Aktuální informace

VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY NA OBDOBÍ 2021 – 2024

17.05.2021, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Kopřivnice, 17. listopadu 1225 okres Nový Jičín, příspěvková organizace, vyhlašuje volby do Školské rady v souladu s Volebním řádem pro volby členů do Školské rady a v souladu s §167 odst. (4) Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění.

 

Termín voleb:                     od 18. 5. do 26. 5. 2021 formou online hlasování ve webové aplikaci Bakaláři. 

 

Bližší informace k organizaci a průběhu voleb do školské rady jsou uvedeny ZDE

Kandidátní listina – zástupci zákonných zástupců žáků pro volby do školské rady je uvedena ZDE

 

Mgr. Zdeňka Havlíková

ředitelka školy


Informace pro žáky a rodiče k další fázi otevírání škol

14.05.2021, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Od 17. května do 21. května:

 • návrat všech žáků 1. stupně do školy
 • všichni žáci "béčkových" tříd 2. stupně - prezenčně ve škole dle platného rozvrhu
 • všichni žáci "áčkových" tříd 2. stupně - pokračují v distanční výuce z domova

Stravování:

 •  Noví zájemci o stravování ve ŠJ - nezapomeňte si obědy přihlásit.
 •  Žáci na distanční výuce mají možnost odebrat oběd do jídlonosičů od 13:10 – 13:30.
 •  Cizí strávníci mají možnost odebrat oběd do jídlonosičů od 11:00 – 11:30.

Další informace k organizaci testování a provozu školy jsou uvedeny ZDE 

 

Mgr. Zdeňka Havlíková

ředitelka školy


Probouzení stromů

13.05.2021, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Náš školní ekotým ani v distanční výuce nezahálel.

 

Plnili jsme spoustu úkolů, projektů, děti se scházely v přírodě a nejvíc jsme si užili pozorování stromů, jak se probouzí.

Pozorovali jsme břízu, magnolii a třešeň. Je opravdu zajímavé, jak je vše v přírodě krásné a vše má svůj řád.

V pozorování bychom chtěli pokračovat i v létě a na podzim.

Více fotografií najdete na našem školním facebooku. 

Váš a náš ekotým

 


Soutěže v době pandemie

13.05.2021, vložil: Mgr. Jiří Lípový

I v období distanční výuky probíhají okresní a krajská kola vědomostních soutěží, do kterých se ze školních kol probojovali i někteří naši žáci.  Hrdí můžeme být na  krásné  18. místo, které v konkurenci dalších 82 žáků a studentů v krajském kole biologické olympiády obsadila Barbora Bryknarová z 8. A. Barboře a Katrin Štěpánové z téže třídy děkujeme i za reprezentaci školy v okresním kole matematické olympiády.

                             

 

Jana Dobiášová

 


Informace pro žáky a rodiče k další fázi otevírání škol

07.05.2021, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Od 10. května:

 • návrat žáků 2. stupně do škol - v týdenních rotacích celých tříd, výuka dle rozvrhu hodin

10.5. - 14.5.:

 • všichni žáci "áčkových" tříd a třída 5. C - prezenčně ve škole
 • všichni žáci "béčkových" tříd - pokračují v distanční výuce z domova

Stravování

Noví zájemci o stravování ve ŠJ - nezapomeňte si obědy přihlásit.

 

 • Žáci na distanční výuce mají možnost odebrat oběd do jídlonosičů od 13:10 – 13:30.
 • Cizí strávníci mají možnost odebrat oběd do jídlonosičů od 11:00 – 11:30.

 

Další informace k organizaci testování a provozu školy jsou uvedeny ZDE.

 

Mgr. Zdeňka Havlíková

ředitelka školy


Výsledky zápisu do 1. ročníku ZŠ

30.04.2021, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Vážení rodiče,  

 

výsledky zápisu do 1. tříd ZŠ pro školní rok 2021/2022 (podle registračních čísel) zveřejňujeme ZDE

 

Pro zápis k základnímu vzdělávání v ZŠ 17. listopadu škola obdržela celkem 67 žádostí, z toho 17 žádostí o odklad školní docházky o jeden školní rok. Do prvních tříd nastoupí od září 2021 celkem 50 dětí. Naše škola bude otevírat celkem 3 první třídy - dvě běžné třídy po 16 a 17 dětech a 1 třídu se Světem vzdělání (pro nadané děti), do které je přijato celkem 17 dětí.

 

Informativní schůzku pro rodiče budoucích prvňáčků plánujeme v naší škole v úterý 15. června od 16 hodin, samozřejmě v závislosti na aktuální epidemické situaci.     

Těšíme se na Vás!

 

Mgr. Zdeňka Havlíková

ředitelka školy


Další činnost naší školy v dobách pandemie

30.04.2021, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Spolupráce s Policií České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Z rozhodnutí hejtmana MSK byla naše škola od 14. 10. 2020 do 9. 4. 2021 pověřena vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku 3 až 10 let, jejichž rodiče jsou zaměstnanci IZS a dalších určených profesí. Celkem 120 pracovních dní jsme v prostorách naší ZŠ a MŠ zajišťovali dětem kromě distanční výuky a stravování ve školní jídelně také nejrůznější zájmové aktivity.

Jsme moc rádi, že jsme mohli také využít nabízenou spolupráci Oddělení prevence při KŘ Policie ČR z Ostravy, od kterých jsme obdrželi rozličné preventivní výukové materiály pro zajištění výuky prevence.

Dopis od dětí, komentář a poděkování pedagogům je také zveřejněn na policejním webu a sociálních sítích KŘ Policie MSK.

https://www.policie.cz/clanek/podekovani-deti.aspx

Děkuji všem pověřeným zaměstnancům naší ZŠ i MŠ, kteří se podíleli na zajištění této péče pro děti rodičů IZS z Kopřivnice a okolí, za skvěle odvedenou práci.

 

Mgr. Zdeňka Havlíková

ředitelka školy


Děti rodičů IZS u nás ve škole

29.04.2021, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Od 1. 3. 2021 do 9. 4. 2021 naše školní družina denně vítala děti rodičů Integrovaného záchranného systému z našeho města, z Příbora, Libotína a Skotnice. 

 

Celá zpráva

Videoprohlídka MŠ Polárka

29.04.2021, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Vzhledem k epidemiologické situaci nemůžeme v naší MŠ Polárka v tomto období organizovat tradiční akce jako jsou návštěvy dětí z ostatních MŠ či Den otevřených dveří. Zveme Vás tedy aspoň na videoprohlídku školky, kterou si můžete spustit v následujícím odkazu nebo přímo v záložce MŠ Polárka.

Těšíme se na Vás!

 

Videoprohlídka MŠ Polárka

 

Mgr. Zdeňka Havlíková

ředitelka školy


Informace ze školní jídelny - obědy v květnu

27.04.2021, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Vzhledem k pokračování rotační výuky na 1. stupni ZŠ mají z organizačních důvodů všichni žáci i další strávníci obědy na měsíc květen automaticky odhlášeny. Prosím všechny zájemce o stravování ve ŠJ, aby si obědy znovu přihlásili.

Žáci na distanční výuce mají možnost odebrat oběd do jídlonosičů od 13:10 – 13:30.

Cizí strávníci mají možnost odebrat oběd do jídlonosičů od 11:00 – 11:30.

 

T. Polívka, vedoucí ŠJ


INFORMACE K TESTOVÁNÍ UCHAZEČŮ O STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ

22.04.2021, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Vážení rodiče,

 

informace k testování žáků 5. a 9. ročníku před přijímacími zkouškami najdete v systému Bakaláři.

 


TONDA OBAL

22.04.2021, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Environmentální výchova je na naší škole v tomto školním roce zaměřena na téma odpady - jak s nimi nakládat a jak předcházet jejich vzniku. Proto všichni žáci 1. - 9. ročníku v týdnu od 6. 4. do 9. 4. absolvovali online výukové lekce společnosti EKOKOM pod názvem TONDA OBAL.

Dozvěděli se, jak fungují skládky odpadů, proč je spalovna odpadů pro životní prostředí méně nebezpečná než skládka, jak se odpady třídí a následně zpracovávají a spoustu dalších zajímavých věcí. A také tipovali  - např. kolik % domácností v ČR třídí odpad, kolik máme v republice spaloven odpadů atd.

I když to „bylo distančně“, program byl pro všechny určitě přínosem a hlavně menší žáci nadšeně spolupracovali a reagovali.

 


Nabídka rodičům - práce ve školské radě

20.04.2021, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Vážení rodiče,

obracíme se na Vás s nabídkou účastnit se práce ve školské radě při Základní škole a Mateřské škole Kopřivnice, 17. listopadu 1225, která byla zřízena na základě zákona 561/2004 Sb. Rada je šestičlenná – 2 zástupci zřizovatele, 2 zástupci pedagogických pracovníků a 2 zástupci rodičů. Funkční období má tříleté (červen 2021 – červen 2024), jednat musí nejméně dvakrát ročně.

Celá zpráva

Návrat žáků do školy od 19.4 2021

16.04.2021, vložil: Mgr. Jiří Lípový

ZDE najdete harmonogram nástupu žáků do školy v pondělí 19.4. 2021. 


Informace pro žáky a rodiče k 1. fázi otevírání škol

08.04.2021, vložil: Administrátor webu

Od 12. dubna:

 • návrat do školy třídy 1. stupně v týdenních rotacích celých tříd, výuka dle rozvrhu hodin
 • skupinové konzultace pro žáky 9. ročníku pro předměty k přípravě na přijímací zkoušky
 • žáci 2. stupně pokračují v distanční výuce

12.4 - 16.4.:

 • Žáci 1. A, 2. A, 3. A, 4. A, 5. A, 5. C prezenčně ve škole (vždy v lichém týdnu, v sudém mají distanční výuku).
 • Žáci 1. B, 2. B, 3. B, 4. B, 5. B prezenčně ve škole (vždy v sudém týdnu, v lichém mají distanční výuku).  

 

Stravování

Všichni žáci i další strávníci mají obědy automaticky odhlášeny, zájemci o stravování ve ŠJ si musí obědy znovu přihlásit.

Žáci na distanční výuce mají možnost odebrat oběd do jídlonosičů od 13:10 – 13:30.

Cizí strávníci mají možnost odebrat oběd do jídlonosičů od 11:00 – 11:30.

 

Další informace k organizaci testování a provozu školy jsou uvedeny ZDE.

 

Odkazy a soubory:

Instruktážní video

Informace k provozu škol (MŠMT)

Mimořádné opatření k testování (MZČR)

Testování - manuál MŠMT

Leták - testování pro rodiče

Leták - testování pro žáky


Všechny zprávy
© 2015 Základní škola 17.listopadu, Kopřivnice