Aktuální informace

Otevírací doba sekretariátu školy - změna

23.10.2020, vložil: Administrátor webu

Ve dnech od 26. října do 30. října bude sekretariát školy uzavřen.  

V následující dny po dobu nouzového stavu bude provoz školy omezen. Sekretariát školy bude pro osobní kontakt otevřen pouze v následující dny a hodiny:

 

PONDĚLÍ: 7.30 - 10.00, 13.00 - 15.30

STŘEDA: 7.30 - 10.00, 13.00 - 15.30 

 

Jindy pouze v urgentních případech a po předchozí telefonické domluvě na tel. 737 207 291.


Doporučení ministra školství před prázdninami

23.10.2020, vložil: Administrátor webu

Vážení rodiče,

na základě dopisu ministra školství zveřejňujeme informační materiály, které mohou inspirovat k tomu, jak mluvit s dětmi o koronaviru. 

Doporučení MŠMT:

 • pro žáky 1. stupně najdete ZDE
 • pro žáky 2. stupně najdete ZDE
 • nejen pro rodiče najdete ZDE 

Děkujeme Vám za jejich dodržování, každý z nás tak může v boji proti pandemii koronaviru pomoci.


Přehled online výuky (videokonferencí) v týdnu od 19.10. - 23.10.

16.10.2020, vložil: Mgr. Jiří Lípový

ONLINE VÝUKA

Přehled online výuky (videokonferencí) pro 6. - 9. ročník od 19.10. - 23.10.

 

6. ročník           7. ročník             8. ročník            9. ročník 


Pravidla pro distanční vzdělávání ve školním roce 2020/2021 - aktualizace k 14. 10. 2020

14.10.2020, vložil: Administrátor webu

Vážení rodiče, milí žáci,

 

s ohledem na vydání nových KRIZOVÝCH OPATŘENÍ VLÁDY VZHLEDEM KE COVID-19, která byla zveřejněna v pondělí 12. 10. 2020, vydávám aktualizovaná Pravidla pro distanční vzdělávání (s účinností od 14. 10. 2020). 


Pravidla pro 1. stupeň najdete ZDE

Pravidla pro 2. stupeň najdete ZDE

 

Nové informace o vydaných krizových opatřeních najdete ZDE


Děkuji Vám všem za pochopení a spolupráci.

 

S přáním pevného zdraví 


Z. Havlíková, ředitelka školy


Uzavření 1. i 2. stupně ZŠ od 14. října 2020

13.10.2020, vložil: Administrátor webu

Vážení rodiče, milí žáci,

na základě usnesení Vlády České republiky ze dne 12. října 2020 č. 1022 se od  14. října do 1. listopadu zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole. Proto opět přecházíme celá škola na distanční formu výuky. Na rozdíl od jarních měsíců je však vzdělávání touto formou pro žáky povinné.

Doplňující informace:

 • Vedení školy připraví a zveřejní na www a také na Bakalářích pro rodiče během zítřejšího dne:
  • nová "Pravidla pro distanční výuku pro první stupeň ve školním roce 2020/2021" (s účinností od 14. 10. 2020),  
  • aktualizovaná  "Pravidla pro distanční výuku pro druhý stupeň ve školním roce 2020/2021" (s účinností od 14. 10. 2020).  
 • Hlavním komunikačním kanálem mezi školou a žáky I. stupně bude "Škola v pyžamu", kde budou žákům zasílány úkoly. Tyto úkoly budou jednotliví učitelé doplňovat o jiné formy komunikace (např. online hodiny formou videokonference aj.).
 • Hlavním komunikačním kanálem mezi školou a žáky II. stupně zůstává "Google Classroom" (pro přihlášení je nutné použít školní e-mail s doménou @zskop17.cz).
 • Školní družina nebude v provozu.
 • Provoz MŠ Polárka je zachován beze změny.  

Informace ke změnám v provozu školní jídelny:

 • V souladu s metodikou MŠMT ohledně distančního vzdělávání od 12. 10. 2020 mají žáci i při této formě vzdělávání zákonný nárok na dotovaný oběd.   
 • Od 14. 10. do 31. 10. 2020 budou obědy žákům i zaměstnancům automaticky odhlášeny (z provozních důvodů - v případě neodhlášení oběda vzniká nárok na tzv. režie) .   
 • Prosíme všechny zájemce o stravování, aby se na obědy (ve vybrané dny) znovu přihlásili (nejpozději do 7:00 daného dne).
 • Vstup do školní jídelny - zadním vchodem od hřiště. Je potřeba důsledně respektovat hygienická pravidla (dezinfekce rukou, bezpečnostní rozestupy....).
  • Rozpis stravování:
  • 11:00 - 11:20 - cizí strávníci (důchodci, Diakonie)
  • 11:30 - 12:00 - děti rodičů zdravotníků aj. záchranných složek z ORP Kopřivnice
  • 12:00 - 12:45 - naši žáci 1. stupně
  • 13:00 - 13:30 - naši žáci druhého stupně

Děkujeme Vám všem za pochopení a spolupráci.

 

S přáním hlavně pevného zdraví nám všem

 

Mgr. Zdeňka Havlíková

ředitelka školy


Přehled online výuky (videokonferencí)

13.10.2020, vložil: Mgr. Jiří Lípový

ONLINE VÝUKA

Přehled online výuky (videokonferencí) pro 8. a 9. ročník od 13. 10. do 16. 10.

8. ročník                    9. ročník 


Ale ano, hrajeme si. Tentokrát: Na obchod…

12.10.2020, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Prodávající urovnali a ocenili zboží, nakupující dostali nákupní tašku a 6 Kč. Co si koupím? Vybírali v obchodě Ovoce - zelenina, Pekárna a Smíšené zboží. Mnozí nakoupili bezchybně, někdo donesl nákup za více korun, jiný za méně. Důležité bylo zkusit si vyměnit penízky za zboží a pochopit cenu zboží. Krásná matematika!

 

Monika Tomanová, třídní učitelka 1. B

 


Projektová výuka - Jak jsme šli k volbám...

12.10.2020, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Projekt začal již v průběhu minulého týdne, kdy žáci diskutovali o problémech města Kopřivnice. Vytvořili si vlastní politické strany, volební program. V následné politické debatě se snažili zaujmout a přesvědčit občany, že právě oni jsou ti, kteří by měli být v čele města.

Vyvrcholení projektu se konalo v pondělí 5.října. Žáci 4. ročníků se ocitli ve volební místnosti. Čekala na ně volební komise, která je pečlivě zaznamenala, poté odcházeli za plentu, zakroužkovali vybranou politickou stranu a hlas vhodili do urny. Nechybělo také počítání hlasů, vyhlášení výsledků a samozřejmě gratulace vítězům voleb.

 

Mgr. Jana Novotná

 


Pravidla pro distanční vzdělávání ve školním roce 2020/2021

09.10.2020, vložil: Administrátor webu

Vážení rodiče, milí žáci,

s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci přechází od pondělí 12. 10. 2020 žáci druhého stupně ZŠ na střídavou formu vzdělávání (distanční/prezenční). Má-li výuka fungovat ke spokojenosti všech zúčastněných, je potřeba na počátku stanovit jednotná pravidla, která budou všichni dodržovat. Při jejich sestavování bylo přihlédnuto k odpovědím rodičů v rámci nedávného dotazníkového šetření.

Uvedená pravidla najdete ZDE.

Děkujeme za spolupráci a přejeme Vám všem hlavně pevné zdraví.

Z. Havlíková, ředitelka školy


Informace o provozu školy vzhledem ke krizovým opatřením vlády v souvislosti s koronavirem

09.10.2020, vložil: Administrátor webu

Informace o provozu školy vzhledem ke krizovým opatřením vlády v souvislosti s koronavirem  - s platností od 12. do 30. října 2020

 • 1. stupně základní školy se stávající režim nemění (zakazuje se zpěv). Školní družina bude v provozu, ale skupiny se nebudou navzájem míchat. Ruší se výuka plavání.
 • 2. stupně základních škol se zavádí střídavá výuka, polovina tříd se vzdělává prezenčně (ve škole), druhá polovina se vzdělává distančně (doma).
 • Od pondělí 12. 10. se také pozastavují všechny zájmové školní aktivity (kroužky).
 • S ohledem na ustanovení §184a školského zákona je účast na distančním vzdělávání pro všechny žáky povinná. Pro omlouvání absence při online výuce platí stejná pravidla jako při prezenčním vzdělávání.
 • V naší škole bude výuka na 2. stupni probíhat následovně:
 • 12. – 16. října              6. a 7. ročník výuka ve škole, 8. a 9. ročník výuka doma
 • 19. – 23. října              6. a 7. ročník výuka doma, 8. a 9. ročník výuka ve škole
 • 26. – 30. října             covidové volno pro všechny žáky ZŠ, státní svátek a podzimní prázdniny
 • S V souladu s metodikou MŠMT ohledně distančního vzdělávání od 12. 10. 2020 mají žáci i při této formě vzdělávání zákonný nárok na dotovaný oběd. Žáci druhého stupně, kteří budou na distanční výuce a budou mít o stravování ve ŠJ zájem, mohou osobně přijít na oběd do školní jídelny (v době od 13:00 do 13:30 hodin, vchodem od hřiště). Ostatní žáci si musí oběd sami odhlásit.
 • Aby distanční výuka fungovala ke spokojenosti všech zúčastněných, je potřeba na počátku stanovit jednotná pravidla, která budou všichni dodržovat. Základní informace budou zveřejněna v dalším příspěvku a také rodičům na Bakaláři – Komens.
 • Škola vyzývá všechny žáky, aby se chovali zodpovědně a chránili své zdraví i zdraví všech ostatních.

 

Mgr. Zdeňka Havlíková

ředitelka školy


Prvňáci se mají, celý den si jenom hrají…

06.10.2020, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Tak toto určitě neplatí pro žáčky z 1. B. Za jeden měsíc jsou již zdatnými školáčky, kteří se naučili pět písmen, sčítají a porovnávají čísla do 4, poznávají naši školu a namalovali a vytvořili spoustu obrázků. Rádi tancují, zpívají a hrají hry. No však se sami přesvědčte v galerii.

 

Monika Tomanová

 


Projektový den ve škole – Má doba chození nějaký smysl? Jde život naučit?

02.10.2020, vložil: Mgr. Jiří Lípový

29. 9. 2020

Dnešní doba přináší nové možnosti jak vzdělávat děti, aby bylo i vzdělávání zábavné, efektivní a pokaždé jiné.  Tentokrát jsme se zaměřili na ŠKOLU OSOBNÍHO ŽIVOTA a program jsme určili žákům devátých tříd. Na škole jsme tedy přivítali MUDr. M. Fridrichovou a Mgr. T. Müllerovou z Centra pro rodinu.

 

Celá zpráva

6. B na výletě

02.10.2020, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Ve čtvrtek 24. 9. vyrazila třída 6. B na adaptační výlet do přírody. Po cestě žáci řešili zapeklité úkoly, ale poprali se s nimi statečně. Zároveň se v rámci jejich plnění dozvěděli něco víc o našem městě, učili se vyhledávat informace, rozdělit si zodpovědnost za jednotlivé úkoly a spolupracovat. Využili jsme venkovní zázemí bowlingu k odpočinku, občerstvení a několika dalším aktivitám. Šifrovaná trasa nás pak dovedla k chatě Červený kámen, kde jsme pokračovali v týmových hrách. Dost jsme se nasmáli, zahráli jsme si, žáci se poznali ještě o něco lépe a hlavně měli možnost lépe poznat i novou třídní učitelku. Počasí nám přálo, a tak jsme si den na čerstvém vzduchu všichni skvěle užili.

 

A jak výlet zhodnotili žáci 6. B?

,,Na adaptačním kurzu se všem moc líbilo. Měli jsme mít lepší spolupráci a větší odměnu. Příště bychom tam chtěli spát. Ale i tak se nám to moc líbilo.”

 

Radka Miková – školní psycholožka

Petra Lípová – třídní učitelka 6. B

 


Adaptační kurz 6. A

01.10.2020, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Ve středu 23. 9. 2020 se uskutečnil adaptační kurz naší třídy 6. A. Vzhledem k epidemiologické situaci byl jednodenní a celý proběhl mimo areál školy (největší část v okolí kopřivnické lyžařské chaty).

Program se skládal z několika částí - cesta s úkoly, cesta v šifrách, hry na lepší vzájemné poznání, hry v týmu a součástí byla i hra na lepší poznání nové třídní učitelky.

Plnění jednotlivých úkolů i naprostá většina her byly založeny na týmové spolupráci, vzájemné domluvě a pomoci. 

Podzimní počasí nám přálo, společně strávený den se vydařil.

 

Velké poděkování patří paní Radce Mikové, naší školní psycholožce, která pro nás celý zajímavý program připravila a rovněž s námi celý den strávila.

 

Mgr. Hana Ďurčová

 


Osmáci v Kuníně

29.09.2020, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Náš příjezd se podobal vpádu kočovných kmenů. Horda bojovníků a bojovnic, dobře vyzbrojených mobily, se blížila k zámku. Byli odhodláni. Nevpustí k sobě historii ani o píď.

Celá zpráva

Všechny zprávy
© 2015 Základní škola 17.listopadu, Kopřivnice