Aktuální informace

Přejeme Vám všem krásné prázdniny!

12.07.2021, vložil: Administrátor webu

Děkujeme všem rodičům a žákům za spolupráci nejen při distanční výuce ve školním roce 2020/2021. 

Přejeme Vám všem krásné prázdniny a v září se těšíme ve zdraví na shledanou! 


Informace o provozu sekretariátu v době hlavních prázdnin

12.07.2021, vložil: Administrátor webu

V době hlavních prázdnin není stanovena pevná provozní doba sekretariátu. Doporučujeme se předem domluvit telefonicky nebo e-mailem.

Kontaktní údaje:

 

Děkujeme za pochopení.  


Slavnostní zakončení školního roku 2020/2021

12.07.2021, vložil: Administrátor webu

Poslední den školního roku 2020/2021 je za námi. Již tradičně proběhlo v atriu školy při společném nástupu všech tříd spolu s učiteli slavnostní rozloučení se školou. Paní ředitelka ocenila nejúspěšnější žáky školy, byli vyhlášeni žáci roku a na závěr jsme se rozloučili s žáky 9. ročníku. Poté se žáci přemístili do tříd, kde jim třídní učitelé předali vysvědčení.

 

Všem žákům, učitelům, rodičům a přátelům školy přejeme krásné léto.


Obědy do škol zdarma

12.07.2021, vložil: Administrátor webu

Vážení rodiče,

 

už dříve jsme Vás informovali o zapojení naší školy do nové etapy projektu "Obědy do škol."  

Ministerstvo práce a sociálních věcí spolu s krajskými úřady nabízí pomoc rodičům, kteří pobírají dávku hmotné nouze a nemají dostatek peněz na to, aby zajistili svým dětem stravování ve školních zařízeních.

V praxi to bude znamenat, že děti a žáci naší školy /ZŠ i MŠ), jejichž rodiny se dostaly do hmotné nouze, mohou získat v novém školním roce 2021/2022 obědy zcela zdarma.

Bližší informace a podmínky pro získání této podpory jsou uvedeny v informačních letácích ZDE

V případě zájmu o tuto podporu se prosím obraťte na pracovníka dávek pomoci v hmotné nouzi na Úřadu práce ČR.

 

Z. Havlíková, ŘŠ


Bezlepkové obědy

12.07.2021, vložil: Administrátor webu

Vážení rodiče, 

jak jsme Vás již dříve informovali, naše škola bude od 1. září 2021 zajišťovat přípravu bezlepkových obědů pro žáky z kopřivnických škol. Bližší informace ZDE

 

http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=bezlepkove-obedy-pro-zaky-zakladnich-skol&id=tiskove-zpravy-koprivnice&tz=2246

 

Z. Havlíková, ŘŠ


Ocenění nejúspěšnějších žáků školy

30.06.2021, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Ve středu 23. 6. se v Ringhofferově vile uskutečnilo slavnostní ocenění nejúspěšnějších žáků 9. ročníku, kteří prospěli s vyznamenáním.

Děkujeme Městu Kopřivnice za uspořádání této tradiční akce. Našim nejúspěšnějším absolventům srdečně blahopřejeme a přejeme hodně štěstí a úspěchů na další cestě životem ????

 

Mgr. Zdeňka Havlíková

ředitelka školy


Školní výlet prvních tříd (23. 6. 2021)

28.06.2021, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Na první školní výlet se vzpomíná i po letech, a i naši prvňáčci budou mít na co vzpomínat. Nevlídnému počasí jsme ujeli do Rožnova p. R., kde na děti čekal program plný úkolů a zábavy – mimo jiné trampolíny, hřiště, střelba z kuše, skákání v pytlích a pohádkový les. Odpoledne jsme si prošli Valašskou dědinu, kde jsme navštívili větrný mlýn, školu a některá obydlí našich dávných předků, a udělali si základní představu o jejich životě a způsobu obživy. Děti viděly několik domácích a hospodářských zvířat, ze kterých byly nadšené. Snědli nejen svačiny, ale i spoustu dobrot, a pak už následovala cesta autobusem domů. Všichni byli unavení, uchození, opálení, ale spokojení a plní dojmů. Prostě školní výlet, jak má být.

 

Hana Žárská, asistentka pedagoga, 1.B


Prevence se musí vyplatit

23.06.2021, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Potřebuješ poradit?  Dostal/a ses do problému?  Víš, jak se můžeš chránit? 

 

Oblast primární prevence je nezbytnou součástí školního vzdělávacího systému. Je souborem opatření a intervencí směřujících k předcházení výskytu rizikového chování. Usiluje o zamezení jeho dalšího růstu, zmírňuje již existující formy a projevy rizikového chování nebo pomáhá řešit jeho důsledky.

V týdnech od 11. -  23. 6. jsme besedovali.  Vybrali jsme některé oblasti prevence zdravého životního stylu a pozvali fundované lektory z Poradny pro primární prevenci, aby s našimi žáky daná témata diskutovali. A o čem byly besedy?

 

Celá zpráva

Příběhy nás baví

22.06.2021, vložil: Mgr. Jiří Lípový

       Pracovní skupina Čtenářská gramotnost v rámci MAP ORP Kopřivnice II zrealizovala aktivitu podporující předčtenářskou gramotnost v MŠ a čtenářskou gramotnost dětí v ZŠ. Žáci základních škol  mohli „na dálku“ přečíst a natočit pohádku nebo příběh. Tohoto zajímavého projektu se zúčastnil i náš prvňáček, jehož pohádkový příběh o malé myšce motivoval MŠ v Lubině a MŠ Motýlek v realizaci několika  nevšedních činností. Děti v Lubině pracovaly na týdenním projektu, jehož výstupem byla spousta krásných aktivit dětí. Zručné děti v Motýlku ztvárnily nejen z plastelíny myšku Elišku dle vlastní fantazie, ale také si vyzkoušely namotávat myšku na dřívko na školní zahradě.   

       Paním učitelkám z MŠ  děkujeme za zaslání hezkých fotografií  a  přejeme spoustu příjemných chvil při čtení knížek s jejich dětmi.

 

Přečtěte si otevřený dopis Šimonkovi od dětí z MŠ v Lubině. 

                                                                                                                                                                      Videoukázku najdete zde - https://www.youtube.com/watch?v=QcK6hWn4Ofw

 

 

 


Kroužek BADY

22.06.2021, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Konec školního roku byl pro nás v kroužku BADY činorodý. Od května do června jsme stihli tři setkání, ve kterých jsme objevovali hmyzí svět, zkoumali jsme barvy v přírodě a také jsme hodně tvořili. Na rozloučenou jsme uspořádali speciální badíkovskou dražbu a namalovali si krásná trička. 

Za kroužek BADY Vám přeji krásné prázdniny plné objevů a badatelských zážitků.

 

Mgr. Eliška Vidlařová

 


Den zdraví

17.06.2021, vložil: Mgr. Jiří Lípový

V úterý 15. 6. do naší školní družiny zavítala zdravotní sestra a paní učitelka v jednom - Bc. Jana Valná ze Střední pedagogické školy a Střední zdravotnické školy sv. Anežky České v Odrách. Pro děti si připravila bohatý program, během kterého si děti zopakovaly důležitá telefonní čísla IZS a naučily se pravidla pro přivolání záchranné služby. Protože ale jen teorie nestačí, tak se paní Valná pustila s dětmi do praktických ukázek. Děti si zkusily masáž srdce na resuscitační figuríně dospělého člověka i miminka a naučily se například zafixovat zraněnou ruku trojcípým šátkem. V neposlední řadě se všechny děti pokusily roztřídit potraviny na zdravé a nezdravé a společně jsme si o vybraných potravinách popovídali. Nakonec jsme se společně podívali, jak vypadá zub uvnitř a vysvětlili si, proč je důležité si zoubky pravidelně čistit. Všechny děti byly moc šikovné a věříme, že kdyby bylo potřeba, dokážou zraněnému člověku poskytnout pomoc. (Projekt Šablony II.)

 


Projektový den se vzácným hostem

16.06.2021, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Čím bych chtěl být? Kde bych chtěl jednou pracovat?.... To jsou jen některé otázky, které si prvňáčci pokládali při projektovém vyučování.  U této příležitosti se on-line propojili se vzácným hostem, s  p. Hanzelkou, který pracuje jako pilot. Děti  byly seznámeny s konstrukcí letadla, s přípravou pilota před vstupem na palubu, ale také s legendárním strojem SR-71 Blackbird - s nejrychlejším letadlem na světě, které je k vidění v Národním muzeu letectví a kosmonautiky ve Washingtonu. Pan Hanzelka dětem promítnul hned několik vzácných záběrů z pilotní kabiny, tj. výstup i sestup letadla, vlétání do přízemní mlhy, pohled na přístav Livorno či záznam bouřky a přeháněk u Vancouveru  v Kanadě. Náš host ochotně odpovídal na zvídavé otázky, které si děti předem pečlivě připravily. Děkujeme.

Videoukázka - https://www.youtube.com/watch?v=nwrq-HBPfjE


Zatmění Slunce

16.06.2021, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Ve čtvrtek 10. června ve 12:20 pozorovali prvňáčci částečné zatmění Slunce. Tento vzácný úkaz, který byl k vidění opět po šesti letech, děti pozorovaly přes speciální filtr z hvězdárny. Všechny děti tak měly příležitost se přesvědčit, jak hluboko se Měsíc do kotouče Slunce zanoří.


Naše město

16.06.2021, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Prvňáčci naší školy poznávali  své nejbližší okolí. Putování započali u nejstarší stavby  s číslem popisným 1 - u Muzea Fojtství, kde si vyzkoušeli pár skautských aktivit při příležitosti výstavy 100 let kopřivnického skautingu. Žáci luštili šifry, házeli poleny, uzlovali, ale také hráli skalní golf. Dále navštívili novogotickou Schustalovu a Raškovu hrobku  na starém hřbitově, nakoukli do kostela sv. Bartoloměje a prohlédli si historický vůz Slovenskou strelu z r. 1936 v proskleném depozitáři u Muzea nákladních automobilů Tatra. Odměnou byla dětem osvěžující zmrzlina v místní cukrárně.


Informace pro žáky a rodiče k provozu škol od 8. 6. 2021

08.06.2021, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Od úterý 8. 6. 2021 nemusí žáci a pedagogové nosit ve výuce roušky ani respirátory. O přestávkách a ve společných prostorách (šatna, jídelna a chodby) povinnost nošení ochranných prostředků dýchacích cest zůstává.


Všechny zprávy
© 2015 Základní škola 17.listopadu, Kopřivnice