Aktuální informace

Dva příměstské campy s Mensou v Kopřivnici - v zázemí naší školy

14.07.2020, vložil: Administrátor webu

Vážení rodiče,
máme pro Vás novou informaci, jak můžeme pro Vaše zvídavé děti  zajistit zajímavý program během letních prázdnin.

MAP v Kopřivnici se podařilo zajistit dva příměstské campy ve spolupráci s MENSOU, a to v zázemí naší ZŠ a MŠ 17. listopadu.

Cílová skupina jsou žáci 7 - 12 let v rámci ORP Kopřivnice.

Max. kapacita - 15 dětí!

 

27. 7. – 31. 7. 2020 příměstský camp „Pokusy“

3. 8. – 7. 8. 2020 příměstský camp „Objevujeme svět”

Cena: Kč 750,-/1 účastník/ týdenní camp.

Cena: V ceně je zahrnut program a strava – svačina, oběd, pitný režim.

Přímé odkazy na informace a možnosti přihlášení na jednotlivé campy najdete v přiloženém letáčku.

 

Těšíme se na Vás!!!
Z. Havlíková, ŘŠ


Přejeme Vám všem krásné prázdniny!

03.07.2020, vložil: Administrátor webu

Děkujeme všem rodičům a žákům za spolupráci nejen při distanční výuce ve školním roce 2019/2020. 

Přejeme Vám všem krásné prázdniny a v září se těšíme ve zdraví a snad i bez roušek na shledanou! 


Informace o provozu sekretariátu v době hlavních prázdnin

03.07.2020, vložil: Administrátor webu

V době hlavních prázdnin není stanovena pevná provozní doba sekretariátu. Doporučujeme se předem domluvit telefonicky nebo e-mailem.

 

Podrobnosti a kontaktní údaje jsou uvedeny zde.


Vedení města ocenilo žáky devátých tříd, kteří prospěli s vyznamenáním

28.06.2020, vložil: Administrátor webu

Ve středu 24. června byli v Ringhofferově vile oceněni žáci devátých tříd, kteří ukončili povinnou školní docházku s vyznamenáním.  Na slavnostním obřadu byli přítomni, nejen samotní žáci a jejich rodiče, ale i vedení města, ředitelé základních škol a také třídní učitelé. Z naší školy obdrželo toto ocenění hned 13 žáků z devátých tříd. Srdečně gratulujeme všem vyznamenaným žákům a přejeme jim hodně dalších úspěchů při studiu na střední škole i v osobním životě. Poděkování patří také rodinám žáků a všem učitelům, kteří se na jejich vzdělávání a výchově podíleli.

 

Mgr. Zdeňka Havlíková, ŘŠ


Letos opět Zlatá medaile pro naši školu ze Sazka olympijského víceboje

28.06.2020, vložil: Administrátor webu

Naše škola opět získala letos v červnu zlatou medaili za aktivní účast v projektu Sazka olympijský víceboj 2019/2020 v rámci kampaně Česko sportuje. Škola dosáhla skvělého úspěchu - zapojení 97 % žáků! 
Děti celý podzim v hodinách tělesné výchovy plnily sportovní disciplíny. Odměnou jim bude v úterý 30.6. společně s vysvědčením také předání diplomu OV.
Všem dětem děkujeme za účast a již nyní se těšíme na příští sezónu! 


Turistická vycházka

24.06.2020, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Děti z 3. B a pátých ročníků využily konečně pěkného počasí a protáhly si tělo při tříhodinové vycházce. Trasa vedla od školy kolem kapličky přes Paseky do Příbora, dále přes železniční nádraží podél řeky k Orinoku, přes Lubinu do Kopřivnice a kolem rodného domu Emila Zátopka zpět ke škole.

Fotografie naleznete na školním facebookovém profilu. 


ZÁVĚR ŠKOLNÍHO ROKU - PŘEDÁNÍ VYSVĚDČENÍ - 30. 6. 2020

20.06.2020, vložil: Administrátor webu

Předání vysvědčení se budou moci zúčastnit všichni žáci školy - bez omezení počtu, ve svých kmenových třídách, se svým TU.

Předání vysvědčení pro žáky 1. stupně proběhne v úterý 30. 6. ve třídách, a to od 8.00 - 9:40 hodin. Pro přihlášené žáky je zajištěn oběd (od 10:00 do 10:30) a také školní družina (do 15:30).

Předání vysvědčení pro žáky 2. stupně proběhne v úterý 30. 6. ve třídách, a to od 9.00 - 9:45 hodin.  

Žáci musí přinést čestné prohlášení (pokud prozatím škole neodevzdali). Do školy nemohou přijít osoby s příznaky virového onemocnění.

Vysvědčení nepřítomným žákům se bude vydávat v pracovních dnech 1. až 10. července od 8 – 12 hodin na sekretariátu školy, a to pouze žákům nebo jejich zákonným zástupcům.

Mgr. Zdeňka Havlíková, ŘŠ


Informační schůzka rodičů budoucích prvňáčků - 25. 6. 2020

18.06.2020, vložil: Administrátor webu

Rodiče budoucích prvňáčků jsou srdečně zváni na informační schůzku k nástupu dětí do školy, která se uskuteční ve čtvrtek 25. 6. 2020 v 16 hodin ve 3. patře budovy 1. stupně školy.

Na setkání se těší budoucí paní učitelky třídy 1. A Mgr. Martina Petrlíková a 1. B Mgr. Monika Tomanová


Informace pro rodiče žáků 2. stupně

29.05.2020, vložil: Administrátor webu

Od 8. 6. 2020 je Vládou ČR umožněno vzdělávání žáků  2. stupně ve škole formou výuky ve skupinách. Vzhledem k současným ztíženým podmínkám provozu naší školy a k metodice vydané MŠMT nejsme bohužel z kapacitních důvodů zajistit možnost plného návratu žáků 2. stupně od 8. června (personální důvody + nedostatek odpovídajících místností).  V pavilonu druhého stupně už navíc probíhají stavební úpravy v souvislosti s rekonstrukcí učebny Př. 

 

Vzdělávací aktivity žáků 2. stupně od 8. 6. 2020:

 

 • Výuka 2. stupně bude nadále pokračovat formou distančního vzdělávání
 • Žákům ale bude nabídnuta možnost dobrovolné - individuální nebo skupinové konzultace z hlavních předmětů. Sledujte informace od jednotlivých vyučujících na žákovských profilech Bakaláři - Komens, ve školním mailu či na už zavedených Google Classrooms.
 • Žáci se mohou potkat na třídnické hodině (do 15 žáků) se svým TU. Bližší informace sdělí každý TU obvyklým způsobem.
 • Žáci si mohou osobně vyzvednout vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020. Organizace předání vysvědčení dne 30. 6. bude včas upřesněna.

 

Škola již umožňuje vzdělávání žáků 9. tříd od 11. 5. a žáků 1. stupně od 25. 5. za podmínek stanovených MŠMT (skupiny po 15 žácích, rozestupy,….).  

 


NÁSTUP ŽÁKŮ 1. STUPNĚ DO ŠKOLY OD 25. 5. 2020

20.05.2020, vložil: Administrátor webu

Vážení rodiče,

 

v příloze č.1 najdete pokyny k Organizačnímu zajištění nástupu žáků 1. stupně od 25. 5. 2020. 

 

V příloze č. 2 najdete Vzor čestného prohlášení, které musíte vyplnit. Děti je odevzdají při nástupu do školy. Čestné prohlášení je také k dispozici ve vestibulu školy. Čestné prohlášení vyplňujte k datu 25. 5. 2020.

 

V příloze č. 3 najdete Rozdělení žáků do jednotlivých skupin.


Oznámení rozhodnutí o přijetí/nepřijetí do MŠ Polárka od 1. 9. 2020

20.05.2020, vložil: Administrátor webu

Vážení rodiče, 

 

oznámení rozhodnutí o přijetí/nepřijetí do MŠ Polárka najdete v příloze zde.  

 

V případě podání přihlášek o předškolní vzdělávání na více MŠ Vás prosíme o potvrzující informaci, zda Vaše dítě do MŠ Polárka nastoupí (pokud možno obratem).

Uvolněné místo bude poskytnuto nepřijatým zájemcům dle platných kritérií pro přijímací řízení do MŠ pro školní rok 2020/2021.

 

Děkujeme za pochopení.

Mgr. Zdeňka Havlíková, ŘŠ  


Vydávání zápisových lístků na SŠ zákonným zástupcům – dodatečný termín

19.05.2020, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Vydávání zápisových lístků na SŠ zákonným zástupcům proběhne ve dne 21. května (ČT) v době od 10.30 – 14 hodin.  Pokud Vám čas ze závažných důvodů nevyhovuje, kontaktujte mne a dohodneme další postup. Využijte email:  vera.keppertova@zskop17.cz nebo telefon 731 698 863.

Umístění – kabinet výchovné poradkyně – č. dveří 105 – přízemí, budova 2. stupně

Veškeré aktualizované informace k přijímacímu řízení sledujte na webu www.infoabsolvent.cz

 

https://www.infoabsolvent.cz/Rady/Clanek/7-0-56

 

Mgr. Věra Keppertová (výchovná poradkyně)

 


VÝBĚR VOLITELNÉHO PŘEDMĚTU

14.05.2020, vložil: Administrátor webu

Vážení rodiče,

 

děti 2. ročníku a 6. – 9. ročníku budou v následném školním roce 2020/2021 pokračovat ve výuce podle školního vzdělávacího programu, jehož nedílnou součástí je povinně volitelný předmět.

 

Pro výuku volitelného předmětu tak vybírají jeden předmět (1 hodina týdně):

 

Žáci budoucího 2. roč. (letošní 1. roč.) – Anglický jazyk nebo Informatika

Žáci budoucího 6. roč. (letošní 5. roč.) – Programování nebo Sportovní hry

Žáci budoucího 7. roč. (letošní 6. roč.) – Český jazyk a komunikace (psaní všemi 10) nebo Programování

Žáci budoucího 8. roč. (letošní 7. roč.) – Německý jazyk nebo Ruský jazyk

Žáci budoucího 8. roč. (letošní 7. roč.) – Český jazyk a komunikace (psaní všemi 10) nebo Sportovní hry

Žáci budoucího 9. roč. (letošní 8. roč.) – Matematicko-fyzikální seminář nebo Český jazyk a komunikace

 

Přihlašování do jednotlivých předmětů bude spuštěno dne 18. 5. 2020 na webových stránkách školy v systému Bakaláři – v tzv. Anketě. Toto přihlášení není možné provádět z mobilních telefonů pomocí stažené mobilní aplikace Bakaláři.

 

K odeslání přihlášky je potřeba si otevřít webové stránky naší školy www.zskop17.cz, tam se přihlásit do Bakalářů. POZOR!! – přihlašování je nutné provést přes přihlašovací údaje RODIČŮ. Do vyplňování Ankety se rodiče dostanou z nabídky Ankety – vyplňování anket a volbou ikony tužky. Pokud někdo nemá přihlašovací údaje do Bakalářů, kontaktujte co nejdříve ZŘ, RNDr. Nevludovou. Anketa bude ukončena v neděli 24. 5. 2020.

 

Podle počtu žáků ve třídě mohou být z kapacitních důvodů otevřeny dvě skupiny. Počet míst v každé skupině je tedy omezen a po naplnění kapacity se již nebude možné na daný předmět přihlásit. Pokud žák nebude přihlášen do žádného volitelného předmětu, bude do předmětu zařazen dle aktuální situace.

 

Konečné rozhodnutí je v kompetenci ředitelky školy podle počtu přihlášených žáků do jednotlivých skupin.

 

Děkujeme za pochopení

Mgr. Zdeňka Havlíková, ředitelka školy


INFORMACE O STRAVOVÁNÍ VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ od 25. 5. 2020

13.05.2020, vložil: Administrátor webu

V době od 25. 5. do 29. 5. bude školní jídelna pro přihlášené zájemce poskytovat studenou stravu.

 

Ceny obědů:

 • pro 1. – 4. třídu (23 Kč/1 oběd)                115 Kč /5 obědů
 • pro 5. třídu (25 Kč /1 oběd)                        125 Kč/5 obědů
 • pro děti v MŠ Polárka (32 Kč /1 den)      160 Kč/5 dní      

 

Platbu za stravné je možné provést:

1) bankovním převodem na účet školy:

 • číslo účtu: 1000336801/0100, variabilní symbol 777, specifický symbol 1.
 • Do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení dítěte.

2) nebo hotově:

 • v kanceláři ŠJ (zadní vchod od školního hřiště)
 • ve dnech 18. 5. – 20. 5., v době od 8 – 12 a 14 – 16 hodin.

 

Od 1. 6. se budou ve školní kuchyni pro přihlášené strávníky připravovat teplé obědy.

Stravné za měsíc červen bude strženo inkasní platbou všem žákům 1. stupně a všem dětem v MŠ Polárka (pro zjednodušení způsobu úhrady stravného).

 

Prosíme rodiče těch dětí a žáků, kteří nebudou chodit od 1. 6. do MŠ či ZŠ, nebo nebudou mít o obědy v době přítomnosti ve výuce zájem, aby si obědy na měsíc červen pokud možno sami odhlásili (do 31. 5.).

 

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Z. Havlíková, ŘŠ


OTEVŘENÍ MŠ POLÁRKA

12.05.2020, vložil: Administrátor webu

Vážení rodiče,

 

v souvislosti s uvolňováním vládních opatření a na základě jednání se zřizovatelem města Kopřivnice budeme znovu obnovovat provoz i naší školky Polárky.

 

Otevření  MŠ:  

 • pondělí 25. 5. 2020 - v upraveném provozu 6.30 – 15.30 hod.

 

Podrobnější informace o podmínkách nástupu do MŠ naleznete na svých emailech, popřípadě budete telefonicky kontaktováni - nejpozději do středy 13. 5. 2020.


Všechny zprávy
© 2015 Základní škola 17.listopadu, Kopřivnice