, 9. B. a třetí místo obsadily třídy 6. A a 7. B.

V rámci CŽS byly vyhlašovány barevné dny. Tato soutěž proběhla již druhým rokem a těší se velkému zájmu žáků i učitelů. V letošním roce soutěžili žáci 1. i 2. stupně v jedné kategorii. Nejvíce bodů i tady získala třída 8. A.


HURÁ DO ŠKOLY IV

14.06.2017, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Poslední lekce našeho programu pro předškoláčky proběhla ve čtvrtek 8.6. Děti si opět vyzkoušely, jaké to bude ve škole bez rodičů, a pracovaly pod vedením paní učitelky. Rodiče, tentokrát samé maminky, si vyslechli besedu na téma „Jak úspěšně zvládnout vstup do první třídy“ se školní psycholožkou. Mluvili jsme o adaptaci na školu, uzpůsobení denního režimu, přístupu rodiny ke škole a známkám, volnočasových aktivitách a kroužcích, o tom, že bychom neměli děti kroužky přetěžovat.

Celá zpráva

Ocenění ZŠ a MŠ Kopřivnice na ul. 17. Listopadu v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR

08.06.2017, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Již podruhé se žáci Základní školy a Mateřské školy na ul. 17. listopadu zúčastnili soutěže „Srdce s láskou darované“, kterou vyhlásily nakladatelství Antecom, firma OPTYS, vydavatel časopisu AGE a pražské divadlo Ypsilonka, vše pod záštitou předsedy Poslanecké sněmovny ČR Jana Hamáčka. Cílem celé akce byla podpora tradičních lidských hodnot, jako jsou láska, přátelství, rodina, vzájemná úcta, ale i podpora týmové práce a rozvoj tvůrčích dovedností dětí. O masovosti soutěže svědčí skutečnost, že se do ní dosud zapojilo až 18 tisíc dětí z celé České republiky.

Celá zpráva

Fyzikální pokusy

08.06.2017, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Fyzikální pokusy

V pátek 2. června se žáci čtvrtých tříd zúčastnili Prezentace fyzikálních pokusů, kterou pro ně pod vedením paní učitelky Jany Židkové zorganizovali žáci 8. tříd. Čtvrťáci se měli možnost seznámit s různými fyzikálními jevy tím nejzajímavějším způsobem a to prostřednictvím pokusů s vodou, octem, sodou, vzduchem a mnohými dalšími látkami. Za snahu a profesionální vystupování patří žákům 8. tříd i paní učitelce Janě Židkové velké poděkování a my už se těšíme na další setkání s fyzikou.


Den dětí zahalený v eskymácké abecedě

02.06.2017, vložil: Mgr. Jiří Lípový

1. červen 2017 jsme na naší škole oslavili netradiční formou. V 8 hodin se žáci druhého stupně seřadili dle tříd na hřišti. Se zaujetím naslouchali instrukcím pana učitele Světlíka, hlavního organizátora Dne dětí 2017. Ten svým zvučným hlasem zahájil sportovní klání sestávající se z osmi neobvyklých disciplín. Kromě lovu soba či rybolovu na žáky čekaly následující soutěže - zatloukání hřebíků, střelba na branku a také závody psích spřežení. 

Celá zpráva

KRAJSKÉ KOLO POHÁRU ROZHLASU

28.05.2017, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Ve čtvrtek 18. května jsme s napětím sledovali výkony našich atletů na krajském finále Poháru rozhlasu v Opavě. Padlo několik osobních rekordů ( A. Drastík, M. Benýšek, V. Frýdl, O. Kundel ) a družstvo se zlepšilo o hodně bodů oproti okresnímu finále v Novém Jičíně ! Před finálovými štafetami jsme působili na fantastickém 4. místě a věděli, že pořád nějaká naděje na medaile je! Ovšem štafeta se nám hrubě nepovedla a propadli jsme se na celkové 6 místo. Všichni členové družstva zaslouží pochválit za přístup k disciplínám. Jmenovitě je třeba vyzvednout umístění Martina Benýška, který obsadil 2. místo v Moravskoslezském kraji za hod kriketovým míčkem a Ondry Kundela za nový osobní rekord v míčku, který ho vynesl na 4. místo. Dále také oceňujeme nový rekord školy 479 cm v mladších žácích Adama Drastíka za skok daleký a 4. místo v kraji.

 

 

 

Celá zpráva

Hurá do školy III

27.05.2017, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Třetí setkání předškoláčků se školou proběhlo ve čtvrtek 18.5., tentokrát však trochu netradičně. Zatímco děti zůstaly ve třídě s paní učitelkou a věnovaly se procvičování dovedností důležitých pro zvládnutí první třídy, rodiče se zúčastnili besedy se školní speciální pedagožkou Mgr. Kateřinou Bumbalíkovou. Seznámili se s činností speciálního pedagoga na škole, s novým postupem při poskytování podpůrných opatření dětem se speciálními vzdělávacími potřebami a s tím, jak se věnovat nácviku i v domácím prostředí (pracovní sešity, didaktické hry apod.)

Celá zpráva

Pythagoriáda

19.05.2017, vložil: Mgr. Jiří Lípový

V matematice se nám daří

 

Gratulujeme k dalším skvělým výkonům našich žáků, tentokrát v okresním kole Pythagoriády, které se uskutečnilo dne 15. 5. 2017 v Novém Jičíně.

Štěpán Peroutík získal v kategorii 6. tříd 1. místo a Matyáš Peroutík v kategorii 7. tříd 3. místo. Dané příklady řešilo celkem v kategorii Z6 39 účastníků a v kategorii Z7 10 účastníků. Dalšími úspěšnou řešitelkou byla Ánh Le Minh z 5.A třídy. Všichni zúčastněni žáci, i ti, kteří se neumístili na stupních vítězů, odvedli výbornou práci. Děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy a gratulujeme.

 

                                                                                                                                                     Mgr. Jana Žídková

 


Beseda v knihovně

19.05.2017, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Na středu 17. 5. budou určitě vzpomínat žáci třídy 5. B. Navštívili totiž knihovnu v Kopřivnici, kde paní knihovnice velmi poutavě vyprávěla o pohádkách. Víte, že pohádky byly původně určeny dospělým? Říkalo se jim báchorky a měly zdůraznit, že dobro má vždy zvítězit nad zlem. Žáci odcházeli plní dojmů a dozvěděli se třeba mimo jiné také to, že některé pohádky, o kterých si mysleli, že jsou známy pouze u nás, zná celý svět. Novinkou pro ně např. bylo, že Karkulka z Číny potkala místo vlka tygra. Michal Viewegh píše pohádky, které osloví jak děti, tak jejich rodiče, např. Krátké pohádky pro unavené rodiče. Zajímavé informace se žákům budou hodit nejen k projektu, který budou vypracovávat, ale také v běžném životě.

                     

                                                                                                                                                     Mgr. Milada Vývodová


Zápis do mateřské školy pro školní rok 2017/2018 - výsledky

19.05.2017, vložil: Mgr. Jiří Lípový

4. května 2017 se uskutečnil zápis dětí do mateřské školy Polárka, která je součástí ZŠ a MŠ Kopřivnice na ul. 17. listopadu. Děkujeme všem zákonným zástupcům, kteří si vybrali právě naši mateřskou školu. Bohužel podobně jako v předchozích letech jsme z kapacitních důvodů nemohli všem vyhovět. V části "Výsledky zápisu" jsou uvedeni jen úspěšní uchazeči, neúspěšní žadatelé budou v následujících dnech vyrozuměni individuálně.

 

Výsledky zápisu


Hurá do školy II

12.05.2017, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Druhá lekce programu pro předškoláky Hurá do školy proběhla ve čtvrtek 4.5. Sešli jsme se ještě v hojnějším počtu než poprvé. Tentokrát se téma lekce neslo v duchu svátku všech maminek, který oslavíme již v neděli. Po nezbytném procvičení a přípravě ručiček pro psaní se děti naučily básničku o mamince, v pracovním listu zaznačily všechny věci začínající písmenem M, vyzdobily mamince šaty a domů si pro maminku odnesly vystřižený a nalepený tulipán. Rodiče všemu bedlivě přihlíželi a mnohdy se i do aktivit zapojili, aby dětem pomohli. Ale aby ta škola nanečisto byla co nejvíce opravdová, příště už budou děti pracovat s paní učitelkou samostatně, zatímco pro rodiče jsme připravili besedu o přípravě na vstup do školy.

Těšíme se na vás ve čtvrtek 18.5.

 

Za tým Hurá do školy

                                                                       Mgr. Radka Miková, školní psycholožka


Výtvarná soutěž

12.05.2017, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Blahopřejeme Hynku Hladilovi z 5.B, jehož výtvarná práce se umístila na 1. místě v soutěži Za tajemstvím čisté vody, kterou pořádalo Ministerstvo zemědělství ČR u příležitosti Světového dne vody 2017.

Této soutěže se zúčastnilo více než 1000 žáků z celé České republiky.

Hynek vyhrává tablet v hodnotě 6000 Kč a zároveň naše škola dostane poukaz na školní pomůcky v hodnotě 5000 Kč.

Děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

 

 

                                                                                                                                             Mgr. Milada Vývodová


Dopravní soutěž

09.05.2017, vložil: Mgr. Jiří Lípový

"Dva roky jezdím bez nehod, s větrem se honím o závod..."

 

Ani letošní jaro nemohla naše škola chybět na dopravní soutěži mladých cyklistů. Pavla Sopuchová (7.A), Lada Boháčová (8.A), Adam Černý (8.A) a David Svoboda (8.A) tvrdě trénovali na jízdách zručnosti, nechali se školit v dopravních situacích i v poskytování první pomoci. Nakonec však pro nepřízeň počasí museli organizátoři zrušit praktickou část jízd a sestavit výsledky pouze podle zdravovědy a testu dopravních předpisů. V tom zazářila Lada Boháčová s pouhou jedinou chybou. Náš tým prokázal výborné znalosti v poskytování první pomoci a celkově skončil druhý. 

 

                                                                                                                                                        Bc. Martin Galia


Srdce s láskou darované

28.04.2017, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Mimořádný úspěch. Ocenění v Poslanecké sněmovně ČR.

 

Srdce pro Martina - ocenění


Hurá do školy

28.04.2017, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Ve čtvrtek 18. 4. 2017 jsme poprvé uvítali předškoláčky v našich školních lavicích. Na první lekci programu „Hurá do školy“ dorazilo s velkým očekáváním 16 budoucích prvňáčků i s rodiči. Po společném uvítání a zahájení programu speciální pedagožkou Mgr. Kateřinou Bumbalíkovou se děti rozdělily do dvou tříd, kde pod vedením paní učitelky Mgr. Dany Burešové a PaedDr. Stanislavy Mlejnecké plnily první školní úkoly.

Zazpívali jsme si písničku, procvičili jsme ruce a prstíky, ukázali jsme si, jak správně držet tužku a pustili se do práce. Počty, barvy, prostorové pojmy, pohádka O veliké řepě a s ní spojené úkoly a první pracovní listy jsou na světě. Místo jedniček odměnily paní učitelky děti razítkem. Na závěr si děti s pomocí rodičů podepsaly svou složku a nakreslily na ni svou podobiznu. A nesmělo chybět zadání prvního domácího úkolu – jsme už přece ve škole! Po vydatné lekci jsme se všichni rozešli spokojeně domů. Děti plné dojmů z prvního dne ve škole „nanečisto“ a my pedagogové s dobrým pocitem ze setkání s šikovnými budoucími žáčky.

Milé děti, milí rodiče, těšíme se na vás příště.

 

 

Za tým Hurá do školy

 

Mgr. Radka Miková, školní psycholožka


Mladý programátor 2017

28.04.2017, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Rok se sešel s rokem a Matyáš Peroutík ze třídy 7. A se opět zúčastnil soutěže Mladý programátor 2017. Tato soutěž probíhá ve třech kolech: školním, regionálním a celostátním. Regionální kolo se letos konalo v Litovli (pro kraj Moravskoslezský, Olomoucký, Zlínský a Jihomoravský). Každý žák řešil 3 soutěžní úlohy během 3 hodin. K vyřešení úloh mohli žáci používat pouze program Baltík a psací potřeby. Matyáš se projevil jako ostřílený „borec“ a regionální kolo ve své kategorii opět vyhrál. Postupuje tedy do celostátního kola, které se bude letos konat 12. – 14. května v Českých Budějovicích. Blahopřejeme a držíme palce.


Týden pro rodinu

28.04.2017, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Týden pro rodinu - plakát


Den Země 2017

24.04.2017, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Dne 20. 4. 2017 proběhl na naší škole program věnovaný oslavám Dne Země. Vzhledem k chladnému počasí proběhla jen jeho „vnitřní“ část, tzn. aktivity prováděné v třídách a odborných učebnách.

Žáci 1. - 5. ročníku vyplňovali pracovní listy a trénovali třídění odpadu.

Žáci 6. - 9. ročníku se věnovali památným stromům v Kopřivnici. Nejzajímavější část jejich práce - zkoumání vybraného památného stromu v terénu - však kvůli nepříznivému počasí neproběhla.

Doplňkem aktivit pro žáky ke Dni země bude návštěva městského Dne Země, který byl z důvodu nepřízně počasí přesunut z 20. 4. na 16. 5. 2017.


Zápis do MŠ

20.04.2017, vložil: Mgr. Jiří Lípový

                                                                                                    ŘEDITEL

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY KOPŘIVNICE, 17. LISTOPADU 1225, OKR. NOVÝ JIČÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

 

                                                                                                    STANOVÍ

 

 

                                                                   místo, termín a dobu pro podání žádostí o přijetí dětí

                                                                                  k předškolnímu vzdělávání

                                                                                    pro školní rok 2017/2018

 

 

Místo pro podání žádosti:

 

Základní škola a Mateřská škola Kopřivnice, 17. listopadu 1225, okres Nový Jičín, příspěvková organizace

 

Termín a doba podání žádostí:

 

čtvrtek 4. května 2017 od 9,00 do 15,00 hodin

 

Školský obvod mateřské školy:

ulice 17. listopadu, Družební, Na Pinkavce a Osvoboditelů.

Upozorňujeme, že zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte (děti, které k 31.8.2017 dosáhnou věku 5 let). Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole zřízené obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu (dále jen „spádová MŠ“), a to pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu (nebo jiný způsob povinného předškolního vzdělávání). Je-li dítě přijato do jiné než spádové mateřské školy, oznámí ředitel této školy tuto skutečnost bez zbytečného odkladu řediteli „spádové MŠ“.

 

S činnostmi mateřské školy se můžete seznámit na webových stránkách školy: www.zskop17.cz

 

V průběhu zápisu si můžete naši mateřskou školu prohlédnout, seznámit se s prostředím i s učitelkami, které o děti pečují.

 

 

 

S sebou si přinesete občanský průkaz, rodný list dítěte,

a potvrzení od lékaře.

 

Kritéria:


Jarní koncert - vyhlášení KoprStar 2017

18.04.2017, vložil: Mgr. Jiří Lípový

"Jaro dělá pokusy, vystrkuje krokusy..."

 

Jak jinak oslavit příchod barevného a veselého ročního období než zpěvem. V úterý 11. dubna se k této příležitosti konal jako každý rok koncert, na kterém se předvedly sbory všech kopřivnických škol. A to hned v několika kolech. Pro zájem z MŠ i ZŠ pro běhly dva koncerty dopoledne a jeden v podvečer pro veřejnost. Naše škola pochopitelně nemohla chybět a děti v oranžových tričkách pod vedením paní učitelky Eichnerové a pana učitele Galii rozhýbaly a roztleskaly přítomné publikum v rytmu charlestonu. Závěr koncertu patřil monstrsboru Kopřivka, ve kterém se spojily všechny sbory a přenesly na publikum svou jarní "happy" náladu.

 

Celá zpráva

Vítězství v matematické olympiádě

12.04.2017, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Gratulujeme Matyáši Peroutíkovi k 1. místu v okresním kole matematické olympiády v kategorii 7. tříd.

 

Rovněž děkujeme Simonu Chechelskému a Šimonu Heryánovi za reprezentaci naší školy ve svých kategoriích.


Třídní schůzky v úterý 18.4. 2017

11.04.2017, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Vážení rodiče,

srdečně Vás zveme na třídní schůzky, které se konají formou individuálních konzultací v úterý 18. dubna v budově školy:

* pro 1. stupeň od 14.30 h do 16.30 h

* pro 2. stupeň od 15 h do 17 h

Těšíme se na Vás.

                                                                                                        Mgr. Jiří Stoško


Proběhl zápis do prvních tříd

11.04.2017, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Jednou z prvních zkušeností je pro každého budoucího žáčka zápis do 1. třídy, který v naší škole proběhl ve čtvrtek 6.4.2017 v prostorách pavilonu prvního stupně. Paní učitelky zde vytvořily příjemné prostředí, aby se děti i jejich rodiče cítili dobře. Všechny děti, které se zápisu zúčastnily, se snažily ukázat, co všechno už umí, co již dovedou. Celkem bylo zapsáno 54 dětí, z čehož předpokládáme 14 odkladů povinné školní docházky. Do dvou prvních tříd by tak mělo v září 2017 nastoupit 40 dětí.

Všem budoucím prvňáčkům přejeme, aby se jim ve škole dařilo a líbilo a aby jim i jejich rodičům přinášela škola více radostí než starostí.

 

"Rozhodnutí ředitele školy o přijetí k základnímu vzdělávání"


Souboj čtenářů

11.04.2017, vložil: Mgr. Jiří Lípový

„ A je dobojováno!“

 

V pondělí 10. dubna 2017 v 10 hodin vybraní žáci třídy VI.A s velkým očekáváním a patrnou nervozitou usedli k počítačům. Konala se totiž soutěž Souboj čtenářů 2017. Naši „šesťáci“ si zkusili v souboji online porovnat své čtenářské schopnosti s 90 školními kolektivy ze základních škol a víceletých gymnázií z celé České republiky. Atmosféra v čtenářské skupině byla úžasná. Štěpán jako zapisovatel na všechny působil důstojným klidem a s přehledem doplňoval odpovědi na záludné otázky týkající se četby daných titulů. Ostatní členové týmu se snažili zpracovávat fakta ze svých čtenářských deníků a přinášeli je zapisovateli. Důležitou roli hrál i čas. Dvacet pět otázek bylo tvrdým oříškem. Snad se alespoň některé z nich podařilo rozlousknout správně.

Všem soutěžícím děkuji za tři měsíce strávené ve společnosti knih.

                                                                                                                                                    Mgr. Kamila Küfferová


Kritéria pro přijetí žáků do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2017/2018

04.04.2017, vložil: Mgr. Jiří Lípový

ZŠ a MŠ Kopřivnice, 17. listopadu 1225, okres Nový Jičín, příspěvková organizace

 

v souladu s vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o základním vzdělávání“) podle § 3a odst. 7 stanovuje:

Celá zpráva

KOPRSTAR 2017

30.03.2017, vložil: Mgr. Jiří Lípový

KoprStar 2017

"Tak už jdeme do finále..."

 

Nejlepší z kopřivnických dětských zpěváků změřili své umění ve finálovém kole populární soutěže KoprStar 2017, které se konalo 28. 3. 2017. Odborná porota tentokrát nezvolila vítěze, čeká se totiž na vaše hlasy, které rozhodnou o tom, kdo z finálové desítky zpívá nejlépe! Že jste neviděli finále? Nevěšte hlavu. Od pátku 31. 3. můžete zhlédnout všechna vystoupení ve vysílání KTK nebo na youtube kanálu Koprstar 2017. I naše škola má totiž horká želízka v ohni. Jsou jimi s pořadovým číslem 1 Beata Šustalová (5.B), 5 Andrea Mičánková (6.B), 6 Robin Gaube (6.B). Naše finalisty také výborně doprovázel na cajon Matyáš Gaži (5.B). Podrobnosti k hlasování a vysílání viz níže. Držíme palce!!


Hurá do školy

29.03.2017, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Informační letáček k akci HURÁ DO ŠKOLY, pro rodiče předškoláků.


Zápis do 1. třídy pro školní rok 2017/2018

24.03.2017, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2017/2018 proběhne na naší škole dne 6. 4. 2017 od 13:00 do 18:00 hodin.

Zapsány budou děti narozené od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2011 a znovu děti s povoleným odkladem školní docházky z roku 2016.

 

 

 

 

Informativní schůzka pro rodiče předškoláků

Schůzka se bude konat v MŠ Polárka dne 21. 3. 2017 v 15:30 za přítomnosti školního psychologa a školního speciálního pedagoga. Tématem bude školní zralost dítěte.

 

Předškolácké skupinky

Naše škola nabízí budoucím prvňáčkům předškolácké skupinky, v nichž se budou děti seznamovat s budoucím školním prostředím.

Termíny: 20. 4. 2017, 4. 5. 2017, 18. 5. 2017, 8. 6. 2017.

 

Informace k zápisu dětí do 1. tříd školního roku 2017/2018

 

Rodiče/zákonný zástupce přinesou k zápisu rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce.

V případě cizinců - pas, povolení k pobytu (nevyžaduje se u členů EU) a průkazku zdravotního pojištění.

 

Vlastní zápis dítěte za přítomnosti dítěte i jeho zákonného zástupce bude probíhat formou pohovoru s paní učitelkou a nepřesahuje 20 minut. V jeho průběhu je sledována věková vyzrálost a schopnost dítěte soustředit se při různých aktivitách (správnost vyjadřování, komunikace s lidmi, znalost barev a geometrických tvarů apod.).

 

Rodiče u zápisu mohou písemně požádat o odklad školní docházky. V tomto případě však musí k vyplněné žádosti doložit již u zápisu vyjádření pediatra (nebo jiného odborného lékaře) a příslušného školského poradenského zařízení. Zákon č. 561/ 2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání /školský zákon/, § 37, odst. 1.

 

Rodiče mohou požádat o výjimku. Ke vzdělávání může být přijato dítě mladší, a to jestliže je nadprůměrně vyspělé po tělesné a rozumové stránce a 6 let dovrší během prvního školního roku docházky, tedy od září 2017 do června 2018. Pokud je dítě narozeno v termínu od září do prosince 2017, rodiče jsou povinni předčasný vstup potvrdit doporučením z PPP. Pokud je dítě narozené v termínu od ledna do června 2018, rodiče jsou povinni předčasný vstup potvrdit doporučením z PPP a vyjádřením odborného lékaře.

Formulář žádosti o přijetí dítěte do 1. ročníku i žádosti o odklad povinné školní docházky najdete na webových stránkách školy v sekci Dokumenty/Formuláře ke stažení.

 

VŠECHNA ZMÍNĚNÁ POTVRZENÍ A ŽÁDOSTI JE NEZBYTNÉ ODEVZDAT ZÁKLADNÍ ŠKOLE (V DOBĚ ZÁPISU) NEJPOZDĚJI DO 6. DUBNA 2017.

 

Ukáže-li se v průběhu 1. pololetí 1. ročníku, že dítě nezvládlo nároky školní docházky, může ředitel se souhlasem zákonného zástupce dodatečně odložit začátek plnění školní docházky.

 

Seznam přijatých žáků k základní školní docházce do 1. ročníků bude vyvěšen na budově školy a webových stránkách školy podle registračních čísel.

Všechny změny, které nastanou ode dne zápisu, jsou rodiče povinni škole neprodleně nahlásit.

 

O zařazení žáků do jednotlivých tříd rozhoduje škola na základě poznatků získaných při zápisu. Rozdělení do tříd zveřejníme v posledním týdnu v srpnu.

Přejeme Vám i Vašim dětem, abyste byli s pobytem v naší škole spokojeni a těšíme se na spolupráci s Vámi.

 

Informace MěÚ

 


Návštěva knihovny

20.03.2017, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Sedmé třídy navštívily v měsíci březnu knihovnu, kde je čekala zajímavá beseda na téma divadlo. Žáci se dozvěděli důležité informace o tom, jak a kde divadlo vzniklo, jakou mělo formu a funkci v prvopočátcích. Nejvíce žáky zaujal dramatik Shakespeare a jeho díla, jako je Hamlet, Othello, Romeo a Julie.

Zájemci si rovněž vyzkoušeli divadelní kostýmy a měli možnost se v nich také vyfotit.

Ve škole poté ve skupinkách vytvořili projekt o divadle.

Paní knihovnici moc děkujeme za zajímavou a poučnou besedu.

 

                                                                                                                                      Mgr. Vývodová a Mgr. Küfferová


Měření fyzikálních veličin

17.03.2017, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Ve čtvrtek 9. března byli žáci IV.A a IV.B pozváni žáky osmého ročníku na akci „Měření fyzikálních veličin“. Starší spolužáci ochotně vysvětlovali mladším spolužákům různé způsoby měření délky, hmotnosti, objemu a dalších. Velmi zábavnou a poutavou formou se mladší žáci seznámili s předmětem, který jim doposud nebyl příliš známý. Již nyní se na fyziku všichni těší. Velký dík patří všem, kteří jako profesionálové měření předváděli, a také paní učitelce Janě Židkové, která celou akci zorganizovala.


KOPRSTAR

17.03.2017, vložil: Mgr. Jiří Lípový

"Rok se s rokem sešel, KoprStar jde dál..." (KoprStar song)

Celá zpráva

Recitační soutěž

17.03.2017, vložil: Mgr. Jiří Lípový

"Jen poezie má výsadu, že cokoliv vidí, vidí to poprvé a cokoliv vyslovuje, říká to prvně - co svět světem stojí." (Karel Čapek)

 

V úterý 14. 3. se uskutečnilo okrskové kolo recitační soutěže, ve kterém změřili svůj um žáci škol zdejších i z přilehlého okolí (Štramberk, Veřovice).

Celá zpráva

Lyžařský výcvikový kurz

17.03.2017, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Lyžařský a snowboardový výcvikový kurz 2017 proběhl v termínu od 6. 3. do 10. 3. 2017 v lyžařském areálu SKI areál Synot Kyčerka ve Velkých Karlovicích.

Kurzu se zúčastnilo 33 dětí a jako pedagogický dozor byli přítomni Daniel Hrubý (SNB), Radek Supik (zdravotník), Jan Hanus (lyže) a vedoucí celého kurzu Mgr. Jiří Lípový .

Celá zpráva

Informace ke konání jednotných přijímacích zkoušek v roce 2017

01.03.2017, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání připravilo pro Vaše žáky, uchazeče o přijetí do oboru středního vzdělání s maturitní zkouškou, užitečné informace ke konání jednotných přijímacích testů ve školním roce 2016/2017. Informační materiál je ke stažení na odkazu uvedeném níže a rovněž na webových stránkách Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání na adrese www.cermat.cz v záložce Jednotná přijímací zkoušky 2017. Na zmíněných webových stránkách jsou uvedeny i další informace, které budou pro Vaše žáky a jejich rodiče zajisté užitečné.

Informace ke konání jednotných testů v rámci jednotné přijímací zkoušky 2017 - ke stažení ve formátu PDF.


Vzdělávací kurzy pro rodiče

28.02.2017, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Vážení rodiče, upozorňujeme Vás, že radnice města Kopřivnice připravila vzdělávací kurzy pro rodiče. Seznam kurzů je na adrese : http://www.koprivnice.cz/urad/aktuality/rodice_kurzy_vse.pdf , kde se můžete přihlásit. 


Den prevence

27.02.2017, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Den prevence

Dne 20. 2. 2017 proběhl na naší škole den věnovaný prevenci. Žáci 5. - 9. ročníku se vzdělávali a besedovali o těchto tématech a navštívili tyto organizace:


Souboj čtenářů 2017

08.02.2017, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Již druhým rokem se naše škola zapojí do soutěže Souboj čtenářů. Co se za tímto projektem skrývá? Společnost Svět knihy vyhlásila soutěž pro žáky 6. tříd základních škol a pro žáky odpovídajícího ročníku víceletých gymnázií, kteří se utkají v souboji, jenž spočívá ve znalosti obsahu daných knih. Děti mají za úkol přečíst 5 vybraných knih. Garantem výběru jednotlivých titulů je Klub školních knihoven. V dubnu si pak prověří své znalosti v kvízové online podobě s dalšími třídními kolektivy v rámci celé České republiky. Předkolo soutěže proběhne online formou 10. dubna 2017 v 10 hodin.

Celá zpráva

V rytmu „drumbenůˮ

27.01.2017, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Ve čtvrtek 26. 1. 2017 navštívil naši školu pan Zdeněk Roller s workshopem, ve kterém se zaměřil na vzájemnou komunikaci v třídním kolektivu. Vše se odehrálo v prostoru nové tělocvičny, jež se během chvilky změnila v koncertní sál. Žáci usedli k jednotlivým hudebním nástrojům v podobě „drumbenů“. Co se za tajemným slovem skrývá? 

Celá zpráva

Volejbalový úspěch mladších žáků

26.01.2017, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Tým mladších žáků s podporou ZŠ a MŠ na ulici 17. listopadu ve složení Ondřej Kundel, Tomáš Gazda, Adam Černý, Jirka Robenek, Radim Kylhof a Lukáš Daniško pod vedením trenérky Moniky Daniškové dosáhli historického úspěchu, když vyhráli skupinu B krajského přeboru a postoupili tak mezi nejlepší týmy v kraji. Postupně porazili tým Ostravy ZŠ Kučery 2:0, Přerov 2:0, Opavu 2:0 a nakonec po tuhém boji i ostravský tým ZŠ Jugoslávská 2:1 a bezkonkurenčně obsadili 1. místo.

 

Celá zpráva

Srdce s láskou darované

19.01.2017, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Probíhá 3. ročník celostátní soutěže Srdce s láskou darované 2016/2017!

Podpořte svými hlasy úžasná srdce vyrobená našimi žáky!

CÍLE SOUTĚŽE

Podpora tradičních lidských hodnot jako jsou láska, přátelství, rodina, vzájemná úcta.

Podpora týmové práce a rozvoj tvůrčích dovedností dětí.

Radost z vlastnoručně vytvořených výrobků i z darování, sdílení radosti v kolektivu.

POROTA

JAN SCHMID předseda poroty, zakladatel a ředitel Studia Ypsilon

JIŘÍ LÁBUS, MARTIN DEJDAR, JAN JIRÁŇ za studio Ypsilon

JANA JENŠÍKOVÁ za společnost ANTECOM, vydavatele časopisu AGE

JAN VÍCHA, IVANA UVÍROVÁ, ANNA MAJEWSKÁ za společnost OPTYS, partnera časopisu AGE

Hlasování....viz níže.

Celá zpráva

Divadelní zážitek

19.01.2017, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Ve středu 18. ledna 2017 se žáci 7. - 9. tříd společně se svými učitelkami vydali do Kulturního domu v Kopřivnici, aby zhlédli divadelní představení Tartuffe od Moliéra. Mnozí žáci vzali tuto akci zodpovědně. Dívky „oprášilyˮ ve svých skříních sváteční sukně a chlapci se zase vyjímali v košilích. Velmi jim to slušelo.

Celá zpráva

© 2015 Základní škola 17.listopadu, Kopřivnice