Aktualní informace

Druháci v MŠ

11.12.2018, vložil: Mgr. Jiří Lipový

Žijeme v době rychlého technického pokroku, zavádění digitálních technologií a robotizace, hovoří se o 4. průmyslové revoluci. Avšak u dětí, a to hlavně těch nejmenších, bychom neměli zapomínat na význam lidského slova - komunikační, jazykové a čtenářské dovednosti. Proto jsme si s druháky domluvili návštěvu našich mladších kamarádů v MŠ Polárka, abychom budoucím prvňáčkům ukázali, co se brzy ve škole naučí i oni. V úterý 4. prosince 2018 si všichni žáci II. B vzali své učebnice Malý čtenář a navštívili nejdříve oddělení Sluníček a potom oddělení Hvězdiček, v obou přečetli předškolákům pohádku O Smolíčkovi. Nejstarší děti MŠ seřadily obrázky podle dějové posloupnosti, mladší děti poznávaly různé pohádky podle obrázků. Věříme, že naše setkání s předškoláky u nich vzbudilo zájem, aby se ve škole také brzy naučili číst.  


PaedDr. Stanislava Mlejnecká


Třídění odpadů

10.12.2018, vložil: Mgr. Jiří Lipový

Jedním z cílů trvale udržitelného rozvoje je i správné nakládání s odpady. Proto i v naší škole vedeme žáky k tomu, aby se tento cíl učili naplňovat. Ve třídách druhého stupně jsme nechali stanovit dvojčlenné hlídky, které na správné třídění odpadků (papír, plast, ostatní odpad) ve třídě dohlížejí. Ve třídách jsou k tomuto účelu nainstalovány tři barevně odlišené odpadkové koše, do nichž žáci odpadky odhazují. Je-li odpad správně roztříděný, paní uklízečky jej sypou do odpovídajících kontejnerů za školou.  Správné třídění odpadu žáky učí odpovědnému přístupu k životnímu prostředí  a není tedy cílem třídy porovnávat a určovat „vítěze“. Dle sdělení „odpadových hlídek“ je ale ve třídách v této oblasti stále co zlepšovat……


Vánoční jarmark 2018

07.12.2018, vložil: Administrátor webu

Vážení rodiče a příznivci školy, 

srdečně vás všechny zveme na vánoční jarmark, který se uskuteční v úterý 11. 12. 2018 v době od 15:00 do 17:30 v naší škole. 

Pro širokou veřejnost máme připraven kromě prodeje výrobků s vánoční tematikou také bohatý kulturní program:

15:15 zpívání s nejmenšími dětmi
15:30, 15:50 divadlo
16:15 scénické čtení
16:45 koledy v podání školního pěveckého sboru

Veškerý výtěžek z prodeje vánočních výrobků zůstane dětem ve třídách, o jejich společném využití si děti s třídními učiteli rozhodnou samy. 

Stylové občerstvení zajištěno. Těšíme se na vás!

Mgr. Zdeňka Havlíková


Nebojte se matematiky

29.11.2018, vložil: Mgr. Jiří Lipový

Ve středu 21. listopadu 2018 vyrazilo pět zdatných matematiků naší školy do KDK na zábavnou netradiční matematickou soutěž „Nebojte se matematiky aneb i s čísly může být zábava“, kterou pořádala kopřivnická radnice. Celou soutěž vtipně moderoval pan učitel Světlík. V porotě zasedli zástupci učitelů matematiky kopřivnických ZŠ, za naši školu paní učitelka Židková. V první části žáci počítali lehce záludné příklady z běžného života. V další části museli předvést odhady množství a počtu kusů bez pomoci měřidel, nakonec ukázali svou zručnost. Občas bylo tvůrčí ticho, občas výbuchy smíchu. Všichni se dobře bavili. Dokázali, že matematici jsou jak vědátoři, tak i praktici, kteří si…. prostě poradí!


HALLOWEENSKÉ ODPOLEDNE VE ŠD

21.11.2018, vložil: Mgr. Jiří Lipový

Dne 1. 11.2018 proběhlo ve školní družině zábavné odpoledne plné soutěží, legrace, tvoření a poznávání. Akce se zúčastnilo 72 dětí od 1. do 3. třídy. Během dvou hodin si vyrobily lampičku, „ducha“, zvládly hru s nekonečným oblékáním a házením šestek - boj o čokoládu, s širokým úsměvem na tváři si zahrály hru „O růžového slimáka“ :-D
Po 19. hodině si společně se svými rodiči všichni prošli stezku odvahy na školním hřišti. I zde děti s velkým nadšením plnily připravené úkoly. Na závěr stezky potvrdili všichni malí účastníci svým podpisem, že se nebojí ani chlupatého pavouka, ani strašidel.
A paní vychovatelky? Po ukončení akce odcházely domů s příjemným pocitem z dobře odvedené práce.


Dívky postupují ve floorbale do okresního finále

15.11.2018, vložil: Mgr. Jiří Lipový

Ve včerejším turnaji dosáhly naše dívky skvělého úspěchu, když postoupily do okresního finále. Po skvělých výkonech postupně přehrály těsným rozdílem 1:0 E. Zátopka, dále pak Alšovku 3:0 a nakonec Kom 66 z NJ 2:1.

 

Gratulujeme k postupu


Klasifikační pohovory za první čtvrtletí školního roku 2018/2019

13.11.2018, vložil: Administrátor webu

Vážení rodiče,

srdečně Vás zveme na individuální  klasifikační pohovory za první čtvrtletí školního roku 2018/2019, které se uskuteční v jednotlivých třídách v úterý 20. 11. 2018, v době od 15:30 do 17:30 (1. stupeň ZŠ), od 16:00 do 18:00 (druhý stupeň ZŠ).

Těšíme se na Vás.
učitelé ZŠ


Druháci v knihovně

07.11.2018, vložil: Mgr. Jiří Lipový

V překrásném podzimním dopoledni 6. listopadu 2018 navštívila třída II.B městskou knihovnu. Děti poznávaly různé druhy ilustrací a jejich význam v knize. S velkým zaujetím soutěžily v řazení ilustrací podle děje pohádky, aby dostaly sladkou odměnu. Děti si také prohlédly ilustrace starších českých malířů ( M. Aleš, J. Lada, kopřivnický rodák Z. Burian ) a poslechly si krátké příběhy z jejich života. Kreslené postavičky malířů Z. Milera a V. Čtvrtka poznali úplně všichni. Nakonec si děti mohly samostatně prohlédnout knížky v regálech, na výstavkách a případně si vyhlédnout knihu, kterou si v knihovně s rodiči půjčí. Do školy děti odešly nejen se sladkou odměnou a obrázkem, ale i s příjemným zážitkem a novými poznatky.

 

PaedDr. Stanislava Mlejnecká


Halloween

07.11.2018, vložil: Mgr. Jiří Lipový

Žákovská samospráva vyhlásila na středu 31. října den masek. Jelikož se jedná o období Halloweenu, většina žáků druhého stupně přišla do školy ve strašidelném přestrojení. Do akce se zapojili i někteří učitelé. Žáci osmých ročníků poté zpracovávali v rámci slohu výtah na téma Halloween/ Dušičky - Svátek zesnulých/ Día de los Muertos, kde se dozvěděli, jak tento svátek slaví různé kultury a kde jsou jeho kořeny.


Jack and Joe

01.11.2018, vložil: Mgr. Jiří Lipový

Jack & Joe

V úterý 23. 10. 2018 se žáci 6. - 9. tříd vydali do Kulturního domu v Kopřivnici, kde bylo připraveno ke zhlédnutí divadelní představení v anglickém jazyce. Příběh dvojčat s názvem Jack & Joe nás zavedl do různých prostředí. Ocitli jsme se „ in the forest, at the petrol station, in the garden, in the subway, on the stage“. Příběhem nás provázela bohyně jazyků v doprovodu dvou mladíků, kteří bravurně rozehráli před našimi zraky rozmanitou paletu postav s cílem nás nejen pobavit, ale i poučit a obohatit naši slovní zásobu anglických slov. Myslím si, že Divadelní centrum Zlín opět připravilo zajímavé představení, které náročnému mladistvému divákovi dokázalo, že umí i v moderní době zaujmout a pobavit. Děkujeme.

We are looking forward to another performance next year.

Mgr. Kamila Küfferová


Výsledky soutěže k 70. výročí povýšení Kopřivnice na město

01.11.2018, vložil: Mgr. Jiří Lipový

Naše škola se v pátek 29. října zúčastnila soutěže k 70. výročí povýšení Kopřivnice na město. Žákovská samospráva tedy zvolila pro tento den oranžovou barvu, abychom všichni podpořili náš soutěžní tým. Soutěž proběhla v hale ZŠ E. Zátopka. Přímý přenos byl zahájen přesně v 10 hodin. Soutěží žáky 6. – 9. tříd všech kopřivnických škol provázel R. Pastorek. Soutěž byla náročná, neboť se střídaly úkoly ze znalostí historie Kopřivnice s adrenalinovými disciplínami. V úvodu byly porotou v čele se starostou Kopřivnice oceněny nejlepší práce žáků jak ve výtvarné, tak v literární soutěži. Ve výtvarné soutěži jsme obdrželi hlavní cenu za dílo žáků loňských devátých tříd. Finanční obnos bude použit na nákup výtvarných potřeb. V literární soutěži obdržel za svou práci cenu Ondřej Pobořil z 6. B. Blahopřejeme.

Celá zpráva

100. výročí republiky

31.10.2018, vložil: Mgr. Jiří Lipový

Ve čtvrtek 25. 10. jsme si s žáky 5. B. v rámci hodiny vlastivědy připomněli 100. výročí vzniku samostatného československého státu. Děti se oblékly v barvách trikolóry a vyrobily si vlajky, které jsme poté vyzdobili ve třídě. Ve zbylém čase jsme si povídali nejen o státních symbolech, ale i o významných osobnostech dané doby. Dětem se hodina moc líbila.

 

Třídní učitelka: Mgr. Daniela Petřeková


Logická olympiáda 2018

31.10.2018, vložil: Mgr. Jiří Lipový

Logická olympiáda je soutěž, kterou pořádá společnost Mensa České republiky. Je založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Rozhodujícím faktorem nejsou znalosti získané ve škole, ale schopnost žáků samostatně uvažovat a pohotově rozhodovat. Z pohledu soutěžících nebyla olympiáda jednoduchá, ale většina potvrdila, že úkoly byly zajímavé a zábavné. Luštily se úlohy nejen formou rébusů, hádanek, ale také šifer. Žáci si vyzkoušeli i jiné možnosti uvažování, analýzu a odhad správného výsledku.

V rámci celé České republiky se letos do soutěže zaregistrovalo rekordních 61 761 soutěžících z 3 007 škol.

Z naší školy se do olympiády zapojilo 130 žáků, z nichž 76 se umístilo na bodovaných místech.

 

Žákyně kategorie A se probojovala do krajského semifinále. Gratulujeme!


Pozvánky pro všechny rodiče a příznivce školy

25.10.2018, vložil: Mgr. Jiří Lipový

Vážení rodiče a příznivci školy,

Zveme Vás na sledování soutěže základních škol k výročí povýšení Kopřivnice na město. Soutěž se koná v pátek 26. 10. 2018 v hale Emila Zátopka a můžete ji sledovat v přímém přenosu. Na webových stránkách Kopřivnice bude připraveno v tento den tlačítko, kterým se přenesete do haly Emila Zátopka a můžete fandit svému dítěti, popř. škole. Přímý přenos začíná v 10.00 hodin na odkaze - https://www.youtube.com/embed/tA5QRM863_s?ecver=2  

Budeme mít oranžovou barvu !!!

 

 

Celá zpráva

Noc s hrabětem Monte Christo

25.10.2018, vložil: Mgr. Jiří Lipový

Stalo se vám někdy, že byste přespali ve škole? Nám ano. Skončilo vyučování a nikdo z nás netušil, že večer bude ještě lepší, než jsme očekávali. V pátek 19. října jsme začali v 16 hodin. Dívali jsme se na čtyřdílnou adaptaci známého románu Alexandra Dumase Hrabě Monte Christo. Na plátně v učebně hudební výchovy se odehrávalo velké drama. Děj byl komplikovaný, ale my jsme si o postavách a příběhu o velké lásce a pomstě povídali a promítání jsme si zpestřili spoustou z domova přinesených dobrot a skvělou pizzou. I noc strávená ve škole ve spacáku byla pro nás velkým zážitkem. V sobotu ráno jsme se rozcházeli sice unavení, ale plní nezapomenutelných dojmů.

Celá zpráva

IT konference

25.10.2018, vložil: Mgr. Jiří Lipový

V úterý 23. 10. se skupina dvanácti vybraných žáků zúčastnila IT konference na Masarykově gymnáziu v Příboře. Probíhaly tři workshopy – Google Assistant, Google disk a 3D tisk s odborníkem. Seznámili jsme se s posledními novinkami ze světa Google, dozvěděli se, jak funguje jeho umělá inteligence, jak může Google Assistant usnadnit život, jak si jej přizpůsobit k obrazu svému a naučit ho dělat i to, co zatím neumí. Povídali jsme si o zajímavostech 3D tisku a ukázali si, jak jednoduchá může být cesta od nápadu k realizaci výrobku. Akce se setkala u žáků s velkým ohlasem.

 

Mgr. Iva Bukovjanová


Výsledky sběru za říjen 2018

24.10.2018, vložil: Mgr. Jiří Lipový

V průběhu říjnových sběrových dnů bylo nasbíráno celkem 3182 kg starého papíru. Jednotlivé třídy si vedly takto:

Celá zpráva

DRAVCI

17.10.2018, vložil: Mgr. Jiří Lipový

V úterý 16. 10. 2018 zavítali na naší školu pan Petr Svoboda a Zdeněk Fabián ze společnosti Seiferos s největší ucelenou sbírkou dravců a sov v České republice. Naši žáci vyslechli poutavou přednášku o životě každého druhu a měli možnost prohlédnout si dravce a sovy z bezprostřední blízkosti. Kromě toho byli žáci do programu aktivně zapojeni, a později i přezkoušeni z toho, co si zapamatovali. Ti nejšikovnější si pak mohli dokonce vyzkoušet přílet dravce na ruku. Celý program byl velice atraktivní a byl jistě i zajímavým zpestřením přírodovědné výuky na naší škole.

                                                                                                                                                                                                                                                                                            Věra Nevludová


Pozvánky pro všechny rodiče a příznivce školy

16.10.2018, vložil: Mgr. Jiří Lipový

70 let povýšení Kopřivnice na město

Vážení rodiče a příznivci školy,

Zveme Vás na sledování soutěže základních škol k výročí povýšení Kopřivnice na město. Soutěž se koná v pátek 26. 10. 2018 v hale Emila Zátopka a můžete ji sledovat v přímém přenosu. Na webových stránkách Kopřivnice bude připraveno v tento den tlačítko, kterým se přenesete do haly E. Zátopka a můžete fandit svému dítěti, popř. škole. Přímý přenos začíná v 10.00hodin. Naše škola má oranžovou barvu.

 

Celá zpráva

Etiketa

12.10.2018, vložil: Mgr. Jiří Lipový

Ve středu 10. října 2018 se žáci IX.A a IX.B za podpory svých třídních učitelek vydali vstříc soutěži s názvem Etiketa. Celou akci zaštítilo město Kopřivnice v rámci aktivit MAP.

V budově Městského úřadu v Kopřivnici byly pro soutěžící připraveny stoly označené čísly, kvízy a malé občerstvení. Naše škola se utkala v rámci znalostí pravidel slušného chování s žáky deváté třídy ZŠ Alšova.

Celá zpráva

Podzimní sběrové dny 22. - 24. 10. 2018

10.10.2018, vložil: Mgr. Jiří Lipový

Upřesňující informace ke sběru starého papíru ve dnech 22. - 24. 10. 2018: * sběrový kontejner bude umístěn v prostoru vjezdu na školní hřiště

* sbírá se starý papír, noviny, letáky, knihy bez tvrdých obalů a kartony (kartony odděleně

od ostatního papíru)

* papír nesmí být mokrý a znečištěný

* papír bude na místě vážit žákovská služba pod dohledem pověřeného pracovníka školy

* sběrové místo bude přístupné

22. 10. 2018 od 14.30 do 16.30

23. 10. 2018 od 7.00 do 7.45 a od 14.30 do 16.30

24. 10. 2018 od 7.00 do 7.45 a od 14.30 do 16.30

                                                                                                                                                            Mgr. Jana Dobiášová


Putovní výstava o změnách klimatu

05.10.2018, vložil: Mgr. Jiří Lipový

Ve dnech 3. - 5. 10. 2018 žáci druhého stupně naší školy v rámci hodin přírodopisu navštívili putovní výstavu věnovanou jednomu z globálních problémů lidstva – změně klimatu. A nejen navštívili – byli rozděleni do dvojic a danou problematiku zpracovávali do svých sešitů. K práci přistupovali se zaujetím a práce je bavila, což dokázali mimo jiné tím, že následně správně reagovali na pokládané otázky a vybrané pojmy byli schopni svými slovy vysvětlit. Výstava pro ně určitě byla přínosem.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Mgr. Jana Dobiášová


Čtenářský klub

02.10.2018, vložil: Mgr. Jiří Lipový

Milí čtenáři naší školy,

 

také v tomto školním roce otevíráme dveře všem milovníkům knih. Máte-li chuť a čas nejen číst, ale si o knihách i vyprávět, sdílet vzájemně prožitky, zapojit se do scénického čtení, plnit zajímavé úkoly spojené s četbou, tak jsme tady pro vás. Scházíme se každé pondělí v době od 14 do 15.30 ve 3. patře v prostoru školní knihovny. Můžete si přijít vybrat knihu dle vlastního gusta a začíst se do současných příběhů, válečných vyprávění, hororových povídek, fantasy a sci-fi románů, pohádek či komiksů.

Na setkání s vámi se těší vášniví čtenáři pod vedením paní učitelky Kamily Küfferové.


Podzimní výstava v družině

01.10.2018, vložil: Mgr. Jiří Lipový

Ve dnech 24. a 25. 9. proběhla v naší školní družině zajímavá výstava ovoce, zeleniny a rostlin. Za dodání děkujeme paní Babincové. 

 

Vychovatelky ŠD


Rozloučení s létem

27.09.2018, vložil: Mgr. Jiří Lipový

Dne 21. 9. 2018 se třídy 2.A a 2.B vydaly na dopolední procházku do Štramberku. Cestou jsme pozorovali krásy přírody, poznávali dopravní značky a okolí Kopřivnice z vyhlídek. Také jsme si spočítali schody vedoucí z Trúby na náměstí. Tam nás čekaly sladké uši.  Cestou zpět jsme se zapotili při výstupu ke křížku u lípy. Vrátili jsme se unaveni, ale obohaceni o nové zážitky.

Mgr. Eliška Vidlářová


Pozvánka na úvodní třídní schůzky

24.09.2018, vložil: Mgr. Zdeňka Havlíková

Vážení rodiče,

srdečně Vás zveme na úvodní třídní schůzky, které se uskuteční v úterý 2. 10. 2018 od 16:00.

  • 16:00 - úvodní třídní schůzky 1. - 9. ročníku ve třídách, informace TU o výuce, organizační záležitosti,
  • pro rodiče žáků 9. ročníku - od 16:30 ve školní jídelně je připraven blok ohledně problematiky volby povolání a výběru středních škol (informace od výchovné poradkyně, školní psycholožky a zástupců pozvaných středních škol).

Těšíme se na Vás.

Za všechny zaměstnance školy Vám přejeme úspěšný školní rok 2018/19!!!

vedení školy


ADAPTAČNÍ KURZ 5.A

21.09.2018, vložil: Mgr. Jiří Lipový

Ve dnech 13. – 14. září jsme s paní učitelkou Židkovou a paní školní psycholožkou Mikovou vyrazili s batohy a spacáky za dobrodružstvím do skautského střediska Vanaivan v Kopřivnici. Počasí nám přálo. Program byl opravdu nabitý. Většinu aktivit jsme zvládli venku.

Začali jsme hrami na seznámení a spolupráci, rozplétali jsme gordický uzel, lovili plechovku, překlápěli deku. Po skvělém obědě jsme vyrazili do lesa hledat poklad. Na stanovištích jsme museli najít a vyluštit tajemné rébusy, abychom věděli, kam máme jít dál. Trasa vedla kolem Šostýnu, přes Raškovu vyhlídku, Janíkovo sedlo k lyžařské chatě, kde jsme objevili poklad – plný pytel špekáčků na večerní opékání. Ještě před večeří jsme stihli identifikovat v báječné hře řadu Banditů. Po večeři jsme se vyřádili v divadelních scénkách ze školy a vrhli jsme se na opékání špekáčků. Když už se setmělo, vyzdobili jsme si originálně trička na památku.

V pátek od rána jsme v aktivitách pokračovali. Domů na památku jsme si přinesli krásná trička, vlastní erby a přáníčka od spolužáků.

Bylo dobré, že jsme se dozvěděli něco víc o paní učitelce a spolužácích a taky, že jsme se do aktivit zapojili všichni. 


 

Mgr. Jana Židková, třídní učitelka


Vzpoura úrazům

20.09.2018, vložil: Mgr. Jiří Lipový

V úterý 18. 9. 2018 jsme na naší škole odstartovali cyklus besed o bezpečném chování .

Navštívili nás lidé z týmu „Vzpoura úrazům“, kterým se během jedné vteřiny obrátil celý život naruby. Proč? Protože po těžkém úrazu skončili na vozíčku nebo se musí už celý život potýkat s následky zranění. Svědectvím toho, že se nevzdali je, že jezdí po školách a snaží se svým povídáním zachránit život mladým lidem.

Žákům třetího a šestého ročníku vyprávěl svůj životní příběh Pavel Brož, který v 22 letech nešťastně skočil do bazénu a od té doby se pohybuje na vozíčku. Sám řekl, že by si přál, aby lidé vnímali vozíčkáře jako sobě rovné.

Svůj osobní příběh vyprávěl i Pavel Bambousek, který spadl z mostu v 17 letech a už 13 let se pohybuje s pomocí vozíku nebo berlí.

Celá zpráva

Adaptační kurz 5. B

20.09.2018, vložil: Mgr. Jiří Lipový

Dne 10. 9. a 11. 9. 2018 se konal adaptační kurz 5. B. Program byl veden školní psycholožkou Mgr. Radkou Mikovou a třídní učitelkou Mgr. Danielou Petřekovou. První den byl zaměřen na poznávání sebe sama, spolužáků a také nové třídní učitelky. Aktivity byly vedeny především v duchu týmové spolupráce. Děti si tvořily vlastní erb, soutěžily v týmech a také proběhla aktivita s názvem „poznej spolužáka“. Druhý den jsme pokračovali, společně jsme vytvářeli třídní pravidla, poté si každý vyrobil na památku „adaptační tričko“ . Nakonec jsme vše vyhodnotili, děti se shodly na tom, že se jim adaptační kurz líbil a že zažily spoustu legrace a celkově se pobavily.

                                                                                                                                      Třídní učitelka: Mgr. Daniela Petřeková


První sportovní vlaštovka v novém šk. roce

20.09.2018, vložil: Mgr. Jiří Lipový

Kluci z 8. a 9. ročníku se v rámci okresního atletického čtyřboje probojovali z 1. místa na krajské finále, které proběhne příští středu v Opavě. 

 

Gratulujeme 


UPOZORNĚNÍ !!!

13.09.2018, vložil: Mgr. Jiří Lipový

Vážení rodiče,

dovolujeme si vás upozornit, že dne 11. 9. 2018 došlo ve škole k přechodu na jinou technologii v provozování systému Bakaláři. Z těchto důvodů se ještě mohou vyskytovat problémy ve webové aplikaci. Snažíme se celou situaci co nejrychleji řešit s daným provozovatelem. Prosím, omluvte případné obtíže.


Sběr papíru 2018/2019

11.09.2018, vložil: Mgr. Jiří Lipový

Ve školním roce 2018/2019 se naše škola zúčastní sběrové akce ZELENÝ STROM (sběr starého papíru).


Vzdělávání pro rodiče

10.09.2018, vložil: Mgr. Jiří Lipový

Místní akční plán ORP Kopřivnice II. zve všechny rodiče na bezplatné vzdělávací kurzy:

 

24.10.2018 - Autorita rodičů

1.11.2018 - Regenerace a psychika sportujících dětí

6.11.2018 - Mluva hrou aneb logopedické rady pro rodiče

14.11.2018 - První pomoc pro rodiče 

 

Více informací a přihlašovací systém na:

 

 http://www.koprivnice.cz/index.php?id=vzdelavani-rodice-map-orp-koprivnice

 

Všichni jste srdečně zváni!

 

Mgr. Kateřina Bumbalíková

školní koordinátor pro MAP II.


Hudební kroužek

10.09.2018, vložil: Mgr. Jiří Lipový

Leták s hudebním kroužkem ZDE


Naše škola na Festivalu medu a písničky

09.09.2018, vložil: Mgr. Jiří Lipový

Dne 6. 9. 2018 se žáci třídy 6.B naší školy již potřetí zúčastnili včelařské soutěže v rámci Festivalu medu a písničky. Týmy základních škol z Kopřivnice ukázaly své znalosti z oboru včelařství a předvedly manuální dovednosti, které jsou nutné ke zvládnutí včelařského umění. Náš tým se umístil na čtvrtém místě. Jeho členové si určitě zaslouží pochvalu!

A na závěr slova Alberta Einsteina: „Až vymřou včely, lidstvo je přežije o čtyři roky.“

 

Mgr. Milada Vývodová


Školní jídelna

31.08.2018, vložil: Mgr. Jiří Lipový

UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE

 

Žádáme rodiče, aby provedli změnu týkající se souhlasu s inkasem ve prospěch účtu č. 1000336801/0100, a to nejpozději do 14. 9. 2018!!!

Bez této změny nebude dětem poskytnuta strava v měsíci říjnu.

Děkujeme za spolupráci.

 

Tomáš Polívka ved.školní jídelny


Zahájení šk. roku 2018 / 2019

31.08.2018, vložil: Mgr. Jiří Lipový

Milí žáci,

 

prázdniny všem utekly jako voda a my se na vás těšíme v pondělí 3. 9. 2018 v osm hodin, sejdeme se ve třídách.

Slavnostní zahájení nového školního roku 2018/2019 pro všechny žáky a učitele spolu s vedením města a přivítáním našich nových prvňáčků se uskuteční ve vnitřním atriu školy v 8:30 (za deštivého počasí v tělocvičně školy).

V pondělí 3. 9. výuka končí v 9:40. Stravování ve ŠJ pro přihlášené strávníky je od 10:00 – 10:30.

Všem žákům i jejich rodičům přejeme pohodový a úspěšný vstup do nového školního roku 2018/19!

Těšíme se na Vás!!!

 

Mgr. Zdeňka Havlíková

ředitelka školy


Seznamy dětí v 1.A. a 1.B. třídě

30.08.2018, vložil: Mgr. Jiří Lipový

Vážení rodiče,

přikládáme seznamy dětí v 1.A. a 1.B. třídě.

 

Přejeme hezký konec prázdnin a těšíme se na Vás. 


Přání

29.06.2018, vložil: Mgr. Jiří Lipový

Chlapci a děvčata, vážení rodiče, milí spolupracovníci.

 

Právě jsme ukončili školní rok 2017/2018 a po čtyřiceti týdnech školní práce nastává čas prázdnin spojený s rodinnými dovolenými, letními tábory či jinými během roku ne zcela standardními aktivitami. Dovolte mi, abych vám všem popřál příjemné strávení obou následujících letních měsíců, učitelům a všem ostatním zaměstnancům naší základní i mateřské školy dostatek prostoru pro účinný a ničím nerušený odpočinek.

Současně mi dovolte, abych se s Vámi všemi po 22 letech práce ředitele školy rozloučil. Od 1.8. 2018 nastupuje do ZŠ a MŠ Kopřivnice na ul. 17. listopadu nová paní ředitelka Mgr. Zdeňka Havlíková.

 

Mgr. Jiří Stoško, ředitel školy


Slavnostní ocenění

29.06.2018, vložil: Mgr. Jiří Lipový

Dne 27. 6. 2018 bylo několik pilně pracujících žáků devátých tříd naší školy oceněno za prospěch s vyznamenáním v posledním pololetí na základní škole. Ke slavnostnímu předání pamětních listů a drobných dárků došlo za přítomnosti místostarosty města, třídních učitelů vyznamenaných žáků a ředitele školy v prostorách obřadní síně v Kopřivnici.


Fyzikální pokusy pro malé spolužáky

26.06.2018, vložil: Mgr. Jiří Lipový

V úterý 19. června se žáci prvních až čtvrtých tříd zúčastnili Prezentace fyzikálních pokusů, kterou pro ně pod vedením paní učitelky Jany Židkové zorganizovali žáci 9. tříd. V prostředí učebny fyziky jsme viděli mnoho zajímavých pokusů, jejichž vizuální stránka byla podpořena promítáním pokusu pomocí projektoru. Naše žáky nejvíce zaujaly pokusy jako sopka, houpající se svíčka, létající pink-pongový míček, či vznášedlo. Již nyní se někteří žáci těší na takovéto zajímavé hodiny fyziky.

 

Děkujeme!


Děti dětem

20.06.2018, vložil: Mgr. Jiří Lipový

Vždy závěrem školního roku paní učitelka Dratvová předvádí s dětmi svého tanečního kroužku, co se během celého období naučili. Tato taneční vystoupení se stala v naší škole již tradicí. Během jedné hodiny předvedly tanečnice krásné choreografie sestav, zarecitovali a zazpívali žáci naši školy. Vystoupení byla zdařilá, nápaditá a obohatila všechny přítomné žáky i rodiče.

Děkujeme


"Správně vidíme jen srdcem..."

13.06.2018, vložil: Mgr. Jiří Lipový

Žáci 7. tříd, kteří letos navštěvovali hudebně dramatický seminář pod vedením Mgr. Martina Galii, se představili v životních rolích v dramatizaci známé (a nutno též dodat nádherné) knihy Malý princ. Stalo se tak v úterý 5.6. v úctyhodné divadelní atmosféře Modrého sálu v KDK, kde v dopoledních hodinách sehráli sérii představení pro 2. - 7. ročníky naší školy a večer pak derniéru pro rodiče a veřejnost. Hra, ve které se většina žáků vůbec poprvé seznamovala s jevištním jednáním, správnou mluvou, mimikou, gestikou, nápovědnou, oponou apod., byla vždy přijata bouřlivým potleskem. 

 

Mgr. Martin Galia


Desatero problémů města Kopřivnice očima mladé generace pro rok 2018

31.05.2018, vložil: Mgr. Jiří Lipový

Vážení studenti,
chtěli bychom u vás formou ankety ověřit shodu s prioritami zvolenými na fóru mladých, které se konalo ve čtvrtek
24. května.

Děkujeme za váš čas, který věnujete vyplnění dotazníku.

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScFp8OASr0RyhAlLbnrgfHAIvkEtcbqgXZvwmnlKvuc5fnY0g/viewform


Hurá do školy!

28.05.2018, vložil: Mgr. Jiří Lipový

Již podruhé jsme uskutečnili akci s názvem Hurá do školy!, určenou pro naše budoucí prvňáčky a jejich rodiče. Tentokrát jsme se s některými z nich setkali ještě před zápisem – rodiče i děti měli možnost se do školy podívat, vyzkoušet si úkoly, které je u zápisu potkají, rodiče dostali praktické informace a mohli se na cokoli zeptat.

Celá zpráva

"Naši zemi jsme nezdědili od našich předků, ale půjčili jsme si ji od našich dětí."

25.05.2018, vložil: Mgr. Jiří Lipový

Již tradičně se všechny třídy naší školy účastní ekologické výchovy, kterou pro nás zajišťuje Spolek Hájenka. Každý rok jsou tak pro děti napříč všemi třídami nachystány programy v terénu i v budově školy. Poslední třídou, která se letos účastnila tohoto kurzu, byla 7.B. Po různých peripetiích s počasím, zaříkávání bouřkových mraků valících se od Příbora a položení nutných obětin se třída s panem učitelem Martinem Galiou a lektorkou Pavlou Májovou rozhodla pro výlet do terénu Bílé hory. Tam absolvovala zčásti improvizovaný program, jehož plánovaná část se zaměřovala především na téma "voda". Děti tak měly po Dni Země opět příležitost vyměnit školní lavice za pohyb v přírodě spojený se zajímavými edukačními aktivitami, což se setkalo s všeobecným nadšením. Děkujeme tímto za všechny nachystané ekologické programy a doufáme, že si z nich naši žáci odnesli co nejvíce.

 

                                                                                                                                                                         Mgr. Martin Galia


Adrenalinový výlet

25.05.2018, vložil: Mgr. Jiří Lipový

Ve čtvrtek 10. 5. 2018 nadešel dlouho očekávaný den. Naše třída IX. A se pod vedením paní učitelky Židkové a paní psycholožky Radky Mikové vypravila na školní výlet do adrenalinového centra Březová nedaleko historického města Třebíč. Celý pobyt by se dal nejlépe vyjádřit těmito slovy:

„Krásné prostředí. Ubytování ve srubech. Super.“

Vyzkoušeli jsme si tady spoustu zajímavých individuálních i týmových aktivit. K těm nejzajímavějším patřila horolezecká stěna, trampolíny a airsoft. Velmi jsme se pobavili u týmové hry, která byla na vodě. Povzbuzovali jsme se, řešili způsob přepravy do cíle a moc jsme se nasmáli, protože málokdo zůstal suchý.

Večer jsme si povídali a hráli různé scénky. Shodli jsme se, že to byl náš nejlepší výlet.

 

                                                                                                                                                                       Lada Boháčová, IX. A


Otevření školního hřiště

22.05.2018, vložil: Mgr. Jiří Lipový

Ve čtvrtek 17. května 2018 se uskutečnilo slavnostní zahájení provozu školního hřiště při ZŠ a MŠ Kopřivnice na ul. 17. listopadu.

Celá zpráva

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2018/2019

18.05.2018, vložil: Mgr. Jiří Lipový

3. května 2018 se uskutečnil zápis dětí do mateřské školy Polárka při ZŠ a MŠ Kopřivnice na ul. 17. listopadu. Děkujeme všem zákonným zástupcům, kteří si vybrali právě naši mateřskou školu. Bohužel podobně jako v předchozích letech jsme z kapacitních důvodů nemohli všem vyhovět. V části "Výsledky zápisu" jsou uvedeni jen úspěšní uchazeči, neúspěšní žadatelé budou v následujících dnech vyrozuměni individuálně.

 

Mgr. Jiří Stoško, ředitel ZŠ a MŠ Kopřivnice, 17. listopadu 1225

 

Výsledky zápisu


"jédu na kóle..."

17.05.2018, vložil: Mgr. Jiří Lipový

V pátek 4.5. se naši žáci zúčastnili dopravní cyklistické soutěže, letos dokonce nasadila škola do boje dvě družstva, mladší i starší. Vybrané žákyně a žáci z 9. a 8. třídy ve starším družstvu zúročili pečlivě natrénovanou jízdu zručnosti, našprtaná pravidla silničního provozu i všechny dovednosti z první pomoci (s tímto školením nám velmi pomohla paní Kletenská) a obsadili opět druhé místo. Pro děti z mladší kategorie byla soutěž velkou neznámou, i přes dobrý trénink se jim nepodařilo výrazně umístit. S o to větším entuziasmem se však těší na další ročník, ve kterém už budou jistější v kramflecích. Novinkou byla letos doprovodná soutěž o nejzajímavěji zpracovaný plakát s tématikou pravidel silničního provozu. Rádi se pochlubíme jedním z výtvorů.         ZDE ZEBRA

 

Mgr. Martin Galia


Čtenářský klub na naší škole

14.05.2018, vložil: Mgr. Jiří Lipový

Od ledna do května 2018 probíhal na naší škole Čtenářský klub. Vášniví i méně zaujetí čtenáři měli možnost scházet se každý čtvrtek v době od 14 do 15.30 h v čítárně ve 3. patře, kde pod vedením paní učitelky Kamily Küfferové trávili čas ve společnosti knih. I když čítárna je vybavena skromně a police ještě stále čekají na zaplnění knižními novinkami, kus práce je již vidět. Touto cestou děkujeme naší paní výtvarnici, která ozdobila jednu ze stěn doslova mistrovsky, a to originálním stromem, který může být vnímán nejen jako strom poznání, ale i jako symbol těsného sepětí s přírodou. Vše doplňují tři zelené sedací vaky a zelený koberec dodávající prostoru atmosféru pohody a klidu. A jak na Čtenářský klub zpětně vzpomínají nejvěrnější čtenářky Veronika Škývarová (8.B) a Gabriela Hyklová (8.B)?

Celá zpráva

Hurá do školy!

25.04.2018, vložil: Mgr. Jiří Lipový

Srdečně zveme naše budoucí prvňáčky a jejich rodiče na akci Hurá do školy!


Zelená je tráva....

25.04.2018, vložil: Mgr. Jiří Lipový

V úterý 24.4. se vybraní žáci 4. a 5. tříd naší školy zúčastnili okrskového kola již tradiční soutěže MC Donald´s cup, které se konalo na hřišti ZŠ dr. M. Horákové. S týmem výše jmenované školy svedli první zápas, ve kterém je čekala ranní studená sprcha v podobě prohry 7:0, která je ovšem také probrala a povzbudila do dalšího boje. Téměř s krasobruslařskou lehkostí následně naši borci převálcovali ZŠ Mniší i ZŠ Alšova a obsadili tak druhé místo, k čemuž jim gratulujeme! Byla to pěkná podívaná.

 

                                                                                                                                                                          Mgr. Martin Galia


Mozkový jogging

25.04.2018, vložil: Mgr. Jiří Lipový

V úterý 24. dubna 2018 se obě naše třídy 9. ročníku zúčastnily prezentace o mozkovém joggingu. Obsahem prezentace bylo, jak se máme efektivně učit, jak funguje mozek, co je to paměť, jak funguje a jak ji trénovat. Dozvěděli jsme se, že mozek je ze 78% tvořen vodou a spotřebuje 20% celkové energie, kterou tělo přijalo. Škodí mu stereotypy a nuda, naopak pohyb, sociální kontakty a dobrý spánek mu velmi svědčí. Každý člověk je originální a jeho mozek taktéž. Neexistují dva stejné mozky.

Celá zpráva

Den Země 2018

23.04.2018, vložil: Mgr. Jiří Lipový

Dne 19. 4. 2018 jsme na naší škole oslavili Den Země.  Žáci 1. - 4. ročníku vyrazili do Parku Edvarda Beneše,  kde  organizace RADAMOK ve spolupráci se Slumekem a MěÚ připravila nejen pro žáky, ale i pro veřejnost řadu stanovišť   - např.  poznávání zvířecích stop, výrobu ptačích budek a krmítek, osazování truhlíků aj.  Žáci  mezi  stanovišti s nadšením chodili, dívali se a vyzkoušeli si řadu aktivit „vlastníma rukama a hlavou“.  Své výtvory si mohli odnést domů.

Celá zpráva

Zápis do MŠ

20.04.2018, vložil: Mgr. Jiří Lipový

Dne 3. května 2018 od 9,00 hod. do 15,00 hod. se uskuteční v prostorách mateřské školy při ZŠ a MŠ Kopřivnice na ul. 17. listopadu zápis dětí pro školní rok 2018/2019. Zájemce srdečně zveme !

 

Další informace:

 

Kompletní info pro rodiče

 

Kritéria pro přijetí dětí do MŠ


Zápis do prvních tříd

17.04.2018, vložil: Mgr. Jiří Lipový

Mezi významné okamžiky v životě každého dítěte patří zápis do první třídy. V ZŠ a MŠ Kopřivnice na ul. 17. listopadu proběhl ve čtvrtek 12. dubna tradičně v prostorách pavilonu prvního stupně. Chtěli jsme, aby se slavnostně vyzdobené třídy staly kulisou pro vytvoření příjemného prostředí, v němž se děti i jejich rodiče budou cítit dobře. A zdá se, že se to povedlo. Všechny děti, které se zápisu zúčastnily, se snažily ukázat, co všechno už umí, co již dovedou. Celkem bylo zapsáno 49 dětí, z čehož předpokládáme 7 odkladů povinné školní docházky. Do dvou prvních tříd by tak mělo v září 2018 nastoupit 42 dětí.

Všem budoucím prvňáčkům přejeme, aby se jim ve škole líbilo, aby po celou dobu školní docházky dosahovali pokud možno co nejlepších studijních výsledků a aby jim i jejich rodičům přinášela škola více radostí než starostí.

 

"Rozhodnutí ředitele školy o přijetí k základnímu vzdělávání"

 

                                                                                                                                                                               Mgr. Jiří Stoško

 


Školní hřiště

16.04.2018, vložil: Mgr. Jiří Lipový

V současné době zajišťuje smluvní firma dokončovací práce na nově zrekonstruovaném školním hřišti. Ty spočívají v jemných terénních úpravách včetně osetí trávy, tedy v pracích, které nemohly být na podzim dokončeny z důvodu nevhodných klimatických podmínek. Práce by měly proběhnout 14.4. a 15.4., 21.4. a 22.4., 28.4. a 29.4., tedy o víkendech. Z uvedeného vyplývá, že prozatím nebude škola zajišťovat odpolední provoz školního hřiště pro veřejnost. Samozřejmě ihned, jak to podmínky dovolí, hřiště zpřístupníme i v odpoledních hodinách, o sobotách a nedělích.

 

Provozní řád školního hřiště najdete ZDE

 

                                                                                                                                                           Mgr. Jiří Stoško, ředitel školy

 

 


Vydávání zápisových lístků na SŠ

12.04.2018, vložil: Mgr. Jiří Lipový

Zápisové lístky na SŠ se budou vydávat zákonným zástupcům v době konání třídních schůzek dne 17. 4. 2018 od 14.30 hod do 17. 00 hod v kabinetě výchovného poradce, (č. d. 105, 2. stupeň).

 

Náhradní termíny jsou v době konzultačních hodin výchovného poradce, tj. úterý: 14.00 – 15.00, čtvrtek: 11.00 – 11.30 nebo v náhradním termínu po předchozí domluvě.

 

Mgr. Věra Keppertová (výchovná poradkyně)


Ředitelské volno 30.4.2018 a 7.5.2018

11.04.2018, vložil: Mgr. Jiří Lipový

Ředitel ZŠ a MŠ Kopřivnice na ul. 17. listopadu 1225 vyhlašuje dle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. školský zákon na pondělí 30. dubna 2018 a 7. května 2018 pro žáky základní školy ředitelské volno.

 

Školní jídelna v tento den v provozu nebude.

 

Školní družina bude v provozu od 6.00 hod. do 15.00 hod. Prosíme rodiče, aby vychovatelkám ŠD do 24.4. 2018 sdělili, zda tuto službu využijí.

 

                                                                                                                                                        Mgr. Jiří Stoško, ředitel školy


TŘÍDNÍ SCHŮZKY - ÚTERÝ 17.04.2018

11.04.2018, vložil: Mgr. Jiří Lipový

Vážení rodiče,

srdečně Vás zveme na třídní schůzky, které se konají formou individuálních konzultací v úterý 17. dubna 2018 v budově školy:

· pro 1. stupeň od 14.30 h do 16.30 h

· pro 2. stupeň od 15 h do 17 h

 

Těšíme se na Vás.

 

                                                                                                                                                                            Mgr. Jiří Stoško


Úspěch v krajském kole soutěže ZUŠ v sólovém a komorním zpěvu

09.04.2018, vložil: Mgr. Jiří Lipový

Ve dnech 26. 3. a 27. 3. 2018 se v ZUŠ Frýdek-Místek konalo krajské kolo soutěže v sólovém a komorním zpěvu. Naše žákyně z 1. A Sofie Horehleďová získala 1. místo. Gratulujeme!


Soutěže akce 70. výročí města

06.04.2018, vložil: Mgr. Jiří Lipový

Město Kopřivnice vyhlašuje u příležitosti 70. výročí povýšení na město literární a výtvarnou soutěž. 

 

Přiložený plakát najdete ZDE


Téma holocaust v knihovně

05.04.2018, vložil: Mgr. Jiří Lipový

Ve středu 4. dubna 2018 jsme se pod dozorem paní učitelky sešli před budovou školy. Naším cílem byla městská knihovna, kde nás čekala přednáška Holocaust v literatuře. Usadili jsme se v příjemném prostředí s pozadím palem a vodopádu a hned jsme si připadali jako na širém moři. Po seznámení s paní knihovnicí jsme se postupně nechali unášet poutavým výkladem, který byl doplněn videy. Jednalo se o autentické záběry, které zachycovaly příběh ženy, jež přežila koncentrační tábor. Na nástěnce jsme si prohlédli dobové snímky z období holocaustu a druhé světové války. 

Celá zpráva

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2018/2019

28.03.2018, vložil: Mgr. Jiří Lipový

Vážení rodiče,

 

přinášíme informace k zápisu do prvních tříd ZŠ.

 

Informace MÚ naleznete: ZDE

Informace k zápisu do 1. tříd naleznete: ZDE


Den prevence 2018

26.03.2018, vložil: Mgr. Jiří Lipový

Školní preventivní program naší školy stanovuje základní strategii v prevenci sociálně patologických jevů ve škole, určuje hlavní cíle školy v této oblasti a popisuje metody a formy, jakými je těchto cílů dosahováno. Vychází z Metodického pokynu k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve školách a školských zařízeních č. j.: 21 291/2010 – 28 ze dne 1. 11. 2010.

 

V školním roce 2017 -18 měl Den prevence následující program: ZDE


Národní finále východ - Čeps Cup

24.03.2018, vložil: Mgr. Jiří Lipový

Dne 22.3. jsme se zúčastnili finálového turnaje pro Moravu a východní Čechy ve florbale. Zápasy se odehrály v Olomouci, kde přijelo 8 nejlepších týmů. Pouze však 3 si mohly zajistit postup do celorepublikového finále v Ostravě.

Celá zpráva

Hurá do školy

16.03.2018, vložil: Mgr. Jiří Lipový

Chystá se letos vaše dítě k zápisu do první třídy?

 

Budoucí prvňáčci mají možnost vyzkoušet si, jaké to je být školákem.

 

Odkaz ZDE:


Úspěch naší žákyně

12.03.2018, vložil: Mgr. Jiří Lipový

Dne 7. 3. 2018 proběhlo v Základní umělecké škole v Příboře okresní kolo ZUŠ ČR v sólovém a komorním zpěvu. Pan učitel Mgr. Břetislav Chovanec připravil žákyni 1. A Sofii Horehleďovou, která za klavírního doprovodu pana uč. Dušana Bruse získala 1. místo s postupem do krajského kola. Blahopřejeme


Dětská recitační soutěž

09.03.2018, vložil: Mgr. Jiří Lipový

Dne 7.března se uskutečnilo okrskové kolo soutěže dětských recitátorů. Tři žákyně naší školy získaly ocenění.
Žákyně 7.B Andrea Marko vyhrála ve své věkové kategorii (6. a 7.třídy) 1.místo a postupuje do okresního kola.
Veronika Škývarová (8.B) a Eliška Lobodová (7.A) postupují do okresního kola jako náhradnice.
Gratulujeme všem zúčastněným žákyním a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.
 

                                             Výsledková listina ZDE :

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Mgr.Milada Vývodová

 


Koprstar 2018 - finále!

06.03.2018, vložil: Mgr. Jiří Lipový

I letos se nám podařilo prosadit se do finále lokální pěvecké soutěže nadnárodního charakteru. Z hojného počtu našich dětí v semifinále, které se konalo 28.2., vybrala porota do finálové desítky tři zpěvačky. Našimi horkými želízky v ohni tedy jsou Sofie Horehleďová, Hana Zahradníčková a Marika Šmelková. Vy je můžete podpořit 13.3. v KDK, ve 24. finálovém večeru této oblíbené soutěže.

Výsledky ZDE:

 

                                                                                                                                                                          Mgr. Martin Galia


Congratulations!

02.03.2018, vložil: Mgr. Jiří Lipový

Ve čtvrtek 15. února 2018 se v Novém Jičíně konalo okresní kolo Konverzační soutěže v anglickém jazyce. Naši školu reprezentovali dva žáci: Jan Frýdl z 9. A a Štěpán Peroutík ze třídy 7. A.

 

Honza Frýdl se ve své kategorii umístil na skvělém 2. místě. Štěpán Peroutík na velmi pěkném 10. místě.

 

Ještě jednou gratulujeme.

Mgr. Hana Ďurčová


NEMOC

28.02.2018, vložil: Mgr. Jiří Lipový

UPOZORNĚNÍ !!

 

Z DŮVODU NEMOCNOSTI ZAMĚSTNANCŮ ŠKOLNÍ JÍDELNY BUBE OD 28.2.2018 PŘIPRAVOVÁNO

POUZE JÍDLO Č.1.

OBJEDNANÉ JÍDLO Č. 2 BUDE AUTOMATICKY NAHRAZENO JÍDLEM Č.1

 

TOTO OPATŘENÍ BUDE PLATIT AŽ DO ODVOLÁNÍ.

 

DĚKUJI ZA POCHOPENÍ.

 

T.Polívka ved.školní jídelny


Lektor dopravní výchovy

15.02.2018, vložil: Mgr. Jiří Lipový

Město Kopřivnice vypisuje pro příspěvkovou organizaci Mateřské školy Kopřivnice VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA POZICI


Lyžařský výcvikový kurz 5.- 9. tříd

13.02.2018, vložil: Mgr. Jiří Lipový

Lyžařský a snowboardový výcvikový kurz 2018 proběhl v termínu 5.2. – 9.2.2018 v lyžařském areálu SKI areál Synot Kyčerka ve Velkých Karlovicích.

Celá zpráva

Volejbalistky skvěle reprezentují Kopřivnici v Moravskoslezském kraji

12.02.2018, vložil: Mgr. Jiří Lipový

Mezi tradiční kopřivnické sporty patří volejbal, který VK Tatra Kopřivnice provozuje v mládežnických kategoriích tradičně převážně v tělocvičnách ZŠ a MŠ Kopřivnice na ul. 17. listopadu. Tréninkových aktivit i mistrovských utkání se účastní mj. i řada žáků a žákyň školy.

Celá zpráva

KOPRSTAR 2018

01.02.2018, vložil: Mgr. Jiří Lipový

Rok se s rokem sešel, Koprstár jde dál..."

Všem zpěvu chtivým jedincům se dává na vědomost, že se 7.2. koná školní kolo soutěže, jejíž prkna znamenají svět...nebo alespoň zde v Kopřivnici. Ano, jedná se o oblíbené pěvecké klání KoprStar 2018!

Ze školního kola může postoupit až 9 zpěvaček či zpěváků.

Celá zpráva

Shakespeare ožívá

31.01.2018, vložil: Mgr. Jiří Lipový

Ve středu 24. ledna 2018 se žáci 7. – 9. tříd naší školy vydali za kulturou. V Kulturním domě v Kopřivnici připravil pražský divadelní soubor ArtWay Theatre jednu z nejslavnějších komedií, a to hru Zkrocení zlé ženy. Příběh odehrávající se v Padově v době renesance zpracovává námět, který je aktuální v každé době. 

Celá zpráva

Květinářství

30.01.2018, vložil: Mgr. Jiří Lipový

Dne 23.ledna se žáci ze třídy 6.B zúčastnili exkurze, která proběhla v květinářství Helis v Kopřivnici.
Žáci měli možnost nahlédnout do zákoutí říše květin, seznámit se s různými druhy rostlin řezaných i těch, které se pěstují v květináčích.
Co žáky nejvíce zaujalo, bylo aranžování živých rostlin, sami si také vyzkoušeli uvázat kytici karafiátů.
Paní květinářce děkujeme za zajímavou exkurzi a firmě Helis děkujeme za to, že byli tak ochotní a umožnili nám tuto exkurzi uskutečnit.
 
 
 
Mgr. Milada Vývodová


Nabídka práce

11.01.2018, vložil: Mgr. Jiří Lipový

ZŠ a MŠ Kopřivnice, 17. listopadu 1125 přijme vyučenou ( zaučenou ) kuchařku do školní jídelny s nástupem od 1.4.2018

 

V případě zájmu kontaktujte vedoucího ŠJ na tel. čísle 737 207 292 nebo e-mail: jidelna17@centrum.cz


Přání k Vánocům a Novému roku

22.12.2017, vložil: Mgr. Jiří Lipový

Chlapci a děvčata, vážení rodiče, kolegové a obchodní (i všichni ostatní) přátelé,

 

Je tady další změna v kalendáři, která spolehlivě zajistí výměnu roku 2017 za rok 2018. Ještě předtím na nás zapůsobí vánoční rodinná pohoda a po možná poněkud rozpustilém Silvestru zákonitě přijde i Nový rok.

 

Dovolte mi, abych vám všem popřál hezké Vánoce, zdraví, ale i štěstí v roce 2018, a samozřejmě speciálně našim žákům i hodně osobních a studijních úspěchů. Rodičům přeji především dostatek času a trpělivosti pro své děti, ale i ekonomickou jistotu. Všem ostatním, kteří se pohybujete ve škole i kolem ní, pak přeji pevné zdraví a život plný nápadů a harmonie.

 

                                                                                                                                                            Mgr. Jiří Stoško, ředitel školy


ČEPS CUP 2017

21.12.2017, vložil: Mgr. Jiří Lipový

V úterý 19.12. se naši kluci 3. - 5. ročníku zúčastnili krajského finále ČEPS Cupu v Ostravě-Dubině, a to přímo v domovské aréně extraligového celku 1. SC TEMPISH Vítkovice. Každý zápas se hrál na 1x12 min.

Celá zpráva

Přijďte se k nám podívat VII

15.12.2017, vložil: Mgr. Jiří Lipový

Dne 12. 12. 2017 se v ZŠ a MŠ Kopřivnice na ul. 17. listopadu uskutečnil 7. ročník akce „Přijďte se k nám podívat“, což je vlastně den otevřených dveří spojený s vánočním jarmarkem. Žáci školy spolu se svými učitelkami a vychovatelkami předem vyrobili různé vánoční dekorace a ozdoby, které následně ve vstupním prostoru školy nabízeli za mírné ceny návštěvníkům jarmarku.

Celá zpráva

Školní hřiště v novém hávu

11.12.2017, vložil: Mgr. Jiří Lipový

Po více než třech měsících stavebních prací bylo dokončeno nové školní hřiště při naší škole. Investorem celé akce bylo Město Kopřivnice, stavebníkem společnost Swietelský stavební s.r.o.

Celá zpráva

Mikuláš 2017

07.12.2017, vložil: Mgr. Jiří Lipový

Včera k nám po roce zavítal Mikuláš s anděly a čertovskou sebrankou! Zlobivci se mohli dobrovolně přiznat ke svým hříchům a pokusit si je odčinit zpěvem nebo recitací. Největší hříšníci dostali cejch a své prohřešky si odskákali v pytli!


Přijďte se k nám podívat VII

30.11.2017, vložil: Mgr. Jiří Lipový

12. prosince 2017 se v době od 14,30 hod. do 17,00 hod. uskuteční v prostorách ZŠ a MŠ Kopřivnice na ul. 17. listopadu další ročník ukázkové vzdělávací a předváděcí akce pro rodiče, absolventy školy a celou kopřivnickou veřejnost s názvem  „Přijďte se k nám podívat“. (plakát k akci)

Celá zpráva

Nebojte se matematiky

27.11.2017, vložil: Mgr. Jiří Lipový

Ve středu 22. 11. 2017 se vybraní matematici 9. ročníků kopřivnických ZŠ sešli na netradiční matematické soutěži „Nebojte se matematiky aneb i s čísly může být zábava“ pořádané kopřivnickou radnicí.

Naši školu reprezentovali Lada Boháčová, Tereza Hochgesandtová, Jan Frýdl, Sebastián Gaube a Tomáš Janků.

Celá zpráva

Postup našich žáků do krajského finále ve florbale

25.11.2017, vložil: Mgr. Jiří Lipový

Žáci třetího až pátého ročníku si vybojovali postup do krajského finále ve florbalovém turnaji ČEPS Cup. Kluci zvítězili v okresním finále na ZŠ Emila Zátopka v Kopřivnice. Krajské finále se pak koná v termínu 11.12. - 1.2. 2018. Místo bude upřesněno.

Výsledky : 17-Příbor 6:3, 17-Emil Zátopek 6:1, 17-Štramberk 10:1, 17-Alšova 5:4.

Soupiska a statistiky: Marek Žáček (G) 0+1, René Janek 5+1, Adam Myslikovjan 4+3, David Kusz 7+5, Mikuláš Kotek 0+2, David Kyanka 2+1, Nicolo Quitt 6+0, Richard Janek 4+6.

Klukům gratulujeme a těšíme se, co předvedou v krajském finále 

                                                                                                                                                                                Mgr. Jiří Lípový

 

 

 

 


TŘÍDNÍ SCHŮZKY - ÚTERÝ 28.11.2017

21.11.2017, vložil: Mgr. Jiří Lipový

Vážení rodiče,

srdečně Vás zveme na třídní schůzky, které se konají formou individuálních konzultací v úterý 28. listopadu v budově školy:

· pro 1. stupeň od 14.30 h do 16.30 h

· pro 2. stupeň od 15 h do 17 h

Těšíme se na Vás.

                                                                                                                                                               Mgr. Jiří Stoško


ADAPTAČNÍ KURZ 5.A

21.11.2017, vložil: Mgr. Jiří Lipový

9. a 10. listopadu proběhl adaptační kurz třídy 5.A. Program byl nabitý, plný aktivit zaměřených na lepší vzájemné poznání žáků a nové třídní učitelky, spolupráci a stmelení kolektivu. I přes nepřízeň počasí jsme část programu realizovali venku, což děti uvítaly. Rozplétaly gordický uzel, se šátkem na očích se řadily podle velikosti, se zkřehlými prsty sestavovaly v detektivních týmech portréty zločinců a statečně bojovaly se studeným větrem, který jejich pečlivou práci hatil. Zahřáli jsme se pak ve škole při tvorbě třídních pravidel, čímž vyústil náš dvoudenní adaptační program. A jak hodnotili kurz samotní žáci?

Celá zpráva

Pozvánka na dny technické kariéry

20.11.2017, vložil: Mgr. Jiří Lipový

ZDE si můžete prohlédnout pozvánku na Dny technické kariéry


Sbírka vršků pro Andrejku

10.11.2017, vložil: Mgr. Jiří Lipový

Se začátkem listopadu byla v Kopřivnici zahájena v pořadí již 6. sbírka vršků od běžných PET lahví, mléka, džusů apod. Výtěžek sbírky bude sloužit k zakoupení speciálního chodítka pro žákyni naší školy Andrejku Marko ze VII.B.

Celá zpráva

Černý Petr opět mezi námi

01.11.2017, vložil: Mgr. Jiří Lipový

V pondělí 30. 10. 2017 se v Kulturním domě v Kopřivnici konalo divadelní představení v anglicko-české verzi Peter Black 3 s podtitulem Heritage (Dědictví). Žáci 7. - 9. ročníků se již v hodinách anglického jazyka připravovali pilně jako včelky (bees), aby se při zhlédnutí hry neocitli v úzkých. Obohatili svou slovní zásobu o nová slova, jelikož nikdo z nás neví, zda se v budoucnu neocitne v podobné situaci jako Peter Black, který se stal dědicem rodinného sídla.

Celá zpráva

Cesta do pravěku

31.10.2017, vložil: Mgr. Jiří Lipový

Již druhým rokem se žáci 6. ročníku zúčastnili dějepisné vycházky Cesta do pravěku. O tomto výletu dále píše Vítek Stehlík a David Číž, oba z 6.A.

 

„Šlo se do Štramberka k jeskyni Šipka. Počasí se nám hodně vydařilo. Velmi se nám líbila Štramberská Trúba, která vylézala z mlhy a také výhled z Kotouče. Po cestě zpátky jsme se zastavili v Šustalově vile, kde byl pro nás připraven program, a sice film o Zdeňku Burianovi, výstava jeho děl a pracovní listy. Hodně děkujeme panu učiteli Galiovi a paní učitelce Palacké.“

 

My děkujeme všem účastníkum exkurze za vzorné chování a příjemnou společnost, a v neposlední řadě také Mgr. Pavlu Dvořákovi za komentář k filmu a výstavě.


Hasiči

30.10.2017, vložil: Mgr. Jiří Lipový

Dne 25.10. 2017 se žáci šestých tříd zúčastnili slavnostního předávání nové techniky kopřivnickým hasičům. Akce se konala před budovou radnice v Kopřivnici a žáci mohli  mimo jiné na vlastní oči vidět  hašení požáru a cvičné slaňovaní hasičů. 
Našim žákům se program líbil a odvážným hasičům přejeme co nejméně zásahů.
 
                                                                                                                                                                                                                                    Mgr. Milada Vývodová


Nabídka pracovní pozice !!!

24.10.2017, vložil: Mgr. Jiří Lipový

ZŠ a MŠ 17. LISTOPADU v KOPŘIVNICI

 

přijme vyučenou ( zaučenou )kuchařku do školní jídelny s nástupem od 1.1.2018.

V případě zájmu kontaktujte vedoucího ŠJ na tel.čísle

737 207 292 nebo e-mail: jidelna17@centrum.cz


Byli jsme v knihovně

23.10.2017, vložil: Mgr. Jiří Lipový

Ve středu 18. října 2017 navštívili žáci 4. tříd dětské oddělení městské knihovny. Paní knihovnice pro ně připravila besedu na téma Naše regionální pověsti.

Nejdříve dětem objasnila, co jsou pověsti. Svá vyprávění dokládala ukázkami z mnoha přichystaných knížek plných pověstí regionálních i světových.

Děti vzpomínaly na tajemná kopřivnická zákoutí a zajímaly se o pověsti, které se k nim vážou. Třeba o tom, co se kdysi odehrálo na Šostýně, jak se k nám dostal Váňův kámen nebo proč se dodnes ve Štramberku pečou štramberské uši.

Po besedě si knihovnu mohly prohlédnout, a když odcházely, už se některé domlouvaly, že do knihovny začnou chodit.

Paní knihovnici moc děkujeme za zajímavou a poučnou besedu.

                                                                                                                                                                Mgr. Zdenka Čechová

Celá zpráva

Návštěva kina

19.10.2017, vložil: Mgr. Jiří Lipový

Dne 17. října se žáci 2. stupně naší školy vydali do místního kina. Ačkoli se jednalo o dokumentární film z období druhé světové války, čili o téma zdánlivě vzdálené mladé generaci, velmi se všech přítomných dotkl. 

Snímek popisuje na svém blogu Tereza Thomke, žákyně 7. A.

"Síla lidskosti je dokumentární film o Nicholasovi Wintonovi, který zachránil více než 650 převážně židovských dětí.

Nicholas Winton se nejdříve chystal jet se svým přítelem do Švýcarska, ale nakonec se jeli podívat do Československa. Tam zjistil, že vznikají uprchlické tábory, a že se tam o děti nikdo nestará. Proto se rozhodl, že dostane děti do rodin v Anglii. Měl dlouhé seznamy dětí, které potřebovaly pomoc. Samozřejmě se za cestu muselo zaplatit a děti potřebovaly pasy. A jelikož byly úřady moc pomalé, začal s pár dobrovolníky tisknout falešné dokumenty. S úspěchem dostal do anglických rodin mnoho dětí. Bohužel, poslední vlak s dětmi nevyjel ze stanice..."

Po snímku následovala podnětná diskuse. Za zorganizování naší školní výpravy vděčíme Mgr. V. Iklové.

 

                                                                                                                                                                          Mgr. Martin Galia


Adaptační kurz 5.B.

16.10.2017, vložil: Mgr. Jiří Lipový

Místo: Valašská Bystřice – Hlaváčky – chata Valaška

Datum: 5. – 6. 10. 2017

Účastníci: 21 žáků V. B; TU – Mgr. V. Iklová; psycholožka – Mgr. R. Miková

Adaptační kurz slouží ke stmelení kolektivu, poznání sebe sama, svých spolužáků, nové třídní učitelky a je cestou k cílenému odstranění nežádoucích projevů chování v daném kolektivu.

Celá zpráva

BAKALÁŘI - NOVÁ HESLA

04.10.2017, vložil: Mgr. Jiří Lipový

Vážení rodiče,

upozorňujeme, že z bezpečnostních důvodů byla nově vygenerována hesla pro přihlášení do systému Bakaláři. Nové údaje budou mít třídní učitelé k dispozici na třídních schůzkách v úterý 10. 10. 2017.


Třídní schůzky

03.10.2017, vložil: Mgr. Jiří Lipový

Vážení rodiče,

srdečně Vás zveme na třídní schůzky, které se uskuteční dne 10. 10. 2017.

 

Program: 15,00 Třídní schůzky 1. - 5. ročníku

                15,30 Třídní schůzky 6. - 9. ročníku

                15,30 Třídní schůzka 9. ročníku – ve školní jídelně

· Informace výchovného poradce

· Informace o možnosti studia zástupců SŠ a SOU

· Informace TU k jednotlivým žákům formou konzultací

 

Těšíme se na Vás.                                                                                                                                               Mgr. Jiří Stoško


Včelařská soutěž

22.09.2017, vložil: Mgr. Jiří Lipový

Dne 8.9.2017 se šest žáků z 6.B zúčastnilo včelařské soutěže, kde mohli uplatnit své znalosti o včelařství, ale zároveň se spoustu nových informací dozvěděli.

Věděli jste, že Albert Einstein jednou řekl, že až vymřou včely, lidstvo je přežije o čtyři roky? Soutěžící mohli také ochutnat různé druhy medu. Med je nejen chutný, ale hlavně zdravý.

Naše škola se umístila na krásném třetím místě. Soutěžícím děkujeme za vzornou reprezenatci naší školy.

 

 

                                                                                                                                                                   Mgr. Milada Vývodová


Den Země 2017

21.09.2017, vložil: Mgr. Jiří Lipový

Den Země 2017 v Parku E. Beneše je již dávno za námi, přesto si jej připomínáme několika fotkami našich žáků letošního 8. ročníku, kteří na tomto Dni Země vystupovali s krásně nacvičenou scénkou o vývinu motýlů. Za odměnu jeli dne 14. 9. 2017 na výlet na Lysou horu. Jak sami říkají, bezvadně si to užili, zasmáli a bolavé nohy už prý také přebolely.


Ředitelské volno 29.9.2017

08.09.2017, vložil: Mgr. Jiří Lipový

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Kopřivnice na ul. 17. listopadu 1225 vyhlašuje dle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. školský zákon na pátek 29. září 2017 pro žáky základní školy ředitelské volno.

 

Školní jídelna v tento den v provozu nebude.

 

Školní družina bude v provozu od 6,00 hod. do 15,00 hod. Prosíme rodiče, aby vychovatelkám ŠD do 15.9. 2017 sdělili, zda tuto službu využijí.

 

                                                                                                                                                         Mgr. Jiří Stoško, ředitel školy


A je tady zase nový školní rok

01.09.2017, vložil: Mgr. Jiří Lipový

Skončily prázdniny, a tak vás všechny, žáky, rodiče i zaměstnance školy vítám na začátku školního roku 2017/2018.

Celá zpráva

Zahájení nového školního roku

30.08.2017, vložil: Mgr. Jiří Lipový

Zahájení: pondělí 4. září 2017

 

· 8:00 přivítání žáků 1. ročníku v atriu školy (v případě špatného počasí v předsíni školy – prostor u šaten), potom přesun žáků do jednotlivých tříd

 

· 8:00 zahájení školního roku žáků 2. – 9. ročníku v jednotlivých třídách

 

· 9:40 ukončení vyučování (pro přihlášené žáky ke stravování ve školní jídelně je zajištěn oběd – od 9:40 - 10:30)

 

Přejeme všem žákům úspěšné vykročení do nového školního roku!

 


Přání na závěr školního roku

30.06.2017, vložil: Mgr. Jiří Lipový

Chlapci a děvčata, vážení rodiče, milí spolupracovníci.

 

Dnes ukončíme školní rok 2016/2017 a po dlouhých deseti měsících školní práce nastává čas, kdy školní povinnosti ustupují prázdninám, které jsou spojené s rodinnými dovolenými, letními tábory či jinými během roku ne zcela standardními aktivitami. Všem vám přeji příjemné strávení obou následujících letních měsíců, pedagogickým pracovníkům a samozřejmě i všem ostatním zaměstnancům školy dostatek prostoru pro účinný a ničím nerušený odpočinek.

 

                                                                                                                                                           Mgr. Jiří Stoško, ředitel školy


Vystoupení kroužku Sport coctail

29.06.2017, vložil: Mgr. Jiří Lipový

 

Ve čtvrtek 22. června  2017 se pro školní družinu a později i pro rodiče konalo vystoupení tanečního kroužku Sport coctail pod vedením paní učitelky Stanislavy Dratvové. 

Celá zpráva

Soutěže CŽS

29.06.2017, vložil: Mgr. Jiří Lipový

V průběhu celého roku byl kontrolován pořádek v jednotlivých třídách. Třída mohla získat při jedné kontrole až 5 bodů. Členové CŽS bodovali pořádek na podlaze, čistě smazanou tabuli, zvednuté židle, úklid pod lavicemi a roztříděný odpad. V tomto školním roce se nejlépe umístila třída 8. A. Odměnou byl dort, který upekly naše skvělé paní kuchařky. Na druhém místě se společně umístily třídy 6. B, 7. A, 9. B. a třetí místo obsadily třídy 6. A a 7. B.

V rámci CŽS byly vyhlašovány barevné dny. Tato soutěž proběhla již druhým rokem a těší se velkému zájmu žáků i učitelů. V letošním roce soutěžili žáci 1. i 2. stupně v jedné kategorii. Nejvíce bodů i tady získala třída 8. A.


HURÁ DO ŠKOLY IV

14.06.2017, vložil: Mgr. Jiří Lipový

Poslední lekce našeho programu pro předškoláčky proběhla ve čtvrtek 8.6. Děti si opět vyzkoušely, jaké to bude ve škole bez rodičů, a pracovaly pod vedením paní učitelky. Rodiče, tentokrát samé maminky, si vyslechli besedu na téma „Jak úspěšně zvládnout vstup do první třídy“ se školní psycholožkou. Mluvili jsme o adaptaci na školu, uzpůsobení denního režimu, přístupu rodiny ke škole a známkám, volnočasových aktivitách a kroužcích, o tom, že bychom neměli děti kroužky přetěžovat.

Celá zpráva

Ocenění ZŠ a MŠ Kopřivnice na ul. 17. Listopadu v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR

08.06.2017, vložil: Mgr. Jiří Lipový

Již podruhé se žáci Základní školy a Mateřské školy na ul. 17. listopadu zúčastnili soutěže „Srdce s láskou darované“, kterou vyhlásily nakladatelství Antecom, firma OPTYS, vydavatel časopisu AGE a pražské divadlo Ypsilonka, vše pod záštitou předsedy Poslanecké sněmovny ČR Jana Hamáčka. Cílem celé akce byla podpora tradičních lidských hodnot, jako jsou láska, přátelství, rodina, vzájemná úcta, ale i podpora týmové práce a rozvoj tvůrčích dovedností dětí. O masovosti soutěže svědčí skutečnost, že se do ní dosud zapojilo až 18 tisíc dětí z celé České republiky.

Celá zpráva

Fyzikální pokusy

08.06.2017, vložil: Mgr. Jiří Lipový

Fyzikální pokusy

V pátek 2. června se žáci čtvrtých tříd zúčastnili Prezentace fyzikálních pokusů, kterou pro ně pod vedením paní učitelky Jany Židkové zorganizovali žáci 8. tříd. Čtvrťáci se měli možnost seznámit s různými fyzikálními jevy tím nejzajímavějším způsobem a to prostřednictvím pokusů s vodou, octem, sodou, vzduchem a mnohými dalšími látkami. Za snahu a profesionální vystupování patří žákům 8. tříd i paní učitelce Janě Židkové velké poděkování a my už se těšíme na další setkání s fyzikou.


Den dětí zahalený v eskymácké abecedě

02.06.2017, vložil: Mgr. Jiří Lipový

1. červen 2017 jsme na naší škole oslavili netradiční formou. V 8 hodin se žáci druhého stupně seřadili dle tříd na hřišti. Se zaujetím naslouchali instrukcím pana učitele Světlíka, hlavního organizátora Dne dětí 2017. Ten svým zvučným hlasem zahájil sportovní klání sestávající se z osmi neobvyklých disciplín. Kromě lovu soba či rybolovu na žáky čekaly následující soutěže - zatloukání hřebíků, střelba na branku a také závody psích spřežení. 

Celá zpráva

KRAJSKÉ KOLO POHÁRU ROZHLASU

28.05.2017, vložil: Mgr. Jiří Lipový

Ve čtvrtek 18. května jsme s napětím sledovali výkony našich atletů na krajském finále Poháru rozhlasu v Opavě. Padlo několik osobních rekordů ( A. Drastík, M. Benýšek, V. Frýdl, O. Kundel ) a družstvo se zlepšilo o hodně bodů oproti okresnímu finále v Novém Jičíně ! Před finálovými štafetami jsme působili na fantastickém 4. místě a věděli, že pořád nějaká naděje na medaile je! Ovšem štafeta se nám hrubě nepovedla a propadli jsme se na celkové 6 místo. Všichni členové družstva zaslouží pochválit za přístup k disciplínám. Jmenovitě je třeba vyzvednout umístění Martina Benýška, který obsadil 2. místo v Moravskoslezském kraji za hod kriketovým míčkem a Ondry Kundela za nový osobní rekord v míčku, který ho vynesl na 4. místo. Dále také oceňujeme nový rekord školy 479 cm v mladších žácích Adama Drastíka za skok daleký a 4. místo v kraji.

 

 

 

Celá zpráva

Hurá do školy III

27.05.2017, vložil: Mgr. Jiří Lipový

Třetí setkání předškoláčků se školou proběhlo ve čtvrtek 18.5., tentokrát však trochu netradičně. Zatímco děti zůstaly ve třídě s paní učitelkou a věnovaly se procvičování dovedností důležitých pro zvládnutí první třídy, rodiče se zúčastnili besedy se školní speciální pedagožkou Mgr. Kateřinou Bumbalíkovou. Seznámili se s činností speciálního pedagoga na škole, s novým postupem při poskytování podpůrných opatření dětem se speciálními vzdělávacími potřebami a s tím, jak se věnovat nácviku i v domácím prostředí (pracovní sešity, didaktické hry apod.)

Celá zpráva

Pythagoriáda

19.05.2017, vložil: Mgr. Jiří Lipový

V matematice se nám daří

 

Gratulujeme k dalším skvělým výkonům našich žáků, tentokrát v okresním kole Pythagoriády, které se uskutečnilo dne 15. 5. 2017 v Novém Jičíně.

Štěpán Peroutík získal v kategorii 6. tříd 1. místo a Matyáš Peroutík v kategorii 7. tříd 3. místo. Dané příklady řešilo celkem v kategorii Z6 39 účastníků a v kategorii Z7 10 účastníků. Dalšími úspěšnou řešitelkou byla Ánh Le Minh z 5.A třídy. Všichni zúčastněni žáci, i ti, kteří se neumístili na stupních vítězů, odvedli výbornou práci. Děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy a gratulujeme.

 

                                                                                                                                                     Mgr. Jana Žídková

 


Beseda v knihovně

19.05.2017, vložil: Mgr. Jiří Lipový

Na středu 17. 5. budou určitě vzpomínat žáci třídy 5. B. Navštívili totiž knihovnu v Kopřivnici, kde paní knihovnice velmi poutavě vyprávěla o pohádkách. Víte, že pohádky byly původně určeny dospělým? Říkalo se jim báchorky a měly zdůraznit, že dobro má vždy zvítězit nad zlem. Žáci odcházeli plní dojmů a dozvěděli se třeba mimo jiné také to, že některé pohádky, o kterých si mysleli, že jsou známy pouze u nás, zná celý svět. Novinkou pro ně např. bylo, že Karkulka z Číny potkala místo vlka tygra. Michal Viewegh píše pohádky, které osloví jak děti, tak jejich rodiče, např. Krátké pohádky pro unavené rodiče. Zajímavé informace se žákům budou hodit nejen k projektu, který budou vypracovávat, ale také v běžném životě.

                     

                                                                                                                                                     Mgr. Milada Vývodová


Zápis do mateřské školy pro školní rok 2017/2018 - výsledky

19.05.2017, vložil: Mgr. Jiří Lipový

4. května 2017 se uskutečnil zápis dětí do mateřské školy Polárka, která je součástí ZŠ a MŠ Kopřivnice na ul. 17. listopadu. Děkujeme všem zákonným zástupcům, kteří si vybrali právě naši mateřskou školu. Bohužel podobně jako v předchozích letech jsme z kapacitních důvodů nemohli všem vyhovět. V části "Výsledky zápisu" jsou uvedeni jen úspěšní uchazeči, neúspěšní žadatelé budou v následujících dnech vyrozuměni individuálně.

 

Výsledky zápisu


Hurá do školy II

12.05.2017, vložil: Mgr. Jiří Lipový

Druhá lekce programu pro předškoláky Hurá do školy proběhla ve čtvrtek 4.5. Sešli jsme se ještě v hojnějším počtu než poprvé. Tentokrát se téma lekce neslo v duchu svátku všech maminek, který oslavíme již v neděli. Po nezbytném procvičení a přípravě ručiček pro psaní se děti naučily básničku o mamince, v pracovním listu zaznačily všechny věci začínající písmenem M, vyzdobily mamince šaty a domů si pro maminku odnesly vystřižený a nalepený tulipán. Rodiče všemu bedlivě přihlíželi a mnohdy se i do aktivit zapojili, aby dětem pomohli. Ale aby ta škola nanečisto byla co nejvíce opravdová, příště už budou děti pracovat s paní učitelkou samostatně, zatímco pro rodiče jsme připravili besedu o přípravě na vstup do školy.

Těšíme se na vás ve čtvrtek 18.5.

 

Za tým Hurá do školy

                                                                       Mgr. Radka Miková, školní psycholožka


Výtvarná soutěž

12.05.2017, vložil: Mgr. Jiří Lipový

Blahopřejeme Hynku Hladilovi z 5.B, jehož výtvarná práce se umístila na 1. místě v soutěži Za tajemstvím čisté vody, kterou pořádalo Ministerstvo zemědělství ČR u příležitosti Světového dne vody 2017.

Této soutěže se zúčastnilo více než 1000 žáků z celé České republiky.

Hynek vyhrává tablet v hodnotě 6000 Kč a zároveň naše škola dostane poukaz na školní pomůcky v hodnotě 5000 Kč.

Děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

 

 

                                                                                                                                             Mgr. Milada Vývodová


DNY MEZINÁRODNÍ KUCHYNĚ

11.05.2017, vložil: Mgr. Jiří Lipový

Vážení stravníci,

 

ve dnech od 15. května do 23. května jsme pro Vás připravili

 

                                                  DNY MEZINÁRODNÍ KUCHYNĚ

 

V těchto dnech můžete ochutnat italskou a maďarskou kuchyni. 

Věříme, že Vám bude chutnat a přejeme dobrou chuť.

 

(tato jídla jsou označena v jídelním lístku m.k.)


Dopravní soutěž

09.05.2017, vložil: Mgr. Jiří Lipový

"Dva roky jezdím bez nehod, s větrem se honím o závod..."

 

Ani letošní jaro nemohla naše škola chybět na dopravní soutěži mladých cyklistů. Pavla Sopuchová (7.A), Lada Boháčová (8.A), Adam Černý (8.A) a David Svoboda (8.A) tvrdě trénovali na jízdách zručnosti, nechali se školit v dopravních situacích i v poskytování první pomoci. Nakonec však pro nepřízeň počasí museli organizátoři zrušit praktickou část jízd a sestavit výsledky pouze podle zdravovědy a testu dopravních předpisů. V tom zazářila Lada Boháčová s pouhou jedinou chybou. Náš tým prokázal výborné znalosti v poskytování první pomoci a celkově skončil druhý. 

 

                                                                                                                                                        Bc. Martin Galia


Srdce s láskou darované

28.04.2017, vložil: Mgr. Jiří Lipový

Mimořádný úspěch. Ocenění v Poslanecké sněmovně ČR.

 

Srdce pro Martina - ocenění


Hurá do školy

28.04.2017, vložil: Mgr. Jiří Lipový

Ve čtvrtek 18. 4. 2017 jsme poprvé uvítali předškoláčky v našich školních lavicích. Na první lekci programu „Hurá do školy“ dorazilo s velkým očekáváním 16 budoucích prvňáčků i s rodiči. Po společném uvítání a zahájení programu speciální pedagožkou Mgr. Kateřinou Bumbalíkovou se děti rozdělily do dvou tříd, kde pod vedením paní učitelky Mgr. Dany Burešové a PaedDr. Stanislavy Mlejnecké plnily první školní úkoly.

Zazpívali jsme si písničku, procvičili jsme ruce a prstíky, ukázali jsme si, jak správně držet tužku a pustili se do práce. Počty, barvy, prostorové pojmy, pohádka O veliké řepě a s ní spojené úkoly a první pracovní listy jsou na světě. Místo jedniček odměnily paní učitelky děti razítkem. Na závěr si děti s pomocí rodičů podepsaly svou složku a nakreslily na ni svou podobiznu. A nesmělo chybět zadání prvního domácího úkolu – jsme už přece ve škole! Po vydatné lekci jsme se všichni rozešli spokojeně domů. Děti plné dojmů z prvního dne ve škole „nanečisto“ a my pedagogové s dobrým pocitem ze setkání s šikovnými budoucími žáčky.

Milé děti, milí rodiče, těšíme se na vás příště.

 

 

Za tým Hurá do školy

 

Mgr. Radka Miková, školní psycholožka


Mladý programátor 2017

28.04.2017, vložil: Mgr. Jiří Lipový

Rok se sešel s rokem a Matyáš Peroutík ze třídy 7. A se opět zúčastnil soutěže Mladý programátor 2017. Tato soutěž probíhá ve třech kolech: školním, regionálním a celostátním. Regionální kolo se letos konalo v Litovli (pro kraj Moravskoslezský, Olomoucký, Zlínský a Jihomoravský). Každý žák řešil 3 soutěžní úlohy během 3 hodin. K vyřešení úloh mohli žáci používat pouze program Baltík a psací potřeby. Matyáš se projevil jako ostřílený „borec“ a regionální kolo ve své kategorii opět vyhrál. Postupuje tedy do celostátního kola, které se bude letos konat 12. – 14. května v Českých Budějovicích. Blahopřejeme a držíme palce.


Týden pro rodinu

28.04.2017, vložil: Mgr. Jiří Lipový

Týden pro rodinu - plakát


Den Země 2017

24.04.2017, vložil: Mgr. Jiří Lipový

Dne 20. 4. 2017 proběhl na naší škole program věnovaný oslavám Dne Země. Vzhledem k chladnému počasí proběhla jen jeho „vnitřní“ část, tzn. aktivity prováděné v třídách a odborných učebnách.

Žáci 1. - 5. ročníku vyplňovali pracovní listy a trénovali třídění odpadu.

Žáci 6. - 9. ročníku se věnovali památným stromům v Kopřivnici. Nejzajímavější část jejich práce - zkoumání vybraného památného stromu v terénu - však kvůli nepříznivému počasí neproběhla.

Doplňkem aktivit pro žáky ke Dni země bude návštěva městského Dne Země, který byl z důvodu nepřízně počasí přesunut z 20. 4. na 16. 5. 2017.


Zápis do MŠ

20.04.2017, vložil: Mgr. Jiří Lipový

                                                                                                    ŘEDITEL

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY KOPŘIVNICE, 17. LISTOPADU 1225, OKR. NOVÝ JIČÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

 

                                                                                                    STANOVÍ

 

 

                                                                   místo, termín a dobu pro podání žádostí o přijetí dětí

                                                                                  k předškolnímu vzdělávání

                                                                                    pro školní rok 2017/2018

 

 

Místo pro podání žádosti:

 

Základní škola a Mateřská škola Kopřivnice, 17. listopadu 1225, okres Nový Jičín, příspěvková organizace

 

Termín a doba podání žádostí:

 

čtvrtek 4. května 2017 od 9,00 do 15,00 hodin

 

Školský obvod mateřské školy:

ulice 17. listopadu, Družební, Na Pinkavce a Osvoboditelů.

Upozorňujeme, že zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte (děti, které k 31.8.2017 dosáhnou věku 5 let). Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole zřízené obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu (dále jen „spádová MŠ“), a to pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu (nebo jiný způsob povinného předškolního vzdělávání). Je-li dítě přijato do jiné než spádové mateřské školy, oznámí ředitel této školy tuto skutečnost bez zbytečného odkladu řediteli „spádové MŠ“.

 

S činnostmi mateřské školy se můžete seznámit na webových stránkách školy: www.zskop17.cz

 

V průběhu zápisu si můžete naši mateřskou školu prohlédnout, seznámit se s prostředím i s učitelkami, které o děti pečují.

 

 

 

S sebou si přinesete občanský průkaz, rodný list dítěte,

a potvrzení od lékaře.

 

Kritéria:


Jarní koncert - vyhlášení KoprStar 2017

18.04.2017, vložil: Mgr. Jiří Lipový

"Jaro dělá pokusy, vystrkuje krokusy..."

 

Jak jinak oslavit příchod barevného a veselého ročního období než zpěvem. V úterý 11. dubna se k této příležitosti konal jako každý rok koncert, na kterém se předvedly sbory všech kopřivnických škol. A to hned v několika kolech. Pro zájem z MŠ i ZŠ pro běhly dva koncerty dopoledne a jeden v podvečer pro veřejnost. Naše škola pochopitelně nemohla chybět a děti v oranžových tričkách pod vedením paní učitelky Eichnerové a pana učitele Galii rozhýbaly a roztleskaly přítomné publikum v rytmu charlestonu. Závěr koncertu patřil monstrsboru Kopřivka, ve kterém se spojily všechny sbory a přenesly na publikum svou jarní "happy" náladu.

 

Celá zpráva

Vítězství v matematické olympiádě

12.04.2017, vložil: Mgr. Jiří Lipový

Gratulujeme Matyáši Peroutíkovi k 1. místu v okresním kole matematické olympiády v kategorii 7. tříd.

 

Rovněž děkujeme Simonu Chechelskému a Šimonu Heryánovi za reprezentaci naší školy ve svých kategoriích.


Třídní schůzky v úterý 18.4. 2017

11.04.2017, vložil: Mgr. Jiří Lipový

Vážení rodiče,

srdečně Vás zveme na třídní schůzky, které se konají formou individuálních konzultací v úterý 18. dubna v budově školy:

* pro 1. stupeň od 14.30 h do 16.30 h

* pro 2. stupeň od 15 h do 17 h

Těšíme se na Vás.

                                                                                                        Mgr. Jiří Stoško


Proběhl zápis do prvních tříd

11.04.2017, vložil: Mgr. Jiří Lipový

Jednou z prvních zkušeností je pro každého budoucího žáčka zápis do 1. třídy, který v naší škole proběhl ve čtvrtek 6.4.2017 v prostorách pavilonu prvního stupně. Paní učitelky zde vytvořily příjemné prostředí, aby se děti i jejich rodiče cítili dobře. Všechny děti, které se zápisu zúčastnily, se snažily ukázat, co všechno už umí, co již dovedou. Celkem bylo zapsáno 54 dětí, z čehož předpokládáme 14 odkladů povinné školní docházky. Do dvou prvních tříd by tak mělo v září 2017 nastoupit 40 dětí.

Všem budoucím prvňáčkům přejeme, aby se jim ve škole dařilo a líbilo a aby jim i jejich rodičům přinášela škola více radostí než starostí.

 

"Rozhodnutí ředitele školy o přijetí k základnímu vzdělávání"


Souboj čtenářů

11.04.2017, vložil: Mgr. Jiří Lipový

„ A je dobojováno!“

 

V pondělí 10. dubna 2017 v 10 hodin vybraní žáci třídy VI.A s velkým očekáváním a patrnou nervozitou usedli k počítačům. Konala se totiž soutěž Souboj čtenářů 2017. Naši „šesťáci“ si zkusili v souboji online porovnat své čtenářské schopnosti s 90 školními kolektivy ze základních škol a víceletých gymnázií z celé České republiky. Atmosféra v čtenářské skupině byla úžasná. Štěpán jako zapisovatel na všechny působil důstojným klidem a s přehledem doplňoval odpovědi na záludné otázky týkající se četby daných titulů. Ostatní členové týmu se snažili zpracovávat fakta ze svých čtenářských deníků a přinášeli je zapisovateli. Důležitou roli hrál i čas. Dvacet pět otázek bylo tvrdým oříškem. Snad se alespoň některé z nich podařilo rozlousknout správně.

Všem soutěžícím děkuji za tři měsíce strávené ve společnosti knih.

                                                                                                                                                    Mgr. Kamila Küfferová


Kritéria pro přijetí žáků do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2017/2018

04.04.2017, vložil: Mgr. Jiří Lipový

ZŠ a MŠ Kopřivnice, 17. listopadu 1225, okres Nový Jičín, příspěvková organizace

 

v souladu s vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o základním vzdělávání“) podle § 3a odst. 7 stanovuje:

Celá zpráva

KOPRSTAR 2017

30.03.2017, vložil: Mgr. Jiří Lipový

KoprStar 2017

"Tak už jdeme do finále..."

 

Nejlepší z kopřivnických dětských zpěváků změřili své umění ve finálovém kole populární soutěže KoprStar 2017, které se konalo 28. 3. 2017. Odborná porota tentokrát nezvolila vítěze, čeká se totiž na vaše hlasy, které rozhodnou o tom, kdo z finálové desítky zpívá nejlépe! Že jste neviděli finále? Nevěšte hlavu. Od pátku 31. 3. můžete zhlédnout všechna vystoupení ve vysílání KTK nebo na youtube kanálu Koprstar 2017. I naše škola má totiž horká želízka v ohni. Jsou jimi s pořadovým číslem 1 Beata Šustalová (5.B), 5 Andrea Mičánková (6.B), 6 Robin Gaube (6.B). Naše finalisty také výborně doprovázel na cajon Matyáš Gaži (5.B). Podrobnosti k hlasování a vysílání viz níže. Držíme palce!!


Hurá do školy

29.03.2017, vložil: Mgr. Jiří Lipový

Informační letáček k akci HURÁ DO ŠKOLY, pro rodiče předškoláků.


Zápis do 1. třídy pro školní rok 2017/2018

24.03.2017, vložil: Mgr. Jiří Lipový

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2017/2018 proběhne na naší škole dne 6. 4. 2017 od 13:00 do 18:00 hodin.

Zapsány budou děti narozené od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2011 a znovu děti s povoleným odkladem školní docházky z roku 2016.

 

 

 

 

Informativní schůzka pro rodiče předškoláků

Schůzka se bude konat v MŠ Polárka dne 21. 3. 2017 v 15:30 za přítomnosti školního psychologa a školního speciálního pedagoga. Tématem bude školní zralost dítěte.

 

Předškolácké skupinky

Naše škola nabízí budoucím prvňáčkům předškolácké skupinky, v nichž se budou děti seznamovat s budoucím školním prostředím.

Termíny: 20. 4. 2017, 4. 5. 2017, 18. 5. 2017, 8. 6. 2017.

 

Informace k zápisu dětí do 1. tříd školního roku 2017/2018

 

Rodiče/zákonný zástupce přinesou k zápisu rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce.

V případě cizinců - pas, povolení k pobytu (nevyžaduje se u členů EU) a průkazku zdravotního pojištění.

 

Vlastní zápis dítěte za přítomnosti dítěte i jeho zákonného zástupce bude probíhat formou pohovoru s paní učitelkou a nepřesahuje 20 minut. V jeho průběhu je sledována věková vyzrálost a schopnost dítěte soustředit se při různých aktivitách (správnost vyjadřování, komunikace s lidmi, znalost barev a geometrických tvarů apod.).

 

Rodiče u zápisu mohou písemně požádat o odklad školní docházky. V tomto případě však musí k vyplněné žádosti doložit již u zápisu vyjádření pediatra (nebo jiného odborného lékaře) a příslušného školského poradenského zařízení. Zákon č. 561/ 2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání /školský zákon/, § 37, odst. 1.

 

Rodiče mohou požádat o výjimku. Ke vzdělávání může být přijato dítě mladší, a to jestliže je nadprůměrně vyspělé po tělesné a rozumové stránce a 6 let dovrší během prvního školního roku docházky, tedy od září 2017 do června 2018. Pokud je dítě narozeno v termínu od září do prosince 2017, rodiče jsou povinni předčasný vstup potvrdit doporučením z PPP. Pokud je dítě narozené v termínu od ledna do června 2018, rodiče jsou povinni předčasný vstup potvrdit doporučením z PPP a vyjádřením odborného lékaře.

Formulář žádosti o přijetí dítěte do 1. ročníku i žádosti o odklad povinné školní docházky najdete na webových stránkách školy v sekci Dokumenty/Formuláře ke stažení.

 

VŠECHNA ZMÍNĚNÁ POTVRZENÍ A ŽÁDOSTI JE NEZBYTNÉ ODEVZDAT ZÁKLADNÍ ŠKOLE (V DOBĚ ZÁPISU) NEJPOZDĚJI DO 6. DUBNA 2017.

 

Ukáže-li se v průběhu 1. pololetí 1. ročníku, že dítě nezvládlo nároky školní docházky, může ředitel se souhlasem zákonného zástupce dodatečně odložit začátek plnění školní docházky.

 

Seznam přijatých žáků k základní školní docházce do 1. ročníků bude vyvěšen na budově školy a webových stránkách školy podle registračních čísel.

Všechny změny, které nastanou ode dne zápisu, jsou rodiče povinni škole neprodleně nahlásit.

 

O zařazení žáků do jednotlivých tříd rozhoduje škola na základě poznatků získaných při zápisu. Rozdělení do tříd zveřejníme v posledním týdnu v srpnu.

Přejeme Vám i Vašim dětem, abyste byli s pobytem v naší škole spokojeni a těšíme se na spolupráci s Vámi.

 

Informace MěÚ

 


Návštěva knihovny

20.03.2017, vložil: Mgr. Jiří Lipový

Sedmé třídy navštívily v měsíci březnu knihovnu, kde je čekala zajímavá beseda na téma divadlo. Žáci se dozvěděli důležité informace o tom, jak a kde divadlo vzniklo, jakou mělo formu a funkci v prvopočátcích. Nejvíce žáky zaujal dramatik Shakespeare a jeho díla, jako je Hamlet, Othello, Romeo a Julie.

Zájemci si rovněž vyzkoušeli divadelní kostýmy a měli možnost se v nich také vyfotit.

Ve škole poté ve skupinkách vytvořili projekt o divadle.

Paní knihovnici moc děkujeme za zajímavou a poučnou besedu.

 

                                                                                                                                      Mgr. Vývodová a Mgr. Küfferová


Měření fyzikálních veličin

17.03.2017, vložil: Mgr. Jiří Lipový

Ve čtvrtek 9. března byli žáci IV.A a IV.B pozváni žáky osmého ročníku na akci „Měření fyzikálních veličin“. Starší spolužáci ochotně vysvětlovali mladším spolužákům různé způsoby měření délky, hmotnosti, objemu a dalších. Velmi zábavnou a poutavou formou se mladší žáci seznámili s předmětem, který jim doposud nebyl příliš známý. Již nyní se na fyziku všichni těší. Velký dík patří všem, kteří jako profesionálové měření předváděli, a také paní učitelce Janě Židkové, která celou akci zorganizovala.


KOPRSTAR

17.03.2017, vložil: Mgr. Jiří Lipový

"Rok se s rokem sešel, KoprStar jde dál..." (KoprStar song)

Celá zpráva

Recitační soutěž

17.03.2017, vložil: Mgr. Jiří Lipový

"Jen poezie má výsadu, že cokoliv vidí, vidí to poprvé a cokoliv vyslovuje, říká to prvně - co svět světem stojí." (Karel Čapek)

 

V úterý 14. 3. se uskutečnilo okrskové kolo recitační soutěže, ve kterém změřili svůj um žáci škol zdejších i z přilehlého okolí (Štramberk, Veřovice).

Celá zpráva

Lyžařský výcvikový kurz

17.03.2017, vložil: Mgr. Jiří Lipový

Lyžařský a snowboardový výcvikový kurz 2017 proběhl v termínu od 6. 3. do 10. 3. 2017 v lyžařském areálu SKI areál Synot Kyčerka ve Velkých Karlovicích.

Kurzu se zúčastnilo 33 dětí a jako pedagogický dozor byli přítomni Daniel Hrubý (SNB), Radek Supik (zdravotník), Jan Hanus (lyže) a vedoucí celého kurzu Mgr. Jiří Lípový .

Celá zpráva

Vydávaní zápisových lístků na SŠ

10.03.2017, vložil: Mgr. Jiří Lipový

Zápisové lístky na střední školy se vydávají zákonným zástupcům žáků na základě jejich podpisu v kabinetě výchovné poradkyně Mgr. Věry Keppertové  (č. dveří 105)  v době konzultačních hodin, tj. pondělí: 14:00 - 15:00, úterý 8:00 - 8:45. 

 


Informace ke konání jednotných přijímacích zkoušek v roce 2017

01.03.2017, vložil: Mgr. Jiří Lipový

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání připravilo pro Vaše žáky, uchazeče o přijetí do oboru středního vzdělání s maturitní zkouškou, užitečné informace ke konání jednotných přijímacích testů ve školním roce 2016/2017. Informační materiál je ke stažení na odkazu uvedeném níže a rovněž na webových stránkách Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání na adrese www.cermat.cz v záložce Jednotná přijímací zkoušky 2017. Na zmíněných webových stránkách jsou uvedeny i další informace, které budou pro Vaše žáky a jejich rodiče zajisté užitečné.

Informace ke konání jednotných testů v rámci jednotné přijímací zkoušky 2017 - ke stažení ve formátu PDF.


Vzdělávací kurzy pro rodiče

28.02.2017, vložil: Mgr. Jiří Lipový

Vážení rodiče, upozorňujeme Vás, že radnice města Kopřivnice připravila vzdělávací kurzy pro rodiče. Seznam kurzů je na adrese : http://www.koprivnice.cz/urad/aktuality/rodice_kurzy_vse.pdf , kde se můžete přihlásit. 


Den prevence

27.02.2017, vložil: Mgr. Jiří Lipový

Den prevence

Dne 20. 2. 2017 proběhl na naší škole den věnovaný prevenci. Žáci 5. - 9. ročníku se vzdělávali a besedovali o těchto tématech a navštívili tyto organizace:


Souboj čtenářů 2017

08.02.2017, vložil: Mgr. Jiří Lipový

Již druhým rokem se naše škola zapojí do soutěže Souboj čtenářů. Co se za tímto projektem skrývá? Společnost Svět knihy vyhlásila soutěž pro žáky 6. tříd základních škol a pro žáky odpovídajícího ročníku víceletých gymnázií, kteří se utkají v souboji, jenž spočívá ve znalosti obsahu daných knih. Děti mají za úkol přečíst 5 vybraných knih. Garantem výběru jednotlivých titulů je Klub školních knihoven. V dubnu si pak prověří své znalosti v kvízové online podobě s dalšími třídními kolektivy v rámci celé České republiky. Předkolo soutěže proběhne online formou 10. dubna 2017 v 10 hodin.

Celá zpráva

V rytmu „drumbenůˮ

27.01.2017, vložil: Mgr. Jiří Lipový

Ve čtvrtek 26. 1. 2017 navštívil naši školu pan Zdeněk Roller s workshopem, ve kterém se zaměřil na vzájemnou komunikaci v třídním kolektivu. Vše se odehrálo v prostoru nové tělocvičny, jež se během chvilky změnila v koncertní sál. Žáci usedli k jednotlivým hudebním nástrojům v podobě „drumbenů“. Co se za tajemným slovem skrývá? 

Celá zpráva

Volejbalový úspěch mladších žáků

26.01.2017, vložil: Mgr. Jiří Lipový

Tým mladších žáků s podporou ZŠ a MŠ na ulici 17. listopadu ve složení Ondřej Kundel, Tomáš Gazda, Adam Černý, Jirka Robenek, Radim Kylhof a Lukáš Daniško pod vedením trenérky Moniky Daniškové dosáhli historického úspěchu, když vyhráli skupinu B krajského přeboru a postoupili tak mezi nejlepší týmy v kraji. Postupně porazili tým Ostravy ZŠ Kučery 2:0, Přerov 2:0, Opavu 2:0 a nakonec po tuhém boji i ostravský tým ZŠ Jugoslávská 2:1 a bezkonkurenčně obsadili 1. místo.

 

Celá zpráva

Srdce s láskou darované

19.01.2017, vložil: Mgr. Jiří Lipový

Probíhá 3. ročník celostátní soutěže Srdce s láskou darované 2016/2017!

Podpořte svými hlasy úžasná srdce vyrobená našimi žáky!

CÍLE SOUTĚŽE

Podpora tradičních lidských hodnot jako jsou láska, přátelství, rodina, vzájemná úcta.

Podpora týmové práce a rozvoj tvůrčích dovedností dětí.

Radost z vlastnoručně vytvořených výrobků i z darování, sdílení radosti v kolektivu.

POROTA

JAN SCHMID předseda poroty, zakladatel a ředitel Studia Ypsilon

JIŘÍ LÁBUS, MARTIN DEJDAR, JAN JIRÁŇ za studio Ypsilon

JANA JENŠÍKOVÁ za společnost ANTECOM, vydavatele časopisu AGE

JAN VÍCHA, IVANA UVÍROVÁ, ANNA MAJEWSKÁ za společnost OPTYS, partnera časopisu AGE

Hlasování....viz níže.

Celá zpráva

Divadelní zážitek

19.01.2017, vložil: Mgr. Jiří Lipový

Ve středu 18. ledna 2017 se žáci 7. - 9. tříd společně se svými učitelkami vydali do Kulturního domu v Kopřivnici, aby zhlédli divadelní představení Tartuffe od Moliéra. Mnozí žáci vzali tuto akci zodpovědně. Dívky „oprášilyˮ ve svých skříních sváteční sukně a chlapci se zase vyjímali v košilích. Velmi jim to slušelo.

Celá zpráva

© 2015 Základní škola 17.listopadu, Kopřivnice