Aktuální informace

Projektový den se vzácným hostem

16.06.2021, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Čím bych chtěl být? Kde bych chtěl jednou pracovat?.... To jsou jen některé otázky, které si prvňáčci pokládali při projektovém vyučování.  U této příležitosti se on-line propojili se vzácným hostem, s  p. Hanzelkou, který pracuje jako pilot. Děti  byly seznámeny s konstrukcí letadla, s přípravou pilota před vstupem na palubu, ale také s legendárním strojem SR-71 Blackbird - s nejrychlejším letadlem na světě, které je k vidění v Národním muzeu letectví a kosmonautiky ve Washingtonu. Pan Hanzelka dětem promítnul hned několik vzácných záběrů z pilotní kabiny, tj. výstup i sestup letadla, vlétání do přízemní mlhy, pohled na přístav Livorno či záznam bouřky a přeháněk u Vancouveru  v Kanadě. Náš host ochotně odpovídal na zvídavé otázky, které si děti předem pečlivě připravily. Děkujeme.


Zatmění Slunce

16.06.2021, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Ve čtvrtek 10. června ve 12:20 pozorovali prvňáčci částečné zatmění Slunce. Tento vzácný úkaz, který byl k vidění opět po šesti letech, děti pozorovaly přes speciální filtr z hvězdárny. Všechny děti tak měly příležitost se přesvědčit, jak hluboko se Měsíc do kotouče Slunce zanoří.


Naše město

16.06.2021, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Prvňáčci naší školy poznávali  své nejbližší okolí. Putování započali u nejstarší stavby  s číslem popisným 1 - u Muzea Fojtství, kde si vyzkoušeli pár skautských aktivit při příležitosti výstavy 100 let kopřivnického skautingu. Žáci luštili šifry, házeli poleny, uzlovali, ale také hráli skalní golf. Dále navštívili novogotickou Schustalovu a Raškovu hrobku  na starém hřbitově, nakoukli do kostela sv. Bartoloměje a prohlédli si historický vůz Slovenskou strelu z r. 1936 v proskleném depozitáři u Muzea nákladních automobilů Tatra. Odměnou byla dětem osvěžující zmrzlina v místní cukrárně.


Informace pro žáky a rodiče k provozu škol od 8. 6. 2021

08.06.2021, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Od úterý 8. 6. 2021 nemusí žáci a pedagogové nosit ve výuce roušky ani respirátory. O přestávkách a ve společných prostorách (šatna, jídelna a chodby) povinnost nošení ochranných prostředků dýchacích cest zůstává.


Informační schůzka rodičů budoucích prvňáčků - 15. 6. 2021

08.06.2021, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Rodiče budoucích prvňáčků jsou srdečně zváni na informační schůzku k nástupu dětí do školy, která se uskuteční v úterý 15. 6. 2021 v     16 hodin ve 2. a ve 3. patře budovy 1. stupně školy.

 

Na setkání se těší budoucí paní učitelky třídy 1. A Mgr. Monika Tomanová, 1. B Mgr. Jana Šmídová a 1. C Mgr. Ivana Eichnerová

 


Pasování na čtenáře – projektový den v 1. B

08.06.2021, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Zatímco na začátku školního roku znali naši prvňáčci pár písmen, nyní, na konci první třídy, umějí už číst i psát.

Tak jako rytíři ve středověku museli i naši žáčci projít řadou úkolů a zkoušek, aby dokázali, že si titul čtenář skutečně zaslouží.

Začali jsme na hřišti, kde po zahajovacím rozcvičení následovaly venkovní aktivity. Po velké přestávce pokračovaly zkoušky ve třídě, děti tiskly z písmen věty, z korálků navlékaly své jméno, hrály si s písmenky i se slovy a nakonec po zkoušce čtení byly pasovány svou královnou na skutečné čtenáře.

Slavnostní pasování na čtenáře proběhlo v 1. B v pátek 4. června.

 


Vyhráli jsme ENVOFILM!

08.06.2021, vložil: Mgr. Jiří Lípový

ENVOFILM aneb Jak svět vidí mladí lidé je soutěžní přehlídka filmů vytvořených žáky a studenty Moravy a Slezska s mezinárodní účastí. Organizátorem letos již 5. ročníku této soutěže je Albrechtova střední škola z Českého Těšína. ENVOFILM je zaměřen na prezentaci žákovských a studentských filmů zahrnujících problematiku životního prostředí a udržitelného rozvoje. 

A náš deváťák, David Rakus, letos tuto soutěž se svým filmem My beautiful village s přehledem vyhrál!

Jak sám uvedl, prvním místem byl překvapen a celé vyhlášení výsledků soutěže v Českém Těšíně dne 27. 5. 2021 považuje za krásnou, slavnostní a emotivní  záležitost, která některým přítomným vehnala do očí dokonce slzy.

Davide, za celou školu moc gratuluji a ať se Ti ve filmařském řemesle nadále skvěle daří!

   

Jana Dobiášová

 


Návštěva hasičů

04.06.2021, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Poslední květnový den vyrazila školní družina na exkurzi k JSDH Kopřivnice. Nabitý program si pro nás připravili npor. Ing. Adam Fojtík a stržm. Tomáš Kouřil. Nejprve nás seznámili s důležitými informacemi ohledně bezpečnosti, s náplní práce hasičů a poté je děti zahrnuly dotazy. Následně jsme se přesunuli do prostoru garáží, kde nám bylo detailně popsáno a předvedeno vybavení hasičského vozu. Děti si mohly dokonce vyzkoušet např. tíhu hydraulických nůžek či hasičský oblek. Nakonec nesměla chybět ani společná fotografie. Celému JSDH Kopřivnice moc děkujeme! (Projekt Šablony II.)


Výsledky zápisu do MŠ Polárka od 1. 9. 2020

01.06.2021, vložil: Administrátor webu

K letošnímu zápisu se do MŠ Polárka dostavilo celkem 28 dětí. Na volná místa bylo souladu s platnými kritérii přijato celkem 20 dětí (všechny starší 3 let). Ostatní děti nemohly být přijaty z důvodu nedostatečné kapacity, respektive nízkému věku (mladší než 2 a půl let).

 

Oznámení o přijetí/nepřijetí do MŠ Polárka pro školní rok 2021/2022 je k dispozici ZDE

 

Pro přijaté děti nabízíme tzv. adaptační den na školku (1 den v posledním týdnu v srpnu - bude upřesněno). Rodiče budou včas informováni na uvedeném kontaktním mailu a také na www školy.

 

Těšíme se na Vás!

 

Mgr. Zdeňka Havlíková

ředitelka školy


VÝSLEDKY VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY NA FUNKČNÍ OBDOBÍ ČERVEN 2021 – ČERVEN 2024

30.05.2021, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Na základě výsledků voleb bude školská rada při naší škole fungovat v tomto složení:

 

za zákonné zástupce: Lukáš Rozsíval
                                       Mgr. Radka Babincová

 

za pedagogické pracovníky: Mgr. Monika Tomanová
                                                   Mgr. Iva Bukovjanová

 

za zřizovatele: Mgr. René Lakomý
                           Ing. Mgr. Lucie Macháčková

 

Všem zvoleným členům blahopřejeme a těšíme se na spolupráci.

 


Ekologický program v 1. B

28.05.2021, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Ve čtvrtek 20. 5. nás v 1. B navštívila paní Májová z Občanského sdružení Hájenka s ekologickým programem o včelách. Žáci měli možnost dozvědět se spoustu zajímavých věcí ze života těchto našich užitečných pomocníků a zažít je všemi smysly. Po skončení programu si děti v rámci výtvarné výchovy vyrobily zajímavou technikou krásné včelí plástve. Včelky se nechaly zlákat a skutečně přiletěly….


VÝBĚR POVINNĚ VOLITELNÉHO PŘEDMĚTU pro školní rok 2021/2022

26.05.2021, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Vážení rodiče,

 

děti 6. – 9. ročníku budou v následném školním roce 2021/2022 pokračovat ve výuce podle školního vzdělávacího programu, jehož nedílnou součástí je povinně volitelný předmět. 

Pro výuku volitelného předmětu tak vybírají jeden předmět (1 hodina týdně):

 • Žáci budoucího 6. roč. (letošní 5. roč.) – Programování nebo Sportovní hry nebo Český jazyk a komunikace (psaní všemi 10)

 • Žáci budoucího 7. roč. (letošní 6. roč.) – Český jazyk a komunikace (psaní všemi 10) nebo Programování

 • Žáci budoucího 8. roč. (letošní 7. roč.) – Německý jazyk nebo Ruský jazyk (POVINNÉ)

 • Žáci budoucího 8. roč. (letošní 7. roč.) – Český jazyk a komunikace (psaní všemi 10) nebo Konverzace v jazyce anglickém nebo Výtvarné techniky

 • Žáci budoucího 9. roč. (letošní 8. roč.) – Matematicko-fyzikální seminář nebo Český jazyk a komunikace nebo Konverzace v jazyce anglickém
Celá zpráva

Videoklip

25.05.2021, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Vážení rodiče, milí žáci a příznivci naší školy,

rádi bychom vám představili videoklip, ve kterém účinkuje žák deváté třídy David Číž.

Režie se ujal jeho spolužák David Rakus. Oběma chlapcům přejeme, aby svůj talent dále rozvíjeli a věříme, že o nich ještě uslyšíme.

Jelikož kluci míří na střední školy, tak doufáme, že se jim bude dařit a že v tomto koníčku budou dál pokračovat.

Kluci, děkujeme.

Videoklip naleznete zde - https://www.youtube.com/watch?v=ut4V9NrDCH4

 

Mgr. Milada Vývodová

 


Informace pro žáky a rodiče k poslední fázi otevírání škol

20.05.2021, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Od 24. května 2021:

 • návrat všech žáků 1. i 2. stupně do školy

 • výuka bude probíhat dle stálého rozvrhu hodin

 • každé pondělí bude probíhat testování žáků antigenními testy

 • homogenita tříd a skupin není povinná

 • je umožněna výuka tělesné výchovy

 • zákaz zpěvu zatím není zrušen

 • nadále platí povinnost dodržování epidemiologických opatření včetně nošení roušky

Stravování:

 •  Noví zájemci o stravování ve ŠJ - nezapomeňte si obědy přihlásit.

 •  Cizí strávníci mají možnost odebrat oběd do jídlonosičů od 11:00 – 11:30.

Další informace k organizaci provozu školy od 24. 5. 2021 jsou uvedeny ZDE 

 

Mgr. Zdeňka Havlíková

ředitelka školy

 


Učení venku nás baví

20.05.2021, vložil: Mgr. Jiří Lípový

V minulém týdnu nás potěšilo krásné počasí a mohli jsme se s dětmi vydat za učením a poznáváním do zahrady DDM Kopřivnice. Pro děti je učení venku nejen velkým přínosem, ale také zábavou. Objevili jsme, že z trávy si můžeme vymodelovat písmena i různé tvary a pampeliškou lze psát nebo si vybarvit obrázek. Jen je třeba si dávat pozor na to, kam saháme! Kousnutí od malinkého mravence totiž ohromně bolí.

 

Za 2. A 

Mgr. Eliška Vidlařová


Všechny zprávy
© 2015 Základní škola 17.listopadu, Kopřivnice