Aktuální informace

Používání roušek ve školách od 18.9.2020

17.09.2020, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky (Č. j.: MZDR 15757/2020-35/MIN/KAN) s účinností ode dne 18. září 2020 od 0:00 hodse nařizuje:

Používání roušek ve všech vnitřních prostorách škol a školských zařízení – ve třídách, při vyučování na 2.stupni základních škol, středních škol a vysokých škol.

 

Výjimka:

• žáky a pedagogické pracovníky 1. stupně základních škol mimo společné prostory škol (tedy např. je povinnost nosit roušku na chodbách, toaletách, v šatnách nebo jídelnách, naopak není povinnost nosit roušku v učebnách nebo tělocvičnách)
• ochrana dýchacích cest u žáků, studentů a pedagogických pracovníků není vyžadována pro vzdělávací aktivity, jejichž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (např. tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje)

Žáci vstupují do školy v roušce, s sebou mají náhradní roušku a sáček na její uložení.

Děkujeme všem za respektování tohoto nařízení.

 

 

Mgr. Zdeňka Havlíková

ředitelka školy


LOGICKÁ OLYMPIÁDA 2020/2021

16.09.2020, vložil: Mgr. Jiří Lípový

I letos mají žáci naší školy (a to jak základní, tak i děti ze školy mateřské) možnost zúčastnit se Logické olympiády pořádané Mensou ČR. Jedná se o soutěž, která nevyžaduje naučené znalosti, ale schopnost samostatně, kreativně a pohotově uvažovat a myslet.

 

LOGICKA OLYMPIÁDA - informace pro školy

Celá zpráva

Výprava za historií

14.09.2020, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Výprava za historií

Naši šesťáci se i letos vypravili za historií. Měli jsme možnost vidět nejen jeskyni Šipku, kde byla nalezena čelist neandrtálského dítěte, ale také obě štramberská muzea, jedno z nich prošlo významnou rekonstrukcí, nachází se v něm i umělá jeskyně a oheň. Jelikož jsme šli pěšky tam i zpátky, tak jsme se rozhodli, že navštívíme také muzeum Fojtství v Kopřivnici, kde jsme viděli např. Šostýnskou venuši. Počasí nám také přálo. Moc se nám dějepisná exkurze líbila.

 

Mgr. Milada Vývodová


Ekotým

14.09.2020, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Vážení rodiče, milé děti, ochotní učitelé a další zaměstnanci naší školy,

náš EKOTÝM se na vás obrací s výzvou, která se uskuteční v týdnu 19.10. - 25. 10. 2020. Naše škola během jednoho týdne zkusí skrze žáky, učitele, rodiče a další lidi zlepšit svět tím, že začnou plnit jednu či více výzev!

Kampaň chce ukázat, že i malými kroky můžeme mít reálný dopad na životní prostředí, pokud nás bude hodně.

Díky těmto výzvám můžeme společnosti ukazovat cestu vedoucí ke zmírnění dopadů lidského chování na klima planety a podpořit tak udržitelný život. Zároveň se tak učíme i dovednosti, které se nám hodí i v současné covidové době - ohleduplnost, samostatnost i občanská angažovanost.

 

Celá zpráva

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

09.09.2020, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Na základě níže uvedeného opatření, které je platné od zítřejšího dne - 10. 9. 2020, žádáme rodiče, aby zajistili pro své děti denně 2 čisté roušky a igelitový sáček. Žáci se mohou v budově školy - mimo učebnu - pohybovat pouze s rouškou.

Celá zpráva

Nabídka zájmových kroužků na školní rok 2020/21

03.09.2020, vložil: Administrátor webu

Vážení rodiče,

 

také ve školním roce 2020/21 nabízíme pro Vaše děti  na naší škole výuku zájmových kroužků, kterými tak chceme rozšířit a zlepšit celkovou nabídku školy na výchovu a vzdělávání dětí. Výuka kroužků bude probíhat v prostorách školy hned po vyučování a bude zajištěna našimi pedagogy. Kroužky probíhají od října do konce května (s výjimkou Čtenářského klubu, Klubu deskových her a Sportuj ve škole – od 3. zářijového týdne).

 

Bližší informace a přihláška do kroužku ke stažení ZDE.


Přivítání prvňáčků ve škole

03.09.2020, vložil: Administrátor webu

S radostí jsme letos do nového školního roku přivítali celkem 38 nastupujících prvňáčků. Otevřeli jsme dvě první třídy, z toho jednu třídu pro nadané děti - ve spolupráci se Světem vzdělání.  Slavnostní zahájení bylo z důvodu deště přesunuto z venkovního atria do vnitřních prostor školy. Stejně jako v minulých letech měl tento den pro malé prvňáčky a jejich nejbližší slavnostní charakter, včetně pasování na školáky (s dodržením všech nutných a povinných opatření).

 

Přejeme všem žákům školy i jejich rodičům úspěšný a bezpečný nový školní rok 2020/2021.  

 

Mgr. Zdeňka Havlíková

ředitelka školy


Informace k zahájení školního roku 2020/2021

26.08.2020, vložil: Administrátor webu

V úterý 1. září 2020 se opět sejdeme po prázdninách. Provoz škol se bude řídit aktualizovaným manuálem MŠMT ČR, doporučeními ČŠI i tzv. "semaforem" a s ním souvisejícími opatřeními.  Žáci nedokládají čestné prohlášení, v prostorách školy nenosí roušky. V případě karantény, či červeného stupně se na 14 dní bude učit "na dálku"/distančně. Více naleznete na našem webu ZDE

 

Přejeme všem úspěšný a bezpečný nový školní rok 2020/2021.

Těšíme se na Vás!!!

 

Harmonogram slavnostního zahájení školního roku v úterý 1. září 2020:

  • 8:00 hodin: slavnostní zahájení školního roku ve 2. až 9. třídách venku ve vnitřním atriu, v případě špatného počasí ve třídách.
  • 8:30 hodin1. ročník - slavnostní zahájení školního roku venku ve vnitřním atriu, v případě špatného počasí ve vestibulu školy. Stejně jako v minulých letech pro malé prvňáčky a jejich nejbližší bude mít tento den slavnostní charakter.  Vzhledem k všeobecně známým protikoronavirovým opatřením rozhodlo vedení školy o možnosti účasti maximálně dvou dospělých osob doprovázejících svého potomka první den do školy. Doprovod může vstoupit do školní budovy pouze v roušce. Malé děti ji mít nemusí. Po skončení zahájení se rodiče s dětmi 1. ročníku odeberou do tříd, kde proběhne první školní setkání dětí a paní učitelek a následně první TŘÍDNÍ SCHŮZKY.  V průběhu bude možnost konzultace s vychovatelkami školní družiny.

První školní týden proběhne následovně (mimo 1. ročník):

  • Úterý 1. září 2020 - 2 vyučovací hodiny (do 10:00 hodin).  Obědy se budou první školní den vydávat od 10:00 do 11:00 hodin, v následujících dnech podle vnitřního řádu ŠJ.  

Školní družina pro žáky je od 1. 9. otevřena ráno od 5:45, odpoledne do 16:00.

  • Středa 2. září 2020 od 8:00 hodin - třídnické práce, výměna učebnic - 4/5 vyučovací hodiny(1. stupeň/2. stupeň).
  • Čtvrtek 3. září 2020 - třídnické práce, sešity a pracovní sešity, třídnická hodina -  4/5 vyučovací hodiny(1. stupeň/2. stupeň).
  • Pátek 4. září 2020 - vyučování podle rozvrhu.

Od pondělí 7. září 2020 začne pravidelné vyučování včetně odpoledního vyučování.

 

Mgr. Zdeňka Havlíková

ředitelka školy


Reportáž o prázdninových příměstských táborech s Mensou v naší škole

26.08.2020, vložil: Administrátor webu

 

Reportáž KTK o prázdninových táborech si můžete prohlédnout ZDE.

 

27. 7. – 31. 7. 2020 příměstský camp „Pokusy“

3. 8. – 7. 8. 2020 příměstský camp „Objevujeme svět”

 

Děkujeme p. Kytkové z MAP ORP Kopřivnice a p. Kalusové z Mensy ČR za zajištění a skvělou spolupráci :-)

Pro velký úspěch příští rok o prázdninách zopakujeme!!!


Dva příměstské campy s Mensou v Kopřivnici - v zázemí naší školy

14.07.2020, vložil: Administrátor webu

Vážení rodiče,
máme pro Vás novou informaci, jak můžeme pro Vaše zvídavé děti  zajistit zajímavý program během letních prázdnin.

MAP v Kopřivnici se podařilo zajistit dva příměstské campy ve spolupráci s MENSOU, a to v zázemí naší ZŠ a MŠ 17. listopadu.

Cílová skupina jsou žáci 7 - 12 let v rámci ORP Kopřivnice.

Max. kapacita - 15 dětí!

 

27. 7. – 31. 7. 2020 příměstský camp „Pokusy“

3. 8. – 7. 8. 2020 příměstský camp „Objevujeme svět”

Cena: Kč 750,-/1 účastník/ týdenní camp.

Cena: V ceně je zahrnut program a strava – svačina, oběd, pitný režim.

Přímé odkazy na informace a možnosti přihlášení na jednotlivé campy najdete v přiloženém letáčku.

 

Těšíme se na Vás!!!
Z. Havlíková, ŘŠ


Přejeme Vám všem krásné prázdniny!

03.07.2020, vložil: Administrátor webu

Děkujeme všem rodičům a žákům za spolupráci nejen při distanční výuce ve školním roce 2019/2020. 

Přejeme Vám všem krásné prázdniny a v září se těšíme ve zdraví a snad i bez roušek na shledanou! 


Informace o provozu sekretariátu v době hlavních prázdnin

03.07.2020, vložil: Administrátor webu

V době hlavních prázdnin není stanovena pevná provozní doba sekretariátu. Doporučujeme se předem domluvit telefonicky nebo e-mailem.

 

Podrobnosti a kontaktní údaje jsou uvedeny zde.


Vedení města ocenilo žáky devátých tříd, kteří prospěli s vyznamenáním

28.06.2020, vložil: Administrátor webu

Ve středu 24. června byli v Ringhofferově vile oceněni žáci devátých tříd, kteří ukončili povinnou školní docházku s vyznamenáním.  Na slavnostním obřadu byli přítomni, nejen samotní žáci a jejich rodiče, ale i vedení města, ředitelé základních škol a také třídní učitelé. Z naší školy obdrželo toto ocenění hned 13 žáků z devátých tříd. Srdečně gratulujeme všem vyznamenaným žákům a přejeme jim hodně dalších úspěchů při studiu na střední škole i v osobním životě. Poděkování patří také rodinám žáků a všem učitelům, kteří se na jejich vzdělávání a výchově podíleli.

 

Mgr. Zdeňka Havlíková, ŘŠ


Letos opět Zlatá medaile pro naši školu ze Sazka olympijského víceboje

28.06.2020, vložil: Administrátor webu

Naše škola opět získala letos v červnu zlatou medaili za aktivní účast v projektu Sazka olympijský víceboj 2019/2020 v rámci kampaně Česko sportuje. Škola dosáhla skvělého úspěchu - zapojení 97 % žáků! 
Děti celý podzim v hodinách tělesné výchovy plnily sportovní disciplíny. Odměnou jim bude v úterý 30.6. společně s vysvědčením také předání diplomu OV.
Všem dětem děkujeme za účast a již nyní se těšíme na příští sezónu! 


Turistická vycházka

24.06.2020, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Děti z 3. B a pátých ročníků využily konečně pěkného počasí a protáhly si tělo při tříhodinové vycházce. Trasa vedla od školy kolem kapličky přes Paseky do Příbora, dále přes železniční nádraží podél řeky k Orinoku, přes Lubinu do Kopřivnice a kolem rodného domu Emila Zátopka zpět ke škole.

Fotografie naleznete na školním facebookovém profilu. 


Všechny zprávy
© 2015 Základní škola 17.listopadu, Kopřivnice