Aktuální informace

Druháci v MŠ

11.12.2018, vložil: Mgr. Jiří Lipový

Žijeme v době rychlého technického pokroku, zavádění digitálních technologií a robotizace, hovoří se o 4. průmyslové revoluci. Avšak u dětí, a to hlavně těch nejmenších, bychom neměli zapomínat na význam lidského slova - komunikační, jazykové a čtenářské dovednosti. Proto jsme si s druháky domluvili návštěvu našich mladších kamarádů v MŠ Polárka, abychom budoucím prvňáčkům ukázali, co se brzy ve škole naučí i oni. V úterý 4. prosince 2018 si všichni žáci II. B vzali své učebnice Malý čtenář a navštívili nejdříve oddělení Sluníček a potom oddělení Hvězdiček, v obou přečetli předškolákům pohádku O Smolíčkovi. Nejstarší děti MŠ seřadily obrázky podle dějové posloupnosti, mladší děti poznávaly různé pohádky podle obrázků. Věříme, že naše setkání s předškoláky u nich vzbudilo zájem, aby se ve škole také brzy naučili číst.  


PaedDr. Stanislava Mlejnecká


Třídění odpadů

10.12.2018, vložil: Mgr. Jiří Lipový

Jedním z cílů trvale udržitelného rozvoje je i správné nakládání s odpady. Proto i v naší škole vedeme žáky k tomu, aby se tento cíl učili naplňovat. Ve třídách druhého stupně jsme nechali stanovit dvojčlenné hlídky, které na správné třídění odpadků (papír, plast, ostatní odpad) ve třídě dohlížejí. Ve třídách jsou k tomuto účelu nainstalovány tři barevně odlišené odpadkové koše, do nichž žáci odpadky odhazují. Je-li odpad správně roztříděný, paní uklízečky jej sypou do odpovídajících kontejnerů za školou.  Správné třídění odpadu žáky učí odpovědnému přístupu k životnímu prostředí  a není tedy cílem třídy porovnávat a určovat „vítěze“. Dle sdělení „odpadových hlídek“ je ale ve třídách v této oblasti stále co zlepšovat……


Vánoční jarmark 2018

07.12.2018, vložil: Administrátor webu

Vážení rodiče a příznivci školy, 

srdečně vás všechny zveme na vánoční jarmark, který se uskuteční v úterý 11. 12. 2018 v době od 15:00 do 17:30 v naší škole. 

Pro širokou veřejnost máme připraven kromě prodeje výrobků s vánoční tematikou také bohatý kulturní program:

15:15 zpívání s nejmenšími dětmi
15:30, 15:50 divadlo
16:15 scénické čtení
16:45 koledy v podání školního pěveckého sboru

Veškerý výtěžek z prodeje vánočních výrobků zůstane dětem ve třídách, o jejich společném využití si děti s třídními učiteli rozhodnou samy. 

Stylové občerstvení zajištěno. Těšíme se na vás!

Mgr. Zdeňka Havlíková


Nebojte se matematiky

29.11.2018, vložil: Mgr. Jiří Lipový

Ve středu 21. listopadu 2018 vyrazilo pět zdatných matematiků naší školy do KDK na zábavnou netradiční matematickou soutěž „Nebojte se matematiky aneb i s čísly může být zábava“, kterou pořádala kopřivnická radnice. Celou soutěž vtipně moderoval pan učitel Světlík. V porotě zasedli zástupci učitelů matematiky kopřivnických ZŠ, za naši školu paní učitelka Židková. V první části žáci počítali lehce záludné příklady z běžného života. V další části museli předvést odhady množství a počtu kusů bez pomoci měřidel, nakonec ukázali svou zručnost. Občas bylo tvůrčí ticho, občas výbuchy smíchu. Všichni se dobře bavili. Dokázali, že matematici jsou jak vědátoři, tak i praktici, kteří si…. prostě poradí!


HALLOWEENSKÉ ODPOLEDNE VE ŠD

21.11.2018, vložil: Mgr. Jiří Lipový

Dne 1. 11.2018 proběhlo ve školní družině zábavné odpoledne plné soutěží, legrace, tvoření a poznávání. Akce se zúčastnilo 72 dětí od 1. do 3. třídy. Během dvou hodin si vyrobily lampičku, „ducha“, zvládly hru s nekonečným oblékáním a házením šestek - boj o čokoládu, s širokým úsměvem na tváři si zahrály hru „O růžového slimáka“ :-D
Po 19. hodině si společně se svými rodiči všichni prošli stezku odvahy na školním hřišti. I zde děti s velkým nadšením plnily připravené úkoly. Na závěr stezky potvrdili všichni malí účastníci svým podpisem, že se nebojí ani chlupatého pavouka, ani strašidel.
A paní vychovatelky? Po ukončení akce odcházely domů s příjemným pocitem z dobře odvedené práce.


Dívky postupují ve floorbale do okresního finále

15.11.2018, vložil: Mgr. Jiří Lipový

Ve včerejším turnaji dosáhly naše dívky skvělého úspěchu, když postoupily do okresního finále. Po skvělých výkonech postupně přehrály těsným rozdílem 1:0 E. Zátopka, dále pak Alšovku 3:0 a nakonec Kom 66 z NJ 2:1.

 

Gratulujeme k postupu


Klasifikační pohovory za první čtvrtletí školního roku 2018/2019

13.11.2018, vložil: Administrátor webu

Vážení rodiče,

srdečně Vás zveme na individuální  klasifikační pohovory za první čtvrtletí školního roku 2018/2019, které se uskuteční v jednotlivých třídách v úterý 20. 11. 2018, v době od 15:30 do 17:30 (1. stupeň ZŠ), od 16:00 do 18:00 (druhý stupeň ZŠ).

Těšíme se na Vás.
učitelé ZŠ


Druháci v knihovně

07.11.2018, vložil: Mgr. Jiří Lipový

V překrásném podzimním dopoledni 6. listopadu 2018 navštívila třída II.B městskou knihovnu. Děti poznávaly různé druhy ilustrací a jejich význam v knize. S velkým zaujetím soutěžily v řazení ilustrací podle děje pohádky, aby dostaly sladkou odměnu. Děti si také prohlédly ilustrace starších českých malířů ( M. Aleš, J. Lada, kopřivnický rodák Z. Burian ) a poslechly si krátké příběhy z jejich života. Kreslené postavičky malířů Z. Milera a V. Čtvrtka poznali úplně všichni. Nakonec si děti mohly samostatně prohlédnout knížky v regálech, na výstavkách a případně si vyhlédnout knihu, kterou si v knihovně s rodiči půjčí. Do školy děti odešly nejen se sladkou odměnou a obrázkem, ale i s příjemným zážitkem a novými poznatky.

 

PaedDr. Stanislava Mlejnecká


Halloween

07.11.2018, vložil: Mgr. Jiří Lipový

Žákovská samospráva vyhlásila na středu 31. října den masek. Jelikož se jedná o období Halloweenu, většina žáků druhého stupně přišla do školy ve strašidelném přestrojení. Do akce se zapojili i někteří učitelé. Žáci osmých ročníků poté zpracovávali v rámci slohu výtah na téma Halloween/ Dušičky - Svátek zesnulých/ Día de los Muertos, kde se dozvěděli, jak tento svátek slaví různé kultury a kde jsou jeho kořeny.


Jack and Joe

01.11.2018, vložil: Mgr. Jiří Lipový

Jack & Joe

V úterý 23. 10. 2018 se žáci 6. - 9. tříd vydali do Kulturního domu v Kopřivnici, kde bylo připraveno ke zhlédnutí divadelní představení v anglickém jazyce. Příběh dvojčat s názvem Jack & Joe nás zavedl do různých prostředí. Ocitli jsme se „ in the forest, at the petrol station, in the garden, in the subway, on the stage“. Příběhem nás provázela bohyně jazyků v doprovodu dvou mladíků, kteří bravurně rozehráli před našimi zraky rozmanitou paletu postav s cílem nás nejen pobavit, ale i poučit a obohatit naši slovní zásobu anglických slov. Myslím si, že Divadelní centrum Zlín opět připravilo zajímavé představení, které náročnému mladistvému divákovi dokázalo, že umí i v moderní době zaujmout a pobavit. Děkujeme.

We are looking forward to another performance next year.

Mgr. Kamila Küfferová


Výsledky soutěže k 70. výročí povýšení Kopřivnice na město

01.11.2018, vložil: Mgr. Jiří Lipový

Naše škola se v pátek 29. října zúčastnila soutěže k 70. výročí povýšení Kopřivnice na město. Žákovská samospráva tedy zvolila pro tento den oranžovou barvu, abychom všichni podpořili náš soutěžní tým. Soutěž proběhla v hale ZŠ E. Zátopka. Přímý přenos byl zahájen přesně v 10 hodin. Soutěží žáky 6. – 9. tříd všech kopřivnických škol provázel R. Pastorek. Soutěž byla náročná, neboť se střídaly úkoly ze znalostí historie Kopřivnice s adrenalinovými disciplínami. V úvodu byly porotou v čele se starostou Kopřivnice oceněny nejlepší práce žáků jak ve výtvarné, tak v literární soutěži. Ve výtvarné soutěži jsme obdrželi hlavní cenu za dílo žáků loňských devátých tříd. Finanční obnos bude použit na nákup výtvarných potřeb. V literární soutěži obdržel za svou práci cenu Ondřej Pobořil z 6. B. Blahopřejeme.

Celá zpráva

100. výročí republiky

31.10.2018, vložil: Mgr. Jiří Lipový

Ve čtvrtek 25. 10. jsme si s žáky 5. B. v rámci hodiny vlastivědy připomněli 100. výročí vzniku samostatného československého státu. Děti se oblékly v barvách trikolóry a vyrobily si vlajky, které jsme poté vyzdobili ve třídě. Ve zbylém čase jsme si povídali nejen o státních symbolech, ale i o významných osobnostech dané doby. Dětem se hodina moc líbila.

 

Třídní učitelka: Mgr. Daniela Petřeková


Logická olympiáda 2018

31.10.2018, vložil: Mgr. Jiří Lipový

Logická olympiáda je soutěž, kterou pořádá společnost Mensa České republiky. Je založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Rozhodujícím faktorem nejsou znalosti získané ve škole, ale schopnost žáků samostatně uvažovat a pohotově rozhodovat. Z pohledu soutěžících nebyla olympiáda jednoduchá, ale většina potvrdila, že úkoly byly zajímavé a zábavné. Luštily se úlohy nejen formou rébusů, hádanek, ale také šifer. Žáci si vyzkoušeli i jiné možnosti uvažování, analýzu a odhad správného výsledku.

V rámci celé České republiky se letos do soutěže zaregistrovalo rekordních 61 761 soutěžících z 3 007 škol.

Z naší školy se do olympiády zapojilo 130 žáků, z nichž 76 se umístilo na bodovaných místech.

 

Žákyně kategorie A se probojovala do krajského semifinále. Gratulujeme!


Pozvánky pro všechny rodiče a příznivce školy

25.10.2018, vložil: Mgr. Jiří Lipový

Vážení rodiče a příznivci školy,

Zveme Vás na sledování soutěže základních škol k výročí povýšení Kopřivnice na město. Soutěž se koná v pátek 26. 10. 2018 v hale Emila Zátopka a můžete ji sledovat v přímém přenosu. Na webových stránkách Kopřivnice bude připraveno v tento den tlačítko, kterým se přenesete do haly Emila Zátopka a můžete fandit svému dítěti, popř. škole. Přímý přenos začíná v 10.00 hodin na odkaze - https://www.youtube.com/embed/tA5QRM863_s?ecver=2  

Budeme mít oranžovou barvu !!!

 

 

Celá zpráva

Noc s hrabětem Monte Christo

25.10.2018, vložil: Mgr. Jiří Lipový

Stalo se vám někdy, že byste přespali ve škole? Nám ano. Skončilo vyučování a nikdo z nás netušil, že večer bude ještě lepší, než jsme očekávali. V pátek 19. října jsme začali v 16 hodin. Dívali jsme se na čtyřdílnou adaptaci známého románu Alexandra Dumase Hrabě Monte Christo. Na plátně v učebně hudební výchovy se odehrávalo velké drama. Děj byl komplikovaný, ale my jsme si o postavách a příběhu o velké lásce a pomstě povídali a promítání jsme si zpestřili spoustou z domova přinesených dobrot a skvělou pizzou. I noc strávená ve škole ve spacáku byla pro nás velkým zážitkem. V sobotu ráno jsme se rozcházeli sice unavení, ale plní nezapomenutelných dojmů.

Celá zpráva

Všechny zprávy
© 2015 Základní škola 17.listopadu, Kopřivnice