Aktuální informace

VOLITELNÝ PŘEDMĚT

02.06.2023, vložil: Administrátor webu

Vážení rodiče,

 

pro školní rok 2023/2024 si budou žáci nynějšího 5. až 8. ročníku vybírat volitelný předmět
(1 hodina týdně). Navíc si žáci 7. ročníku vybírají také druhý cizí jazyk.

 

Přihlašování do jednotlivých předmětů bude spuštěno dne 5. 6. 2023 od 18 hodin na webových stránkách školy v systému Bakaláři – v tzv. Anketě.

 

K odeslání přihlášky je potřeba si otevřít webové stránky naší školy www.zskop17.cz a přihlásit se do Bakalářů.

POZOR!! – přihlašování je nutné provést přes přihlašovací údaje RODIČŮ. Do vyplňování Ankety se rodiče dostanou z nabídky Ankety – vyplňování anket a volbou ikony tužky. Pokud někdo z rodičů nemá přihlašovací údaje do Bakalářů, kontaktujte co nejdříve třídního učitele. Anketa bude ukončena v neděli 18. 6. 2023 v 23.59 hodin.

 

Počet míst v každé skupině je omezen a po naplnění kapacity se již nebude možné na daný předmět přihlásit. Pokud žák nebude přihlášen do žádného volitelného předmětu, bude do předmětu zařazen dle aktuální situace.

 

Konečné rozhodnutí je v kompetenci ředitelky školy podle počtu přihlášených žáků do jednotlivých skupin.

 

Mgr. Zdeňka Havlíková

ředitelka ZŠ a MŠ 17.listopadu Kopřivnice


Hájenka pátých tříd

26.05.2023, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Žáci pátých ročníků si pod vedením paní lektorky z organizace Hájenka nejprve zopakovali význam půdy a její důležitost. Poté sami, vybaveni lopatkami a kelímky s lupou, hledali živočichy – rozkladače, kteří se na vzniku půdy podílejí. S pomocí klíče je pak sami určovali. Kolik zábavy, ale i zajímavostí nám přinese takové „bádání v hlíně“!

 

Mgr. Tereza Lindovská Mikulcová

 


VÝSLEDKY ZÁPISU DO MŠ POLÁRKA PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

24.05.2023, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Vážení rodiče,

v příloze najdete výsledky zápisu do MŠ – registrační čísla dětí přijatých a nepřijatých do MŠ Polárka pro školní rok 2023/2024.

K zápisu se letos dostavilo 35 dětí.

 

Těšíme se na Vás!

 

Mgr. Zdeňka Havlíková

ředitelka ZŠ a MŠ 17.listopadu Kopřivnice


DEN TÍSŇOVÉ LINKY

17.05.2023, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Dne 15. května se žáci 2. B a 2. C zúčastnili akce DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ - DEN TÍSŇOVÉ LINKY 155. 

Záchranáři se nám maximálně věnovali. Žáci se dozvěděli, jak zastavit tepenné a žilní krvácení, na figuríně si vyzkoušeli resuscitaci. Mohli se - jako figuranti - vžít do role pacientů. Viděli, a dokonce vyzkoušeli různé přístroje a záchranářská zařízení, prohlédli si vybavení moderní sanitky. Den tísňové linky byl velmi zajímavý, poučný a moc se nám líbil.

Děkujeme za skvěle připravený program.

 


Historická exkurze do Kroměříže

17.05.2023, vložil: Mgr. Jiří Lípový

V pátek 12. května měli žáci osmých tříd možnost navštívit historickou perlu Moravy, město Kroměříž. Arcibiskupský zámek  v Kroměříži i Květná zahrada jsou zapsány na seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Zámkem nás provedl skvělý průvodce, který žákům postupně svěřil role dveřníků, leštičů parket či zpěváků (děkujeme Pavlínce Honešové!). Statečně jsme se vyšplhali na zámeckou věž, ze které byla Kroměříž vidět jako na dlani. Individuální prohlídka Podzámecké zahrady plné ochočených pávů či městské památkové rezervace plné malebných uliček skončila u neodolatelné kašny (zvláště pro Samuela a Kristiana). Po přesunu do Květné zahrady nás čekala ještě jedna komentovaná prohlídka plná zajímavostí. Z přírodního bludiště se nakonec vymotali všichni, na Jahodovém kopci jsme se zvěčnili a krátký rozchod někteří využili jako příležitost zlepšit si svou fyzickou kondici (že chlapci?). Déšť ukázněně počkal než nastoupíme do autobusu a pak už nám po cestě domů vesele bubnoval na střechu.

 

Mgr. Martina Brisudová

 


ABAKU propojuje generace

16.05.2023, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Abaku není pro děti z 3. A žádné zaklínadlo. Třeťáci vědí, že je to docela dobrý způsob, jak si upevňovat a procvičovat matematiku. Navíc máme pro ABAKU spřízněnce – babičku jednoho z žáků. Ta ovládá tuto matematickou metodu tak, že nám ji přišla do třídy představit a naučit. Začali jsme vysvětlením základů a pravidel metody a každý si mohl hned propočítávat svá abaku čísla. Abaku čísla můžeme sledovat na registračních značkách aut, číslech domů, nebo telefonních číslech. K procvičování jsme využili psané příklady a následně abaku kostky. Po základním tréninku jsme si zasoutěžili u ABAKU nástěnného panelu na chodbě školy, kde jsme sestavili třídní družstva. Společně jsme se posunuli ještě k vyšší úrovni ABAKU, tj. k počítačové aplikaci, a celá třída získala přístup do systému, ve kterém si mohou děti příklady samostatně procvičovat mezi sebou, nebo s roboty. S paní učitelkou – babičkou jsme poznali zábavu s matematikou a je moc fajn, když si dokážeme mezi generacemi předat dobré tipy, využít zkušenosti a naladit se na „stejnou notu“. Učení ve škole tak získá zase jiný rozměr.

 

Eva Kytková, třídní učitelka

 


Exkurze s tematikou 2. světové války

12.05.2023, vložil: Mgr. Jiří Lípový

V pátek 5. května se žáci devátých tříd zúčastnili historické exkurze, která byla zaměřena na dějiny druhé světové války. V Národním památníku II. světové války v Hrabyni odkrývali příběh vytesaný v kameni, který jim přiblížil tragický osud lidických dětí. Nově zrekonstruovaný areál muzea byl plný interaktivních prvků, z nichž asi nejvíce zaujala možnost psát morseovou abecedou. Po přesunu do Areálu československého opevnění v Hlučíně-Darkovičkách žáci absolvovali komentovanou prohlídku bunkru vybaveného autentickými zbraněmi a dalším zařízením. Spousta zajímavých informací, krásné počasí i ukázněné chování žáků přispělo ke skvěle vydařenému výletu. Děkuji!

 

Mgr. Martina Brisudová

 


Žabičková stezka

12.05.2023, vložil: Mgr. Jiří Lípový

21. dubna se kopřivnická třída Světa vzdělání 1. A vypravila do přírody. Naším cílem bylo bádání a výuka v přírodě. Malí badatelé nabírali vodu z tůně do entomologických kelímků, ve kterých rozrušeně pozorovali lupou např. pulce, larvy komárů, larvy potápníka nebo zajímavou splešťuli blátivou. Na pozorování pulců jsme navázali tzv. Žabičkovou stezkou - což je 14 zastavení s různými úkoly vedoucími k vyluštění tajenky: rosnička zelená. Přitom se o rosničce žáci hravým způsobem dozvěděli spoustu informací a procvičili  si také svou čtenářskou gramotnost. Nechyběl ani úkol z matematiky – využili jsme Hejného metodu a zažili prostředí Autobus venku s cestujícími kameny a zastávkami malovanými jarními bylinkami. Cestou do školy jsme ještě stihli uspořádat hlemýždí závody. Děti měly za úkol ve skupinách hlemýždě krátce vycvičit, poučit ho o pravidlech závodu, připravit na start a povzbuzovat na cestě do cíle za šťavnatými pampeliškami. Do školy jsme dorazili unavení, ale plni zážitků.

 

Mgr. Světlana Munzarová

 


Otevíráme novou přípravnou třídu

05.05.2023, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Od nového školního roku 2023/2024 bude otevřena nová přípravná třída také na naší škole.

(v souladu s ust. § 47 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

 

V případě Vašeho zájmu prosím vyplňte žádost o přijetí dítěte do přípravné třídy a doručte k rukám vedení školy v co nejkratším možném termínu (nejpozději do pátku 19. 5. 2023) (viz dokument v PdF, k dispozici také na sekretariátu školy.

K žádosti je potřeba doložit ještě písemné doporučení o odkladu - po vydání příslušnou pedagogicko-psychologickou poradnou.

 

Město Kopřivnice ve spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou a s místními školami připravilo na úterý 16. května od 15 hodin informativní besedu pro všechny zájemce o přípravnou třídu od školního roku 2023/2024. 

Pokud se Vás to také týká, nebo se chcete dozvědět více, jste srdečně zváni (viz pozvánka v příloze).

 

Děkujeme za Vaši projevenou důvěru a přízeň.

Těšíme se na Vás!

 


Mgr. Zdeňka Havlíková, ŘŠ


Festival IQ

05.05.2023, vložil: Mgr. Jiří Lípový

V posledním dubnovém pátku zajelo šest tříd 1. stupně do nedalekého Frenštátu na Festival IQ Play. To bylo deskových her, hlavolamů, skládaček, stavebnic!!! Rozhodně jsme je všechny nestihli vyzkoušet, ale i tak jsme si potrápili hlavy a ruce a hlavně si zahráli!

SV Festival IQ Play

 

Mgr. Monika Tomanová


Projektový den: Malá technická univerzita - Stavitel města

05.05.2023, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Díky Světu vzdělání si mohli žáci 2. A  z Kopřivnice vyzkoušet práci stavitelů v projektu Malé technická univerzity - Stavitel města. Nejprve bylo nutné zamyslet se nad tím, co je to vlastně město a proč vzniká, jaké typy budov v něm najdeme. Pak již žáci ve skupinách vytvořili podle plánu cesty a propojili je v celek. Proč má pan lektor s sebou tak obrovský kufr? To jsme zjistili zanedlouho, když byla třída doslova zaplavena lego kostkami. Následovala výstavba důležitých budov města a následně stavba školy. Jednotlivé skupiny prezentovaly své návrhy a následně k nim dokreslily obrázky. Po vzájemném ohodnocení jsme měli minilekci z kartografie, kterou vystřídala týmová stavba co nejvyšší věže. Závěr patřil shrnutí a prověření nových znalostí s předáním diplomů se získaným titulem Malý stavitel.

 

Mgr. Monika Tomanová

 


Jarní sběr 2023

05.05.2023, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Ve dnech 25. - 27. 4. proběhly na naší škole tradiční jarní sběrové dny a s nimi spojená soutěž jednotlivců i tříd ve sběru starého papíru. Podobně jako na podzim byly ovšem podmínky poněkud ztížené - nesbíraly se kartonové a lepenkové obaly. I tak naše škola ve výsledku odevzdala sběrové firmě ORC recycling 3 225 kg starého papíru, což je asi o 700 kg více než při podzimním sběru v říjnu.

     Sběrové soutěže se zúčastnilo 18 ze 21 tříd a sběr odevzdalo 63 žáků školy. Nejvíce zapojených žáků měly třídy 2. A  a 6. B, nejlepším jednotlivcem byl Tomáš Prát z 9. A, který odevzdal neuvěřitelných 249 kg papíru! Celkem 16 žáků doneslo sběr v množství přesahujícím 60 kg.

     Všichni “sběrači” i nejlépe zapojené třídy budou za svou snahu odměněni! My jim za celou školu děkujeme za vzorný přístup k ochraně životního prostředí a děkujeme i našemu školnímu ekotýmu a školníkovi p. Borovskému za pomoc při organizaci sběrových dnů.

     

 Mgr. Jana Dobiášová

 


Trocha počtů

05.05.2023, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Sraz 2. 5. 2023 v 8:15 hodin.

48 žáků sedmých tříd, 4 dospělé osoby – pedagogický dozor.

1 Centrum tradičních technologií v Příboře - Muzeum Novojičínska, 1 šaty z kopřiv, 2 průvodkyně výstavou, sledovanost výkladu 87,532 %.

1 hrad Helfštýn, 1 pódium pro improvizované „Kopr Star“, 

1 vtipný kastelán, sledovanost výkladu 43,067 %.

Příjezd ke škole v 14:06 hodin.

Výsledek = letošní exkurze 7. A, 7. B, 7. C z dějepisu.

Že mi to nějak nevychází? Co se dá dělat. Příště to zkusím spočítat lépe.

 

Mgr. art. Anna Georgiadu

 


ZÁPIS DO MŠ 17.listopadu PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

03.05.2023, vložil: Mgr. Jiří Lípový

proběhne v MŠ 17.listopadu v Kopřivnici ve čtvrtek 4. května 2023 od 8:00 do 16:30 hodin.

V naší MŠ jsme pro Vás připravili možnost vyplnit Žádost o přijetí ke školní docházce Vašeho dítěte systémem online v pohodlí domova. Systém online přihlášení dítěte k zápisu bude aktivní v období od 24. 4. 2023 od 8:00 do 4. 5. 2023 do 16:00 (přes úvodní odkaz na www.zskop17.cz).

/Zde v pravém horním rohu klikněte na „Zapsat dítě on-line“/ 

Můžete si také předem rezervovat čas, který Vám pro osobní zápis (ve čtvrtek 4. května) vyhovuje. K osobnímu zápisu můžete se svým dítětem přijít i bez předchozí registrace, ale budeme moc rádi, pokud si svůj termín vyberete předem. Přispěje to k plynulé organizaci akce.

Všechny důležité informace k zápisu naleznete v přílohách níže.

 

Zápis do MŠ Polárka 2023 - vyhlášení zápisu

Kritéria pro přijetí do MŠ Polárka

 

Zápis do třetí třídy, která se nově otevře v srpnu 2023, proběhne ke konci měsíce srpna. Sledujte prosím webové stránky MŠ.

 

Mgr. Zdeňka Havlíková

ředitelka školy

 


Návštěva korunovačních klenotů

29.04.2023, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Korunovační klenoty, Pražské Jezulátko, šaty Marie Terezie ....tyto skvosty nám nabídla výjimečná expozice na zámku Žerotínů ve Valašském Meziříčí.

Hry, bludiště, hlavolamy, interaktivní výukové mapy aj. jsme prozkoumali v zábavném centru pro děti a dospělé. Třípatrová budova s názvem VRTULE, se nachází v centru města. A hodnocení? Děti 1.a 2.oddělení ŠD byly ukázněné, zvídavé, nadšené a velmi milé. Děkujeme rodičům, že umožnili svým dětem tento programem netradiční výlet prožít a uhradili požadovanou finanční částku. Na další výlet hledáme sponzory a těšíme se!

Fotky z akce najdete na našel školním facebooku.

Nadmíru spokojené vychovatelky Libuše Svobodová a Květoslava Ručková


Všechny zprávy
© 2015 Základní škola 17.listopadu, Kopřivnice