Aktuální informace

Otevíráme další první třídu s rozšířenou výukou - informativní schůzka pro zájemce

19.01.2021, vložil: Administrátor webu

Vážení rodiče,

 

od 1. září 2021 otevíráme podruhé na naší škole jednu 1. třídu s výukou rozšířenou o hodiny angličtiny, matematiky, logiky a osobnostního rozvoje. Děti tak budou mít denně o 1 hodinu navíc. Pokud Vás tato nabídka oslovila a chtěli byste se dozvědět více o tomto konceptu vzdělávání, přihlaste se na on-line informační schůzku, která se uskuteční v úterý 26. ledna 2021 v 16 hodin. Podrobně vysvětlíme, co od této výuky můžete očekávat, odpovíme na všechny Vaše dotazy.

 

Bližší informace můžete získat na webových stránkách Světa vzdělání..

 

Pro získání odkazu na on-line schůzku je potřeba se zaregistrovat na www.svetvdelani.cz v sekci Registrace.

 

Těšíme se na Vás.  

Mgr. Zdeňka Havlíková

ředitelka školy


INFORMACE K PROVOZU ŠKOL OD 11. LEDNA 2021 DO 22. LEDNA 2021

11.01.2021, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Vážení rodiče,

 

jak jste už jistě zaznamenali ve sdělovacích prostředcích, omezení provozu škol nadále pokračuje. V období od 11. do 22. ledna provoz škol a školských zařízení i nadále probíhá ve stejném režimu jako v období od 27. prosince 2020 do 10. ledna 2021. 

V praxi to znamená, že organizace a zajištění výuky v naší škole bude od 11. 1. 2021 pokračovat v už dříve nastaveném režimu - viz příspěvek na www z 28. 12. 2020.

 • Informace MŠMT k provozu škol od 11. 1. 2021 (úplné znění ZDE):  

Děkuji za pochopení a přeji nám všem v novém roce hlavně pevné zdraví a hodně optimismu.

 

 

Z. Havlíková, ředitelka školy


VELETRH STŘEDNÍCH ŠKOL V MS KRAJI

08.01.2021, vložil: Mgr. Jiří Lípový

odkaz:

https://www.youtube.com/watch?v=2gDZJ4j9uZs

 

 

Mgr. Věra Keppertová

výchovná poradkyně


JAK TENTO ROK PROBĚHNOU PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

07.01.2021, vložil: Mgr. Jiří Lípový

odkaz:

https://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/jak-probehnou-prijimaci-a-maturitni-zkousky

 


Mgr. Věra Keppertová

výchovná poradkyně


Určení školy k péči o děti zaměstnanců vybraných profesí

30.12.2020, vložil: Administrátor webu

V návaznosti na usnesení Vlády České republiky ze dne 23. prosince 2020 č. 1378 o přijetí krizového opatření informujeme, že Rozhodnutím hejtmana kraje prof. Ing. Ivo Vondráka, CSc. ze dne 29. prosince 2020 byla naše škola opět určena k zajištění nezbytné péče o děti od 3 do 10 let zaměstnanců kritické infrastruktury v Moravskoslezském kraji, a to s účinností od 4. ledna 2021 do 10. ledna 2021.

 

Zájemci o tuto službu z uvedených profesí kontaktujte sekretariát školy:

 

Z. Havlíková, ŘŠ


Provoz školy od 4. 1. 2021 - ZMĚNA - pouze žáci 1. a 2. tříd se vrací zpět do škol

28.12.2020, vložil: Administrátor webu

Vážení rodiče, milí žáci,

 

jak jste jistě zaznamenali ze sdělovacích prostředků, od 4. ledna 2021 se vrací do škol pouze žáci prvních a druhých tříd. Pro ostatní žáky 3. – 9. ročníku je znovu zavedena distanční výuka dle nastavených vnitřních pravidel školy.

 

Organizace výuky v naší škole:

 • Prezenční výuka 1. – 2. tříd bude probíhat v homogenních skupinách, kolektivy jednotlivých tříd se nebudou nijak prolínat. Za této podmínky bude umožněn i provoz školní družiny (ráno od 6:00, odpoledne do 16:00).
 • Po celou dobu výuky se budou dodržovat stanovená hygienická pravidla (pravidlo 3R – roušky, rozestupy čisté ruce).
 • V provozu bude také školní jídelna. Ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce (1. – 2. r.) a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti. Ostatní žáci a zaměstnanci školy si mohou stravu odebrat výdejním okénkem v době od 12:45 – 13:15. Všichni žáci z 1. a 2. tříd zůstávání přihlášeni, ostatním žákům a zaměstnancům bude oběd automaticky odhlášen. Zájemci  o stravování z 3. - 9. tříd a zaměstnanci školy si musí obědy znovu přihlásit.
 • Dál bude platit zákaz zpěvu a tělocviku.
 • Navíc pro zájemce (žáky 3. – 9. r.) škola umožní prezenční individuální konzultace (po individuální domluvě s daným vyučujícím).

 

Příchod žáků 1. a 2. tříd do budovy školy (žáky přebírá TU ve vestibulu školy):

Vchod do školy pro 1. stupeň:                                                                 Vchod do školy pro 2. stupeň:

 •          7:40       1. A                                                                                      7:40       1. B
 •          7:50       2. A                                                                                      7:50       2. B

 

Informace MŠMT k provozu škol od 4. 1. 2021 (úplné znění)

 

Z. Havlíková, ŘŠ


PF 2021

18.12.2020, vložil: Administrátor webu

 

Vážení rodiče, 

děkujeme Vám za vstřícnou spolupráci a podporu Vašich dětí ve vzdělávání v tomto nelehkém kalendářním roce. Přejeme Vám i Vašim rodinám klidné vánoční svátky a v novém roce hlavně hodně zdraví a optimismu. 

 

Mgr. Zdeňka Havlíková

ředitelka školy


Hezké a klidné Vánoce přeje 1. stupeň

18.12.2020, vložil: Mgr. Jiří Lípový


Informace o provozu školy v souvislosti s koronavirem do konce roku 2020

16.12.2020, vložil: Administrátor webu

Informace o provozu školy v souvislosti s koronavirem do konce roku 2020 a na začátku nového roku 2021

 

Vláda České republiky dne 14. prosince 2020 usnesením č. 1335 o přijetí krizového opatření zakázala od 21. prosince 2020 do 23. prosince 2020 osobní přítomnost žáků, studentů a účastníků:  základních škol  a školních družin.  

Úplné informace ZDE

V tyto dny nebude probíhat distanční výuka, není v provozu školní družina a žáci nemohou odebírat obědy – všem žákům budou obědy na tyto dny odhlášeny.

Rodiče mohou na tyto dva dny, 21.12. a 22.12. čerpat ošetřovné, tiskopis najdete na stránkách ČSSZ.

Výuka začne po Novém roce v pondělí 4. 1. 2021

 • 1. stupeň ZŠ – prezenční výuka už pro všechny třídy 1. - 5. ročníku. Školní družina bude v provozu, skupiny se nebudou navzájem míchat.
 • 2. stupeň ZŠ – prezenční výuka 9. ročníku. Pro ostatní ostatní ročníky 6. - 8. bude pravděpodobně pokračovat střídavá výuka, polovina tříd se vzdělává prezenčně (ve škole), druhá polovina se vzdělává distančně (doma).  Do školy přijdou ti žáci, kteří měli prezenční výuku absolvovat ve dnech 21. – 22.12.   
  • liché týdny – třídy  6. B, 7. B, 8. B výuka ve škole,  6. A, 7. A, 8. A  výuka doma
  • sudé týdny – třídy  6. A, 7. A, 8. A výuka ve škole, 6. B, 7. B, 8. B výuka doma
 • Na základě metodiky MŠMT pokračuje provoz školní jídelny podle zavedených pravidel.
  • Pozor změna - od 4. 1. 2021 jsou všichni žáci i zaměstnanci na obědy automaticky přihlášeni.
  • Žáci 6. - 8.r., pokud nebudou mít v době střídavé výuky o oběd zájem, si musí obědy odhlásit (nejpozději do 7:00 daného dne).

V případě zhoršení epidemiologické situace po vánočních svátcích může dojít ke změnám provozu školy. Sledujte prosím školní www a Bakaláři - Komens.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

 

Mgr. Zdeňka Havlíková, ředitelka školy


OČj

16.12.2020, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Současná doba nás staví před různé výzvy. Jednou z nich se stala pro vybrané žáky 8. a 9. ročníku účast na Olympiádě z českého jazyka, která letos proběhla distanční formou. Osmnáctka milovníků mateřského jazyka zasedla ke svým počítačům, aby se poprala se záludnými otázkami z mluvnice a ve slohové práci popřemýšlela o knize, která by v knihovničce neměla chybět. A jak to dopadlo? V okresním kole budou naši školu reprezentovat Emma Machová z IX. A a Barbora Bryknarová z VIII. A. Všem soutěžícím děkujeme za účast a postupujícím přejeme hodně úspěchů.

 

 

Mgr. Iva Bukovjanová

 


Andělský a čertovský den

08.12.2020, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Tak zněl název pátečního projektového vyučování v prvních třídách. Děti se vlastně učily jako obvykle, ale byla to pro ně velká zábava. Paní učitelky připravily tematické pracovní listy a zajímavé aktivity. Děti procvičovaly zrakové vnímání, počítaly, tvořily výtvarná dílka, rozvíjely sluchové vnímání a plnily rozličné úkoly - přenášení osob v pytli, sledování hříchů druhých či soutěž v čertovském blekotání. Není překvapením, že všechny děti dostaly jedničky a získaly tak Čertovský výuční list. I když Mikuláš letos nedorazil, děti i paní učitelky si oslavu jeho svátku velmi užily.

 

Hana Žárská, asistentka pedagoga 1. B

 


Burza škol

07.12.2020, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Zveme Vás na Burzy škol v on-line podobě. Odkaz ZDE


Čertovský den ve 2. třídách

07.12.2020, vložil: Mgr. Jiří Lípový

V pátek 4. prosince jsme si užili den s Mikuláši, čerty a anděly. Ve 2. A jsme se celý den pomocí dobrých skutků a plnění zapeklitých úkolů snažili dostat z pekla do nebe. 

V každé vyučovací hodině jsme v rámci integrované tematické výuky procvičovali učivo s čerty nebo anděly. Ve 2. B si na úvod poskládali mikulášské puzzle, poté zábavnými úkoly a pracovními listy zopakovali počítání, čtení i psaní. V rámci tělesné výchovy si děti zkusily čertovskou, andělskou i mikulášskou chůzi.

 

Společně jsme prožili krásné a zábavné dopoledne.

 

Za 2. ročník Mgr. E. Vidlařová a PaedDr. Stanislava Mlejnecká

 


Důležité informace k nástupu žáků do školy od 30. 11. 2020

27.11.2020, vložil: Administrátor webu

V pondělí 30. 11. 2020 nastupují do školy na povinnou prezenční výuku žáci 3. - 5. tříd a
9. tříd. Žáci 6. – 8. ročníku budou mít tzv. rotační výuku – střídání prezenční a distanční výuky po týdnech.

 

Z důvodu omezení prolínání jednotlivých tříd bude příchod žáků do školy tento:

1. stupeň - žáky si třídní učitelé přebírají před školou v určený čas

2. stupeň - žáky po třídách pouští do šaten p. školník

Žáci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole (včetně školní družiny).

 


Jak vyhodnocujeme 1. čtvrtletí u nás na škole?

27.11.2020, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Vážení rodiče,

 

za běžných okolností bychom se spolu v současné době potkali ve škole na třídních schůzkách nebo na osobních konzultacích. Letos je vše jinak. Jak tedy budeme hodnotit 1. čtvrtletí? Podrobnější informace se dozvíte v systému Bakaláři - Komens, kam byla každému rodiči zaslána zpráva.

 

Z. Havlíková, ŘŠ


Všechny zprávy
© 2015 Základní škola 17.listopadu, Kopřivnice