Aktuální informace

ZÁTOPEK 100 LET V KOPŘIVNICI

14.01.2022, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Školní kolo Dějepisné olympiády

12.01.2022, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Dne 10. 1. 2022 se konalo školní kolo Dějepisné olympiády.

Letošní téma znělo: Šlechta v proměnách času.

Děkujeme všem zúčastněným a blahopřejeme Katrin Štěpánové ke 3. místu, 

Evě Hlůžkové k  2. místu a 1. místo obsadila Leona Kubalcová.

Přejeme jim mnoho úspěchů v okresním kole.

 

Mgr. Milada Vývodová

 


Otevíráme další první třídu s rozšířenou výukou

07.01.2022, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Srdečně zveme rodiče předškoláčků, kteří mají zájem o zapsání svého dítěte do 1.třídy s rozšířenou výukou Aj, M a logiky, na informační schůzku, která se koná ve čtvrtek 13.1.2022 od 17 hodin v naší škole ve třídě 1.B.

Více o pojetí výuky ma www.svetvzdelani.cz

Těšíme se na Vás ????

 

Mgr. Zdeňka Havlíková

ředitelka školy


Informace o testování žáků v lednu 2022

05.01.2022, vložil: Mgr. Jiří Lípový

  • období od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 probíhá antigenní testování dětí a žáků 2x v týdnu, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek; není-li pondělí nebo čtvrtek vyučovacím dnem nebo je-li žák v den testování nepřítomen, provede se preventivní testování první vyučovací den následující po tomto dni,
  • dále pak od 17. ledna 2022 probíhá antigenní testování dětí a žáků každé pondělí; není-li prvním vyučovacím dnem v týdnu pondělí nebo je-li žák v den testování nepřítomen, provede se preventivní testování první vyučovací den v týdnu,
  • nově se testují i děti a žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci
  • v případě, že se dítě nebo žák testu nepodrobí, platí stejná režimová pravidla jako doposud (nošení ochranného prostředku i při výuce apod.)

Příloha - testování, leták pro rodiče

Celá zpráva

Putování za betlémy

21.12.2021, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Minulou sobotu jsme se my - děti z Klubu zvídavých dětí - vydaly z Kopřivnice po cyklostezce směrem ke Štramberku. Cílem byly různé betlémy, které měly být instalovány za okny starodávných domů a obchůdků kolem náměstí, ale i v okolí školy a kostela. Cestou jsme se dozvěděly u Muzea Fojtsví o Ignáci Šustalovi, který založil výrobu kočárů ve více než 200 let starém domě. Naše kroky směřovaly na Váňův kámen a kolem něj ke starobylé lípě nad kostelem, odkud byl nádherný výhled na Štramberskou Trúbu. Cestou jsme užívaly sněhu a klouzačky. Světlo pomalu pohlcovala tma a o to kouzelnější byl pohled do osvětlených výloh. Na náměstí jsme slyšely i flašinetáře, který navodil nádhernou atmosféru starobylých Vánoc. Po zapálení svíček u cíle naší cesty jsme se vydaly zpět kolem Trúby. Ke škole jsme se vrátili až za tmy a cestou zpět si užily spoustu radosti z nočního putování. Tak příště zase někde na viděnou a Vám všem pokojné svátky plné radosti a hlavně ve zdraví.


Život bez odpadů

18.12.2021, vložil: Mgr. Jiří Lípový
Ve čtvrtek 9.12.2021 pro družinové děti z 1. a 3. třídy jsme připravili na schůzce s ekotýmem a besedě s paní ekoložkou zajímavé činnosti.Hrály se různé hry o třídění odpadů. Děti se dozvěděly mnoho věcí o ekologii. Viděly, jak to vypadá na skládce. Poznávaly kontejner na tříděný odpad.. Třídily odpad, co patří do jaké popelnice. Bavili jsme se o době rozkladu, co se za jak dlouho rozloží. Vyráběli jsme si věci z tříděného odpadu. Chovat se ekologicky je pro naši planetu a příští generace moc důležité. Ekotým

Andělský a čertí den ve 2.B

07.12.2021, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Dnes jsme se v rámci projektového dne stali alespoň na chvilku Čertíky, Anděly a Mikuláši. Ve třídě to začalo chrastit řetězy, z pod lavic vykukovaly na paní učitelku rohy a občas se ozvalo: " Bllllll.... blllll". Jak je všem známo, Luciper, vládce pekla, ovládá spoustu kouzel, a tak nám pomohl při zapamatování si samohlásek a vymýšlení antonym v českém jazyce.

Celá zpráva

Sběrové dny - říjen 2021

07.12.2021, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Během podzimních sběrových dnů bylo na naší škole nasbíráno celkem 2770 kg starého papíru a kartonu v hodnotě 5 190 Kč.

A nyní některé výsledky:

- nejvíce starého papíru odevzdala třída 4. A (576 kg)

- nejvíce zapojených žáků bylo ve třídě 1. B (12 ze 17 žáků)

- mezi jednotlivci se nejlépe umístila Natálie Burianová z 9. A (282 kg).

Všem zapojeným žákům, jejich rodičům a učitelům děkujeme za pozitivní přístup  

k nakládání s odpady a k životnímu prostředí.

 

           Mgr. Jana Dobiášová

 

Celá zpráva

Když nás čerti s anděly poctí svou návštěvou

07.12.2021, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Ve středu 1. prosince se uskutečnil čertí rej v doprovodu andělů. Nevěříte? Tak posuďte sami. Celé dopoledne bylo věnováno luštění křížovek, čtení o Mikuláši, skládání puzzle a čertovskému počítání s obrázky. Andělé nás provázeli svou tajnou hrou v roli již od samého rána. To bylo překvapivých zjištění, kdo komu byl tajným andělem v závěru vyučování? Po práci přišel čas i na hrátky, kdy si druháčci zatancovali čertí tanec, kterým byla ukončena projektová výuka:-)


Tvořivé psaní 2.B

01.12.2021, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Dlouho jsme se připravovali na hodinu, ve které jsme se měli všichni společně pokusit o tvořivé psaní. Paní učitelka nám naštěstí vybrala savce, o kterém jsme se učili už v prvouce, a tak jsme začali vymýšlet věty. Na tabuli jsme měli otázky, které nám naše vymýšlení usnadnily. Naštěstí jsme si vybrali kamarády a s těmi dávali odpovědi dohromady. Procvičovali jsme tím i tvoření oznamovacích vět. Některým z nás se ve dvojici povedly úplně super věty. Dokonce jsme jim rozuměli i my sami????????. A posuďte sami, jak se nám naše první psaní povedlo. Tady jsme - prima parta zvídavých dětí z 2.B.


Covid na školách - kdo o čem rozhoduje

17.11.2021, vložil: Administrátor webu

Bližší informace ZDE


INFORMACE K TESTOVÁNÍ V TERMÍNECH 22. A 29. LISTOPADU 2021

17.11.2021, vložil: Administrátor webu

Základní odpovědi k testování Covid na školách

Bližší informace ZDE


Online veletrh středních škol

11.11.2021, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Vážení rodiče deváťáků,

už za necelých 14 dní začíná dlouho připravovaný Online veletrh středních škol. Využijte prosím této příležitosti pro své děti stejně aktivně jako v minulém roce! I letos ještě stále platí, že kvůli covidovým opatřením se nebudou konat veletrhy fyzické a dny otevřených dveří na středních školách budou pravděpodobně velmi omezené. Online veletrh je tak vlastně unikátní příležitostí, jak otevřít žákům dveře do světa středních škol, dříve než udělají svá zásadní rozhodnutí!!! Do projektu je zapojeno více než 120 středních škol z celého kraje. Ředitelé, výchovní poradci a další pedagogové z těchto škol se na vaše žáky těší a připravují pro ně zajímavý program!

15. - 24. 11. 2021

17. - 25. 1. 2022

VELETRH-SKOL.MSK.CZ


POZVÁNKA NA TŘÍDNÍ SCHŮZKY PRO RODIČE VYCHÁZEJÍCÍCH ŽÁKŮ

11.11.2021, vložil: Mgr. Jiří Lípový

16. 11. 2021 od 16  - 17 hodin ve školní jídelně

Program:
 - informace výchovné poradkyně
 - informace školní psycholožky
 - krátké představení středních škol z blízkého okolí
 - diskuse


Pro vstup využijte přímo vchod do školní jídelny.

Prosíme o dodržování preventivních opatření v souvislosti s Covid-19.

 


Pozvánka na klasifikační pohovory

05.11.2021, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Vážení rodiče,

srdečně Vás zveme na klasifikační pohovory, které se budou konat v úterý 16. 11. 2021 od 16:00 do 18:00 formou individuálních konzultací v jednotlivých kmenových třídách.
Děkujeme za dodržování preventivních opatření v souvislosti s Covid-19.
 

S pozdravem a poděkováním za spolupráci
Z. Havlíková, ŘŠ


Všechny zprávy
© 2015 Základní škola 17.listopadu, Kopřivnice