Historie ZŠ a MŠ Kopřivnice, 17. listopadu 1225

Důvodem výstavby nové základní školy na sídlišti Sever byla celkově nedostačující kapacita školských zařízení v Kopřivnici. V té době se NP Tatra dynamicky vyvíjel a pro jeho převážně nově příchozí zaměstnance bylo zapotřebí zajistit nejen byty, ale též příslušnou infrastrukturu. Původní představy směřovaly ke 22-třídní škole. Po sdělení Ministerstva školství ČR, že ve velikostních řadách škola s 22 třídami nefiguruje, se začalo jednat o dvou variantách, tj. o 16-třídním nebo 24-třídním zařízení. Nakonec městská rada mj. i na základě doporučení Stavoprojektu Ostrava rozhodla v rámci 7. zasedání dne 16.10.1981 o výstavbě větší z obou nabízených možností. Investorem celé akce byl Okresní národní výbor v Novém Jičíně zastoupený KIU Ostrava, generálním projektantem již zmíněný Stavoprojekt Ostrava a dodavatelem stavby Pozemní stavby Nový Jičín.

Následovaly další přípravné kroky, které vyústily v měsíci lednu 1987 v zahájení prvních výkopových prací. Vlastní realizace se protáhla na více než čtyři roky a vyvrcholila 2. září 1991, kdy byl provoz v nové základní škole za přítomnosti starosty města p. V. Kryškeho a ředitele Školského úřadu v Novém Jičíně PaedDr. T. Boudy slavnostně zahájen. Kolaudační rozhodnutí bylo vydáno 8.10.1992 a 27.10. téhož roku převzalo Město Kopřivnice školní budovy od Okresního úřadu v Novém Jičíně.

První žáci, kteří přišli z okolních, do té doby beznadějně přeplněných škol., se soustředili ve dvaceti třídách a v pěti odděleních školní družiny. V následujících letech došlo k dalšímu výraznému nárůstu počtu žáků s vyvrcholením v období 1996/97 až 1999/2000, kdy zaznamenáváme vždy ve třiceti třídách více než 700 žáků. Po roce 2000, v souvislosti s poklesem porodnosti ve druhé polovině devadesátých let, dochází opět k postupnému úbytku počtu žáků a rovněž počet tříd se snižuje ve školním roce 2006/07 až na osmnáct a dvě oddělení školní družiny.

Od roku 2004 dochází v ZŠ Kopřivnice na ul. 17. listopadu k významným rekonstrukcím a stavebním úpravám. První akcí bylo vybudování prakticky nové školní jídelny, která byla provedena v již zmíněném roce 2004 nákladem vyšším než 23 mil. Kč. V roce 2007 byl kompletně rekonstruován pavilon 2. stupně (U2) včetně výměny všech oken a zateplení. O dva roky později je renovováno travnaté hřiště školního hřiště, a to včetně vybudování systému umělého zavlažování. V roce 2010 dochází k revitalizaci zbývajících tří pavilonů, která si vyžádala finanční náklad ve výši přibližně 20 mil. Kč., a současně byly provedeny opravy střešní krytiny. V roce 2011 byla v prvním podlaží pavilonu 1. stupně (U1) vybudována nová dvoutřídní mateřská škola. Dosud poslední větší stavební akcí bylo vybudování zahrady mateřské školy, které proběhlo v roce 2012. Do budoucna ještě počítáme s rekonstrukcí školního hřiště.

© 2015 Základní škola 17.listopadu, Kopřivnice