Aktuální informace

Pošli kytku dál

23.03.2023, vložil: Mgr. Jiří Lípový


Předškoláčci v 1. třídách

22.03.2023, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Měsíc únor i březen se v prvních ročnících nesl v návštěvním duchu. Postupně jsme uvítali předškolní děti z MŠ Polárka, Francouzská, Krátká, Česká a nakonec z MŠ Jeřabinka. Děti z mateřských škol si prohlédly školní třídy, výzdobu, některé sešity a pomůcky. Poté musely prokázat, že už jsou na školu připravené - umí se podepsat, poznají některé číslice i písmena. Zkusily psát a plnit aktivity na interaktivní tabuli. Díky těmto návštěvám měli naši prvňáčci hned několikrát možnost ukázat, co všechno už se ve škole naučili. A nejen to. Sami si také vyzkoušeli být chvíli učitelem. Pomáhali předškolním dětem plnit zadané úkoly a také jim předčítali. Návštěva tak obohatila nejen předškolní děti, ale i naše nejmenší školáky. 

Společně jsme zjistili, že všechny děti z MŠ už se na nástup do školy moc těší. Děkujeme a budeme se těšit zase za rok.

Mgr. Iveta Kocourková

 


Dramatický kroužek hrál dětem z družiny

20.03.2023, vložil: Mgr. Jiří Lípový

V pátek 17. 3. žáci z dramatického kroužku zahráli dětem z družiny zajímavé a vtipné scénky na téma reklama. Ta nás provází v běžném životě na každém kroku a my bychom měli být vůči reklamám obezřetní a hlavně řídit se svým rozumem. Používat kritické myšlení. Děti z družiny se pobavily a věříme, že se jim představení líbilo.

 

 

Za dramatický kroužek Mgr. Milada Vývodová


Recitační soutěž

17.03.2023, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Recitační soutěž 4. a 5. tříd

Recitační soutěž má na naší škole dlouholetou tradicí a poměrně vysokou úroveň, a proto měla opět každá třída několik vybraných zástupců, kteří postoupili z třídního kola právě do kola školního. Ve čtvrtek 9. 3. 2023 se utkali vybraní žáci v uměleckém přednesu. Úkolem recitátorů bylo vybraný text přednést před posluchači a porotou. Při soutěži pak měla porota nesnadný úkol. Hodnotila výběr textu, náročnost, přednes či výslovnost. Nakonec vybrala tři nejlepší recitátory, kteří byli odměněni diplomem a sladkou odměnou. Zkrátka nepřišli ani ostatní soutěžící. Velká pochvala ale patří všem, kteří se na recitaci připravovali, nebáli se předstoupit před ostatní spolužáky, nestrannou porotu a svým výkonem překonali obavy a trému. Všichni recitátoři byli po zásluze odměněni.

 

Mgr. Tereza Lindovská Mikulcová

PhDr. Ladislava Jaroňová

 


Sběr papíru

17.03.2023, vložil: Mgr. Jiří Lípový


Den otevřených dveří a otevřené hodiny ve výuce - pozvánka

13.03.2023, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Srdečně zveme budoucí prvňáčky, děti z mateřských škol s jejich rodiči, prarodiči či s dalšími příbuznými a také všechny ostatní zájemce o prohlídku školy na Den otevřených dveří aneb Přijďte se k nám porozhlédnout.

 

Akce se koná ve čtvrtek 23. 3. 2023.


Dopoledne 8:00 - 9:40: 

  • otevřené hodiny ve výuce, ukázky výuky v jednotlivých třídách na 1. i na 2. stupni

Odpoledne 15:00 - 17:00: 

  • veselé soutěžní úkoly pro děti během prohlídky školy
  • ukázky činnosti v nových učebnách Ch, Př, F a Aj
  • ukázky robotiky a programování v počítačové učebně
  • krátké vystoupení pěveckého sboru
  • informace o škole, k zápisu do ZŠ, rady školního psychologa

Těšíme se na Vás!


Třída s rozšířenou výukou - pozvánka na druhou informační schůzku

13.03.2023, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Druhá informační schůzka pro rodiče předškoláků - zájemce o zapsání jejich dítěte do prvního ročníku s rozšířenou výukou od září 2023, se uskuteční v naší škole v úterý 21. března od 16:00 hodin.

Srdečně zveme všechny zájemce.

Rozšířenou výuku zajišťuje Svět vzdělání, z.s.

Těšíme se na Vás. 

 

Z. Havlíková, ŘŠ


Výstava životního prostředí

07.03.2023, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Ekotým zapůjčil putovní výstavu z MÚ v Kopřivnici.

Prohlédnete si ji u hlavního vchodu u atria.


Architekti ve škole - 3. A

07.03.2023, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Jsou všude kolem nás – architektonické výtvory. Je zajímavé se zamyslet a prozkoumat, jak a s čím architekti pracují a co všechno musí umět. 

Ve 3. A jsme měli jedinečnou příležitost si s paní architektkou vyzkoušet stavitelské i architektonické činnosti – diskutovali jsme, co architekt dělá, co vytváří a jaké dovednosti musí ovládat. Orientovali jsme se na plánku naší třídy, měřili jsme vzdálenosti interiéru nejdříve pomocí netradičních měřidel (noha, pouzdro, papír) a následně pravým stavitelským laserovým zaměřovačem, vyzkoušeli jsme měření vzdálenosti i předmětů moderní aplikací v telefonu. Ověřili jsme si rovnost ploch stavitelskou vodováhou a nakonec se nám podařilo rychle zmapovat prostor třídy a vytvořit 3D model místnosti pomocí profi-aplikace.

Zjistili jsme vlastním zážitkem, že činnost stavitelů a architektů vyžaduje přesnost, pozornost i kreativitu. A možná, že v některé z našich hlaviček může zakořenit přání stát se architektem…


 

Eva Kytková

 


KOVY JAK JE ZNÁME A NEZNÁME

01.03.2023, vložil: Mgr. Jiří Lípový

V rámci projektu Odborníci do škol jsme si ve spolupráci se školním ekotýmem pozvali 22. 2. do hodiny chemie v 8. B profesora univerzity ve Zlíně pana Marka Koutného.

 

Připravil si pro nás přednášku o kovech, protože v této době probíráme některé významné prvky periodické tabulky prvků. Byla nám objasněna kovová mřížka kovů, tepelná a elektrická vodivost kovů, nejznámější slitiny kovů, výroba železa a oceli, oxidace a stálost některých kovů. A protože jde vývoj neustále dopředu, jsou některé kovové části letadel nahrazovány karbonovými komponenty.

 

Za ekotým Lucie Šulganová a Bc., Mgr. Věra Keppertová

 


Lyžák 2023

01.03.2023, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Lyžařský a snowboardový výcvikový kurz proběhl v termínu od 6. 2. do 10. 2. 2023 v lyžařském areálu SKI areál Synot Kyčerka ve Velkých Karlovicích.

 

Kurzu se zúčastnilo 45 dětí, pedagogický dozor vykonávali Daniel Hrubý (SNB), Radek Supik (zdravotník), Gabriela Busková a Jana Marková  (lyže). Vedoucím celého kurzu byl Mgr. Jiří Lípový.

 

První den po příjezdu v dopoledních hodinách jsme se ubytovali na chatě a poté byli žáci rozděleni do družstev. I přes počáteční nervozitu na svahu se každý den učili nové věci a ze dne na den jsme registrovali velké pokroky hlavně u těch, kteří nikdy nestáli na lyžích, popř. snowboardech. 

Ve středu odpoledne jsme zvolili klidnější režim, protože, jak je známo, třetí den na kurzu bývá kritický. Vyšli jsme tedy na krátký výlet, abychom načerpali síly do posledních dvou dnů na svahu.

V průběhu celého lyžařského výcviku jsme pro žáky ve večerních hodinách organizovali přednášky a různé zábavné aktivity. V pátek po obědě následoval odjezd domů a všichni jsme byli rádi, že jsme to zvládli ve zdraví a s úsměvem na tváři. 

 

Těšíme se na příští rok, tentokrát již 12. února 2024.

Vedoucí kurzu Mgr. Jiří Lípový

 


Á, prevence!

27.02.2023, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Dne 23. 2. 2023 se uskutečnil další den věnovaný zdravému životnímu stylu.

Den měl pro žáky 2. stupně zvláštní charakter, protože se učili jinak, věnovali se totiž různým činnostem z oblasti prevence. Šesťáci si povídali o šikaně, navštívili Městskou policii v Kopřivnici a učili se různým technikám relaxace. Sedmáci zase cvičili pod vedením manželů Quittových, hráli vědomostní hru „Vzhůru proti drogám“ a povídali si s panem Foltýnem o zdravovědě. A jaký program měli osmáci? Ti se vydali na Městský úřad v Kopřivnici, kde je čekala mluvčí, ta je provedla celým úřadem. Dokonce se sešli i s panem starostou. Pak také trochu cvičili a besedovali s lektory PPPP o bezpečném sexuálním chování. Pro naše nejstarší žáky byla připravena lekce sebeobrany a vzdělávání v oblasti finanční a mediální gramotnosti.

Den náročný na přípravu se vydařil. Snad si každý jeho účastník odnesl něco nového, zajímavého, něco, na co bude vzpomínat. 

Tak zase za rok. 

Za prevenci V. Iklová

 


MASOPUSTNÍ VESELICE, VESELÁ JE PŘEVELICE

22.02.2023, vložil: Administrátor webu

V předprázdninovém týdnu jsme si i u nás ve škole užili masopustního veselí. Všichni se seznámili s historií, zvyky i tradicemi masopustu. Žáci upustili uzdu své fantazii a převlékli se do nejrůznějších pestrobarevných masek, a tak nechyběli klauni, smrtky, princezny a v neposlední řadě medvěd. Už od rána se školou nesly melodie písní.

 

V tělocvičně pak proběhl masopustní rej, kde se jednotlivé třídy, pod vedením svých pedagogů, předvedly v bouřlivém průvodu. Celý den vládla veselá nálada, tak jak je u masopustního veselí zvykem.

 

L. Jaroňová


Děti se se školou učí lyžovat

12.02.2023, vložil: Administrátor webu

V týdnu od 30. 1. do 2. 2. 2023 proběhl lyžařský výcvik žáků 1 stupně. Zájem o osvojení lyžařských dovedností ze strany žáků byl mimořádný, a tak se lyžáčku zúčastnila drtivá většina žáků 3. - 5. ročníku. Pod vedením zkušených instruktorů se žáci zdokonalovali nebo se učili prvním lyžařským krůčkům ve skiareálu Sachova Studánka.

 

Celá akce byla velmi zdařilá a bylo vidět, jak to žáky baví. Vyvrcholením celého týdne byly čtvrteční závody. Výsledkem bylo to, že všichni zdárně dojeli do cíle, za což si ti nejúspěšnější na závěr zasloužili medaile a diplom. Žáci získali lyžařské základy a věříme, že je budou se svými rodiči zdokonalovat."


Noční výstup na Javorník

05.02.2023, vložil: Mgr. Jiří Lípový

V pátek 27. 1. 2023 pro nás paní učitelka Laďka uspořádala noční výstup na Javorník. Ve 22.00 jsme se my, holky ze 6. ročníku, sešly před školou a těšily se na noční výstup na Javorník. Dobrodružství začalo. Zpočátku to hodně klouzalo, ale zažily jsme spoustu legrace. Když jsme byly vyčerpané, udělaly  jsme si pauzu, napily se teplého čaje a vzaly si svačinu. Pak jsme šly dál. Cesta nám trvala jen hodinu a půl. Zimní chladivá krajina byla krásná a dojemná. Když už jsme byly nahoře, dostaly jsme za odměnu od paní učitelky čokoládu a štramberské ucho. Čekal nás nádherný výhled na celé město Frenštát pod Radhoštěm. Zpáteční cestu jsme využily k nočním zimním radovánkám. Vytáhly jsme lopaty, sáčky a sjížděly na čemkoliv až dolů. To byla parádní jízda plná smíchu a radosti. BYLA TO BOŽÍ AKCE. Moc paní učitelce děkujeme a těšíme se na další dobrodružství. Holky ze 6. ročníku


Všechny zprávy
© 2015 Základní škola 17.listopadu, Kopřivnice