Aktuální informace

Informace pro žáky a rodiče k 1. fázi otevírání škol

08.04.2021, vložil: Administrátor webu

Od 12. dubna:

 • návrat do školy třídy 1. stupně v týdenních rotacích celých tříd, výuka dle rozvrhu hodin
 • skupinové konzultace pro žáky 9. ročníku pro předměty k přípravě na přijímací zkoušky
 • žáci 2. stupně pokračují v distanční výuce

12.4 - 16.4.:

 • Žáci 1. A, 2. A, 3. A, 4. A, 5. A, 5. C prezenčně ve škole (vždy v lichém týdnu, v sudém mají distanční výuku).
 • Žáci 1. B, 2. B, 3. B, 4. B, 5. B prezenčně ve škole (vždy v sudém týdnu, v lichém mají distanční výuku).  

 

Stravování

Všichni žáci i další strávníci mají obědy automaticky odhlášeny, zájemci o stravování ve ŠJ si musí obědy znovu přihlásit.

Žáci na distanční výuce mají možnost odebrat oběd do jídlonosičů od 13:10 – 13:30.

Cizí strávníci mají možnost odebrat oběd do jídlonosičů od 11:00 – 11:30.

 

Další informace k organizaci testování a provozu školy jsou uvedeny ZDE.

 

Odkazy a soubory:

Instruktážní video

Informace k provozu škol (MŠMT)

Mimořádné opatření k testování (MZČR)

Testování - manuál MŠMT

Leták - testování pro rodiče

Leták - testování pro žáky


UPŘESNĚNÍ K ZÁPISU DO 1. TŘÍD ZŠ

06.04.2021, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Vážení rodiče,

vzhledem k současné epidemiologické situaci a také i na Vaše četné žádosti umožňujeme od středy 7. 4. 2021 využít tzv. předzápis. Použijte k tomu online formulář Online zápis do školy/Zapsat dítě on line, který najdete na našich webových stránkách vpravo nahoře. Více informací – viz zpráva na našich webových stránkách s názvem JAK BUDE PROBÍHAT ZÁPIS DO 1. TŘÍDY V NAŠÍ ŠKOLE.

 

vedení školy


JAK BUDE PROBÍHAT ZÁPIS DO 1. TŘÍDY V NAŠÍ ŠKOLE

06.04.2021, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Milí rodiče,

v letošním roce se zápis uskuteční ve školách zřizovaných městem Kopřivnice v termínu od 15. dubna do 22. dubna 2021 bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

V naší škole jsme pro Vás opět připravili možnost přihlásit Vaše dítě k povinné školní docházce z pohodlí domova systémem online. Jak to celé funguje?

Na našich webových stránkách  www.zskop17.cz v pravé horní části kliknete na odkaz Online zápis do školy/Zapsat dítě on line......(pokrač. ZDE


INFORMACE K ZÁPISU DO 1. TŘÍD ZÁKLADNÍ ŠKOLY

06.04.2021, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Které děti se účastní zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022?

 • Všechny děti, které dosáhnou před začátkem školního roku 2021/2022 věku šesti let. Tedy děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015.
 • Všechny děti s odkladem povinné školní docházky z loňského roku. Zákonný zástupce žáka, kterému byl v předchozím školním roce ředitelem školy povolen odklad školní docházky, je povinen v následujícím roce znovu přihlásit žáka k plnění povinné školní docházky v rámci zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání, a to do základní školy podle svého výběru.
 • Děti, kterým bude 6 let až po 1. 9. 2021, mohou absolvovat zápis také. Musí však mít doporučení z pedagogicko-psychologické poradny (narození do 31. 12. 2015) nebo doporučení z PPP a vyjádření pediatra (narození po 31. 12. 2015).

Odklad povinné školní docházky

Pokud budete pro své dítě žádat odklad školní docházky, je potřeba žádost doložit 2 přílohami - doporučujícím posouzením:

 1. příslušného školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC) 
 2. odborného lékaře nebo klinického psychologa (pro tyto potřeby je dostačující doporučení praktického lékaře pro děti a dorost).

 

Úplné informace k zápisům do ZŠ v Kopřivnici jsou k dispozici také ZDE


Videoprohlídka školy

29.03.2021, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Vzhledem k epidemiologické situaci nemůžeme u nás ve škole v tomto období organizovat tradiční akce jako jsou Den otevřených dveří nebo Otevřené hodiny ve výuce. Zveme Vás tedy aspoň na videoprohlídku školy, kterou si můžete spustit v následujícím odkazu nebo přímo ze záložky pod úvodní fotografií zde na školním webu.

 

Videoprohlídka školy

 

Mgr. Zdeňka Havlíková

ředitelka školy


Aktivity školní družiny ve dnech 22. - 26. 3. 2021

29.03.2021, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Pondělí - potápíme se v Egyptě, zajímá nás podmořský svět, který si umíme představit a vyrobit.

Úterý - jarní tvoření, kytička pro maminku, výzdoba družiny.

Středa - nové techniky - malujeme do pěny na holení, zvládáme kresbu tuší. Kdo má slunce v duši, tomu to moc sluší.

Čtvrtek - zdobení a vyrábění baví nás a nad to není. ????

Pátek - ať je jaro nebo zima, být v družine je prostě prima.


Fyzikální olympiáda - okresní kolo

25.03.2021, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Okresní kolo FO se uskutečnilo 18. 3. 2021 a probíhalo, jak je v dnešní době již zcela běžné, online.

Naši školu v kategorii „E“ reprezentoval David Číž, žák 9. B. 

Soutěžící řešili po dobu čtyř hodin čtyři fyzikální úlohy.

O náročnosti soutěže svědčí i skutečnost, že David byl jediným zástupcem úspěšných řešitelů školního kola ze všech základních škol našeho okresu. Všichni další účastníci okresního kola byli studenty víceletých gymnázií.

A Davidovo umístění? 

Skvělé 4. místo!

Gratulujeme!

 

Mgr. Hana Ďurčová

 


JAK BUDE PROBÍHAT ZÁPIS DO 1. TŘÍDY V NAŠÍ ŠKOLE

23.03.2021, vložil: Administrátor webu

Milí rodiče,

v letošním roce se zápis uskuteční ve školách zřizovaných městem Kopřivnice v termínu od 15. dubna do 22. dubna 2021 bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

V naší škole jsme pro Vás opět připravili možnost přihlásit Vaše dítě k povinné školní docházce z pohodlí domova systémem online. Jak to celé funguje?

Na našich webových stránkách  www.zskop17.cz v pravé horní části kliknete na odkaz Online zápis do školy/Zapsat dítě on line......(pokrač. ZDE


INFORMACE K ZÁPISU DO 1. TŘÍD ZÁKLADNÍ ŠKOLY

23.03.2021, vložil: Administrátor webu

Které děti se účastní zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022?

 • Všechny děti, které dosáhnou před začátkem školního roku 2021/2022 věku šesti let. Tedy děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015.
 • Všechny děti s odkladem povinné školní docházky z loňského roku. Zákonný zástupce žáka, kterému byl v předchozím školním roce ředitelem školy povolen odklad školní docházky, je povinen v následujícím roce znovu přihlásit žáka k plnění povinné školní docházky v rámci zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání, a to do základní školy podle svého výběru.
 • Děti, kterým bude 6 let až po 1. 9. 2021, mohou absolvovat zápis také. Musí však mít doporučení z pedagogicko-psychologické poradny (narození do 31. 12. 2015) nebo doporučení z PPP a vyjádření pediatra (narození po 31. 12. 2015).

Odklad povinné školní docházky

Pokud budete pro své dítě žádat odklad školní docházky, je potřeba žádost doložit 2 přílohami - doporučujícím posouzením:

 1. příslušného školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC) 
 2. odborného lékaře nebo klinického psychologa (pro tyto potřeby je dostačující doporučení praktického lékaře pro děti a dorost).

 

Úplné informace k zápisům do ZŠ v Kopřivnici jsou k dispozici také ZDE


Informace pro zájemce o zápis do první třídy s rozšířenou výukou

15.03.2021, vložil: Administrátor webu

Talentové zkoušky pro předškoláčky (registrace na www.svetvzdelani.cz - vyberte jeden termín):

 

Kdy: čtvrtek 18. března nebo pondělí 12. dubna

 

Kde: ZŠ 17. listopadu (osobně - formou individuální konzultace)

 

Druhá informační schůzka pro zájemce:

 

Kdy: úterý 6. dubna 2021 v 18. 30

 

Kde: ZŠ 17. listopadu nebo online

 

Vzhledem k mimořádné situaci je možné, že i druhá informační schůzka proběhne online na této adrese: www.svetvzdelani.cz/meet

 

Těšíme se na Vás!

Mgr. Zdeňka Havlíková, ŘŠ

 

Článek zveřejněný v Moravskoslezském deníku ze dne 13.3.2021 si můžete přečíst ZDE

 


Tvoříme, zkoušíme, přesvědčujeme se....

15.03.2021, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Ve spolupráci se Světem vzdělání navštěvují prvňáčci na naší škole kroužek "Zažij a poznej". Světoznámá jména Einstein nebo Newton jim nejsou cizí. V prezenční výuce jsou vědci zkoumající vlastnosti vzduchu a kapalin. Seznamují se s principem kladky, dokážou rozlišit látky kapalné od pevných a plynných. O svém kuchařském umění se přesvědčují při výrobě vlastní zmrzliny.       

         

                                                                                                                         

Hoří či nehoří soda a cukr? Co je to vzlínání? Jaké máme krevní skupiny? To jsou jen některé otázky, na které děti hledají odpovědi prostřednictvím pokusů. Ty realizují pod taktovkou paní učitelky Petrlíkové. Všichni se již těšíme, až budeme moci být opět ve škole a pokračovat v naší badatelské činnosti:-)


Přehled aktualizované online výuky (videokonferencí) pro 1. a 2. ročník od 1. 3. 2021

02.03.2021, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Vážení rodiče,

zde naleznete přehled aktualizevané online výuky ( videokonferencí ) pro první a druhý ročník od 1.3. 2021.

 

 


Určení školy k péči o děti zaměstnanců vybraných profesí

28.02.2021, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Rozhodnutím hejtmana kraje prof. Ing. Ivo Vondráka, CSc. ze dne 28. února 2021 byla naše  škola opět určena k zajištění nezbytné péče o děti od 2 do 10 let zaměstnanců kritické infrastruktury v Moravskoslezském kraji, a to do 21. března 2021.

Seznam určených škol v novém rozhodnutí hejtmana kraje byl ve spolupráci s příslušnými ORP a zřizovatelem rozšířen oproti posledně platnému rozhodnutí o 5 škol.

 

Zájemci o tuto službu z uvedených profesí kontaktujte sekretariát školy:

 

Mgr. Zdeňka Havlíková, ŘŠ


INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY OD 1. BŘEZNA

28.02.2021, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Vážení rodiče,

jak jste jistě zaznamenali v různých sdělovacích prostředcích, vzhledem k nepříznivému vývoji epidemiologické situace dochází od pondělí 1. března k uzavření 1. a 2. ročníků ZŠ a MŠ.
Žáci prvních a druhých tříd a předškoláci v MŠ přecházejí od pondělí 1. 3. na režim distanční výuky. 

Bližší informace k organizaci vyučování obdrželi rodiče na Bakaláře.

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200 (dostupné ZDE), kterým se nad rámec dosavadních opatření: 

 

Úplné znění (včetně informaci o ošetřovném apod) zde: https://www.msmt.cz/skoly-rezim-od-brezna


Naše škola bude také nadále zajišťovat:

 • distanční výuku 3. - 9.r. dle dříve stanovených pravidel,
 • výdej stravy do nosičů - pro přihlášené strávníky ŠJ - děti, žáky, zaměstnance (pro 1. stupeň v době od 12:30 do 13:00, druhý stupeň od 13:00 - 13:30) - za podmínek dodržení zvýšených bezpečnostních opatření,
 • dohled nad dětmi rodičů vybraných profesí (viz samostatné info).

Děkujeme Vám všem za podporu Vašich dětí a spolupráci v této tíživé situaci.
Přejeme Vám hodně pozitivní energie do nadcházejících dní a hlavně pevné zdraví!Mgr. Z. Havlíková, ŘŚ


Mimořádné opatření MZ - nošení roušek (od 25.2.2021)

24.02.2021, vložil: Administrátor webu

Vážení rodiče,

na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 22. 2. 2021 s účinností od 25. 2. 2021 do odvolání se všem žákům v budově školy zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos a ústa), kterým je zdravotnická obličejová maska (rouška) nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC.

Do 28. 2. 2021 lze místo výše uvedených ochranných prostředků dýchacích cest používat i jiné ochranné prostředky dýchacích cest, které brání šíření kapének.

Tímto Vás žádáme o zajištění požadovaných ochranných prostředků pro své děti (textilní roušky požadavky nesplňují).

Na webových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy naleznete  informace v sekci Nejčastější dotazy ke školství a koronaviru - FAQ a nejčastější dotazy, kde byla přidána část, která se týká povinnosti nosit ochranné prostředky od 25. 2. 2021. 

https://koronavirus.edu.cz/faq-hlavni-temata-koronaviru-a-skolstvi

 

Úplné informace jsou uvedeny ZDE

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

vedení školy


Všechny zprávy
© 2015 Základní škola 17.listopadu, Kopřivnice