Aktuální informace

Sběr papíru

20.02.2019, vložil: Mgr. Jiří Lipový

V květnu (termíny ještě budou upřesněny) proběhnou na naší škole jarní sběrové dny. Již nyní dáváme na školní web pravidla pro sběr:

* sbírá se starý papír, noviny, letáky, knihy bez tvrdých obalů a kartony (kartony odděleně

od ostatního papíru)

* papír nesmí být mokrý a znečištěný


Koprstar 2019

08.02.2019, vložil: Mgr. Jiří Lipový

"...ná ná, nanananá, nanananána ná ná..." (úryvek ze Šíleně smutné princezny)

 

Zveme všechny zpěvačky a zpěváky na účast v již tradiční soutěži, jejíž školní kolo - casting - se uskuteční v pondělí 18. 2. 2019 v 13:00 v 1.A. I letos můžete soutěžit jako jednotlivci, ale i 2-3 členné skupiny, ve kterých může být i váš starší kamarád/ka ze SŠ. I ve školním kole můžete vyhrát sladkou odměnu, tak neváhejte a přijďte nám předvést svůj pěvecký um!

 

Těšíme se na vás!

 

Mgr. Martin Galia


Beseda - mediální gramotnost

08.02.2019, vložil: Mgr. Jiří Lipový

Pojem Fake News je v poslední době velmi často používaný napříč internetovými i tradičními médii. Jak se orientovat ve světě, kde jsou téměř všechny informace (tedy i ty mylné, neověřené, nebo přímo účelově zavádějící) na dosah ruky, či ještě lépe řečeno "na pár kliků" myší?

To se dozvěděli žáci vybrané 8. a 9. třídy ve středu 30.1.2019 v KDK při besedě studentů Masarykovy univerzity, kterou pro nás zprostředkovala místní knihovna. Velmi poutavou a mnohdy i třeskutě vtipnou prezentaci doprovázely aktivity, při nichž se sami žáci snažili poznat prvky nepravdivých informací. Při této příležitosti si dovolujeme doporučit knihu, která vám pomůže se v této problematice zorientovat.

 

                                                                                                                                                                        Mgr. Martin Galia


Dotazník k vyplnění

24.01.2019, vložil: Mgr. Jiří Lipový

Vážení rodiče,

 

informujeme Vás, že v rámci projektu MAP ORP Kopřivnice II byl zahájen průzkum k získání názorů na vnímání našich škol ze strany pedagogů i ze strany rodičovské veřejnosti. Výsledky pomohou zmapovat současnou situaci na všech zapojených školách z více úhlů pohledu a budou využity pro strategické plánování rozvoje v oblasti školství a vzdělávání a také při plánování vzdělávacích, rozvojových a implementačních aktivit projektu.

 

V rámci průzkumu kolují tři typy dotazníků:

a) dotazník pedagogický (v elektronické formě), 

b) dotazník pro rodiče dětí MŠ (v elektronické a fyzické formě),

c) dotazník pro rodiče dětí ZŠ (v elektronické a fyzické formě).

 

Respondenti všech cílových skupin odpovídají anonymně, pouze s uvedením školy, za kterou budou poskytovat svůj názor.


Využijte elektronický dotazník na http://www.koprivnice.cz/dotaznik nebo dotazník v papírové podobě, který získáte i odevzdáte na sekretariátě ve škole. Do průzkumu jsou zapojeny školy a školská zařízení v rámci ORP Kopřivnice (školy v 10 obcích).  

Souhrnné výsledky budou využitelné pro zapojené školy a bude s nimi seznámena také veřejnost v místních médiích.

Sběr dat bude probíhat do 15. 2. 2019.

 

Předem děkujeme za vyplnění dotazníku. Vaše odpovědi budou pro nás cennou zpětnou vazbou pro přípravu další strategie v řízení naší školy.


S pozdravem a poděkováním za spolupráci
 

Mgr. Zdeňka Havlíková, ředitelka školy 


Návštěva u květin

03.01.2019, vložil: Mgr. Jiří Lipový

Ve dnech 12. 12. a 19. 12. se žáci šestých tříd zúčastnili exkurze v květinářství Helis v Kopřivnici.
Žáci měli možnost nahlédnout do zákoutí říše květin, seznámit se s různými druhy rostlin řezaných i těch, které běžně pěstujeme doma v květináčích. Nejvíce žáky zaujalo aranžování živých rostlin, sami si vyzkoušeli uvázat kytici karafiátů.
Naše poděkování patří paní květinářce i firmě Helis, která nám tuto zajímavou akci umožnila.


Mgr. Milada Vývodová


Mikuláš 2018

27.12.2018, vložil: Mgr. Jiří Lipový

Ve středu 5. 12. 2018 přišel žáky naší školy jako každý rok navštívit Mikuláš se svou andělskou družinou, kterou doprovázeli i zástupci pekla. V dávných dobách byl Svatý Mikuláš oblíbený kvůli své štědrosti, proto i náš Mikuláš hojně obdarovával hodné žáky a ty neposlušné napravoval. Svatá družina si připravila hudební vystoupení pod taktovkou pana učitele Galii. Tato akce celoškolní žákovské samosprávy se opět vydařila a jen doufejme, že Mikulášovi čerti nebudou muset příští rok napravovat moc hříšníků.


Za CŽS Eliška Lobodová


Vánoční čekání

27.12.2018, vložil: Mgr. Jiří Lipový

V úterý 18. prosince se konala koncertní akce Vánoční čekání, na které mezi ostatními barvami nemohla chybět oranžová trička naší školy. Letos poprvé jsme přispěli dvěma sbory, které zpívaly společný program. Jednalo se o mladší děti, které vede Mgr. Iva Eichnerová a o starší děti pod vedením Mgr. Martina Galii. Blýskli jsme se sólisty i precizně natrénovaným vícehlasem, zlatým hřebem našeho pásma koled však bylo připojení saxofonu a trubky v závěrečné písni Bílé Vánoce, které obratně secvičili žáci 7. ročníku pod vedením Mgr. Martina Galii. Žáci naší školy se tak opět stali součástí již tradiční nezaměnitelné atmosféry tohoto koncertu. Záznam nejen z našeho vystoupení naleznete na facebookovém profilu DDM Kopřivnice.

 

Tímto zároveň děkujeme všem dětem, které navštěvovaly v tomto pololetí sbory!

 

Mgr. Martin Galia


Zájezd do Vídně

20.12.2018, vložil: Mgr. Jiří Lipový

V pátek 14. 12. se padesát žáků naší školy ze 7. - 9. ročníku vydalo do Vídně. Už v autobuse nás paní průvodkyně seznámila s historií města a nejvýznamnějšími památkami. Nejdříve jsme se vydali na procházku městem. A co jsme viděli? Hofburg, Muzeum císařovny Sisi, chrám sv. Štěpána, Albertinu, budovu Vídeňské státní opery. Potom nás čekala prohlídka Přírodovědného muzea. Během necelých dvou hodin jsme poznali historii Země, zaujaly nás sbírky minerálů, meteoritů, soubor koster i fosilií dinosaurů a také velmi realisticky působící model alosaura.

Celá zpráva

Čeps Cup 2018

17.12.2018, vložil: Mgr. Jiří Lipový

Dne 12.12. jsme se zúčastnili florbalového turnaje Čeps Cup v Ostravě-Dubině. Ve skupině jsme se utkali postupně s týmy Ostravy 5:0, Bruntálu 10:2 a Petrovic u Karviné 8:3. Jasně jsme tak skupinu ovládli a postoupili do finálové trojice, která mezi sebou bojovala o jediné postupové místo do další fáze. Hned v prvním utkání jsme narazili na Opavu a po zbytečně ustrašeném výkonu prohráli 2:5. Do druhého zápasu jsme již vlétli úplně jinak nastaveni a s přehledem vyhráli 5:2. Obsadili jsme tím pádem krásné 2. místo, což je v krajské konkurenci krásný výsledek. Kluky musím za výkony a předvedenou hru pochválit. Je na nich každým rokem vidět velké zlepšení ve hře. 

Sestava a kanadské bodování - Janek (G), Myslikovjan ( 11 + 2 ), Kusz ( 2+6 ), Hlinka ( 6+2 ), Quitt ( 6+3 ), Kotek ( 4+0 ), Kyanka ( 1+4 ) 


Druháci v MŠ

11.12.2018, vložil: Mgr. Jiří Lipový

Žijeme v době rychlého technického pokroku, zavádění digitálních technologií a robotizace, hovoří se o 4. průmyslové revoluci. Avšak u dětí, a to hlavně těch nejmenších, bychom neměli zapomínat na význam lidského slova - komunikační, jazykové a čtenářské dovednosti. Proto jsme si s druháky domluvili návštěvu našich mladších kamarádů v MŠ Polárka, abychom budoucím prvňáčkům ukázali, co se brzy ve škole naučí i oni. V úterý 4. prosince 2018 si všichni žáci II. B vzali své učebnice Malý čtenář a navštívili nejdříve oddělení Sluníček a potom oddělení Hvězdiček, v obou přečetli předškolákům pohádku O Smolíčkovi. Nejstarší děti MŠ seřadily obrázky podle dějové posloupnosti, mladší děti poznávaly různé pohádky podle obrázků. Věříme, že naše setkání s předškoláky u nich vzbudilo zájem, aby se ve škole také brzy naučili číst.  


PaedDr. Stanislava Mlejnecká


Třídění odpadů

10.12.2018, vložil: Mgr. Jiří Lipový

Jedním z cílů trvale udržitelného rozvoje je i správné nakládání s odpady. Proto i v naší škole vedeme žáky k tomu, aby se tento cíl učili naplňovat. Ve třídách druhého stupně jsme nechali stanovit dvojčlenné hlídky, které na správné třídění odpadků (papír, plast, ostatní odpad) ve třídě dohlížejí. Ve třídách jsou k tomuto účelu nainstalovány tři barevně odlišené odpadkové koše, do nichž žáci odpadky odhazují. Je-li odpad správně roztříděný, paní uklízečky jej sypou do odpovídajících kontejnerů za školou.  Správné třídění odpadu žáky učí odpovědnému přístupu k životnímu prostředí  a není tedy cílem třídy porovnávat a určovat „vítěze“. Dle sdělení „odpadových hlídek“ je ale ve třídách v této oblasti stále co zlepšovat……


Nebojte se matematiky

29.11.2018, vložil: Mgr. Jiří Lipový

Ve středu 21. listopadu 2018 vyrazilo pět zdatných matematiků naší školy do KDK na zábavnou netradiční matematickou soutěž „Nebojte se matematiky aneb i s čísly může být zábava“, kterou pořádala kopřivnická radnice. Celou soutěž vtipně moderoval pan učitel Světlík. V porotě zasedli zástupci učitelů matematiky kopřivnických ZŠ, za naši školu paní učitelka Židková. V první části žáci počítali lehce záludné příklady z běžného života. V další části museli předvést odhady množství a počtu kusů bez pomoci měřidel, nakonec ukázali svou zručnost. Občas bylo tvůrčí ticho, občas výbuchy smíchu. Všichni se dobře bavili. Dokázali, že matematici jsou jak vědátoři, tak i praktici, kteří si…. prostě poradí!


HALLOWEENSKÉ ODPOLEDNE VE ŠD

21.11.2018, vložil: Mgr. Jiří Lipový

Dne 1. 11.2018 proběhlo ve školní družině zábavné odpoledne plné soutěží, legrace, tvoření a poznávání. Akce se zúčastnilo 72 dětí od 1. do 3. třídy. Během dvou hodin si vyrobily lampičku, „ducha“, zvládly hru s nekonečným oblékáním a házením šestek - boj o čokoládu, s širokým úsměvem na tváři si zahrály hru „O růžového slimáka“ :-D
Po 19. hodině si společně se svými rodiči všichni prošli stezku odvahy na školním hřišti. I zde děti s velkým nadšením plnily připravené úkoly. Na závěr stezky potvrdili všichni malí účastníci svým podpisem, že se nebojí ani chlupatého pavouka, ani strašidel.
A paní vychovatelky? Po ukončení akce odcházely domů s příjemným pocitem z dobře odvedené práce.


Dívky postupují ve floorbale do okresního finále

15.11.2018, vložil: Mgr. Jiří Lipový

Ve včerejším turnaji dosáhly naše dívky skvělého úspěchu, když postoupily do okresního finále. Po skvělých výkonech postupně přehrály těsným rozdílem 1:0 E. Zátopka, dále pak Alšovku 3:0 a nakonec Kom 66 z NJ 2:1.

 

Gratulujeme k postupu


Klasifikační pohovory za první čtvrtletí školního roku 2018/2019

13.11.2018, vložil: Administrátor webu

Vážení rodiče,

srdečně Vás zveme na individuální  klasifikační pohovory za první čtvrtletí školního roku 2018/2019, které se uskuteční v jednotlivých třídách v úterý 20. 11. 2018, v době od 15:30 do 17:30 (1. stupeň ZŠ), od 16:00 do 18:00 (druhý stupeň ZŠ).

Těšíme se na Vás.
učitelé ZŠ


Všechny zprávy
© 2015 Základní škola 17.listopadu, Kopřivnice