Aktuální informace

Omezení úředních hodin na sekretariátu školy

19.03.2020, vložil: Administrátor webu

V souvislosti s omezením volného pohybu osob se mění úřední hodiny na sekretariátu školy takto:

        pondělí          08 – 15 hodin

        středa            08 – 15 hodin

V ostatní dny, případně v jinou dobu jsou administrativní pracovnice k dispozici jen po předchozí telefonické domluvě na č. 556 821 307, 737 207 291. 

Na mailovou adresu skola@zskop17.cz, případně ekonom@zskop17.cz je samozřejmě možné se obracet každý den, např. s žádostí o ošetřovné. 

Prosím zvažte tuto možnost, omezíte tak kontakt naší administrativní pracovnice s velkým počtem osob a chráníte tím i své zdraví.

Děkuji za pochopení.

 

S pozdravem a přáním pevného zdraví

Z. Havlíková, ředitelka školy


NÁMĚTY PRO DOMÁCÍ VZDĚLÁVÁNÍ - odkazy na stránky s výukovými materiály

17.03.2020, vložil: Administrátor webu

Milí žáci, milí rodiče,

všichni vyučující v jednotlivých třídách a předmětech intenzivně pracují na výukových materiálech, pracovních listech, zadání samostatných prací a dalších podkladech, abychom mohli co nejvíce eliminovat dopady zrušené školní docházky. Přemýšleli jsme o cestách, jak veškerou podporu k žákům dostat. Připravili jsme pro vás přehled užitečných on line odkazů pro domácí vzdělávání. Níže najdete pěkně pohromadě v abecedním pořadí odkazy na stránky, které by vám mohly pomoci při učení doma. Tento seznam budeme průběžně aktualizovat. 

Učitelé vám budou posílat zadání domácí přípravy přes aplikaci Bakaláři - Komens.

Přejeme vám hodně zdaru.

 

Dále doporučujeme:

Od pondělí 16. března Česká televize spustila unikátní projekt nazvaný UčíTelka (lze sledovat i prostřednictvím internetu – odkaz zde).

Každý všední den od devíti čeká na programu ČT2 na žáky prvního stupně vyučování prostřednictvím televizní obrazovky. Rozvrh vyučování na tento týden je zde

ČT2 nezapomíná ani na starší školáky! "Odpoledka" začíná každý všední den od 12:00 na ČT2V rámci tohoto vysílání vás čekají pořady, které pomůžou školákovi k samostudiu. Nebudou scházet témata, která rozšíří znalosti v oblasti fyziky, přírodopisu, nebo zeměpisu. Odpoledka bude vzdělávat každý všední den od 12:00 do 15:00 na ČT2! ️ www.ceskatelevize.cz/odpoledka

Když nemůžou vaše děti do školy, pusťte si školu domů. Připravte se s námi na přijímací zkoušky na střední školu.

Nový pořad Škola Doma startuje v úterý 17. 3. ve 14:00 na ČT1 a v iVysílání ️ http://bit.ly/38TAVhL 

Z. Havlíková, ŘŠ  

Výukové materiály a pomůcky pro 1. – 5. ročník:

Scio - procvičovací testy z M a Čj zdarma

Abaku

Dějiny udatného českého národa

Matýskova matematika 

Scio - procvičovací testy

Školákov

Umíme česky

Zažij radost s češtinou

Zažij radost s matematikou

 

Výukové materiály a pomůcky pro 6. – 9. ročník:

Opičí matrika - procvičuj si matiku nejen na přijímačky  

 Scio - procvičovací testy z M a Čj zdarma

Abaku

Dějiny udatného českého národa

English Grammar Online

English Me

Flexibooks

Fraus

Fred

Help for English

Internetová jazyková příručka

Khanova škola

Minecraft – Education edition

NEZkreslená věda

Quizlet

Slavné dny

Scio - procvičovací testy

Škola s nadhledem 

Umíme česky

Zábavný zeměpis

Zažij radost s matematikou  

 

Pro žáky 9. ročníku – podpora při přípravě na přijímačky:

Opičí matrika - procvičuj si matiku nejen na přijímačky

Cermat

EDUFIX

V úterý a ve čtvrtek od 14 hodin nabízí Česká televize v pořadu Škola doma na programu ČT1 pomoc s přípravou na přijímací zkoušky.

V úterý se bude procvičovat čeština a ve čtvrtek matematika.

 

Pro učitele

Náměty a zdroje k výuce na dálku:

Souhrnné informace pro výuku na dálku 

Vzdělávací zdroje na dálku - web MŠMT 

Záznamy z webinářů pro učitele - SYPO

Bakaláři - výukové zdroje

Otevřené vzdělávání

Škola a učitele, Rodiče vítáni

Webináře

Webináře SYPO


Oznámení o přerušení provozu MŠ Polárka od 16. 3. 2020 do odvolání

13.03.2020, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Od 16. března 2020 bude až do odvolání v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID – 19 způsobené novým koronavirem v České republice přerušen provoz mateřské školy.  

Předmětem tohoto opatření je prevence a ochrana proti šíření nebezpečného viru a eliminace možnosti vzniku nákazy u předškolních dětí a zaměstnanců školy.

Přerušení provozu v MŠ Polárka je jedním z opatření, kterým se může zabránit možnosti přenosu či vzniku nákazy mezi obyvateli ve městě.

Rodiče si mohou požádat o tzv. ošetřovné, které potvrzuje škola.

Bližší informace a tiskopisy jsou k dispozici ke stažení na našich webových stránkách v předchozím příspěvku.

 

Děkujeme za pochopení.

 

Mgr. Zdeňka Havlíková, ŘŠ  


UZAVŘENÍ ZŠ 17. LISTOPADU do odvolání

10.03.2020, vložil: Administrátor webu

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 10.3.2020 se pro žáky ZŠ od středy 11. března uzavírají plošně všechny základní školy v ČR, a to až do odvolání.

 

Sledujte prosím také i nadále průběžně naše komunikační kanály, tj. aplikaci Bakaláři a webové stránky školy. O změnách v nastalé situaci Vás budeme informovat.

 

Další informace:

  • Provoz MŠ Polárka zůstává prozatím beze změny.
  • Rodiče dětí a žáků do 10 let mohou podat u svého zaměstnavatele žádost o tzv. ošetřovné (viz příloha - tiskopis potvrzuje výhradně škola).
  • Žákům budou zadávány úkoly a náměty pro domácí přípravu pomocí elektronické korespondence.
  • Škola také odkládá termín konání plánovaných akcí pro veřejnost - Den otevřených dveří.
  • Zítřejší talentové zkoušky dne 11. 3. se Světem vzdělání do třídy s rozšířenou výukou pro předškolní děti z MŠ se uskuteční beze změny.
  • Obědy ve ŠJ byly všem strávníkům ZŠ automativky odhlášeny.

 

Mimořádné opatření - uzavření ZŠ, SŠ a VŠ od 11. 3. 2020

Karanténa a ošetřovné (informace pro rodiče)

Žádost o ošetřovné 


Aktuální informace - vláda zakázala všechny akce nad 100 lidí a uzavřela školy

10.03.2020, vložil: Mgr. Jiří Lípový

„Vzhledem k vývoji epidemie v Evropě jsme se rozhodli k dalším mimořádným opatřením. S účinností od 10. března od 18 hodin se zakazují divadelní, hudební, filmová představení a sportovní, náboženské akce a umělecká představení přesahující účast 100 osob,” prohlásil na tiskové konferenci Babiš.

„Zakazuje se osobní přítomnost žáků na základních, středních školách, odborných učilištích a univerzitách,“ pokračoval dále Babiš. „Dnes tato dvě mimořádná opatření vydám. Týká se to hromadných akcí a škol......."

Vydaná mimořádná opatření budou obratem zveřejněna na našich www.


Mgr. Zdeňka Havlíková, ŘŠ


Koprstar 2020 - změna termínu

09.03.2020, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Koprstar 2020 - změna termínu semifinále!

Z důvodu karantény posunuli organizátoři semifinále letošního ročníku soutěže Koprstar na úterý 24.3. Prosíme všechny žáky naší školy, kteří postoupili, aby se v úterý 11.3. o velké přestávce dostavili na informativní schůzku do učebny HV.

 

Mgr. Martin Galia


Doporučení ZŠ a MŠ 17. listopadu k aktuální epidemiologické situaci

08.03.2020, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Na základě několika prohlášení ministra zdravotnictví ČR a předsedy vlády ČR z pátku 6.3., resp. ze soboty 7.3., vyzýváme zákonné zástupce našich žákůjejichž děti trávily jarní prázdniny kdekoliv v Itálii, případně v dalších oblastech se zvýšeným výskytem nákazy koronavirem, aby neposílali své děti do školy po dobu 14 dnů po návratu z těchto oblastí a nechali je v preventivní domácí karanténě. Zároveň žádáme zákonné zástupce těchto žáků, aby tuto skutečnost oznámili třídnímu učiteli. Neúčast ve vzdělávání z důvodu preventivní domácí karantény bude žákům automaticky omluvena.

Jedná se opravdu čistě o doporučení preventivního charakteru, kterým chceme uklidnit nastalou situaci ohledně šíření koronaviru a zároveň zastavit šíření zbytečné paniky. 

Stejný postup doporučuje i vedení města Kopřivnice (viz odkaz níže):

http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=doporuceni-obcanum-mesta-koprivnice&id=tiskove-zpravy-koprivnice&tz=2024  

Děkujeme hlavně za Váš zodpovědný přístup a za respektování tohoto doporučení.

 

Mgr. Zdeňka Havlíková, ŘŠ


Čteme s nadšením…..

03.03.2020, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Žáci 5. A pravidelně navštěvují ve vyučování žáky 1. ročníku. Při každém společném setkání prezentují dětskou knihu, o které si následně povídají, čtou z ní a svými otázkami zkoumají, zda prvňáčci porozuměli slyšenému textu. Páťáci si připravují kvízy, omalovánky, křížovky a jiné zajímavé aktivity, které se menší děti s nadšením snaží plnit.                                                                   Věřme, že tato spolupráce povede nejen k povzbuzení dobrých vztahů mezi dětmi napříč oběma ročníky, ale především k posílení čtenářství.

                                                                                                                                                          Mgr. Martina Petrlíková


CLIL aneb MATHS in ENGLISH

03.03.2020, vložil: Mgr. Jiří Lípový

V loňském školním roce jsme začali používat při výuce matematiky prvky metody CLIL.

CLIL ( Content and Language Integrated Learning) znamená integraci anglického jazyka do jiných předmětů. Žáci tedy používají anglický jazyk nejen v angličtině, ale propojí dva různé vyučovací předměty. Používají angličtinu přirozeně, bezprostředně a hlavně prakticky v reálných situacích. Uvědomují si důležitost znalosti cizího jazyka, rozšiřují si a upevňují slovní zásobu, zlepšují své řečové dovednosti. Mateřský jazyk přitom není z výuky vyloučen, přechod mezi cizím a mateřským jazykem je přirozenou součástí výuky s prvky metody CLIL.

Celá zpráva

Koronavirus - doporučení pro školy v MSK

03.03.2020, vložil: Administrátor webu

V návaznosti na jednání Bezpečnostní rady Moravskoslezského kraje dne 2. 3. 2020 a v návaznosti na doporučení k aktuální epidemiologické situaci vydané Krajskou hygienickou stanicí Moravskoslezského kraje v Ostravě, jak postupovat při návratu z rizikových oblasti Itálie, zveřejňujeme několik zásadních doporučení a opatření, jejichž naplňování má za cíl snížit možnost přenosu nákazy mezi obyvateli v kraji. V zájmu předběžné opatrnosti děkujeme všem za spolupráci a za respektování uvedených doporučení. 

 

Koronavirus - doporučení pro školy a školská zařízení v MSK

 

Informace ke koronaviru pro školy a školská zařízení v MSK

 

Mgr. Zdeňka Havlíková, ředitelka školy 


1. třída s rozšířenou výukou na ZŠ 17. listopadu v Kopřivnici - informace o talentových zkouškách

02.03.2020, vložil: Administrátor webu

Informační schůzkaNové informace pro všechny rodiče budoucích prvňáčků:

 

Jak už jistě víte, v září 2020 budeme v naší škole ve spolupráci se Světem vzdělání, z. s. otevírat třídu s rozšířenou výukou angličtiny, matematiky a logiky od prvního ročníku ZŠ.

 

Pro zájemce přidáváme informaci o konání prvního termínu talentových zkoušek:
- středa 11. března, v ZŠ 17. listopadu Kopřivnice
Pro přihlášení k talentovým zkouškám použijte www.svetvzdelani.cz , kde je potřeba se nejdříve zaregistrovat a následně vyplnit on line přihláškový formulář - čas termínu talentových zkoušek si volíte sami. Bližší informace na www.svetvzdelani.cz.

 

Reportáže kopřivnické kabelové televize z druhé informativní schůzky pro rodiče:

https://www.youtube.com/watch?v=KwWzYsZYcZE&feature=youtu.be

 

Pokud se o našem konceptu chcete dozvědět více, přijďte se podívat na další (již třetí) informační schůzku. Představíme Vám Svět vzdělání. Dozvíte se, co všechno od nás můžete očekávat, a zodpovíme veškeré Vaše dotazy. 

Pokud jste nestihli první termín talentových zkoušek, je pro Vás připraven ještě druhý termín, který se uskuteční v úterý 14. 4. 2020. Výsledky o přijetí obdržíte následný den - 15. 4. 2020 (před zápisem 1. tříd ZŠ v Kopřivnici).
 

Třetí informační schůzka se bude konat ve středu 8. dubna 2020 v 15.30 v budově školy – ZŠ 17. listopadu v Kopřivnici.

 

Mgr. Zdeňka Havlíková, ředitelka školy


PANGEA

26.02.2020, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Pangea je mezinárodní soutěž, která si klade za cíl podpořit motivaci žáků v matematice a přispět k rozvoji matematické gramotnosti.  Pangea vznikla v roce 2007 v Německu, v současnosti se jí účastní přes 20 zemí. Ve druhé polovině února se do ní zapojili i naši žáci druhého stupně – konkrétně do její online verze.  Výsledky se všichni dozvědí počátkem měsíce dubna na svůj školní email, ti nejlepší republikoví řešitelé dostanou finanční odměnu a kalkulačku certifikovanou k maturitě.

Absolutní vítěz je soutěžící, který získá ze školního i finálového kola dohromady nejvíce bodů. 

 

Za tým učitelů matematiky Mgr. Věra Keppertová

 


Třídění odpadu ve třídách

26.02.2020, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Již mnoho let se žáci 6. – 9. ročníku naší školy učí nakládat s odpadem. Za tím účelem jsou ve třídách instalovány vždy tři odpadkové koše – na papír, na plasty a na ostatní odpad. Ve třídách jsou určeny služby, jejichž úkolem je na správné umístění odpadu dohlížet.  Každý měsíc probíhá namátková kontrola kvality a správnosti třídění. Správnost třídění je bodována a body jsou poté zahrnuty do celkového hodnocení pořádku ve třídách, které má na starosti školní žákovská samospráva.

 

                                           Mgr. Jana Dobiášová

 


Konverzační soutěž v anglickém jazyce - okresní kolo

20.02.2020, vložil: Mgr. Jiří Lípový

V úterý 18. 2. 2020 se uskutečnilo okresní kolo soutěže Konverzace v anglickém jazyce.

Naši školu reprezentovali vítězové kola školního, a to Eva Hlůžková ze 7. A v kategorii I. A a Simon Chechelský z 9. B v kategorii II. A. 

 

Celá zpráva

EKOTÝM A EXKURZE DO AVIONU

20.02.2020, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Protože máme rádi přírodu a protože nám není jedno, jak se znečišťuje, založili jsme na naší škole EKOTÝM. Jsme parta žáků z různých tříd a scházíme se od února jednou za 14 dní. Přihlásili jsme se do projektu Ekoškola a budeme se snažit zlepšit prostředí naší školy krůček po krůčku. Naším letošním tématem je „TŘÍDĚNÍ ODPADU“. A tak jsme hned ze začátku využili možnost navštívit  AVION Shopping Park v Ostravě, kde probíhají exkurze na téma „Jak zatočit s odpadky a chovat se více ekologicky“.

 

Celá zpráva

Všechny zprávy
© 2015 Základní škola 17.listopadu, Kopřivnice