Aktuální informace

Důležité informace k nástupu žáků do školy od 30. 11. 2020

27.11.2020, vložil: Administrátor webu

V pondělí 30. 11. 2020 nastupují do školy na povinnou prezenční výuku žáci 3. - 5. tříd a
9. tříd. Žáci 6. – 8. ročníku budou mít tzv. rotační výuku – střídání prezenční a distanční výuky po týdnech.

 

Z důvodu omezení prolínání jednotlivých tříd bude příchod žáků do školy tento:

1. stupeň - žáky si třídní učitelé přebírají před školou v určený čas

2. stupeň - žáky po třídách pouští do šaten p. školník

Žáci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole (včetně školní družiny).

 


Jak vyhodnocujeme 1. čtvrtletí u nás na škole?

27.11.2020, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Vážení rodiče,

 

za běžných okolností bychom se spolu v současné době potkali ve škole na třídních schůzkách nebo na osobních konzultacích. Letos je vše jinak. Jak tedy budeme hodnotit 1. čtvrtletí? Podrobnější informace se dozvíte v systému Bakaláři - Komens, kam byla každému rodiči zaslána zpráva.

 

Z. Havlíková, ŘŠ


Informace o provozu školy vzhledem ke krizovým opatřením vlády v souvislosti s koronavirem

27.11.2020, vložil: Administrátor webu

Stručně: Novinky v provozu školy od pondělí 30. 11. 2020

 • 1. stupeň ZŠ – prezenční výuka už pro všechny třídy 1. - 5. ročníku. Školní družina bude v provozu, ale skupiny se nebudou navzájem míchat.
 • 2. stupeň ZŠ – prezenční výuka 9. ročníku. Pro ostatní ostatní ročníky 6. - 8. se znovu zavádí střídavá výuka, polovina tříd se vzdělává prezenčně (ve škole), druhá polovina se vzdělává distančně (doma).
  • Od 30. 11. 2020 (lichý týden) bude na naší škole výuka na 2. stupni v 6. - 8. ročníku probíhat následovně:
   • liché týdny – třídy 6. A, 7. A, 8. A výuka ve škole, 6. B, 7. B, 8. B výuka doma
   • sudé týdny – třídy 6. B, 7. B, 8. B výuka ve škole, 6. A, 7. A, 8. A výuka doma
 • Od pondělí 30. 11. pokračuje prezenční výuka bez výuky zpěvu a tělesné výchovy. Ruší se také výuka plavání, jsou znovu pozastaveny všechny zájmové školní aktivity (kroužky).
 • S ohledem na ustanovení §184a školského zákona je účast na distančním vzdělávání pro všechny žáky povinná. Pro omlouvání absence při on-line výuce platí stejná pravidla jako při prezenčním vzdělávání.
 • Na základě metodiky MŠMT dochází v provozu školní jídelny ke změnám pravidel:
  • Ve školní jídelně se mohou osobně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti; ostatní žáci a zaměstnanci školy si mohou stravu odebrat výdejním okénkem v době od 13:10 do 13:30 hodin, cizí strávníci v době od 11:00 do 11:20 (vchodem od hřiště). Všichni strávníci mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy. Je potřeba dodržovat stanovené rozestupy.
  • Od 1. 12. 2020 jsou obědy žákům i zaměstnancům automaticky odhlášeny (z provozních důvodů - v případě neodhlášení oběda vzniká nárok na tzv. režie).
  • Prosíme všechny zájemce o stravování, aby se na obědy (ve vybrané dny) znovu přihlásili (nejpozději do 7:00 daného dne).

Na provoz škol a školských zařízení se i nadále vztahuje manuál Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19, tzv. „Manuál“, Metodika pro vzdělávání distančním způsobem a Metodika Ministerstva zdravotnictví pro nařizování karantény ve školách (Opatření PES pro oblast školstvíInformace k provozu škol a školských zařízení od 25. a 30. 11.).

 

Děkujeme všem za zodpovědné chování vůči sobě navzájem, chráníme tím své zdraví i zdraví všech ostatních (zejména 3R – roušky – ruce – rozestupy).

 

Děkujeme za dodržování a respektování nastavených nových pravidel.

 

Mgr. Zdeňka Havlíková, ředitelka školy


Webinář - Můj život po škole

26.11.2020, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Odkaz pro připojení najdete ZDE


Logická olympiáda

25.11.2020, vložil: Mgr. Jiří Lípový

I přes nepříznivou situaci pro konání soutěží se žáci naší školy v průběhu měsíce října zúčastnili matematické soutěže, kterou pod názvem Logická olympiáda pořádá Mensa ČR. V kategorii MŠ (předškolní věk) se soutěže zúčastnily dvě děti, krásného výsledku dosáhl Lukáš Horehleď, s kvantilem 94,59 obsadil  v kraji 1. - 13. místo. V kategorii A1 (žáci 1. tříd) se olympiády zúčastnilo deset žáků, nejlepší výsledky - Lucie Žárská z 1. A, která s kvantilem 97,63 obsadila v kraji 1. – 14. místo, a Veronika Cachninová z 1. B s kvantilem 89,78 obsadila 15. – 43. místo. Kategorii A2 (žáci 2. tříd) řešili čtyři žáci,  nejlépe dopadla Adéla Musilová z 2. B s kvantilem 83. Kategorie A (3. - 5. ročník) se soutěže zúčastnilo 34 žáků, nejlepšího výsledku dosáhla Kateřina Cachninová z 3. B, s kvantilem 96,64 se umístila v kraji na 45. – 53. místě a postoupila do krajského kola. V něm obsadila 25. místo. Všichni žáci 2. stupně si pak v kategorii B vyzkoušeli řešení logických úloh olympiády. Ze 111 žáků si s řešením nejlépe poradila Natálie Stolaříková z 9. B (kvantil 88,40), druhá byla Lucie Zemanová z 9. B (kvantil 86,54) a třetí Adam Rozsíval z 9. A (kvantil 82,73).

 

Všem žákům děkujeme za reprezentaci školy.

 


Dějepisná olympiáda

25.11.2020, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Dne 23. 11. 2020 se uskutečnilo školní kolo dějepisné olympiády, které proběhlo letos distančně.

Na prvním místě se umístil David Číž, který ztratil pouhé 4 body.

Davidovi patří blahopřání, poděkování a přání mnoha úspěchů v okresním kole.

 

Mgr. Milada Vývodová

 


Dotazníkové šetření MAP ORP Kopřivnice pro rodiče

20.11.2020, vložil: Administrátor webu

Vážení rodiče, 

 

informujeme Vás, že v rámci projektu MAP ORP Kopřivnice II je zahájeno II.kolo průzkumu k získání názorů na vnímání škol ze strany pedagogů i ze strany rodičovské veřejnosti. Výsledky pomohou zmapovat prostředí na všech zapojených školách z více úhlů pohledu a budou využity pro strategické plánování rozvoje v oblasti školství a vzdělávání a také při plánování vzdělávacích, rozvojových a implementačních aktivit projektu.

 

Sběr dat bude probíhat do 30.11.2020.
 

Budeme moc rádi, když se do daného šetření zapojíte. Bude to pro nás cenná zpětná vazba pro řízení a chod školy.
Děkujeme Vám za ochotu a spolupráci.
 

Podrobnosti a odkaz na přihlášení do dotazníku ZDE.


Z. Havlíková, ŘŠ


Jak probíhá distanční výuka u nás na Sedmnáctce?

20.11.2020, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Výuka na dálku je pro nás všechny příležitost naučit se nové věci.  Pandemie koronaviru mimo jiné ukázala, že se bez kvalitní distanční výuky neobejdeme. Přestože je výuka na dálku zprostředkována IT technikou, v jejím středu bude vždy stát člověk - učitel a žák, u menších dětí i rodič.  

 

Ptáte se, jak učíme distančně na Sedmnáctce?

 

 

Celá zpráva

"Hurááá, zpátky do lavic," radovali se žáci z 1. A

20.11.2020, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Dlouho očekávaný den „ D“, kdy se mohli prvňáčci vrátit na školní půdu, nastal 18. listopadu. Nikdo z nich během distanční výuky nezahálel. Děti se naučily nové tvary písmen, uvolňovaly ruce ke psaní grafomotorickými cviky, procvičovaly počty, ale také doplnily své dosavadní znalosti o podzimu. Všichni pilně pracovali a aktivně se zapojovali v on-line hodinách. Bylo to nelehké období nejen pro ně, ale i pro jejich rodiče. Děkujeme jim za nemalou podporu a nekonečnou míru trpělivosti. Pojďme se tedy podívat alespoň na střípek toho, co žáci zvládli v tomto náročném období díky své píli, zodpovědnosti a odvaze překonávat překážky.

 


Nabídka zapůjčení dalších notebooků k distanční výuce pro žáky zdarma

20.11.2020, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Vážení rodiče,

 

máme další dobrou zprávu pro ty z Vás, kteří zatím nemáte pro své děti/žáky naší školy k dispozici PC nebo notebook pro distanční výuku. Podařilo se nám pro naše žáky zajistit kromě 5 zapůjčených NB od firmy Rotary klub F. Místek také dalších 18 nových NB z dotace MŠMT. V případě Vašeho zájmu o zapůjčení kontaktujte co nejdříve sekretariát na skola@zskop17.cz nebo na tel. 737 207 291. 

 

Děkujeme Vám za podporu Vašich dětí nejen v distanční výuce. 

Děkujeme také firmě  Rotary klub Frýdek Místek a Kopřivnice za zapůjčení a firmě CS21 Nextnet, s.r.o. za zajištění této techniky.

 

Z. Havlíková, ŘŠ

 


1.B a kaštany

19.11.2020, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Letošní podzim byl na kaštany bohatý a žáci z 1. B si tuto nadílku skutečně užili. Kaštany jsme sbírali na vycházce, počítali v matematice, v češtině nám pomáhaly znázorňovat slabiky a ve výtvarné výchově z nich děti modelovaly roztomilé šnečky. A protože se nám kaštanů ve třídě sešlo opravdu hodně, nezapomněli jsme ani na zvířátka. Dva pytle kaštanů jsme předali paní Proskové z Mysliveckého spolku Závišice-Štramberk a v zimě si na nich pochutnají zvířátka na Bílé hoře.

 

Hana Žárská, asistentka pedagoga 1.B


Nabídka T-Mobile SIM karty s datovým balíčkem pro potřebné žáky zdarma

18.11.2020, vložil: Administrátor webu

Vážení rodiče,

 

máme dobrou zprávu pro ty z Vás, kteří máte doma potíže s datovým připojením a nemůžete tak svým dětem zajistit například možnost pro kvalitní připojení na online výukové hodiny přes Google Meet v rámci distanční výuky.

Dáváme tímto na vědomí, že jsme zajistili od společnosti T-Mobile SIM karty zdarma pro rodiny, které mají problémy s připojením na internet. Chceme, aby učení bylo názorné a děti aktivně zapojené.

Proto nabízíme pro celkem 20 potřebných žáků naší školy možnost získat tuto SIM kartu (na 3 měsíce zdarma).

 

Podrobnosti jsou uvedeny ZDE.

 

Z. Havlíková, ŘŠ


Provoz školy od 18. 11. 2020 - žáci 1. a 2. tříd se vrací zpět do škol

12.11.2020, vložil: Administrátor webu

Vážení rodiče, milí žáci,

 

jak jste jistě zaznamenali ze sdělovacích prostředků, od 18. listopadu se vrací do škol žáci prvních a druhých tříd. Pro ostatní žáky 3. – 9. ročníku pokračuje nadále distanční výuka dle nastavených vnitřních pravidel školy.

 

Organizace výuky v naší škole:

 • Prezenční výuka 1. – 2. tříd bude probíhat v homogenních skupinách, kolektivy jednotlivých tříd se nebudou nijak prolínat. Za této podmínky bude umožněn i provoz školní družiny (ráno od 6:00, odpoledne do 16:00).
 • Po celou dobu výuky se budou dodržovat stanovená hygienická pravidla (pravidlo 3R – roušky, rozestupy čisté ruce).
 • V provozu bude také školní jídelna. Ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce (1. – 2. r.) a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti. Ostatní žáci, zaměstnanci školy a cizí strávníci si mohou stravu odebrat výdejním okénkem v době od 11 – 11:40. Všichni zájemci o stravování ve ŠJ od 18. 11. si musí obědy znovu přihlásit.
 • Dál bude platit zákaz zpěvu a tělocviku.
 • Navíc pro zájemce (žáky 3. – 9. r.) škola umožní prezenční individuální konzultace (po individuální domluvě s daným vyučujícím).

 

Příchod žáků 1. a 2. tříd do budovy školy (žáky přebírá TU ve vestibulu školy):

Vchod do školy pro 1. stupeň:                                                                 Vchod do školy pro 2. stupeň:

 •          7:40       1. A                                                                                      7:40       1. B
 •          7:50       2. A                                                                                      7:50       2. B

 

Informace MŠMT k provozu škol od 18. 11. 2020 (úplné znění):  - ZDE

 

Z. Havlíková, ŘŠ


ONLINE VÝUKA

05.11.2020, vložil: Mgr. Jiří Lípový

PŘehled online výuky (videokonferencí) pro 6. až 9. ročník od 9. 11. 2020.

 

6. ročník           7. ročník             8. ročník            9. ročník 


Přerušení provozu ve školní jídelně od 4. - 13. 11. 2020

03.11.2020, vložil: Administrátor webu

Informace pro všechny přihlášené strávníky 

 

Z důvodu nástupu všech zaměstnanců školní jídelny do povinné karantény jsme nuceni dočasně přerušit provoz ŠJ, a to v období od středy 4. 11. do pátku 13. 11. 2020. Všichni přihlášení strávníci budou ze stravování v tomto termínu automaticky odhlášeni. Stravování v MŠ Polárka a pro dětí rodičů vybraných profesí je zajištěno.

 

Za vzniklé komplikace se tímto všem omlouváme.

Děkujeme za pochopení.

 

Z. Havlíková, ŘŠ


Všechny zprávy
© 2015 Základní škola 17.listopadu, Kopřivnice